Med Dof mot 50 øre !!! eller kan det snu??????


De burde vel støttekjøpe litt i Austevoll nå, finnes mye kapital som kunne vert brukt til å holde kursen oppe, men kansje de har mistet trua der og. Utrulig hva et børsmeldt aksjekjøp kan gjøre. Uansett oversolgt de lux nå, men det ser ikke ut for at slike indikatorer gjelder for dof.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Flaks i den forstand, at jeg ikke tenkte over at dette aksjeinnehavet ville gi meg tegningsretter i emisjonen som kom. Men det var en veloverveid beslutning å kjøpe de ordinære aksjene! Risikabelt, ja, men kalkulert risiko. Som med all aksjehandel.

Da har jeg notert meg ditt syn, og sier tusen takk for innspill! Jeg får se hva jeg gjør på mandag eller i løpet av uka. Skal i hvert fall lese meg opp om de tinga du trekker fram.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Takk igjen! Spleising er jeg ikke så bekymra for, men tror jeg skal avvente med en sånn lyttepost i hvert fall til det kommer oppdatert informasjon om situasjonen fra selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JonasKr
24.05.2020 kl 09:25 4136

Problemet for denne bransjen er vel det samme som for rigg, det er for mange om beinet! Da selv Borr Drilling nektet å gå konkurs ga jeg opp hele bransjen og solgte meg ut av Odfjeld. Eneste håpet man har er jo en sykliisk situasjon med høy oljepris og nyinvestering igjen pga lite leting/boring under Corona. Selv det er ingen garanti uten konkurser/konsolidering innen bransjen, og sannsynligvis sterk vekst i amerikansk skiferolje. Jeg har ikke mye tro på denne bransjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Det er vel ikke bare coronaen som har påvirket dette. Helt siden 2015 har oljeprisen hele tida ligget under oljeprisen mellom 2005 og 2015 justert for inflasjon. Og med tanke på sykluslogikken, var i så fall coronaen bare en utløsende faktor for noe uunngåelig. Det lå sannsynligvis i kortene at dette ville komme før eller seinere. I dette tilfellet før. Nå har vi i tillegg hatt en liten periode med oljepriser som ikke har vært lavere siden slutten av 1990- tallet, og som før dette igjen ikke hadde vært lavere siden slutten av 1950- tallet. Justert for inflasjon.

Det er vel derfor mye som tyder på at oljeprisen skal ha grei stigning framover. Hvor fort det skjer, avhenger nok mye av hvor fort lagrene tømmes, som igjen styres av hvor fort verdenssamfunnet kommer igang igjen. Og da kommer det ganske fort til å bli en ekstrem etterspørsel, som igjen vil få prisene til å stige kraftig og derigjennom incentiv til mer nyaktivitet.

Så hvis DOF kommer seg gjennom denne krisa, er det vel grunn til å ha tro på selskapets framtid. Eller tenker jeg feil?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Du kan få rett, men gjelden må kuttes, minst med 60%, først da er det liv laga for dof......
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Vanskelig å spå, særlig om framtida, men at oljeprisen skal godt opp er det mye som tyder på. Spørsmålet blir mer, slik jeg ser det, når det kommer opp på et nivå som skaper rasling i rørledninger og nyoptimisme.

Og hvis DOF kommer seg gjennom dette, og gjerne har fått redusert eller omdanna gjelda på den éne eller andre måten, burde de være godt rustet for en ny æra. Hvis prisene kommer opp i 2005-2015- nivåer, blir det trolig såpass mye aktivitet, at færre og færre båter må ligge i opplag. Døgnprisene vil også stige, og lønnsomheten vil bedres betraktelig.

Personlig tror jeg oljeprisene vil omtrent doble seg fra dagens nivå mot slutten av sommeren. Da er lagrene tømt, oljeproduksjonen fortsatt lav, verdenssamfunnet nokså godt igang igjen og flere felter som er modne for utvikling og/ eller fullføring.

Krysser fingra for DOF, og skal prøve finne en god inngang. Venter nok imidlertid til jeg veit mer om denne restruktureringa det snakkes om.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Jeg vil anbefale aksjonærer i DOF som ikke har DN å koste på 45kr og lese denne artikkelen: https://www.dn.no/borskommentar/koronaviruset/kjell-inge-rokke/john-fredriksen/hvem-tror-solstad-offshores-styreleder-egentlig-han-er/2-1-807067 Daglig leder og 2 store strategiske eiere i SOFF har diktert fremsatt refinansieringsforslag og foreslått at de alene skal få tegne seg til lave kurser mens resterende nesten 60% av aksjonærene kun skal få tegne seg slik at de får maks 2% etter refinansiering. Likebehandling av eksisterende aksjonærer er hovedregelen i både aksjeloven og verdipapirloven og det er stor grunn til at småaksjonærer vil vinne frem krav om likebehandling i ettertid. Det er ikke rart at disse aksjene stuper og blir enda mer upopulære, underanalyserte og undervurderte. Kan det være en langsiktig plan om å kjøpe ut medaksjonærer billig som har gjort at man har valgt å ikke kjøre nødvendige emisjoner eller gjøre grep tidligere? Historisk har en av de 2 store strategiske eierne i SOFF lykkes godt og blitt veldig rik ved å være brutal mot medaksjonærer i dårlige tider og ekstremt raus med medaksjonærer etter refinansiering når aksjekursen stiger kraftig. I NAS og XXL krevde aksjonærene fortrinnsrett og likebehandling og derfor har de også kommet godt ut av disse emisjonene ved at de vant frem med kravet om fortrinnsrettet emisjon for eksisterende aksjonærer. Jeg tror det er veldig viktig at også DOF aksjonærer sender beskjed nå til selskapet om at de har ventet på og forventer fortrinnsrettet emisjon slik Helge i tidligere børsmelding har signalisert og slik selskapet alltid tidligere har praktisert dette i emisjoner. Hvis eksisterende aksjonærer foreslås utestengt nå på verste tenkelige punkt også i DOFF vil dette bare ende opp i langsiktige søksmål og rettsprosesser fra eksisterende småaksjonærer i ettertid som selskapet umulig kan være tjent med. Det er også viktig å være klar over at det ligger milliardverdier i store fremførbare underskudd som også strategiske eiere vil tape hvis de opptrer for grådig overfor sine medaksjonærer. De som fortsatt sitter i disse aksjene nå etter over 6 år med dårlige nyheter gjør dette fordi de vet at dette markedet går fra den ene grøftekanten til den andre og hvis DOF skulle lykkes å fryse renter og avdrag samt gi fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer i en liten emisjon som han allerede har garantert for. Hvis Helge er til å stole på er det en mulighet for at han ikke ønsker å følge i fotsporet til SOFF. Det er også mulig å se for seg at 7 dårlige år kan snu til håp om 7 gode år plutselig og da kan denne aksjen gå veldig mye og plutselig mot historiske høye nivåer som betyr at vi skal opp over 100 ganger fra dagens kurs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JonasKr
24.05.2020 kl 12:41 4169

Jeg tror USAs maktgrusing av OPEC+ har "ødelagt" oljemarkedet for evig. De som tror skiferoljen lar seg knekke tror på julenissen. Ifølge Rystad energy er skiferolje nå den nest billigste oljen når det gjelder nye felter (etter Saudi). Skiferolje er også rask å starte opp. Så bortsett fra kanskje en svært kort periode etter Corona, vil du aldri få se oljepriser over 60-65 dollar igjen, det er ikke USA tjent med. Jeg tror skifer vil vokse raskere enn alt annet. WTI skal ikke mye over 40$ før aktiviteten i skiferolje øker raskt igjen, og det går unna.

Så når offshore oljeservice tydeligvis har planer om å komme seg gjennom dette uten konkurser og konsolidering, men med sterk forgjelding og emisjoner, så har jeg mistet fullstendig trua på hele bransjen.

Det er min analyse, men fullt mulig jeg tar feil.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
KimLee
24.05.2020 kl 12:46 4170

Vel, skiferoljen er ikke lønnsom under 60 dollar. Ikke rart at antall rigger i USA er halvert på kort tid. Antall rigger kommer ikke til å øke før oljeprisen er nesten doblet.
Det er nettopp USA som er best tjent med høye priser og mest avhengige høy oljepris.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
KimLee
24.05.2020 kl 12:49 4104

Oljeservicen vil nå bli konsolidert mye. Konkurenter vil slå seg sammen og store selskaper vil kjøpe de mindre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JonasKr
24.05.2020 kl 12:54 4104

60 dollar? Hvor har du det fra? Dette er ikke 2014. Ifølge Rystad Energy er skiferolje nå det nest billigste i verden etter Saudi. Permianfeltene til Exxon og de andre ringrevene har break even langt ned på 20 tallet, og billigere blir det. At USA er best tjent med høye priser er også helt feil. Saudi og Russland er langt mer oljeavhengige enn USA

https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/Rystad-Energy-ranks-the-cheapest-sources-of-supply-in-the-oil-industry-/
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fevang
24.05.2020 kl 17:42 3991

Det blir nok ikke noe dobling av oljeprisen i år nei. Men den kan vel gå noe opp ja. Synes for så vidt du har en del riktige tanker, men det må nok skrapes en del suppybåter før det blir balanse i markedet. Når det skjer blir det gøy i supply - men bare i selskaper som ikke drukner i gjeld.

Derfor er det viktig for DOF å få ned gjelda - kanskje er det nok med en halvering? Men som sagt før tør ikke jeg å kjøpe FØR restruktureringen er ferdig. Selv om det enkelte ganger lønner seg.
SOFF har jeg null tro på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
AKKA65
26.05.2020 kl 12:13 3554

Noen som har noen spesielle forventninger til Q1 i morgen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
tobben
26.05.2020 kl 14:18 3493

En finansieringplan hadde jo vært en hyggelig overraskelse :-))
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Ja, ikke sant. Halve gjelden blir ettergitt, bankene får 70% og LaCo resten. Alle andre blir nullet ut. The SOFF solution👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
AlanS
26.05.2020 kl 15:09 3469

Hvorfor skal den Brasilianske utviklingsbanken få en andel av DOF Subsea? Hvorfor skal DOF få samme løsning som SOFF?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
hifidude
27.05.2020 kl 07:27 3275

Jaja, drift bra, men svir fortsatt cash, store nedskrivninger og kjempe valutasmell. Negativ egenkapital.
Bare trist, de må gå samme vei som SOFF.
Nå skal vi i kjelleren.

Lurer på om Møgster gidder kjøpe ut Mohn på 0,59 nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
tobben
27.05.2020 kl 08:10 3165

Uten valutaskrell og nedskrivninger var jo dette en flott fremgang fra 2019
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Overrasket over at EBITDA var så bra 804 mill. Fremdeles høy backlog på 19 milliarder. IKKE så bra med 18 fatrtøy i lay-up i mai. Kontur er du fremdeles med ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
AKKA65
27.05.2020 kl 08:19 3163

Dette var bedre enn ventet, og ser man bort fra nedskrivninger og valutaendringer hadde jo dette vært meget bra.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
tobben
27.05.2020 kl 08:24 3135

Selskapet viser hvertfall at det har livets rett under relativt normale forhold . Uansett et godt utgangspunkt for en best mulig finansieringsløsning , forhåpentligvis også for oss småaksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
suspekt
27.05.2020 kl 08:29 3103

Hvordan er fremtidsutsiktene?? Ser de noen ende på røde kvartaler og håp om å komme i pluss??

Har mye underskudd å trekke fra på skatten, så de vil vel ikke betale skatt på mange år.

De var ille med så stort valutatap, uten det, og en sterk kr, kunne det sett mye bedre ut. Kan vel ikke fortsette så lenge på denne måten, her må noe skje!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
hifidude
27.05.2020 kl 08:30 3109

Siden BRL har svekket seg ytterligere etter 31 mars, ca 20%, kan man legge til 1 milliard til i valuta-tap.

Se på snittratene i spotten, de er laaaangt under de siste årene.
Her blir det ikke pent, men sitt gjerne med nedover.
Jeg har tatt mitt tap på 0,77 og er glad for det.
Veldig synd for DOF, så jo relativt lyst ut 1 Feb.....
Her blir det massiv utvanning, ikke til å unngå.
Det er bare å følge med på SOFF-prosessen, så der du fremtiden for DOF.
Mulig de er mer redelig m.h.t. likebehandling, men utvanningen blir massiv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fevang
27.05.2020 kl 09:36 2986

Milliardsmell for kriserammede Dof.
Dof leverer et resultat etter skatt på minus 4,1 milliarder kroner i første kvartal. Årsaken er betydelige valutatap og nedskrivninger grunnet et svakt marked
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.05.2020 kl 10:10 2952

Dagen endes i plus, imo.
Meldingen om at "The Board and Management are working with a long-term financial solution for the Group to be sufficiently robust for these new events in 2020" tyder på at DOF kan få mer pusterom. Det forrige forslaget var ikke beregnet for pandemien.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Jeg ser ikke for meg at det er mulig at det kan komme ut særlig flere spøkelser nå. Etter snart 7 år med negative nyheter og en kurs på bare 0,53kr per aksje tror jeg ikke det finnes nyheter som kan få aksjen særlig mye lavere uten å slå selskapet konkurs. Falltakten kan rett og slett ikke fortsette uten konkurs fordi potensiale og skattemessige underskudd er så stort at opsjonsverdien i aksjen allerede er sterkt underpriset. Jeg tror vi fremover helt plutselig kan få en mye mer humpete kursutvikling. Slike selskaper som har falt så lenge og der det ikke har vært noen netto store kjøpere reagerer vanligvis ekstremt kraftig når noen store taktiske kjøpere som har ventet lenge plutselig plukker alt som er igjen på salgssiden. Selv tørr jeg derfor ikke vente og har kjøpt en god del fra 0.53-0,55 i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Q2 blir mye værre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.05.2020 kl 15:28 2737

Q2 kan faktisk bli bedre om valuta effekt slår mottsattvei og ingen nye overraskelser med avskriving. Kompensasjon for kotraktskanselering kommer i Q2, ikke sant?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Det hjelper ikke. Se hvor mange båter som er i opplag nå, og værre blir det. Se på ratene. Se på alle prosjektene som ikke kommer. Det kan bare ikke gå rundt. Kraftig ny finansiering og totalt utvanning av deg og meg samt andre er løsningen for at selskapet skal være bæredyktig. Egenkapitalen er fordunstet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.05.2020 kl 15:50 2718

bokført EK er redusert pga valutaeffekten på nesten 3 mlrd og avskrivingen på 1,5 mlrd. Noe av dette kommer tilbake allerede i Q2.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Hele selskapet prises nå til halvparten av et nylig solgt hus på Bygdø med 25 meter leirestrand. Er vel snart begrenset hvor mye mer kursen kan falle når EBITA i kvartalet var over 800Mill, oljeprisen stiger kraftig, rentene er null i bank, vi får valutagevinst neste kvartal og det ikke er bygd nye båter de siste 6 år. Få andre selskaper som har så kraftig stigende EBITDA på Oslo Børs. Kontrakter er utsatt så det blir mer press senere. Prosjekter var allerede utsatt så nå blir det enda mer press på næringen enn noen gang når folk begynner i gang for fullt bare om noen uker. Folk kjører mer privatbil og tar mindre kollektivt. Den siste optimist er blitt pessimist og vi står trolig med den beste investeringsmuligheten på Oslo Børs ever etter min mening...
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
JALLA
28.05.2020 kl 08:45 2523

Kan ikke se at det er noen vits å skyte inn penger i Dof for å øke egenkapitalen, utvanningen vil bli nye milliarder av aksjer og total kollaps etter hvert. Tror eneste løsningen er at lånegiververne blir enige og standstill og fryser avbetalingen og renter i en lengre periode til Dof er over kneika og markedene er normalisert. Siden EBITDA var bra med 800 millioner i Q1 og om det vil kunne opprettholdes fra Q4 og fremover de nærmeste årene vil Dof kunne reddes og komme tilbake. Alt avhenger om oljepris, valuta og at Petrobras,Equinor og øvrige lete selskap/Oljeselskap tror oljeprisen vil komme tilbake til 50-80 US$ fremover.

Bankene og lånegivere får bli enige om en løsning basert på prosentvis avdrag hvor mye de har utlånt til Dof. I utgangspunktet tror jeg at lånegiverne skal være glade om de får tilbake utlånte penger uten renter.
Med kniven på strupen hvilke valg har Obligasjons eierne og bankene nå? Om de overtar hva kan de gjøre bedre fremover selv? Dof er et vel drevet selskap og har ikke gjort så veldig mye galt på driftssiden etter min mening. Dof er jo veldig lite i spotten og har for det meste veldig lange kontrakter som løper med grei inntjening etter dagens nivå og sammenlignet med konkurrenter.
Om vi ser på Westshore så er det jo kun blitt lagt 3 Ahts i opplag så langt i år og det forundrer meg litt.
mvh Jalla
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
suspekt
28.05.2020 kl 10:10 2466

Kan dof ta en seim? ved restrukturering??? kunne vert noe det!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Du mener vel "kan dof ta en Siem?". Ja, det mest trolige scenariet er at DOF får samme løsning som Siem med rentefritak og avdragsfritak de neste år fordi bankene ser med over 800Mill EBITDA i kvartalet, fallende renter er det meningsløst å slette gjeld under Corona når oljeprisen stiger ekstremt kraftig. Dof har falt ekstremt mye mer enn Siem og kursøkningen vil derfor ikke bli bare 40%+ som Siem har steget i dag men første kursøkning vil i Dof bli 400% pga at gearingen og oppsiden er ekstremt mye større.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

800 Mill i EBITDA i de neste kvartaler kan bare glemmes. Det vil ikke skje. Oljekolapsen og SARS-CoV-2 har nesten ikke berørt Q1. Det er i Q2 og utover det vil vises.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Helt enig men siste måneders fall har priset inn mye negativt under Corona og lav oljepris. Spørsmålet er om aksjemarkedet snart begynner å se litt lenger fremover enn de neste 2-3 månedene og begynner å regne på hva vi kan forvente av inntjening i det lange løp. Det er mulig at man da begynner å gjøre antagelser om hva det er naturlig å anta de neste 10 årene ikke bare de 2 neste månedene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
hifidude
28.05.2020 kl 14:32 2628

Må bare minne om at 5 AHTS vil gå av/har gått av kontrakt med Petrobras før tiden. Dette er IKKE meldt, men vil unektelig påvirke ihvertfall Q3 og fremover. Ikke regn med noen snarlig økning i BRL heller. Her er det bare å selge seg ut, og eventuelt komme tilbake senere.
Angrer som en hund at jeg ble med ned så lenge, men hadde virkelig trua, nå er den forduftet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
tobben
28.05.2020 kl 14:41 2617

Med dagens lave renter, må en standstill være gunstig for både bank og aksjonær. Aksjonærene fra forrige emi har jo mistet 95% av verdiene sine, mens bankene har fått både renter og avdrag
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Bankrenten har gått fra 2 til 0%. De store pengene gikk fra obligasjoner og aksjer til bank i begynnelsen av Corona. Det er enorme beløp i banker nå der eierne har fått beskjed om 0% rente men må fortsatt betale formueskatt. Disse enorme beløpene skal gradvis tilbake i obligasjoner og aksjer og sammen med de enorme historiske stimulipakkene til myndighetene vil dette føre til at vi etter hvert får all time high på børsene etter slike kriser, kraftige rentenedsettelser og stimulipakker. Det er selskaper med stor gjeld og krisenedskrevne verdier som får mest økning når alt plutselig snur omvendt vei.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare

Bankrenten dof betalte var omtrent 4-5 ganger 2%.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare