Nytt selskapsnavn - ny, lys framtid?


Flott at incus investor har tatt tilbake det tradisjonelle og solide Scana-navnet.

Dei har fått ny heimeside, som endeleg virker proff (den førre var seint oppdatert og slett presentert), flytter hovudkontoret til Bergen og har (endeleg) fått retning på firmaet.

Hovudkontoret har over lengre tid påvirka resultatat uforholdsvismessig mykje i negativ retnin (les kvartalsrapportar). Det blir kommunisert at flyttinga til Bergen har to mål - å justere størrelsen til hovukvarteret, slik at det er tilpassa størrelsen på det selskapet er i dag (som er ein god del mindre enn før), samt å kome nærare det maritime utviklingsmiljøet.

Med masse nye kontraktar (særleg kjekt med den i "Havvind"), nylege overskot av drift, nyforhandla låne/bankavtale og nytt navn, trur eg framtida med det nye/gamle navnet ser særs lys ut. Selskapet er i en betre situasjon enn på mange, mange år! :-)


Link til den nye heimesida:
https://scana.no/
Redigert 13.05.2020 kl 12:27 Du må logge inn for å svare
sigar
13.05.2020 kl 11:39 3401

Et navn som er mer tiltrekkende kan bli godt.
Og en snarlig aksjespleis vil skape mindre øretrilling forhåpentligvis
jacob22
14.05.2020 kl 08:08 3303

Går rykte om en nye avtale med et oppdretts anlegg.
børs verdi = 100 millioner.
Lån 78 millioner.
et eiendomselskap + scana
positive utviklingen fortsetter for Scana Offshore og Scana Subsea, med vekst i både ordreinngang hittil i år og i lønnsomhet sammenlignet med fjoråret.
Skatt Tilbakeføring av underskudd på 300 til 400 millioner
Kostnads kontroll flytter selskapet til bergen.
SKA KJØPE ET NYTT SELSKAP.

Hvor har du det ryktet fra?

Prøver å sette meg litt inn i selskapet. Kan være et spennende investeringsobjekt. Mange er positive til fremtiden her, og har vært det i lang tid. Men samtidig holder kursen seg mellom 0,7-1. Det rimer ikke helt med spådommene om en varig oppgang. Noen som har noen tanker de vil dele om det?


Er vel ein av dei som har kommentert selskapet nokre gonger i løpet av dei siste åra. Trua har nok variert, men det er ikkje tvil om at det både har vore potensiale og er ei god utvikling den siste tida.

Potensialet for eit pår år sidan låg i hovudsak i tomter/eigedommer på Jørpeland + Scana Bjørnborg, som hadde 1000 ansatte, og var det desidert største datterselskapet. Ved realisering til 2014-Stavangerpriser og eit overskot for bjørnborg, ville aksjekursen (som ganske riktig har låge i det segmentet du nevner, utanom eit stunt frå Hansson-familien i 2016, som sendte den godt opp og deretter ned igjen) være veldig låg.

No måtte divere Bjørnborg melde oppbud, noko som gjorde nedsida til konsernet mykje meir behageleg, medan oppsida òg vart markant redusert (Bjørnborg tappa konsernet for likvider over fleire år, konkursen er nedskriven og selskapet solgt, så den nedsida er ute av verda, men det føres framleis midler til Scana frå konkursboet).

Ein del eigedom er solgt eller planlagt solgt. Mykje av dette har gått til å nedkvittere gjeld (noko som har vore påkrevd). Det er få eigedommar igjen, så dette virker å være ein bit som gradvis fases ut (det er ikkje lenger fast aktiv stilling i Scana eigedom). Dog er sjølve "indrefileten" igjen - strandeigedommen til gamle Scana smelteverk på Jørpeland. Diverre er ikkje Stavangerprisane det dei var, men denne eigedommen har eit godt potensial om ein får realisert den til bustadsbygging (Jørpeland er attraktivt etter Ryfast opna).

Scana har kvitta seg med mykje gjeld, fått kontroll på drifta, og har godt forhold til bank og største aksjonærar når det gjeld å reise penger (fått på plass både aksjonærlån og ny bankavtale no i år). Dette har vore viktig etter at dei var i brot med låneavtalen for berre eit godt år sidan.
Det er sterkt å ha kome seg gjennom første del av koronatida med ei positiv utvikling (les om viktige nye kontrakter andre stader på hegnar - under inc, som var den gamle tikckeren). Selskapet er i mykje betre forfatning enn på mange år. Dei har ei overkomeleg gjeld no, samt eit godt potensial for inntjening, då dotterselskapa gjer det bra om dagen. Det ser og ut som den nye konsernsjefen veit kva han driv med og har fått ei retning på selskapet.
Redigert 19.05.2020 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
Fredda
19.05.2020 kl 10:42 2973

Registrerer at det er høy omsetning i dag
FAR100
19.05.2020 kl 11:22 2943

skjønner ikke hvorfor en kan handle i begge, ENDUR og SCANA. Kursen er høyere på scana og lavere på endur???? noen som har en god forklaring?
FAR100
19.05.2020 kl 11:27 2924

min feil endur er ikke incus sorry
Norbo
19.05.2020 kl 16:46 2819

Mykje positivt om dagen. At selskapet endrar navn nå tyder på at ledelsen meiner tida fremover vil styrke selskapet på fleire måtar. Litt rart at en fremdeles får kjøpt denne til under krona. Om et år er det en fantasi.
Martin10
19.05.2020 kl 22:17 2717

Gamle gode Nordbø, evig optimist..

No problem, men dette er berre mi vurdering og historieforståing. Tek gjerne imot andre sine vurderingar. :-)
Redigert 20.05.2020 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Fredda
25.05.2020 kl 10:59 2538

Som et ledd i byggingen av sterke maritime merkevarer, endrer Scana ASAs porteføljeselskaper Scana Skarpenord, Scana Offshore og Scana Subsea navn til henholdsvis Skarpenord, Seasystems og Subseatec.
jacob22
28.05.2020 kl 07:49 2420

https://scana.no/
VIND + FISKEOPPDRETT + SUBSEA + VENTILER TIL LPG =dette blir bar.
+ innsidekjøp av direktøren
jacob22
28.05.2020 kl 08:41 2382


Det Incus-eide selskapet Scana Offshore er tildelt en kontrakt på levering av forankringskomponenter til Equinors havvindsprosjekt Hywind Tampen. Det er Kværner som har delt ut kontrakten.

«Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft», skriver Incus i en børsmelding fredag.`

Rett etter meldingen bykser Incus Investor på børsen. Selskapet er opp over 30 prosent fredag.
Fredda
28.05.2020 kl 18:09 2296

Dette er da gammelt nytt 😂
jacob22
02.06.2020 kl 10:31 2182

orskeide Subseatec, et datterselskap av Scana, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Mexicogulfen.

Det fremgår i en melding fra selskapet tirsdag.

Samlet konktraktsverdi er ca. 20 millioner svenske kroner opplyser selskapet i meldingen.

Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart og leveransen vil starte i tredje kvartal 2020 og fortsette gjennom andre kvartal i 2021 opplyses det.

Scana
Fredda
02.06.2020 kl 20:12 2119

Nye kontrakter kommer på løpende bånd 🍾
jacob22
03.06.2020 kl 09:47 1997

Subsea er framtiden..
Rockall
17.06.2020 kl 23:37 1861

Du har ennå ikke svart angående det ryktet du lufta i kommentaren din av 14. mai lenger oppe i tråden, jacob22.

Hvor har du ryktet fra, og hvor går det ryktet..? Det kan være "skummelt" å bare kaste ut en slik kommentar...
Redigert 17.06.2020 kl 23:51 Du må logge inn for å svare

Det er dessverre ikke så mange seriøse skribenter på Scana-trådene. For det meste blir det tomt pjatt om at nå skal kursen opp til både hit og dit. Intet seriøst innhold, bare tomme fraser. Nebelstreif er et av få hederlige unntak. Han er vel den, etter min mening, som har en edruelig holdning til selskapet.

Ser muligheten for at det er et potensiale i Scana, men har ikke rukket å sette meg ordentlig inn i tingene ennå. Vil konkludere i løpet av kort tid.
Redigert 19.06.2020 kl 14:28 Du må logge inn for å svare

Spanande om du bruker litt tid og kjem med nokre tankar. Ein vert ofte litt fastlåst i si forståing av ting, så forfriskende med andre sine (velbegrunna!) syn på selskapet. Har vore aksjonær sidan hausten 2015. Har vore både opp og nedturer sidan det, men no er fyrste gong på den tida eg føler selskapet har kontroll. Elles ok å fase ut eigedomsprospektet, men eg hadde nok håpa på 10-15 mill meir. Der eg tenker at potensiell stor oppside er, er i vindkraft til sjøs, men selskapet er ganske billig med den drifta dei har no og om dei held marginale på plussida, sjølv om potensialet for vekst utanom vindkraft ikkje er så stort.

Scana kan vise til et positivt årsresultat for 2019. Det som ikke er så positivt er at totalresultatet for de tre seneste kvartalsrapportene viser negative tall. -1 mill. for Q3-2019, -5 mill. for Q4-2019, og -7 mill for Q1-2020. Nå skal det påpekes at driftsresultatet var bedret i Q3-19 og Q1-20 sammenlignet med tilsvarende kvartal et år tidligere, men hvorfor denne negative trenden?

Selskapet er påvirket av Korona og oljepris, noe som m.a. har ført til permiteringer. Dette er hva selskapet selv skriver i Q1-rapporten.

"Konsernet har i løpet av 2019 og første kvartal rapportert om bedre resultat enn tidligere perioder. Det forventes at lønnsomheten vil opprettholdes, men bemerker at det er økt usikkerhet med bakgrunn i situasjonen med coronavirus og fallende oljepris. Med bakgrunn i at mange land har iverksatt kraftige tiltak for å redusere smittespredningen av coronaviruset vil det sannsynlig påvirke etterspørselen etter produktene som konsernet produserer. I tillegg kan forstyrrelser i verdikjeden føre til at konsernet, og underleverandørene og kunder, ikke mottar nødvendige leveranser av komponenter eller råmaterialer. Dette vil påvirke konsernets produksjon og salg av produkter. Dersom den negative utviklingen knyttet til coronaviruset fortsetter kan det ha betydelige effekter på driften og ordreinngangen samt finansielle forhold. Det er vanskelig å forutse langtidskonsekvensene dette vil ha for Incus Investor ASA. Effekten er det fremdeles for tidlig å konkludere med, men styret, ledelsen og styrene i hvert av porteføljeselskapene har tett oppfølging med tiltak for å best mulig tilpasse seg eventuelle konsekvenser."

Svak egenkapital, men gjelden har blitt redusert, og den vil nok bli mer redusert etter salg av eiendommer nå nylig.

Ting som trekker opp er positiv kontantsrøm drift i Q1, tilsynelatende dyktig ledelse med klare målsettinger og tydelig strategi, flere innsidekjøp, samt økende ordreinngang og ordrereserve.

Her er mye positivt slik jeg ser det, men en del usikkerhet er det fremdeles. Ville helst sett at selskapet klarer å vri mer av virksomheten over fra gass og olje til havbruk og havvind. Noe som også er en del av strategien slik jeg tolker det.

Jeg vil nok ha en forsiktig tilnærming til selskapet, men tror nok at jeg snart vil være innehaver av aksjer i Scana.


CEO er positiv :) Denne er fra børsmelding 28.05.20:


Den positive utviklingen fortsetter for Scana Offshore og Scana Subsea, med vekst i både ordreinngang hittil i år og i lønnsomhet sammenlignet med fjoråret. Inntektene i kvartalet faller med 2 % i forhold til samme periode i 2018 og konsernet rapporterer en EBITDA på NOK 2 millioner (sammenlignet med NOK 0,- i tilsvarende kvartal 2018). Slutten av kvartalet er påvirket av oljepriskollaps og Corona pandemien. Scana Offshore og Scana Subsea har vunnet flere signinfikante kontrakter hittil i år. Konsernets bank fasiliteter og aksjonærlån er forlenget 12 måneder. -Vi har levert et kvartal som viser aktitivtet på nivå som fjoråret, men en forbedring i lønnsomhet sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018 sier CEO Styrk Bekkenes. Høy ordreinngang sikrer god aktivitet for flere av selskapene fremover. Han peker videre på at konsernet nå er i sluttfasen av en omfattende strategiprosess som nå vil implementeres. Den nye strategien skal bidra til en fortsatt positiv utvikling og sette en tydelig kurs for Incus og våre tilhørende datterselskaper. -For Incus Investor ASA vil vi prioritere tiltak som forbedrer selskapenes konkurransekraft og attraktivitet for gjennom dette å øke konsernets lønnsomhetsgrad. Vedlagt følger selskapets rapport for 1.kvartal 2020, godkjent den 8. mai 2020. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20 Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 1

En inngang mellom 0,6 og 0,7 kan nok være gunstig. Kanskje enda litt lavere også. Det begrunner jeg med at jeg tror børsen kommer til å falle fremover, og jeg tror at Q2 ikke kommer til å bli særlig overbevisende. Dette kombinert med en lav oljepris gjør at Scana neppe klarer å holde seg på nåværende kursnivå.

Eventuelle fundamentale endringer kan jo endre dette scenarioet, men den sjansen tar jeg.

Har vært tålmodig lengre enn langt nå. Skal denne kursen heve seg over sperrene som legges inn hver dag, må selskapet skaffe seg flere venner, noe som de tydeligvis har problemer med.
Fredda
29.06.2020 kl 18:37 1097

Aksjen ihvertfall vært veldig stabil om enn skal se det positive. Jeg liker jobben Styrk Bekkenes hittil har gjort med selskapet.
murpy
29.06.2020 kl 20:57 1046

Jeg mistenker vel at vi får en reprising av aksjen ganske snart. Denne kan fort gå noe fryktelig når det først starter.
I dag er aksjen alt for lavt priset og det er noen som driver å plukker litt hver dag. Ser det som et klart kjøp på disse kursene. MC er meget lav.
Norbo
30.06.2020 kl 01:57 974

Om denne faller ned til 0,75-0,80 vil det ikke mangle på kjøpere. Om det ikke ser slik ut nå er det mange som er klar over verdiene som ligger i denne. Tror ikke du skal satse på at du får denne ned i 0,6, da skal det skje noe uforutsett.
jacob22
30.06.2020 kl 07:43 926

Tippe 300 k i omsetting i dag.


En post til salgs på 50 000/ 0,88 vil stoppe all oppgang. Sånn går dagene. Deprimerende.
jacob22
30.06.2020 kl 09:30 855

er post på 200k på 0,88 går snart.
NÅR EN AKSJE STIGE DA KJØPER ALLE.

MD12
30.06.2020 kl 09:34 843

SCANA hva sjer a? ...Ingenting ;)
Redigert 30.06.2020 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
jacob22
30.06.2020 kl 11:28 770

hadde rett tippe 300 k i omsetting i dag.
eller 500til 800 i dag blir den 1 kr i dag.murpy
30.06.2020 kl 11:41 742

Snatt tomt for aksjer folkens.
kazynor
30.06.2020 kl 11:57 666

Her skjer det ting idag, opp 40%?
murpy
30.06.2020 kl 12:00 648

Nei opp 55%. Ikke aksjer for salg
HP17
30.06.2020 kl 12:10 601

Nå går Scana bananas, over kr 2 alt i dag?
Tar Scana en Endur?

Hysj,Hysj. Gå stile i dørene. Ingen Hausing. Det er kun din mor som .må få vite hva som skjer