Ligger ann til gjenåpning av eu 15 mai/ 15 juni


Om grensene åpnes vil dette sette fart i markedet og reiseliv