Saga - Øystein Stray Spetalens Saga Tankers tapte 99,6 millioner


Øystein Stray Spetalens investeringsselskap hadde driftsinntekter på 5,2 millioner kroner, en nedgang fra 28,2 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble negativt med 99,3 millioner kroner.

Resultat etter skatt kom inn på minus 99,6 millioner kroner, mot pluss 21,8 millioner kroner i fjor.

Saga Tankers aksjer i Standard Drilling og Visitn Pharma falt med rundt 85 millioner kroner i markedsverdi.

Saga Tankers hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbalanse på 112 millioner kroner, opp fra 87 millioner kroner samme tid i fjor.

Saga Tankers-aksjen har falt 35,17 prosent på Oslo Børs til 0,76 kroner hittil i år.
trek
20.05.2020 kl 14:33 463

Saga Tankers solgte i går 4 mill. aksjer i Vistin Pharma for 12,5 kr og økte dermed kontantbeholdningen med 50 mill. kr.
Driftsresultatet for Q1 var tilsynelatende stygt, men det skyldtes kursfall for Vistin og SDSD i løpet av kvartalet, som har blitt delvis reversert.
Saga T eier i tillegg 55% av Valhall arena i Oslo. Den er nedstengt pga Korona-epidemien og det er negativt, men betyr kanskje ikke all verden i cash-balansen.

Lurer på hva Spettet tenker å gjøre med cashbeholdningen. Vil det komme nye investeringer eller utbytte?
trek
25.05.2020 kl 11:54 351

Da fikk vi svar på hva Saga vil gjøre med kassabeholdningen. De vil i første omgang betale ut 10 øre i utbytte pr aksje (26,6 mill), og signaliserer mer utbytte i tiden framover. Fornuftig, vil jeg si. Spetalen har sittet lenge på denne pengesekken, og det er på tide å gjøre noe. Det begynner å bli få gode kandidater på mellomlang sikt på børsen, og faren for å kjøpe katta i sekken er stor. Da er utbytte et naturlig valg.

Fra børsmeldingen;
….Saga will still have a sufficient cash holding to pursue investment opportunities that may occur…

Betyr dette at Saga ikke er veldig aktive i markedet ? Vet de kjøpte en del i OET, men tror ikke dette var vellykket, da markedet snudde.
trek
27.05.2020 kl 14:57 88

Jeg har ikke fulgt Saga over tid, men de er vel ikke veldig aktive med kjøp av salg. Hvorfor det heter Saga Tankers vet jeg heller ikke. Vistin Pharma som de fortsatt eier en bit av er ikke noe shippingselskap. Heller ikke NEL som de solgte seg ut av for tidlig.

Jeg ser ellers at Spetalen fram til for 2 år siden eide 82% av selskapet, før han solgte seg ned til dagens 65%. Det har vel ikke vært noen suksess for de som kjøpte da. 1,65 var salgsprisen. Skal man kjøpe Saga så må det være som en slags høyrente investering som er tryggere enn vanlige aksjer. Spettet gjør sjeldent de store bommene, og han holder seg unna selskaper som er syltet ned i gjeld. Man kan jo håpe på at de vel legge seg på 10% utbyttebetaling framover og da er aksjen verdt å sitte på framfor bankinnskudd. Litt mindre formuesskatt enn bankinnskudd gir det og. Bakdelen er jo at det ikke er lett å selge mange aksjer på en gang om man vil ta ut penger.