Fjord1. Uverdighetene fra hovedeier fortsetter


Hovedaksjonær har kjøpt ut en stor aksjonær for kr. 47,50. Med tydelig forbehold sies at øvrige aksjonærer muligens vil kunne få tilbud om tilsvarende. Men - man vet altså ikke. Slikt må avklares før tilbud gis til èn.

Det har vært mye støy knyttet til hovedaksjonærs manglende forståelse for corporate governance. At aksjonæren som laget mest støy nå synes det er greit å få et tilbud kun til seg selv og ikke stille som etisk krav at alle aksjonærer likebehandles ved samme anledning forsterker det uheldige.

Småaksjonærene taper. De store ordner opp seg i mellom. Uverdig!

Det er kun formaliteter som gjenstår for at tilbudet på kr 47,50 kommer til resterende, Fam Sævik er ikke interessert i å eie 89% av selskapet og holde det på børs. Se på det som en stor mulighet, kjøp aksjer rundt kr 45 og selg for kr 47,50. Det er penger på gata, 5,5% avkastning det er ikke dumt i disse usikre tider
bellx
14.05.2020 kl 20:39 522

sluttet jo på 46.50 så det er bare 1kr under.

"Viktig at aksjonærer behandles likt". Det uttalte Mohn da han i fjor reagerte på hovedaksjonærs opptreden. Nå er den samme Mohn den eneste som har fått solgt aksjene sine for kr. 47,50. De fire tusen åtte hundre andre aksjonærene får bare kanskje den samme muligheten - men bare kanskje.

Greit for han som en gang uttalte fagre ord om likebehandling å kunne ordne opp direkte med hovedaksjonær, så får alle andre bare lene seg til håpet.

Det er erfaringer som dette som skaper inntrykk av at aksjemarkedet bare er til for en indre kjerne. Resten blir tatt med på tur.
Redigert 15.05.2020 kl 11:32 Du må logge inn for å svare

Dette er helt vanlig, og innenfor alle regler.

Man leser jo daglig nesten, om aksjer som krysses mellom aktører, det er jo noe vi alle KAN gjøre!

SS

Snart to uker siden han som tydeligst har ropt om at aksjonærer skal likebehandles ble kjøpt ut for kr. 47,50. Alle andre sitter igjen på sidesporet uten tilbud om det samme.

Lov om verdipapirhandel har bestemmelser om likebehandling, som ikke minst forventes fulgt i børsnoterte selskaper. Dessuten plikter børsnoterte selskaper å følge norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fjord1 har et forklaringsproblem her.

Hovedaksjonærs håndtering av corporate governance er fra før ikke kjent for å være forbilledlig. Det ventes fortsatt på melding om at alle andre aksjonærer enn den foreløpig utvalgte skal få samme tilbud.


Fortsatt intet bud fra hovedaksjonær i tråd med det som ble sagt 14. mai. Omsettes nå for rundt 43 kroner, mens en eneste aksjonær altså fikk kr. 47,50. Et så stort sprik mellom dagens omsetningskurs og pris som den ene aksjonæren ble begunstiget med sier noe om at hovedaksjonær dessverre ikke lyttes veldig til. De vage uttalelsene for noen uker siden om intensjoner om å gi alle samme pris oppfattes åpenbart lite troverdig i markedet. Hadde markedet trodd på hovedaksjonærs uttalelser ville kursen ha vært mye nærmere det den ene utvalgte fikk.

På tide at hovedaksjonær følger opp.