Goodtech topper listen


det er jammen GODt å se industrieventyret øverst på listen igjen, og da spiller det mindre rolle om det er listen til høyre eller venstre, sånn er reint flisespikkeri i en sådan stund....