1 Q resultat med drifts inntekter + 22 %


Dagens volum 106 T aksjer. Klokken 15.09 gikk det 32 T aksjer på 24 kr

Er dette en glemt aksje som kan begynne å gå ? Den viste styrke i dag, selv om børsen var kraftig ned