Utviklingen i leiemarkedet i Oslo mai 2014 - 2020

Boff
15.05.2020 kl 13:35 720

Forholdet mellom til leie og ønskes leid i Oslo mai 2014 - 2020
15.05.14 : 2.320/301 = 7,71
15.05.15 : 2.336/296 = 7,89
15.05.16 : 2.417/335 = 7,21
15.05.17 : 2.120/346 = 6,13
20.05.18 : 2.590/393 = 6,59
15.05.19 : 2.529/369 =6,85
15.05.20 : 3.311/300 =11,04
Redigert 15.05.2020 kl 13:39 Du må logge inn for å svare
Puta1n
15.05.2020 kl 14:14 690

Det er boligmangel i Oslo.

En kvadratmeter stiller seg helt likegyldig til påstanden din. Den kan sågar brukes av flere, samtidig!

I 2019 ble det både flere dansker, svensker, polakker og lithauere i Norge. Tross elendig krone så kommer det fremdeles flere enn som reiser. Myten om at polakkene og svenskene reiser hjem stemmer altså ikke.
Dansker +85
Svensker +195
Polakker +2095
Lithauere +1171
Redigert 17.05.2020 kl 16:13 Du må logge inn for å svare

Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300.

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/oppgang-i-nettoinnvandringen

Det er jeg fullt klar over men påstanden om at polakker og svensker drar hjem er feil, de øker.