Profittdeling fra 2022?


Howdy.

Kan ikke se at noen har påpekt at terskelen for profittdeling, i form av fallende påkrevde rater til OSG for AMSCs skip, faller med årene.

http://www.osg.com/Cache/IRCache/035dcd51-e47a-7fa0-022f-04c2463b56e5.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=035dcd51-e47a-7fa0-022f-04c2463b56e5&iid=4805113

Se side 19.

Utifra OSGs estimater over fremtidige rater kan derfor AMSC ekstra 8USD tilfalle AMSC fra 2022 og 14 MUSD fra 2023.

Årlig overskudd er ca MUSD 8 uten overskuddsdeling og årlig utbytte ca NOK 3,2. Med 8MUSD i overskuddsdeling burde utbyttet derforlett jekkes opp til NOK 7 årlig og en P/E på 10 derfor tilsi aksjekurs på 60-70.

Jeg synes allerede AMSC er meget attraktiv på dagens nivåer, med en direkteavkastning på 15%. For den som tenker litt lengre kan caset fort bli enda bedre.

Ship o hoi og god tur!


Enig. Har kjøpt endel aksjer her i det siste. Det amerikanske Jones Act markedet er jo noe spesiellt med de fleste skipene på langtidskontrakter . Stabilt utbytte på ca 14 prosent med god mulighet for økte utbytter fremover grunnet gunstig refinansiering og mulighet for profit sharing er det nok ikke lenge før aksjen er tilbake til «førcorona» kurser på ca 33 kroner.
d12m
20.05.2020 kl 11:21 426

Profittdeling skjer vel reaktivt slik at en evt profittdeling for 2022 først vil tilfalle i 2023?