Skjulte verdier i U.S.Steel (X)?


Stålselskapet United States Steel Corporation Ticker (X:nyse) sliter i likhet med de fleste stålselskaper om dagen med lave priser på produktene, lav etterspørsel pga coronaviruset, og nå også økende priser på innsatsvarer som jernmalm. 1Q var negativt selv om enkelte analytikere mener det var bedre enn forventet. Hva mener jeg da med skjulte verdier? Det viser seg at US steel enten eier helt, eller gjennom ett JV, majoritetet i USA`s eller Nord Amerikas største jernmalgruve. Det åpner jo også for muligheter. Enkelte stålselskaper drar ned produksjonen pga ovennevnte omstendigheter, også US steel. Paradokset er at de kan komme til å selge jernmalm til tredjepart med svært god fortjeneste. Noe som kan bidra positivt både for resultat og aksjekurs. Enkelte hedgefond i USA har kursmål på US steel helt opp i mot 120 - 130 dollar aksjen, slik den lå rundt 2008, før finanskrisa. Må kalles spenstig ettersom aksjen pr dato handles rundt 8 dollar.