Kan ivermectin få flyene på vingene igjen?


Det må være bedre å finne effektive behandlinger av coronainfeksjoner enn å vente i år på en mulig vaksine. I en helt ny studie viser off-label bruk av antiparasittmedisinen ivermectin oppløftende resultater. Dødeligheten for sykehusinnlagte coronapasienter går ned fra 8.5% til 1.4% i en internasjonal, multisenter studie med kontrollgruppe:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3580524

Om en regner at godt under 10% av smittede trenger sykehusbehandling, gir ivermectin en dødelighet på samme nivå som en sesonginfluensa. Men ivermectin har gått av patent og promoteres ikke av legemiddelindustrien slik som den vesentlig dårligere ebola-medisinen Remdesivir. Flyselskapene bør ha stor interesse av å utfordre legemiddelbransjen her og få normalisert samfunnet via bruk av ivermectin, samt andre trygge, eksisterende legemidler.

Mer på biotektråden: https://finansavisen.no/forum/thread/88882/view