PE-fond inn i kjendistungt kreftmedisinselskap


Noen avsnitt:

For tre år siden la blant andre skipsreder John Fredriksen, Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica og investor Erik Must 210 millioner kroner på bordet for at forskeren Roy Larsen og Oncoinvent skulle utvikle en kreftmedisin.

– Opprinnelig var tanken å klare det med pengene fra 2017, men med blant annet covid19-utbruddet og utvidelse fra en til to krefttyper i testingen, trengte vi litt ekstra, sier gründer Roy Larsen til Finansavisen.

Dermed åpnet muligheten seg for helsefondet Hadean Ventures, som har fulgt selskapet i flere år, og som i en periode har kjørt en grundig «due dilligence» på selskapet.

Prises til 650 millioner

John Fredriksen er nest største aksjonær med rundt åtte prosent mens Hagens Canica, Sundt-familien og Erik Must vil kontrollere snaue fire prosent hver. Wilhelmsen-familiens Watrium var også med på emisjonen i 2017 og har rundt en prosent av selskapet.

Oncoinvent har patentert en type bestråling til behandling av kreft i buken, og har siden 2017 testet teknologien på dyr.

– Og med gode resultater, sier Akay, som også vil gå inn i styret.

TREDJE RUNDE: Roy Larsen er godt igang med sitt tredje kreftselskap, etter salget av Algeta og noteringen av Nordic Nanovector

Etter salget av Algeta til Bayer for 17,4 milliarder kroner, samt oppstarten av Nordic Nanovector, har Larsen god erfaring med det å få medisiner godkjent.

– Hvor stort er markedet?

– For de første indikasjonene estimerer vi det til omtrent 2 milliarder dollar, rundt 20 milliarder norske kroner, sier hun, og legger til at det kan komme til andre indikasjoner som teknologien i tillegg kan brukes til.

Med et gigantisk marked er det derfor svært høye forventninger til resultatene fra de kliniske forsøkene som nå blir satt igang.

Virker her, sjekk nettet.