Magnora - ennå ikke oppdaget på børsen


Veldrevet selskap med kapittal sterke investører. Stor potensial aksjen kan gå 10X

Det er lov til å begrunne litt hvorfor det kan være et interessant selskap. :-)

I korte trekk.

1. Trygg og solid cash-flow fra FPSO i produksjon USD 0,5 pr. fat.
2. Royalties fra prosjektet Penguins https://www.shell.com/about-us/major-projects/penguins.html
3. Et betydelig fremførbart underskudd
4. Ny strategi - ESG - Vindkraft
5. Utbytte

magnora.org
ekj011
19.05.2020 kl 10:36 3243

Du kom meg i forkjøpet. Lite givende med en tråd med en sånn start...

Jeg har også tatt en post i dette selskapet. Virker svært interessant og skulle ta inntekter fra olje og overføre rett til vindkraft. Det jeg spør meg selv om er hvordan det norske hylekoret mot vindkraft skal sette kjepper i hjulene for magnora dersom de skulle investere i Norge? Eller er det slik i Sverige og UK også?

Det norske hylekoret mot vindkraft?

Jo, det er noen av oss som ikke liker rasering av vår vakre natur for at utenlandske investorer skal tjene seg søkkrike på skattesubsidierte betingelser. Noen av oss liker heller ikke produksjon av forskjellige metaller utført av barnearbeid under forferdelige forhold. Noen av oss liker heller ikke rasering av naturen med det resultat at CO2 utslippene øker for enkelte av utbyggingene.

Og jeg er stolt over å være en del av det du kaller hylekoret, men du kan ta det rolig. Det er slutt på den tiden at naturvern kunne nå fram. Dens egenverdi vil aldri kunne hamle opp med kapitalisme og evig vekst som er vår religion.
Redigert 19.05.2020 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
ekj011
19.05.2020 kl 10:53 3172

Se der ja. Burde sikkert trådd mer forsiktig med "hylekor" utsagnet. Ikke uenig i mye du skriver, men tenker at det kan løses på ganske smidige måter slik at man både bevarer naturen og skaper energi. Uansett ikke en diskusjon rundt vindkraft generelt jeg forsøkte på.

Var mer om hvordan forholdene ligger for vindkraft i Sverige og UK, mot Norge og hvordan aksjen vil påvirkes på sikt.
Kanin89
19.05.2020 kl 11:31 3121

Subsidiane for vindkraft forsvinner i 2021 for nye prosjekt, så selskapa i sektoren må leve på å selge straum.

Har du sett straumprisane i det siste? Dei er heldige om dei får 5 øre/kWh. I mens så har dei nyaste og mest effektive vindkraftverka en breakeven på rundt 30 øre/kWh. Et typisk norsk anlegg frå et par år tilbake har kanskje 50 øre/kWh.

Vindkraft produserar når det blåser, og då blir straumprisen lav. Når det ikkje blåser er prisane høgare, men det får jo vindkraften ingen glede av.

Kronekursen gjer og at utgiftene blir større. Turbinane utgjer rundt 70-80% av prosjektkostnaden, og dette er utgifter i euro mot inntekter i nok.

Svensk Vindkraftforening melder om at det store fleirtalet av anlegga er i ferd med å gå konkurs. Newsflash - Norge og Sverige er same kraftmarknad med fullt integrert overføring.

Det ventast rundt 50TWh strømoverskudd i den norsk-svenske marknaden. Det fører til at det lave prisnivået vi ser no ikkje er forbigåande. Vasskraft kan selge overskuddet når det er store behov og høge prisar på kontinentet, vindkrafta får nesten ingenting som tidlegare nevnt. Rett nok prøvar regjeringa desperat å skape auke i strømforbruket ved å subsidiere datasentere, kryptomining og hydrogenproduksjon. Men slikt tar lang tid, og vil neste regjering subsidiere økte CO2 utslipp gjennom bitcoinmining? Eg tvilar.

Det kan vere at MGN kan plukke opp vindkraftverk som konkursbo og gamble på kraftigare enn venta oppsving i straumprisane, men dei kjem i det minste til å gå med underskudd på drift av vindkraftverk i 2020 og 2021. UK eit heilt anna prisnivå enn norge/sverige og dårlegare alternativ til vindkraft, så det er mulig at dei kan tjene pengar der.

Eg har forøvrig verv i hylekoret, men dette er først og fremst mi vurdering som samfunnsøkonom.
Redigert 19.05.2020 kl 11:33 Du må logge inn for å svare

Takk for utfyllende innlegg om kraftmarkedet.
Såvidt jeg har forstått så er ikke strategien til Magnora produksjonsinntekter. De skal prosjektere og så selge videre. Hva potensialet i prosjektering er, vet jeg lite om.

Foreløpig litt lite kjøtt på beinet rundt dette, så vi får bare følge med på utviklingen og det selskapet kommuniserer.
ekj011
19.05.2020 kl 11:51 3077

Ser også særlig Norge som et mindre godt marked. Derfor oppløftende og se i den nyeste børsmeldingen fra MGN om at det blir satset på UK. Sverige på sin side importerer vel en del strøm og en del kommer fra skitne kilder, så med en økende kraftetterspørsel på sikt så er vel vind en aktuell kilde der også i større grad enn i dag.

Det levnes uansett liten tvil om at vi kommer til å bruke mer strøm, og når den ikke skal komme fra fossile kilder så må den komme fra et sted.

Magnora har vel for så vidt ikke som case og drive med drift av vindkraft. De skal være inne i utvikling av prosjekter og så selge seg ut.
Redigert 19.05.2020 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
Kanin89
19.05.2020 kl 13:06 2973

Prosjektutvikling blir det samme markedet.

Skal ikkje stikke under en stol at det har vert gode pengar i dette til no. En brukar et lite tall millionar på prosjektutvikling, lovar vekk minst mulig til grunneigerar, kommune og lokale foreningar. Så smører en seg med tolmodighet og leiger inn advokatfirma og konsulentar som selger inn prosjektet til energistyresmaktene. Dei som har hatt best suksess med dette har prosjektfolk som er henta inn frå NVE og OED eller energikomiteen på stortinget. :( Når alt er byggeklart så har en hittil kunne selge en middels stor konsesjon til utenlandske pensjonsfond etc for kanskje 100-200 millionar nok. Men dei er kun interesserte om du kan garantere avkastning (sjølv om den er liten på fåtals prosent). Her kjem problemet, du trenger en langsiktig salgskontrakt for strømmen som sikrar en straumpris du går i overskudd med. Dette har Elkem, Hydro, Facebook, Google etc kjøpt til no, Prisane på slike kontraktar no er kjøpers marked, og ingen vindkraftverk kan gå med overskudd med dei.. dermed ryker mesteparten av investorane. Facebook har forøvrig gitt beskjed at dei ikkje er interesserte i kontrakter som stammar frå prosjekt med kontroversar og som det er protestar mot.

No høyrest eg sikkert biased ut, men her har nokon allereie spist seg overmette og det er berre smular igjen til nye som kjem til bordet.

Vindkraft generelt blir altids bygt ut, men i Norge har eg ikkje trua på at noko skjer når boomen fram til 2021 er over. Motstanden er for stor. For eksempel har alle parti i Vestland fylke utenom Høyre sagt nei til nye prosjekt, og Høyre ville ha atomkraft i staden for vindkraft. Det samme skjer i en fleire og fleire fylker. Det er i dag bare Østlandet som har et fleirtal som tenker at vindkraft er bra, og det fleirtalet er ikkje så stort som en skulle tru sidan at lite utbygging skjer der. Dette fleirtallet mot vindkraft blir opp i mot 70% av befolkninga når du presiserar at det er verdifull urørt natur. No kjem dei første rettsaken for å kjenne konsesjonar ugyldige. I Tyskland har dette stoppa opp nesten all utbygging, og der er berre 20% av befolkninga mot vindkraft.

Storbritannia er sikkert et fint marked, dei har dei høgaste strømprisane i Europa.

Vindkraft i Norge er no for investorar som ikkje likar pengar.
d12m
19.05.2020 kl 13:43 2924

Angående punkt 1 så syns jeg at produksjonen på WI FPSO har vært i overkant raskt fallende og jeg er spent på rapporten neste uke.
Skal legges til at operatør hadde noen produksjonsutfordringer på WI ifjor, så snittproduksjon blir jo negativt påvirket. Forhåpentligvis viser tall neste uke bedring, men kjenner at jeg er litt skeptisk.
DetErMeg
19.05.2020 kl 13:47 2910

Er ikke tenkingen på vindkraft satsingen at de skal kjøpe prosjekter i starten for eksempel mens man planlegger utbyggingen og deretter selge før utbyggingen begynner?

Både Magnoras og Vindr (svensk/norsk selskap Magnora eiger deler av) virker å ha planer om å satse på utbygging av små anlegg med nær infrastruktur og nedbygget jord. Tolker hvertfall som om det hovedsaklig ikkje satses mot øde fjellandsskap der det påvirker landsskapet ettertrykkelig med utbygging.

Jeg er ikke særlig urolig for produksjonen på WI. Riktignok så har den ett markant fall i inntekt for Magnora fra 2018 Q2 på NOK 15 Mill til 2019 Q1 på NOK 12,6 Mill, for så å falle ned i 2019 Q2 til NOK 9,4 Mill som er røfflig der vi ligger for resten av 2019.
WI hadde noen få stopp i både 2019 og 2018 riktignok, usikker hvor lenge det varte.

Kunne gjerne tenkt å visst hvorfor produksjonsfallet har vært så stort, men mulig dette ikke er informasjon Dana gir Magnora.

Men jeg tror ikke vi får se noe stor forskjell fra siste kvartaler for Magnoras del. WI skal ikke ha vært rammet av noe koronna/stans eller andre ting som jeg har sett. Vi får anse at vi heller har en god oppside når produksjonen nesten dobles. Det bores i området rundt, og dette kan også bli knyttet opp i mot fpsoen med tida.

Vår krone i utbytte pr år ser ikke ut til å være i fare bare for at vi har lav produksjon i det minste.

I såfall veldig bra, men har du en link til det. Jeg vet at de også satser på havvind som i hvert fall er litt bedre synes jeg.
ekj011
19.05.2020 kl 18:30 2738

Jeg ser at i den relativt korte tiden jeg har vært investert i selskapet er at det er nyheter på løpende bånd. Det virker på meg som det er en framdrift og store muligheter for fremtidig vekst, særlig mtp ESG-bølgen som bredde seg pre corona. Spennende å følge framover i alle fall!

Absolutt, og jeg er i utgangspunktet ikke for store vindmøller på fjelltoppene selv.

Dagens melding:"Magnoras Investment Director Haakon Alfstad sier: «Spennende prosjekt lokalisert nær god infrastruktur og med gode vindforhold»"

- Fra meldingen om 60Mw onshore vind nylig så kan vi lese:
"Magnora’s Investment Director Haakon Alfstad said: “The project is close to relevant
infrastructure, and wind conditions are good. The project is also located in northern parts of the
region."

Vindr.se
"VINDR
är en utvecklare av svenska och norska projekt inom förnybar energi. Vårt huvudfokus är vindkraft, men vi har kompetensen för projekt som också involverar solkraft. Vi ser vind som optimal källa till lokal produktion av förnybar energi. Teknologi- och prisutveckling har öppnat för områden som tidigare inte var lönsamma för utveckling. Vi fokuserar därför på små och medelstora förnybara projekt som skapar lokala fördelar och som utnyttjar redan använd markareal, tex. i jordbrukslandskapet, i den industriella skogen, nära vägar, industri och infrastruktur."

En annen ting folk bør huske på mtp utbyttet (som i år er planlagt kvartalsvis) er at du slipper skatte 31%, da dette er tilbakebetaling av kapital.
DetErMeg
19.05.2020 kl 19:15 2665

Det er noe jeg ikke forstår. De hadde en fri cashflow på minus 42 millioner kroner etter utbytte, justert for lånet til Arendal er den minus 41 millioner kroner. Hvis man fjernes utbytte på 52 millioner (1kr pr aksje) så blir cashflowen pluss 10,5, hvis man fjerner lånet så blir den pluss 11,4 millioner kroner. Riktignok har de veldig få liabiliteter og ingen gjeld men, etter utbytter på 1kr i år vil de bare ha rundt 11,4 millioner kroner i cash og cash lignende (ikke tatt med posisjonene deres i Bouvet, africa oil corp og en annen jeg ikke husker, dette er på totalt 12,5 millioner kroner pr 31.12.2019.
Så det jeg spør om er egentlig hvordan de har tenkt til å vokse med så lite penger. Personlig tenker jeg at de kan bli som Selvaag med tomtebanken før de solgte den, men det krever penger jeg ikke ser hvor de skal få fra med mindre de tar opp lån men, lån vil gå på utbytte strategien deres. Selvsagt så kan de ta emisjoner med det er det vel veldig få her som vil ha, i hvert fall ikke jeg.

Annen informasjon:
P/E for 2019 med pris pr 19 mai 2020 er på rundt 20
P/casflow uten utbytte og lån er på nesten 40 nå

Tror nok det å utstede nye aksjer er det mest sannsnynlig svaret.
Men på annen side, i 2022 ca så får vi NOK 160 mill. Tidligere har nok mange tenkt dette blir ekstra utbytte, men sjansen er nok vel så stor for at dette kan gå til nye investeringer.

Magnora har følgende antall aksjer
Akastor (60k)
Bonheur (20k)
Africa oil corp (1 mill)
Panoro (775k)
Foruten om Panoro så kan det være endringer.

Har også ca 80k egne aksjer.
Steerco
19.05.2020 kl 23:14 2500

Verdt og nevne er at aksjekapitalen er ca 6-7 milliarder, tilsvarende 167 nok pr aksje. Mao de kan gi ut 167 nok i skattefri utbytte for private investorer. Dvs de uten AS..
Steerco
19.05.2020 kl 23:29 2475

De hadde vel noe avskrivninger som gjør at resultat ble slik i 2019.. Tipper de har cashflow på 40-50 mnok på WI. Samt de har 2 ansatte, mao lite overhead.
Er vel snakk om noen tieback brønner på WI som kan gi hyggelige ekstrainntekter i årene som kommer.
De må gjerne utsette utbytte mot investeringer for min del og la MGN bli et vekstcase.
MGN er et perfekt startup selskap med enorme fremførbare skatteunderskudd og aksjekapital, som står klar til bruk! Så dette selskapet er perfekt rigget! Aksjekursen kan stige enormt når interessen kommer... Offshore vind kan bli stort!
Steerco
20.05.2020 kl 07:46 2328

Står i årsrapporten... 159 nok pr aksje var det, husket litt feil..., men 8,4 Milliarder i aksjekapital som kan skrivers godt ned:) Så hvis man ikke liker skatt så er MGN perfekt og eie... Så basic 32,5% bedre yield for de private investorene..

The Company has performed a comprehensive review of the paid-in capital made since the establishment of the Company. The review concludes that approximately NOK 8.4 billion (NOK 159 per share) of capital paid in to Magnora is available for distribution of equity back to the shareholders. Distribution of paid-in capital may for some shareholders provide tax advantages depending on local tax rules where the shareholder has residency..
Steerco
20.05.2020 kl 07:47 2324

Småinvestorene vil jo elske denne aksjen! Enorme skattefrie utbytter i evig tid...
d12m
20.05.2020 kl 09:55 2244

Hellhammer.
Gjør Magnora noe for å låse valuta, eller er den flytende? De rapporter tross alt fallende inntekt fra WI på tross av kronesvekkelsen i 2019. Hvis valuten ikke er sikret så betyr jo det et enda større produksjonsfall.

-edit-
The majority of the Company’s revenue is in USD. To reduce the currency risk, the Company hedged a portion of the expected USD income through December 2019. The Company currently has no active hedging programs but is constantly considering hedging opportunities.

Altså noe hedging, men samtidig også kun "a portion". Det får meg til å bli (enda) mer skeptisk siden inntektene i NOK falt jevnt kvartal for kvartal gjennom 2019 på tross av kronesvekkelse siste halvår 2019. I mitt hode vil det da innbære ytterligere produksjonsfall
Redigert 20.05.2020 kl 09:59 Du må logge inn for å svare
Steerco
21.05.2020 kl 09:07 2103

Først så må du skille mellom valuta og produksjon!!
Så neste er jo alle inntekter i dollar så skjønner ikke hva du mener med kronesvekkelse! Dette er enkelt, sterke dollar jo mer inntekter til MGN...
d12m
21.05.2020 kl 18:11 1954

Først må du puste med magen
Og så må du lese kvartalsrapportene til Magnora. Da ser du at de oppgir royaltiinntekt fra WI i NOK. Så når inntekt fra q3 til 4 faller i NOK til tross for at NOK svekker seg mot USD så må det bety færre USD fra Dana Petroleum. Og færre USD betyr lavere produksjon. Capiche?

Q4 19: 8,8 mill NOK i WI-inntekt. Snittvaluta nok-usd ca 9,1
-》 produksjon på omkring 21000 fat dagen

Q3 19: 9,2 mill NOK. Snittvaluta ca 8,8
-》 produksjon på omkring 22500 fat dagen

-edit-
(Dvs, jeg kom til ca 22250 ifjor.. men estimatene tar ikke inn hedge da jeg ikke kjenner til hvor stor andel valuta som er hedget
https://finansavisen.no/forum/thread/47606/view/1185803?legacy=0 )
Redigert 21.05.2020 kl 18:16 Du må logge inn for å svare
22.05.2020 kl 07:22 1835

Dette selskapet vil lett ta en Nel når det kommer til å bli en rakett på kurs. Et bedre grunnlag en det selskapet sitter med i dag skal man lete lenge etter å finne. Glad jeg leste meg opp her før raketten blir tent

Cashflow fra Olje, og utbytte
Proffesjonelle mennesker i ledelsen og ikke minst eier.må bli bra dette ;))
Redigert 22.05.2020 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Steerco
22.05.2020 kl 22:04 1683

D12m!
Inntektene er i dollar! 0,5usd pr fat
Mao om de produsere flatt 21000 fat dagen så øker jo inntektene i kroner jo høyere dollarkurs!
Selv om de skriver inntektene i nok i regnskapet betyr det ikke at de fysisk er det.. Riktig med lavere produksjon, men hadde ikke vi hatt en sterk dollar så hadde intekne være enda lavere..
Steerco
22.05.2020 kl 22:24 1669

Selskapets verdi er på 400 mnok. De neste 2 årene kommer 160 mnok fra Penguins, samt 80-90mnok fra WI. Mao om 5 år med dividende og Penguins så har man fått tilbakebetalt investeringen.
Og verdien av det fremførbare skatteunderskuddet på 3,5 milliarder gjør MGN til det perfekte selskap og skape verdier i.
Jeg håper de bruker litt av utbytte til og vokse seg store i offshore vind...
NEL nevnes her og verdien på det selskapet er jo astronomisk og ikke i nærheten av og gi noe tilbake til aksjeeierne...
For og si på en annen måte så er nedsiden svært liten, og dermed et veldig sikkert bet:)

Håper det samme. Ser gjerne at stor del/hele summen fra Penguins brukes mot vekst og ikke tilbakebetaling.
Men den krona fra WI ser jeg gjerne at vi holder gående flere år til.
d12m
23.05.2020 kl 17:58 1386

Ja, jeg vet jo at de får betalt i dollar. Leser du egentlig hva jeg skriver? Og hvis du leser så forstår du åpenbart ikke hva innholdet er.

Jeg fokuserer på produksjonen. Antall fat pr dag. Og at den faller raskere enn jeg hadde sett for meg.
d12m
23.05.2020 kl 18:04 1378

Neste 2 år tipper jeg at de vil få inn maks 75 mill fra WI.
Blir heller ikke overrasket om Penguins blir forsinket (vanlig med forsinkelse + korona), men Shell har sålangt sagt at de forventer å være on schedule så da kan man krysse fingre for at det også blir fasiten.

Uansett. Har de kompetanse på vind? Det er jo et styre med overvekt av olje- og gasskompetanse, men de nyansatte lederne har i det minste en bakgrunn som virker lovende.

Nå virker jeg veldig negativ. Det er egentlig ikke sant. Jeg har vært aksjonær i Magnora tidligere og tjent greie kroner, men jeg vil har noen ankepunkt på listen min som jeg må få vekk før jeg kan føle meg komfortabel med nye kjøp. Spesielt det med vindkompetanse hos styret.
DetErMeg
23.05.2020 kl 18:30 1353

Det er jo ofte sagt at vi må ta vindkompetanse fra oljenæringa spesielt offshore

Positivt med diskusjon!
Det skal bli meget spennende å se hva vi hva produksjonen havner på i Q1, håper og tror at vi skal se en viss økning, men skulle den fortsette å falle så mulig ledelsen nevner noe om grunnen til det (men tviler).
Det bores/skal bores avgrensingsbrønner nært WI så i det lange løp så skal vi forhåpentligvis opp på høyre produksjon etter hvert.

Penguins er noe utsatt etter slik jeg har forstått det, men det er bare rykte jeg har hørt, men legger en til koronna så er nok sjansene store for en liten forsinkelse kanskje.

Jeg har klokketro på ledelsen, da både med nyansettelsen i Magnora, men også folka i Vindr som også har god erfaring fra vind.
Magnora er i vekst så etter hvert så blir det nok flere ansettelser skulle en tro.
d12m
24.05.2020 kl 08:04 1139

Takk for svar. Hva tenker du om sannsynlighet for emisjon?

Selskapet har kjøpt egne aksjer i år, så hva tror du da sannsynligheten er for at de så skal utstede aksjer?

Emisjon er kun aktuelt dersom de skal gjøre større oppkjøp/ investeringer. Da kan det like godt skje til en høyere kurs.

Tror ikke det er sannsnynlig med emisjon i nærmeste fremtid.
Som nevnt under så er nok dette kun aktuelt skulle det vurderes en større investering (som da vurdert til å gagne oss aksjonærer), slik det ser ut med investeringene som er gjort til nå så kan nok Magnora gjøre mange slike uten å ha behov for mer kapital.

Alle investeringene til nå ser ut til å være relativ små økonomisk, men med opsjoner på videre oppkjøp viss studiene av prosjektene overbeviser.

Angående boring i nærområdet til WI, så må vi anta at det kan bli utsettelser på boreprogrammet der også forøvrig pga koronna/lav oljepris.

10 øre trading i dag på folk. Akk så kjedelig (for oss som ikke er med) :)