Tredje rullebane på Gardermoen skyves nok inn i fremtiden.

Thinky
19.05.2020 kl 13:30 151

Temaet er tatt opp nylig på TV.

Det er ikke behov for en tredje rullebane på Gardermoen med det første. Men man
kunne båndlegge areal for det. Aktuelt areal ligger antagelig innenfor flyplasseiendommen
allerede ?

Opsjonen til en tredje rullebane gir Gardermoen litt pondus vis a vis flyselskaper ute
i verden. En tredje rullebane vil KANSKJE bedre regulariteten noe vinterstid.

EL-fly for kurante flystørrelser er nok et stykke frem. Og lite argument nå.

Avinor burde konsentrere seg om andre oppgaver i Norge, enn å snakke om tredje
rullebane på Gardermoen. Det er nok langt frem innen det seriøst er behov for en
tredje rullebane.

Og en tredje rullebane koster ikke titalls milliarder. Det høres helt absurd ut.

Vi burde heller konsentrere om modernisering av Tromsø lufthavn, og ny flyplass i Bodø.
(Som vil kunne bedre byutviklingen betydelig i Bodø). Forøvrig en by med natur i
verdensklasse i sine omgivelser.
Videre utvidet Flytogtjeneste til Gardermoen. Til Hamar og til Ski og Moss.
Ny sving nordover i nordre ende av Follotunnelen.

Kristiansand lufthavn kunne det også satses mer på. Den er den første flyplassen
man kommer til i Norge sydfra. (Dvs. fra kontinentet). Den dekker markedet mellom
Sola-Stavanger og Torp-Sandefjord. E18/E39 bygges ny 2+2 dimensjonert for 130 km/t,
med 110 fartsgrense i starten. Det bør bygges bedre adkomstveier til Kjevik både vestfra
og østfra. Området Flekkefjord - Risør - Haukeli er et naturlig primærtilfangsområde
for Kjevik. I fremtiden vil dette ha større og større betydning.

Flyplasser lenger oppover i Norge kan i noe større grad enn tilfelle er i dag, heller
fly via Kjevik enn Gardermoen.
Billund i Danmark begynner å få litt størrelse, og skal få integrert jernbanestasjon.
I god skandinavisk ånd kan Billund bli en mer brukt skandinavisk flyplass. Også i
nordisk og nordeuropeisk sammenheng. Det søndre Sveriges flyplassystem kan
få en bedre struktur, og da kan Billund inngå som en viktigere forbindelse i Norden
enn hittil. Trondheim er det også snakk om å ruste opp. Vil også få bedre veisystem.

Norge burde se på hvilke flyplasser som kunne saneres om tilgjengeligheten via
bakkeveis samferdsel ble bedre. Kanskje særlig aktuelt i Nordland og Sogn og
Fjordane ?

Jeg fatter ikke hvorfor det ikke kan satses på Rygge. Nesten alle flygninger ut av landet går sydover, og en ganske stor del av landets befolkning ville ikke hatt lengre vei til Rygge enn til Gardermoen. For alle oss som bor et godt stykke syd for Gardermoen føles det meningsløst å kjøre mange mil nordover for å fly tilsvarende lenger når det er sydover vi skal.
Det trengs knapt investeringer, alt er jo klart til bruk.

En skulle tro at også elfly ville fått enklere vilkår med kortere distanser som det da ville bli til nokså mange steder.
Redigert 19.05.2020 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
Thinky
19.05.2020 kl 15:04 110

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QoV1EV/faktiskno-dette-kartet-viser-ikke-hva-du-maa-betale-i-bompenger-paa-norgesferie
Snakker om sola. Her dukker plutselig Kjevik opp.
E 39 Bergen - Ålesund burde man vente med. Her er det ikke trafikkgrunnlag. Koster skjorta å bygge,
og krysser "hellige" fjorder.
Og sånne astronomiske bompenger er det norske folk sterkt imot. Dyre ferger er også det norske folk imot.

Man kunne kanskje hatt Rygge i drift imens ?
Vi bør få bygget en underfjords veiforbindelse fra Moss til Vestfoldsiden. (Undrumsdalskrysset på E 18)(Og fra Årvollsvingen på E 6). Etter min
mening norges mest effektfulle samferdselsprosjekt, og således norges viktigste.
Da kan Ryggekundene bruke Torp. Videre vil det nok komme Flytog til Moss etterhvert. Også relevant for Ryggekundene.
Det vil også bli bygget Intercity dobbeltspor (250 km/t) fra Skoppum stasjon til integrert togstasjon på Torp. Dette kan også
telle.
Men imens kunne man vurdert å kjøre igang Rygge igjen. Men da må noen flyselskap ville trafikere der. Kanskje de vil det
i kombinasjon med en seriøs timeplan for ferdigstillelse av de her nevnte samferdselsprosjekt. At disse flyselskap da flytter
seg over til Torp, når disse prosjektene blir ferdig.

Jeg håper man flytter nye Moss stasjon lenger inn i byen. Da sparer man sjøkanten, kommer nærmere E6, og får kortere
og rettere jernbanetrasé med høyere fart. Incitament til Intercity Oslo - Gøteborg er det også. Moss stasjon i vannkanten virker
helt koko. Hva tenker mossingene med ? Moss er etter mosselukten forsvant, egentlig en fint beliggende by på solsiden av
fjorden. Og sentralt beliggende. Bør få motorvei til E 18 ved Askim.
Redigert 19.05.2020 kl 15:20 Du må logge inn for å svare