En grunnrenteskatt må det arbeides med.

Thinky
19.05.2020 kl 15:45 1487

Witzøe: – Lettelse at regjeringen har lagt grunnrenteskatten til side
Det er ingen grunn til å juble over at en konkurranseutsatt næring blir påført en halv milliard ekstra i skatter og avgifter som hovedstadens næringsliv slipper.

Det sier konsernsjef Gustav Witzøe i Salmar til TDN Direkt tirsdag.

-Det er likevel en lettelse at regjeringen har lagt grunnrenteskatten til side og fulgt anbefalingen fra et samstemt norsk næringsliv. Avgjørende og viktigst for næringen er at et bredt flertall på Stortinget nå kan gi klare forsikringer om at de 40 ørene pr kilo står fast, slik at næringen slipper å bli kasteball i årlige budsjettvedtak, sier han.

Skjer det kan investeringer og arbeidsplasser langs norgeskysten havne i andre land med større forutsigbarhet for sitt næringsliv og sine matprodusenter, mener Witzøe.

Han mener debatten om en grunnrenteskatt hviler på en grunnleggende misforståelse av at norgeskysten er enestestående og at laks er særnorsk.

-Det investeres milliarder i landbasert oppdrett i USA og andre land, lykkes det er det ikke lenger geografiske begrensninger, mens Norge fortsatt har store avstander til sine markeder, sier han.
__________________________________________________
Trussel om oppdrett på land i utlandet, kjøper vi ikke. Når bedrifter i Norge nyttegjør seg eller belaster merkbart
fellesskapets ressurser, er det ikke mer enn rett og rimelig at dette må svare en grunnrenteskatt. Og særlig de
som bare er tildelt fiskekvoter uten å ha betalt noe for det.
Og grunnrenteskatt må være en avgift pr. kilo, ikke i forhold til overskudd. (Som lett via Cayman Island ender
ut med : tenk på et tall).

Ja. Det er synd på denne næringen gitt. Her får den tillatelse til å drive oppdrett midt i et verdensarvområde i Vega.


" Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. En av årsakene er ærfuglene og den tusenårige tradisjonen med å sanke ederdun"

I 2016 sa både Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland ja til at verdens største oppdrettsselskap Mowi kunne få drive med oppdrett på Rørskjæran i Vega.

.Rørskjæran utgjør om lag to prosent av det totale verdensarvområdet.

Men i april i fjor trakk Miljødirektoratet tilbake tillatelsen. Bakgrunnen var at det ikke ble tatt hensyn til Vegaøyans verdensarvstatus da Fylkesmannen innvilget søknaden..Mowi klaget på avgjørelsen. 23. april i år kom kontrabeskjeden de hadde ventet på:
Klima- og miljødepartementet opphevet Miljødirektoratets vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen."

Her går altså vår Klima og miljøminister mot sitt eget fagutvalg. Rotevatn har bestemt at dette verdensarvomrpådet skal ødelegges av oppdrettsnæringen . Koste hva det koste vil.

Dette føyer seg bare pent inn i alle sakene hvor naturen alltid taper. Det er kapitalismens uendelige krav om evig vekst som gjelder. Så får vi andre bare finne oss i naturraseringer. Det samme ser vi hele tiden ved vindindustri og gedigne hyttefelt. Naturen taper ALLTID.Jeg kjenner ikke igjen mitt eget land, og stiller spørsmålstegn ved industrienes lobbyvirksomhet. Korrupsjon er noe det er vanskelig å ikke tenke på.

Rotevatn er rett og slett en katastrofe. Han hater uberørt natur og sitter som minister i det departementet som skal ta vare på det.

Vi får inderlig håpe på et regjeringsskifte før nesten all er ødelagt. Mowi er ikke viktigere enn et fantastisk område som attpåtil altså står på Unescos verdensarvliste.

Enda klager næringen.Selv om de har overskudd i milliardklassen klarer de også i forhindre grunnrenteskatt. Og bidra litt for å benytte våre felles arealer og naturressurser er dem helt fremmed.

Hvis ærfuglen er det viktigste argumentet for at dette er værnet - skjønner jeg godt at det ikke tas hensyn til. Det er ingen konflikt mellom oppdrett og ærfugl. Heller det motsatte. Det vokser skjell på tauvek og merder som ærfuglen kan beite på - så vi snakker heller en symbiose.

Jeg tror saken er i navnet ditt - du er fluefisker og ser oppdrett som en fiende. Jeg vil heller si at fluefiskeren er den virkelige fienden til fisk som har levd et farefylt liv og komme opp i elva for å føre generasjonene videre...men der er fluefiskeren å fanger dem.

Oppdrett må satses hardere på i Norge. Lavkostland som Chile, Kina og Russland kan utkonkurrere oss der også om vi ikke akter oss for propaganda fra sånne som deg.

Folk må ha mat. Sportsfiske er morsomt - men bidrar knapt med noe fornuftig.
Thinky
20.05.2020 kl 17:45 1085

https://www.nrk.no/nordland/havfarmen-til-nordlaks-er-na-pa-vei-til-norge-_-markerer-en-ny-epoke-for-norsk-oppdrett-1.15023400

Kina har neppe arealer som egner seg. Russernes arealer er nok mindre egnede enn våre, og ligger øde til vekk fra infrastruktur.
Dessuten har ikke russerne kompetanse på dette. Chile får holde på, men de har sin del av verden å levere til.

En grunnrenteskatt bør innføres. Ikke mer enn rett og rimelig.

Et sånt monster som kommer her nå, med kapasitet til 10000 tonn fisk, vil selvfølgelig påvirke farvannet det
ligger i. Og særlig hvis fisken lever for tett. Da blir den syk.
Er poenget her at fisken skal kunne svømme rundt i hele konstruksjonen ? Så den får litt bedre lebensraum ?
Og mosjon ? Skal man putte litt tang, tare, koraller og annet oppi ?

Det bør forskes på "dunstingen" i farvannet noe sånt som dette avgir i omgivelsene. Men tankegangen på med
å utvikle ny teknologi er bra. Erverve mer erfaringer.

Konstruksjonen ser litt overdimensjonert solid ut spør du meg. Og hvorfor fraktes den ikke via Nordøstpassasjen ?
Kanskje det går fint med spinklere konstruksjoner ? Og fx bygd i seksjoner som settes sammen ? Og hvorfor da ikke
bygd ved norsk verft ?

Oppdrettsanlegg som kan flyttes kan være bra. Men dette med "dunsting" bør altså overvåkes og konsekvensutredes.
Og dette bør næringen selv i det minste betale.
Redigert 20.05.2020 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
JonasKr
20.05.2020 kl 18:28 1071

Grunnrenteskatt på oppdrett er et svært dårlig forslag. Jeg ser ingen annen motivasjon enn kortsiktig misunnelse blant sosialister.

Det første, og mest opplagte, er betenkelighetene rundt å mene at temperert saltvann skal utløse grunnrente. Hva blir det neste? Skal norske jordbærbønder betale grunnrente pga gunstig jordsmonn? Tar man dette skrittet kan man egentlig argumentere med grunnrente på nærmest alt. Det er hvertfall ingen likheter med olje/gass og elvekraft

Så er det viktig å presisere at norges fordel er fjordene. Norge har ingen fordel når det gjelder oppdrett i havet eller på land, heller tvert imot. Et høyt kostnadsnivå og lange fraktdistanser gir Norge en konkurranseulempe når det gjelder havbasert og landbasert oppdrett, og det er her fremtiden ligger. Kapasiteten i fjordene er stort sett tatt ut. I Kina har man funnet havområder med riktig temperatur. På land vil det lønne seg å satse nærmest mulig markedene. En norsk særavgift må i det minste kun gjelde fjordbasert oppdrett, ellers vil all satsing skje utenfor Norge.

Jeg kan være med på at fjordoppdrett bør bidra mer til fellesskapet, men hvorfor grunnrente? En årlig konsesjonsavgift eller en arealavgift, direkte knyttet til hver merd, er jo mye mer fornuftig? Jeg håper inderlig den nye produksjonsavgiften også kun vil gjelde for fjordbasert oppdrett.

Norske myndigheter har gitt klart uttrykk for at oppdrettsnæringen skal være en viktig brikke i å bli mindre avhengig av oljen. Jeg har hørt at man ønsker en 4-5 dobling av fiskeeksport på sikt. En grunnrenteskatt vil være tidenes sjansespill. SalMar står klare til å satse millarder på havbasert oppdrett, men kommer ikke til å gjøre det med grunnrentebeskatning. Andre står klare til å satse på land. De norske kjempene har pengene. Vi har mulighet til å ligge i front på teknologi. Skal vi ofre alt dette for en kortsiktig gevinst på 7 mrd skattekroner? Dette vil være en dråpe i havet på lang sikt hvis man når målet om en 4-5 dobling av norsk lakseeksport. Har vi råd til å ta den sjansen? Norske politikere må slutte å vingle og gi industrien noenlunde forutsigbare rammer, ellers kommer ingen til å investere. Skal man bli mindre avhengig av oljen må man tilrettelegge, ikke ødelegge.
Redigert 20.05.2020 kl 18:48 Du må logge inn for å svare

For en innstilling til naturen. Ærfuglbestanden i Norge har gått kraftig tilbake. Det er jo merkelig hvis oppdrettsnæringen er så veldig positivt for den. Poenget er at all virksomhet i tilknytning til slike anlegg forstyrrer fuglene og i tillegg tar den digre arealer vekk fra dem.

Det er egentlig utrolig at man bare skal blåse av at området har verdensarvstatus. Er det virkelig viktigere at John Fredriksen skal øke sin nåværende formue på 95 000 000 000 kr (95 milliarder) enn at vi skal kunne beholde et slikt område uberørt av oppdrettsnæringen som er i ferd med å spise opp hele kysten.

Og at motstanden min skulle bunne i at jeg fisker laks er nonsens. Jeg er ingen laksefisker. Holder meg til innlandsfiske, men du har selvfølgelig ikke rett i at oppdrettsnæringen ikke har negativ innvirkning på villaksbestanden. Det finnes ikke noe tvil om det overhodet. Selv ikke i næringen selv sier noe annet enn det.

Kanskje det koker ned til at du er aksjonær i Mowi og ser dollartegn i øynene når aksjekursen stiger. Hva betyr vel ærfugl og natur i Norge i forhold til lommeboka di?
Redigert 20.05.2020 kl 19:08 Du må logge inn for å svare

Bra innlegg. Minner meg om fortellingen om Donald og gullhjelmen. Donald fikk hjelmen, og fant på at det skulle være skatt på luft.

http://www.tcj.com/one-helmet-to-rule-them-all-the-golden-helmet/
Redigert 21.05.2020 kl 08:57 Du må logge inn for å svare
Thinky
20.05.2020 kl 22:19 1005

Ta det litt med ro. Selvfølgelig skal ikke næringen trues næringsmessig på noen måte. Det er masse rom for litt samfunnsressursavgift her.
Det er ikke noe mer vi snakker om. Oppdrett forringer vannkvaliteten. Og vi ser at det har blitt problemer med alger og annet. Villfisk lider.

Forurensning må ned. Norske farvann er rene og har de kvaliteter som behøves. Andre steder er det mye trøbbel med møkkete vann
og annet. All norsk fiskeindustri skal samtidig hjelpes frem selvfølgelig.

For en innstilling til naturen? Hva slags hersketeknikk er det? Heldigvis er det ikke slik som du og noen andre mener - det er ikke slik at det er enten eller. Min påstand er at det kan komme mer ærfugl med oppdrett. De trekker til dit det er mat - og det er mat i og rundt installasjoner på sjø. Ærfuglen har historisk sett holdt seg nært fiskebruk og sildemottak. Enorme bestander av dem holdt seg i nærheten pga i gamle dager kastet man all avfall på sjø (fiskeavskjær). Dette beitet fuglene på og det dannet et større grunnlag for en stor bestand enn det som er bærekraftig når den slags aktivitet forsvant. Det er ingen forskning som støtter at oppdrett er negativt for ærfugl - det er bare synsing gjennom noen føre var rapporter\publikasjoner.

Slutt å bland inn misunnelse rundt eieres økonomi opp mot en svart\hvit holdning om aktivitet. Det blir tusenvis av arbeidsplasser i distriktene som vi trenger for å bosette hele landet. Det er ofte ingen alternativ til oppdrett om man ikke vil flytte til Bergen, Trondheim eller Tromsø. Det blir skatteinntekter både lokalt og nasjonalt - som trengs! Det nye forslaget på en produksjonsavgift sikrer både lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Det kommer mer og mer informasjon om at denne innflytelsen på villaksbestanden er overdrevet. Egentlig gjelder det lus og evt rømming. De finner SVÆRT lite rømt oppdrettslaks i elvene - egentlig skuffende lite. Modellene som beregner smolt død pga lus fra oppdrett er egentlig allerede dementert. De må ses på på nytt - men, det er helt klart at det er et ansvar næringa tar på høyeste alvor. Derfor har blant annet Mowi en nullvisjon på lus.

Nei, det koker ned til at vi kan ikke alle være offentlige ansatte og suge oljepenger ut av brystet på statskassa. Resten kan heller ikke drive med leverandørtjenester. Alt starter med produksjon av olje, laks, levering av villfisk etc. Det danner grunnlaget for ALT vi gjør.

NB: Jeg er ikke negativ til offentlige ansatte eller tjenesteleverandører....det er bare at ingen av dem ville vært her om det ikke startet med industri og produksjon.

Det er ikke masse rom - der blir du arrestert over tid. Men da svarer nok ikke du her inne. Vent til i aug\sept...vi får se på handlingsrommet da. Jeg tipper at feks NRS vil ha noen mnd de går i minus.

Hvordan forringer oppdrett vannkvaliteten? Hvilke alger har kommet til pga oppdrett? Hvilken villfisk lider - og hvordan lider den?

Hvordan skal annen fiskeindustri hjelpes? Det er jo fiskerne (og spesielt de små) som tjener enorme penger. Fiskeindustrien lider - og har drift 3-4 mnd i året.

"Kina har neppe arealer som egner seg. Russernes arealer er nok mindre egnede enn våre, og ligger øde til vekk fra infrastruktur.
Dessuten har ikke russerne kompetanse på dette. Chile får holde på, men de har sin del av verden å levere til."

Kompetanse er ingen problem. Det kjøpes fra Norge som feks til Island, Chile, Canada, Færøyene, Tasmania, USA osv osv. Det er masse areal til havs verden over som kan tas i bruk - og om noen år er det på plass. Blir masse rømming og lus der hvor de har dårligere reguleringer enn i Norge - men det gjør jo ingenting. Det er slik som med oljeutvinning i Norge vs feks SaudiA og andre stater som har litt andre retningslinjer enn oss...ut av syne ute av sinn.
----------------------------
"En grunnrenteskatt bør innføres. Ikke mer enn rett og rimelig."

For hvem? Hvorfor eksportere kompetanse og mulig produksjon? Er ikke skatteinntekter nok fra arbeidere og overskudd fra bedriftene? Skal oppdrett være i en særstilling? Uansett hva man gjør tar man opp areal...selv en offentlig ansatt....en frisør etc.
----------------------------
"Et sånt monster som kommer her nå, med kapasitet til 10000 tonn fisk, vil selvfølgelig påvirke farvannet det
ligger i. Og særlig hvis fisken lever for tett. Da blir den syk.
Er poenget her at fisken skal kunne svømme rundt i hele konstruksjonen ? Så den får litt bedre lebensraum ?
Og mosjon ? Skal man putte litt tang, tare, koraller og annet oppi ?"

Tetthet, vannkvalitet og fiskehelse blir nøye monitorert - og regulert gjennom strenge regelverk. Det blir kartlagt påvirkning på omgivelser fortløpende - og alt revideres. Det blir ikke mulig å drive på tvers av naturen. Da mister de muligheten til å drive etter første produksjon. Alle andre påstander er ren løgn og konspirasjonsteorier.
-------------------------------
"Konstruksjonen ser litt overdimensjonert solid ut spør du meg. Og hvorfor fraktes den ikke via Nordøstpassasjen ?
Kanskje det går fint med spinklere konstruksjoner ? Og fx bygd i seksjoner som settes sammen ? Og hvorfor da ikke
bygd ved norsk verft ?"

Ikke mulig. Den er enorm - og jeg ser ikke problemstillingen heller. Når den kommer til norge vil den skape like mange arbeidsplasser som en middels stor oppdretter (hundrevis) - og mette hundretusenvis av mennesker. Fantastisk!
---------------------------
"Oppdrettsanlegg som kan flyttes kan være bra. Men dette med "dunsting" bør altså overvåkes og konsekvensutredes.
Og dette bør næringen selv i det minste betale."

Næringa betaler allerede direkte og indirekte skatter. Det er slik at det er best at pengene kommer fra det offentlige om uavhengig overordnet forskning skal gjøres - og stoles på. Men det er ingen problem - milliarder på milliarder pumpes inn pga oppdrett i det offentlige. Det er et fantastisk eventyr vår generasjon er med på.
milk
21.05.2020 kl 09:24 925

Greie refleksjoner dette! Det vil bli mye mer fokus på konstruksjonen av merdene med tanke på vanngjennomstrømning og fiskens kondisjon. Det har vert stor interesse for Aquatraz og den unike konstruksjonen som har vert en ubetinget suksess. Det har vert busslaster med folk fra alle hold av næringen for å se på merdene...
JonasKr
21.05.2020 kl 09:38 911

Jeg er jo ikke uenig i at fjordbaserte oppdrettsanlegg kan bidra mer til fellesskapet, det skriver jeg jo i innlegget mitt. Jeg skriver at grunnrenteskatt er et svært dårlig forslag, og at det finnes langt bedre måter oppdrettsselskapene kan bidra på. Videre er det svært viktig at det ikke gjelder oppdrett på land og til havs, der Norge ikke har noen fordeler (heller motsatt) i konkurranse med utlandet. Så er det viktig at politikerne gir industrien forutsigbare rammer. Problemet er sannsynligvis at verken politikere eller utvalget til Ulltveit-Moe har satt seg godt nok inn i næringen til å forstå alle aspektene. Hele mandatet til Ulltveit-Moe utvalget var tåpelig, fordi de skulle utrede grunnrentebeskatning, ikke generelt se på hvordan oppdrettsnæringen kan bidra til fellesskapet.
Redigert 21.05.2020 kl 10:42 Du må logge inn for å svare
JonasKr
21.05.2020 kl 10:34 890

Hehe, den var bra, hadde helt glemt den. Mange gode Donald Duck historier, "pengeregn" (a financial fable) er nok favoritten. Ja jeg er veldig skeptisk til å gå grunnrente-veien når det gjelder oppdrett, det vil åpne døren for å beskatte nærmest alt med grunnrente. Dette er jo først og fremst snakk om arealer. Håper ikke "de rette" politikerne leser the golden helmet, det kan gi mange "gode" ideer. Bønder bør jo betale grunnrente på åkeren. Bør også være grunnrente på lufta kuene og sauene puster inn.
Redigert 21.05.2020 kl 10:38 Du må logge inn for å svare

Det er tydelig at du ikke har fått med deg hva grunnrenteskatt er for noe. Håper du leser deg opp.

Kort forklaring.

Det er ikke grunnrenteskatt på privat eiendom. Den kan derimot pålegges virksom som brukes av fellesskapets naturressurser. Det er heller ikke vanskelig å pålegge denne bare på overskuddet slik at ved eventuelt underskudd på driften så blir skatten null.
milk
21.05.2020 kl 11:46 848

Vi bør kjempe for at det blir grunnrenteskatt på alt elvefiske ! Det burde egentlig være forbudt å fiske laks etter at den er gått opp i elvene. Det burde foregått i sjøen ved elveutløpene. Den største trusselen mot villaks er nettopp elvefiske ved gyteplassene!!

Jeg vet hva det betyr. Det eneste som kan forsvares er fiskeri og jordbruk under den ordningen. Alle innsatsfaktorene til oppdrett er innkjøpt. Næringa bruker ekstremt lite areal. Det er rike fiskerier rett i nærheten av anleggene i dag - det er en myte blant motstanderne at fisk skyr anleggene (eller blir dårlig kvalitet). Dette er heldigvis vitenskapelig bevist :-)

Oppdrett bruker en brøkdel av arealene som fiskeri. Allikevel krever enkelte bare skatt av oppdrett - og ikke fiskeri som beslaglegger mye større areal...samt at de høster av en fellesressurs alle har en rett til. Merkelig den misunnelsen når noen tjener penger...

Merkelig at du ikke ser forskjellen. Bøndene eier grunnen de driver på. Åkrene er ikke fellesskapet sitt. Ikke hagen din heller hvis du har det. Ingen eier fjordene annet enn fellesskapet.

Og når det gjelder fiskeri opptar dette ikke store arealer som ikke kan brukes til noe annet slik som oppdrettsindustrien. Ingen hindrer meg i kjøre en båt eller bade der det har vært fiske.

Og mange fiskere tjener store penger også.


Selvsagt kan det fiskes for hardt, men det reguleres av kvoter. Det har vært laksefiske i elvene i hundre år. Oppdrettsnæringen skal ikke ha all skyld for tilbakegangen. Det er også fiske på den lenger ut. Når det gjelder elvene har mange av de blitt stengt for å verne bestanden. Bra noen gjør tiltak. Lett å skylde på elvefiskere når det er oppdretten som er hovedårsaken til tilbakegangen. Ved å påstå det du gjør bedrer det kanskje din samvittighet, men ikke laksebestanden.

Fra vitenskapsrådet:

« Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot norsk villaks i dag, sier Forseth.

Rømt oppdrettslaks har den største påvirkningen, mens lakselus har den største risikoen for ytterligere skade.

Vitenskapsrådet konkluderer med at det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak til å stabilisere og redusere disse truslene.

Det er bestander i Midt-Norge og Vest-Norge som er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette.

– Det kan bli vanskelig å fortsette et bærekraftig fiske, særlig i indre fjordstrøk på Vestlandet, som en følge av høy dødelighet på grunn av lakselus, sier Forseth»

https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4842/Slik-g-229-r-det-med-villaksen-i-2019

milk
21.05.2020 kl 13:03 802

Det er et ord som heter "konspirasjonsteorier" Det finnes folk som sier at de kan bevise at jorden er flat,eller at månelandingen aldri har skjedd... Teorier vil alltid florere!

de fleste bøndene sender dyr på beite. De kan beite på min og din eiendom om man bor i distriktet. De kan kreve å slå din eiendom om du har jorbruksareal og ikke utnytter det selv.

Et oppdrettsanlegg er så lite i en fjord at om det er et problem for noen at det er der for båtkjøring - da burde man ikke være på havet. Forskjellen på fiskeri, jorbruk og oppdrett er at oppdrett er den eneste næringa som kjøper alle innsatsfaktorene. Jordbruk og fiskeri høster av felles ressurser. Jorbruk endrer til og med landskapet enormt i forhold til naturlig fauna. De driver dermed vekk naturlige arter fra ENORME areal.

Jeg kan ikke fiske der en annen fisker. De høster av en fellesressurs som er eid av alle innbyggerne i Norge. Land som i dag starter med ressursforvaltning fra scratch innfører ressursrente på fiskeri - men ikke oppdrett. Grunnen er enkel - oppdrett er som et kjøpesenter på land. De kjøper alle innsatsfaktorene og foredler råvarer til noe mer høyverdig. Fiskere høster av fellesskapets ressurser og bør betale ressursrente.

Hvis du vil bade og kjøre båt AKKURAT der et oppdrettsanlegg ligger er du vanskelig og tverr. Du ser osm et barn som sier lufta er for alle og veiver med armene dine ..Anleggene i dag ligger stort sett på plasser det er 80 meter og dypere. Sterk straum er å foretrekke.

Man finner lett info som går begge veier. Du må være forsiktig med å være så ensporet i argumentasjonen din - du blir fort oppfattet som en MDGer eller miljøkriger som egentlig ikke bidrar noe positivt til samfunnet.

1) frykten for rømt laks er overdrevet

https://ilaks.no/gjovik-romt-oppdrettslaks-har-svaert-lite-skadepotensial/

2) næringstilgangen til laks i sjø er for dårlig. Fiskeri på byttedyr samt på laks selv påvirker bestandene.

https://www.hi.no/hi/temasider/arter/laks

"Laksen vandrer til Norskehavet fordi dette er et oppvekstområde med overskudd på mat. Når både overlevelse og vekst reduseres samtidig, er det nærliggende å anta at dette skyldes problemer med å finne mat. Denne forklaringen støttes av at flere individer enn vanlig utsetter kjønnsmodningen i minst ett år, en utvikling man kan forvente hvis fisken ikke klarer å bygge opp tilstrekkelige energilagre. Årsaken til at forholdene i Norskehavet nå er relativt dårlige for laks er ikke bekreftet, men vi vet at mengden dyreplankton er på bunnivå i forhold til tidligere målinger, fordelingen av plankton har endret seg og temperaturen i det nordøstlige Atlanterhavet har økt de siste årene. Det er også foreslått at de store bestandene av pelagisk fisk (sild og makrell) som er i Norskehavet konkurrerer med laksen om byttedyr. Observasjoner av laks med uvanlig mye kveis i 2009 kan tolkes som at de har endret dietten til byttedyr som i større grad er mellomvert for denne parasitten."

3) Næringa tar hensyn til utvandring av smolt - men lavere lusegrense.

Det er satt en grense på 0,2 kjønnsmodne lus når smolten går ut. Dvs 1 lus pr 5 fisk. Villaksen har naturlig langt mer enn dette - og det er ikke nok lus til effetkiv reproduksjon på disse nivåene. En ny og strengere luseforskrift er på vei - og den tar næringa varmt imot. Dette er en flott næring som tar ansvar!

https://fisk.no/oppdrett/6441-nye-regler-for-lusegrenser-om-varenThinky
21.05.2020 kl 16:03 775

Vi begynte å forske på fisk i 1859. Og oppdrett i 1882.

Gulehavet som er stedet som oppgis i din link. Og hvor bare en del av dette "lille" havet
har rett temperatur, er det altså i gjennomsnitt bare 44 meter dypt. Det renner elver ut
i gulehavet. Med masse jordmasser osv. Plastpartikler og annen søppel. Sikkert mye
båtrafikk som avgir sotpartikler i kjølevannet.

Det er litt forskjell fra norske farvann i nordatlanteren. Med tilgang på farvann med
5000 meters dybde (under mye av Arktis er det 5000 meter dypt) og i Nord-Atlanteren
generelt er det dypt. Det går også havstrømmer fra Mexico til Kapp Arktis som skifter
ut vannet i de store vannmassene.

Kineserne har nylig begynt med dette her. (Vi bør ikke yte de kunnskap uten videre).
Jeg har ikke noe tro på kinesisk oppdrett. Vi har enorme fordeler på disse områdene
tror jeg.

44 meter dypt er ingenting det altså. Og et så grunt farvann får mye lettere temperatur-
svingninger. Og tenk på all parafinsoten som ramler ned i gulehavet fra fly i verdens
tettest befolkede region. Bruk hue Nordnes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Sea

https://imr.brage.unit.no/imr-xmlui/bitstream/handle/11250/116097/Nr.4_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.hi.no/resources/Historier-om-og-fra-havforskningen.pdf

Utdrag fra din link Nordnes :

Et område i Gulehavet har riktig temperatur for å oppdrette laks – det er verken for varmt eller for kaldt. Dette har ført til et par initiativer fra det kinesiske verftet Wuchang Shipbuilding Industry Group, som er tilknyttet China Shipbuilding Industry Corporation.

Tre ganger så stor
I 2018 ble Kinas første oppdrettsrigg, «Deep Blue No. 1», sjøsatt av Wuchang Shipbuilding Industry Group. Tårnet er 35 meter høyt, som kan sammenlignes med en bygning på elleve etasjer.
__________________________________________________________
En ting er temperatur, og som attpåtil mye mulig svinger. Noe annet er møkkete vann.
Møkkete vann egner seg dårlig til fiskeoppdrett.

Og hvem vet : Kanskje det trafikkeres fullastede tankskip i gulehavet som stikker 16 - 20 meter
dypt og forårsaker tsunamier langs sjøbunnen som virvler opp gamle sotpartikler, gamle plast-
partikler og annen dritt. Ikke akkurat stedet å dyrke mat.

Hørt historien om tsunamien i indre Oslofjord fra Kielfergen ? Når vannmasser presser seg
over grunner.
Redigert 21.05.2020 kl 18:31 Du må logge inn for å svare
Thinky
21.05.2020 kl 16:25 752

De kunne vel seilt den i Nordøstpassasjen. Den er åpen ca 80 dager hvert år nå, og økende.

Den første linken din er skrevet av en blogger med bakgrunn fra oppdrettsnæringen. Derfor vanskelig å ha full tillit til.

«Forfatteren av innleggene i denne bloggen er Jan Arve Gjøvik. Jeg er i dag pensjonist, og har vært fiskeoppdretter i storparten av mitt yrkesaktive liv. Av utdanning er jeg biolog.

De siste årene har jeg skrevet artikler og holdt foredrag om tema knyttet til oppdrettsnæringen. Først og fremst har dette dreid seg om lakselus og rømt oppdrettslaks. Jeg er kritisk til gjengse oppfatninger om at lakselus påvirker bestandsutviklingen til villaks og sjøaure, og trekker i tvil at effekten er så stor at den er målbar. Jeg er også kritisk til at rømt oppdrettslaks greier å påvirke villaksen negativt gjennom samavling med villaksen. Artikler om dette er bloggens to hovedtema.»

Den andre angår jo lakselus som næringen har slitt med i åresvis. At det har kommet nye og strengere regler er jo bra, men det kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet og ikke fra industrien selv. Vi får se om de etterleves.

Jonas Kr

Nei, men du mener det burde være det. Til og med for lufta kuene og sauen puster inn. Blir for dumt.

Dette skrev du høyere opp:

«Bønder bør jo betale grunnrente på åkeren. Bør også være grunnrente på lufta kuene og sauene puster inn.»
Redigert 21.05.2020 kl 17:00 Du må logge inn for å svare

Han er biolog - og vet hva han prater om - i motsetning til deg! Tallene han presenterer gjelder fortsatt.

her ser du hva næringa gjør med problemet. Det er få næringer som tar ansvar som denne :-)

https://sjomatnorge.no/romt-fisk-skal-bort-fra-elvene/

https://sjomatnorge.no/god-effekt-av-utfisking-av-romt-oppdrettslaks/
---------------
"Den andre angår jo lakselus som næringen har slitt med i åresvis. At det har kommet nye og strengere regler er jo bra, men det kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet og ikke fra industrien selv. Vi får se om de etterleves."

Det er feil. Mange av initiativene kommer fra næringa selv - og næringa er veldig for en innstramning. De aller fleste selskapene har strengere regimer enn det som nå kommer med den nye forskriften som er på høring. I tillegg får næringa STOR medbestemmelsesrett - siden det er de som kan fagfeltet bedre enn noen. Grunnen til at næringa står samlet bak nesten enhver innstramning er at de er avhengige av at naboen er like flink som en selv.

Det siste jeg har å si i saken er at oppdrettsnæringa er den mest regulerte næringa i norge. Folk som kommer fra olja er sjokkert over de strenge regimene og gebyrene fra øst og vest. MEN - for folk uten innsikt er det lett å la seg rive med av tastatur krigere som helst bare vil fiske med flue :-)
nordnes
21.05.2020 kl 22:04 661

Biolog, hva så ? om moderne landbruk hadde blitt innført i dag hadde det trolig blitt forbudt. Men vi må ha mat og hva er alternativet ? Forøvrig er det mange med fiskestang som har dratt smitte mellom lakseelver. I dag et vi dobbelt så mange på jorden som da jeg ble født og en må forholde seg til det. I denne sammenheng er laks som er kaldblodig en svært effektiv måte å produsere proteiner på, med tanke på forbruk.
JonasKr
21.05.2020 kl 22:32 643

Det har jo ingenting med privat eiendom å gjøre, og jeg er selvsagt ikke for grunnrente på luft/jord, like lite som på saltvann. Du mener grunnrente på temperert saltvann ikke er for dumt, men luft og jord er for dumt? Skal da alle som bruker havet betale grunnrente? Jeg kjøper olje/elvekraft, oljen og elvene ligger der og kan ikke lages eller flyttes. Smolten produserer de selv, de forer den opp i merdene osv. Jeg sliter veldig med å se grunnlaget for grunnrente.
Redigert 21.05.2020 kl 22:52 Du må logge inn for å svare

Det er grunnrenteskatt på både olje og vannkraft. Har du i det hele tatt lest utvalgets anbefaling om grunnrenteskatt?
Dette sier lederen for utvalget:

«Utval foreslår 40 prosent skatt for oppdrettsnæringa
– Havbruksnæringa tener pengar på fellesskapets ressursar, og då må samfunnet få noko tilbake, seier Karen Helene Ulltveit-Moe, som har leia utvalet som foreslår 40 prosent skatt på overskot i norsk oppdrettsnæring.»

https://www.nrk.no/norge/utval-foreslar-grunnrenteskatt-for-oppdrettsnaeringa-1.14768061

Prøv er søk på «grunnrenteskatt og oppdrett» og du vil oversvømmes av artikler som mener dette bør være en selvfølge.

Hvorfor skal oppdrett og vindmøller slippe denne skatten som andre blir pålagt. Vindmølleindustrien som raserer naturen enda mye verre enn oppdrett får store skattelettelser slik at utenlandske firmaer kan tjene seg søkkrike og ta pengene ut av landet. Både de og oppdrettsindustrien driver voldsom lobbyvirksomhet mot Regjeringen, og med alt triksing som er blitt avslørt den senere tid er det absolutt verdt å se nærmere på denne koblingen. Arbiderregjeringen som var før den borgelige hadde til og med en fiskeriminister som var eier av et anlegg.

En ting er i hvert fall soleklart og det er at oppdrettsindustrien har penger å betale for å bruke av fellesskapets ressurser.

Det er ikke idioter som har sittet i utvalget.
Redigert 22.05.2020 kl 09:51 Du må logge inn for å svare
JonasKr
22.05.2020 kl 11:31 536

Hmmm, jeg skriver tydeligvis veldig uforståelig.

Jeg er godt kjent med grunnrenteskatt fra olje og elvekraft, og jeg har fulgt diskusjonen rundt grunnrentebeskatning av oppdrett nøye, OG jeg har lest rapporten til Ulltveit-Moe & co, og også (tror jeg) fått med meg det meste av debatten i ettertid.

Hvis du leser original-innlegget mitt, så tar jeg opp mye rundt det du skriver om. En stor feil som ble gjort var utvalgets mandat. De skulle kun vurdere grunnrente, ikke generelt se på hvordan bransjen kan bidra. Jeg limer det inn her:

- Det første, og mest opplagte, er betenkelighetene rundt å mene at temperert saltvann skal utløse grunnrente. Hva blir det neste? Skal norske jordbærbønder betale grunnrente pga gunstig jordsmonn? Tar man dette skrittet kan man egentlig argumentere med grunnrente på nærmest alt. Det er hvertfall ingen likheter med olje/gass og elvekraft

Så er det viktig å presisere at norges fordel er fjordene. Norge har ingen fordel når det gjelder oppdrett i havet eller på land, heller tvert imot. Et høyt kostnadsnivå og lange fraktdistanser gir Norge en konkurranseulempe når det gjelder havbasert og landbasert oppdrett, og det er her fremtiden ligger. Kapasiteten i fjordene er stort sett tatt ut. I Kina har man funnet havområder med riktig temperatur. På land vil det lønne seg å satse nærmest mulig markedene. En norsk særavgift må i det minste kun gjelde fjordbasert oppdrett, ellers vil all satsing skje utenfor Norge.

Jeg kan være med på at fjordoppdrett bør bidra mer til fellesskapet, men hvorfor grunnrente? En årlig konsesjonsavgift eller en arealavgift, direkte knyttet til hver merd, er jo mye mer fornuftig? Jeg håper inderlig den nye produksjonsavgiften også kun vil gjelde for fjordbasert oppdrett.

Norske myndigheter har gitt klart uttrykk for at oppdrettsnæringen skal være en viktig brikke i å bli mindre avhengig av oljen. Jeg har hørt at man ønsker en 4-5 dobling av fiskeeksport på sikt. En grunnrenteskatt vil være tidenes sjansespill. SalMar står klare til å satse millarder på havbasert oppdrett, men kommer ikke til å gjøre det med grunnrentebeskatning. Andre står klare til å satse på land. De norske kjempene har pengene. Vi har mulighet til å ligge i front på teknologi. Skal vi ofre alt dette for en kortsiktig gevinst på 7 mrd skattekroner? Dette vil være en dråpe i havet på lang sikt hvis man når målet om en 4-5 dobling av norsk lakseeksport. Har vi råd til å ta den sjansen? Norske politikere må slutte å vingle og gi industrien noenlunde forutsigbare rammer, ellers kommer ingen til å investere. Skal man bli mindre avhengig av oljen må man tilrettelegge, ikke ødelegge.
Redigert 22.05.2020 kl 11:38 Du må logge inn for å svare

I disse corona tider ser vi verdien av ting på en litt annen måte. Her er et innlegg - ja i et nettsted for oppdrettere - men poenget er like slående. Det er en næring som nesten har vært upåvirket av krisen vi står i, OPPDRETT av laks. Grunnen er enkel - vi trenger alle sunn bærekraftig mat!

https://www.intrafish.no/kommentarer/hva-koster-et-samfunn-/2-1-813488?fbclid=IwAR2rlOvnCu5LWKlU1JAAexOQckFweFcscFcfY2vDIK2QT0_0WbX67-l9VLk

Et utdrag - men les hele!

Havbruksnæringen skiller seg ut
Én næring har skilt seg ut oppi alt kaoset de siste månedene. Det er havbruksnæringen.

Til tross for at mange av de store markedene som Kina, England og USA har vært helt ute, og at restauranter verden rundt, som normalt står for cirka 30-40% av salget, har vært stengt, har havbruksnæringen klart seg helt fint selv uten hjelp fra staten. Ja, næringen har sågar engasjert permitterte ansatte som til vanlig arbeider i turistnæringen, offentlig sektor og andre som er blitt uten arbeid grunnet pandemien.

Prisene for laksen har vært litt lavere, men volumet har vært like høyt. Man produserer og omsetter altså nøyaktig like mye laks under pandemien som før koronautbruddet. Det er en bragd, og det er særdeles viktig for Norge.

Norge er en stormakt innen lakseproduksjon. I fjor produserte norske lakseoppdrettere 1,35 millioner tonn med mat. Det er fire ganger mer laks enn den samlede produksjonen av sau, gris, kylling, storfe og andre husdyr. Samlet sett serverer norsk fiskeri og havbruk 36 millioner måltider hver eneste dag, hele året. Selvberging bør med andre ord ikke være et problem.

Det som er et reelt problem, er et vedvarende underskudd av entusiasme for verdien av det som er det største norske næringslivseventyret etter oljen. Mens franskmenn er stolte av sine viner og oster, og italienerne av sine tomater og sin Parma-skinke, er nordmenn inngrodd skeptiske til laksenæringen. I likhet med resten av verden elsker nordmenn sushi, men er skeptiske til oppdretterne som produserer verdens mest populære sushi-ingrediens.

Seiglivede fordommer
Fordommene om havbruksnæringens angivelig dårlige miljøprofil er like seiglivede som de er uriktige. Stoltheten over norsk laks bør nemlig handle om mer enn volumer og det faktum at vi i høykostlandet Norge lykkes med subisidiefri matproduksjon i distriktene. Det bør i høyeste grad også handle om bærekraft. For det finnes ikke produksjon av husdyr, økologisk eller ei, som slår laksen på bærekraft.

Ingen husdyr utnytter maten bedre. For hvert kilo laks som produseres benyttes 1,1 kg fôr. Til sammenligning går det med 8 kilo fôr for å produsere et kilo oksekjøtt.

Legemidler benyttes i svært liten grad, og intet husdyrhold bruker så lite antibiotika som norsk oppdrettslaks. Effektive vaksiner gjør at dette praktisk talt aldri forekommer.

Miljøtilstanden under og rundt merdene som fisken lever i overvåkes nøye både av akkrediterte inspeksjonsselskaper og av myndighetene. Ved siste oversikt hadde 86 prosent av dem god eller meget god miljøstatus.

Klimakrisen gjør Co2-utslipp til det viktigste målet for bærekraft, og også her er laksen en solid miljøvinner. Spiser du et kilo laks kan du vite at dette resulterte i et utslipp på 3,2 kg Co2-ekvivalenter i produksjonen. Et kilo storfekjøtt tilsvarer 22,7 kg, altså åtte ganger mer enn laksen.

Med andre ord: Hvis verden spiste storfekjøtt i stedet for norsk laks ville det betydd en økning i utslipp på 26,2 millioner tonn klimagass. Det tilsvarer halvparten av Norges

«Jeg kan være med på at fjordoppdrett bør bidra mer til fellesskapet, men hvorfor grunnrente? En årlig konsesjonsavgift eller en arealavgift, direkte knyttet til hver merd, er jo mye mer fornuftig? Jeg håper inderlig den nye produksjonsavgiften også kun vil gjelde for fjordbasert oppdrett.»

Problemert med det er at det virker likt selv om bedriften går med underskudd. Her er hva utvalget skrev om grunnrenteskatt i den forbindelse.

«Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt. En slik skatt har vi gode erfaringer med fra petroleums- og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten. Skatten tar dermed høyde for svingninger i lønnsomheten på grunn av sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En produksjonsavgift må derimot betales selv om bedriften går med underskudd. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil sørge for at fellesskapet også får en andel av grunnrenten fra eksisterende tillatelser, der 97 pst. er tildelt gratis eller til under markedspris.»
Redigert 23.05.2020 kl 16:47 Du må logge inn for å svare
JonasKr
23.05.2020 kl 16:38 419

Jeg tror, i likhet med politikerne som avviste forslaget, at det ville være et voldsomt sjansespill med tanke på investeringsviljen i Norge. Jeg ser overhode ikke sammenligningen med olje/elvekraft, som tydeligvis Ulltveit-Moe & co ser. Oljeproduksjon og elver kan ikke flyttes, laks kan. At temperert saltvann skal gi grunnlag for grunnrente er mildt sagt spesielt. Igjen - fremtiden er åpent hav og oppdrett på land. Innfører man grunnrente på dette vil ingen satse i Norge. SalMar satt jo hele havsatsingen sin på vent pga vinglete politikere. Fjordoppdrett har store konkurransefordeler og vil tåle en tilleggsavgift eller ekstrabeskatning, men det er veldig viktig å skille fjordoppdrett fra hav/land.

Som jeg pleier å si til de som er så misunnelige på laksebaronene; hvis det er så lettjente penger er det bare å belåne huset med en mill eller to og kjøpe lakseaksjer.
Redigert 23.05.2020 kl 16:52 Du må logge inn for å svare

Nei, misunnelse er ingen pen egenskap, men det er da sannelig ikke grådighet heller.

Nei - og de grådigste nå er politikerne i Oslo som ønsker å ta all lakseskatten i egen lomme. De vil ikke la lokalsamfunnet få pengene - de som har lagt til rette for nettopp denne satsinga. Det viser at avgiften ikke er annet enn en ny måte å kreve inn poenger til en statskasse som sliter pga alt for mange liker å bruke penger....ikke tjene penger.
Ingen med forstanden intakt investerer en eneste krone i Norge med grunnrenteskatt på 40%. Da er det mange andre plasser som gir bedre muligheter til avkastning. Husk - de må på toppen av grunnrenteskatt betale andre skatter og avgifter - det er rett og slett ingenting igjen. Vi snakker om en totalbeskatning på nesten 70%. I tillegg betaler allerede oppdrettsnæringa en rekke høye gebyrer til mattilsyn og fiskeridirektorat som dekker kostnadene og vel så det på oppfølging.

Tiden er inne for at olja og andre distriktsnæringer skrur igjen pengeflommen inn i statskassa - og heller bruker det til reinvestering i drift.JonasKr
23.05.2020 kl 18:28 365

Enig i det, men er det riktig å kalle f.eks Gustav Witzøe grådig? Han kunne flyttet til utlandet for å unngå formueskatt. Han kunne solgt SalMar til utlendinger, de står i kø for å kjøpe. Så kunne han investert i masse næringsbygg og eiendom (som ikke produserer noenting) i stedet og blitt skattenøytral. Han ønsker imidlertid å bygge opp selskapet videre, satse tungt både på havbasert oppdrett samt viderebehandling av fisken på land. Men han må selvsagt vite hvilke rammer han satser innenfor, og konkurransen fra utlandet kommer så det suser. Pr nå betaler han selskapsskatt på 22%. Utbytteskatt på 32%. Arbeidsgiveravgift på lønn til ansatte. Titalls millioner i formueskatt. Det er allerede en tøff beskatning sammenlignet med andre land. En samlet selskapsskatt på 62% (22+40) ville vært helt vanvittig. Fasinerende at visse folk fremstiller oppdrettsbransjen som om de ikke bidrar, når sannheten er at de bidrar med enorme summer til statskassa. Gå heller løs på eiendomsbeskatningen i Norge, her er det virkelig superprofitt.
Redigert 23.05.2020 kl 18:37 Du må logge inn for å svare