tegningsrettigheter PCIB


Når blir de listet på OSE og tickernavn?

Nå tenker jeg mest på største aksjonær i Pcib. Erik Must
Han har vel ca 2.5M aksjer.

Jeg vet ikke hva han har betalt for disse, men la oss si 5kr ganger 2.5 mill det blir 12.5 mill kroner.

Han kunne solgt på ca 50 som ville gitt en fortjeneste på 125mill minus 12.5 som blir 112.5 mill i gevinst.

Han blir å få ca 1.250.000 retter. Om han skal bruke disse så må han betale 30pr stk som blir 37.5 millioner.

Han sitter til dags dato helt rolig med sine aksjer, så håper han blir å tegne sine retter.

Det hadde vært bull.

All respekt til Must og resten av aksjonærene som blir å spytte inn enda mere penger til kreft forskning.

Tror de fleste har noe å lære av Must.

Tålmodighet og teft kanskje:)
Redigert 12.09.2018 kl 23:40 Du må logge inn for å svare
Taylor
12.09.2018 kl 22:26 2319

Er personlig ikke særlig for å kjøpe aksjer gjennom belånte midler,men når det gjelder Pcib, er jeg faktisk i tvil. Gribbene står nok i kø for å handle solgte t.retter som ikke man selv benytter. Oppfordrer self ingen til å satse mer enn man kan risikere å tape. Hver sitt valg. Synspunkter?
Taylor
12.09.2018 kl 21:58 2389

K.k. For min del, og sannsynligvis mange andres, er jo problemet å inneha kapital nok.
Har man en del antall aksjer,vil jo antall tegningsretter være nærmest halvparten av allerede innestående aksjer. For mange,vil nok det være ett stort inngrep i økonomien for å innfri disse t.rett., om man ikke har økt i forkant ,for å få flere.

Har også skrapt frem det jeg klarer for min tegningretter Taylor.

Håper også på dramatisk kursøkning etter emisjon, men da må vi vel få noen saftige nyheter som dra hjelp?
Eller hva mener folket?

Ville tro om folk vil ha mange aksjer i Pcib så ville det vel lønne seg å kjøpe nå for å få tegningsretter på kjøpet.
Taylor
12.09.2018 kl 20:27 2548

Har skrapt kassen og er klar for å kjøpe for alle mine tegningsrettigheter+overtegning.
Dette er penger på gata. Kursen vil gå dramatisk oppover etter endt emisjon.
HrDuck
12.09.2018 kl 20:04 2586

re russebuss

du er nok enig i at det ble mye personangrep, spekulasjon om motiv og generell usaklighet her en periode. Og dette var fra mennesker som ble fornærmet over at noen kunne ha et syn om at aksjen faktisk skulle ned. Nå kan jeg godt skrive her mer om det er ønskelig, men da hadde det vært greit om diskusjonsklimaet ble bedre.

Utover dette så er jeg fortsatt av den formening at kursen vil gå til 32. Og begrunnelsen er den samme: Tyngdekraften fra et større antall tegningsretter og aksjer som selges i tegningsperioden.
bateman
12.09.2018 kl 15:49 2789

Litt spesielt at Hartvigsen1 forsetter å spamme Pcib trådene 2 år etter at han solgte seg ut.

Ble betydelig færre dommedagsprofeter når kursen snudde i retning nordover igjen. Er det ikke så sikkert vi får kjøpe til kurs under 30 lengere kanskje ? Fornuften vil gå av med seieren i dette "spillet" som egentlig ikke er et spill men et solid stykke håndtverk i fra selskapets side.
Gleder meg til fortsettelsen.
12.09.2018 kl 15:36 2831

Må si du er ganske flink selv, liang. Det skal du ha. Så da kan en spørre hva kursen blir når aksjen går eksklusiv tegningsretter
gepard1
12.09.2018 kl 15:33 2840

Jensemand

Naa har du nok felotlket hva jeg mener. Saavidt jeg vet, kan tegningsrettighetene begynne og omsettes fra og med den 19. september, og jeg tror de vil gaa hoeyt etterhvert fordi vi venter paa extension resultater, fimaVacc resultater og eventuellt fimaNac partnere senere(ikke 19. september;-)). Jeg tror markedet er klar over at hvis en eller flere av disse skulle komme med gode nyhter, vil PCIB kursen eksplodere,. Etter hva PCIB har meldt saa langt paa disse omraadene, er forventningene helt kalrt hoeye til at en eller flere av disse viil ha suksess, og derfor tror jeg baade aksjekursen og tegningsrettene vil stige fremover;

I tillegg har emijsonssjokket begynt og legge seg, og P)2 oppstart er meldt like etter nyttaar. Med andre ord I sum bare gode nyheter. Derfor forventer jeg at markedet snart vil loefte PCIB til nye hoeyder. Man maa og huske paa at skulle fimaVacc eller fimaNc innfri ved neste (naere) korsvei rapportere positivt, vil vi ha to eller flere forretningsomraader som gaar paa skinner.

Jeg er helt overbevist om at behandling med PCI, vil dekke store deler av fremtidens medisinbehandling fremover, det vaere seg innen kreft, vaksiner og flere andre store sykdoms omraader. Alt vi trenger trenger er en megapartner med ressurser til aa bevise dette. Denne partneren er nok ikke veldig langt borte;-)) Tipper kommende fimaVacc og fimaNac resulter vil utloese denne. Etter P2 annonseringen, som beviser at alt gaar paa fimaChem skinner, burde PCIB's verdi steget til 2 milliarder kr. minst. Og det vil komme.
Redigert 12.09.2018 kl 15:41 Du må logge inn for å svare
liang
12.09.2018 kl 14:56 2902

Synes PCIB så langt i emisjonen har innfridd forventningene.

Kursen har hele tiden ligget over emisjonskursen på kr 30.
Det hele synes som en kopi av forrige gang.(så langt)
Kommende fredag vil være siste dag du kan kjøpe aksjer inklusiv tegningsretter og antall aksjer en har når børsen stenger på fredag er grunnlaget for antall tegningsretter.

Siste gang var det tilsvarende bråk og påståelige selvoppnevnte hobby-eksperter som ikke hadde aksjer men stillte lell med veldig sterke meninger.
Altså , temmeligt likt så langt.

Emisjonen er garentert slik at å diskutere om den er vellykket eller ikke gir liten mening.
Forutsatt at den blir vedtatt i egf i overmorgen så kjører vi videre uten problemer med finansiering.

Er en interessert i flest mulige tegningsretter så kan en kjøpe aksjer nå , eller kjøpe tegningsretter fra neste mandag samt overtegne.

Det neste som blir interessant er påstandene tidligere at der blir overskudd av tegn retter og aksjer etter vedtatt emisjon.

Gjenstår jo å se det da :)

Det er jo den lave kursen på kr 30 som vel er jokeren her og dette er en gave til aksjonærene fra selskapet.
Dette er bevisst valgt og kunne vært gjordt enklere og billigere med annen type emisjon men det valget som er tatt begynstiger eierene , noe som burde vært gjordt i de fleste emisjonene.

Kjennetegnet på en vanlig emisjon er at en må vente til den er fullført før resultatet foreligger og at den kan feile.
Aksjekursen i dette tilfellet faller meget hurtig ned til eller oftest under satte emisjonskurs.
PCIB sin løsning er "en annen planet".
Den er garentert og derfor "vellukket" før den er startet.
Kursfallet her har et annet forløp og holder seg over emisjonskursen bortimot under hele forløpet.
Grunnen til at det er mulig å velge den typen emisjon som er valgt for PCIB er at de største aksjonærene har garentert for emisjonen og HVORFOR gjør de dette?
Forde de mottar 3,5%..................?............selvsagt ikke.
Det er fordi de er overbeviste om at dette vil bli en stor suksess og produkt på markedet om relativt kort tid og med en stor uttelling på investert kapital.

Savner de gode og kunnskapsrike aksjonærene på PCIB trådene.
De kommer nok når der blir mere action og konkrete hendelser.

lykke til
12.09.2018 kl 12:39 3038

Hvorfor det? Alle er vel enige. Dette blir omtrent som å sende fullmakt til Nord-Korea
liang
12.09.2018 kl 12:26 3074

Ebit skrev Done!
Fristen for å forhåndsstemme går ut i dag kl 1600.
Husk å stemme.
Durable
11.09.2018 kl 23:16 3382

Veldig viktig at alle avgir fullmakt/ stemme-instruks!!
Gå inn på vps.no (fra PC). Frist onsdag 12/9.

Velg « Hendelser» og «Generalforsamling».

Dette er meget viktig!

gepard 1 - Fimavac bliver tidligst lagt frem ved ESMO i oktober
Hvorfor hefter du deg ved 19- september?
fabian2
11.09.2018 kl 18:52 3634

Kjære deg Donald , du har jo plutselig dukket opp på PCIB-trådene med mildest talt voldsom aktivitet....klart mange finner det forunderlig :)
Polygon
11.09.2018 kl 18:25 3699

@Ebit: Tommel opp!

Og alle har husket å gi fullmakt og/eller stemmeinstruks? Uten 2/3 flertall for foreslåtte emisjon havner selskapet i en veldig vanskelig situasjon. På mandag er Nyenberg klar til å hamstre tegningsretter, og muligens også noen aksjer :-)


Edit: Frist for fullmakt er altså i morgen, onsdag!
Redigert 11.09.2018 kl 18:26 Du må logge inn for å svare
Ebit
11.09.2018 kl 18:03 3747

Tegningsrettenes matematiske verdi er i stigende modus.
5,36 eller ??
HrDuck
11.09.2018 kl 17:56 2960

Så mye spekulasjoner om min agenda bare for å slippe å forholde seg til realitetene. Du Fabian bør vel ligge ganske lavt etter dine påstander om at innsidere gjerne kan handle på innsideinformasjon. Ellers foreslår jeg at dere for en gangs skyld kan være litt saklige og diskutere argument i stedet for person.
fabian2
11.09.2018 kl 17:02 3060

…. litt mere svada"...... : Anbefalte PCIB ganske tidlig i dag. Klokken tikker......henimot fredag... 3 dager igjen
fabian2
11.09.2018 kl 16:58 3069

Midlertidig...…svada ?...Tjaaa.....men det blir nok opp noen prosent hver dag resten av uken. Vi er ved begynnelsen til begynnelsen.. Derfor anbefalte jeg nye å kjøpe i dag.:)
oxion
11.09.2018 kl 16:48 3104

tidligere var pcib trådene , blant de beste på HO.
Nå er d mye svada!!
HrDuck
11.09.2018 kl 15:19 3235

For øvrig ser jeg frem til at spekulanten nå kommer inn og ber gepard om kilder som dokumenterer hans påstander.
HrDuck
11.09.2018 kl 15:18 3237

re gepard

dette står i stil med hva du tidligere sa om partnere og at en emisjon ikke ville være nødvendig. Greit at du har behov for å berolige deg selv med ukvalifiserte gjetninger, men er det nødvendig å lure/ plage andre med det samme?
gepard1
11.09.2018 kl 15:00 3280

Hr. Duck

Du vil bli overasket over hvor hoeyt tegningsrettene vil gaa etterhvert. Store investorerer skal inn, og de fleste har solgt aksjene de skulle selge for og innloese tegningrettene de mottar ftil aksjer or kr. 30. Og paa toppen av dette, store investorer som skal inn i PCIB.
HrDuck
11.09.2018 kl 14:42 3316

for øvrig ser jeg gepard nok en gang trøste seg selv med "spådommer" her på tråden. Det er kanskje verdt å minne om at gepard sa en emisjon ikke ville være nødvendig da mye av det han listet opp over allerede skulle ha skjedd.
HrDuck
11.09.2018 kl 14:39 3335

re Merlin

tydeligvis en slutningsevne du ikke har siden du presterte å si han tok helt feil. Ikke bare feil, men helt feil altså.
gepard1
11.09.2018 kl 14:27 3369

19. september vil det bli stor rift om tegningsrettene som ikke blir innloest i aksjer. siden dagens aksjerkurs i PCIB er en gi bort pris.

For etter at fimaVacc resultaene blir lagt frem, og extension resultatene er presentert, og vaar topp 10 BP partner har tegnet klinisk avtale med PCIB,, vil PCIB aksjen bli en av de hotteste biotek aksjene i verden. Ett tresiffret antall selskaper, vil erkjenne at skal de ha noen som helst mulighet til aa faa deres medisiner til aa fungere og konkurere, maa de benytte seg av PCIB;s leveringsteknologi. Avtalepartnere fra hele verden, vil staa i koe for aa tegne avtaler med PCIB.
Redigert 11.09.2018 kl 14:27 Du må logge inn for å svare
SomSa
11.09.2018 kl 13:50 3109


PCIB skal hente 360 mil
PCIB skal trykke 12 mil nye aksje
En ny aksje skal koste 30 kr.
3,5% går til garantister
antar at meglerhusene får 3,5%, kan være litt lavere og litt høyere
3,5% + 3,5% = 7%
enkleste: 30 x 7% = 2,1 kr ; som aksjonær betaler man 2,1 kr. fra kontoen sin til gratister og meglerhus for hver nye aksje tegner man
Eller
360 mil x 7% = 25,2 mil
25,2 mil /12 mil aksjer = 2,1

Uten diverse kostnader skulle en ny aksje kostet 27,9 kr. Dette er en jævla god butikk for gratistene og meglerhusene.
Merlin
11.09.2018 kl 13:19 3485

Jeg bøyer meg i støvet over din gedigne slutningsevne HrDuck! Enestående observert. Har du noen aksjer i PCIB?
HrDuck
11.09.2018 kl 13:08 3510

re Merlin

helt feil tenkt kan det jo ikke være av somsa. Total kostnad er jo det viktige og der havner dere likt.