tegningsrettigheter PCIB


Når blir de listet på OSE og tickernavn?

Tror du skal tenke deg litt om Collin. Det er selvfølgelig ikke noe problem at folk sier sin mening, men kom ikke her å si at du ikke ser hva HrDuck driver med. Tror du han gjør dette for å være snill? Håper virkelig ikke du er så naiv.

Forøvrig er Tekinvestortråden på PCIB blitt langt bedre enn her, så anbefaler en tur dit hvis du vil lese om andre ting enn hvilken vei kursen skal gå neste uke. Snøffelen og FiloD poster der nå.
HrDuck
04.09.2018 kl 12:52 8825

spesielt.... Først lese lengeleve sin kommentar og så etterpå se at bio beskylder meg for å være bitter. Jeg svarte deg seriøst bio når du spurte om hvorfor jeg delte mitt syn her på tråden. Da er det litt rart at du bare durer på med gjetninger angående mine motiv (og du tar feil).

La meg gjenta det jeg sa for litt siden, kursen faller ikke fordi jeg eller andre advarer mot kursfall pga emisjon. Den faller på grunn av emisjonen. Det er lite grunn til å være bitre på meg. Hadde dere hørt på meg kunne dere vært ute på 45 kroner.
04.09.2018 kl 12:49 8854

Kan ikke se at noen blir klokere her når det går i personangrep i annenhvert innlegg. For meg er det Snøffelen som er nummer en på disse trådene, men selv han har jo ressignert over alt bøsset som skrives her? Argumenter for hvorfor det burde være så innlysende å kjøpe nå med den risikoen som er åpenbar er:
liang
04.09.2018 kl 12:49 8864

hrduck.
Synd du ikke tar deg tiden å høre gjennom podcast nr 53 og gir dine komentarer.
Det kunne vært lærerikt for mange , særlig meg selv.
I stedet bruker du tiden fra morgen til kveld til stadig å gjenta at kursen skal ned til kr 32.
Tror de fleste har fått dette med seg nå.

Selvfølgelig helt greit å dele sine meninger. Men når du gjentar deg selv gang på gang, i nesten identiske innlegg, da lukter den svakeste nese bitterhet lang vei. Og man skjønner du har en annen agenda. Noe som igjen drar kvaliteten kraftig ned på disse trådene.

Kan du ikke gjenta en gang til hvorfor kursen skal ned? Tror ikke vi har det med på side 5. Synes forøvrig du er utrolig snill som kommer hit og advarer andre i flere dager mot å kjøpe helt uten egne motiver. Du er en sjelden skatt av en HO-deltaker.
HrDuck
04.09.2018 kl 12:40 8918

re lengeleve,

nå får jeg for eksempel et spørsmål hvorfor jeg skriver her. Burde jeg gjort som du sier, bare forlatt forumet uten å svare hvorfor? Kan du ikke heller klage litt over gepard, scoop, liang eller deg selv som også skriver flere innlegg her? Er det bare de som roper kjøp som bør kunne skrive flere innlegg?
HrDuck
04.09.2018 kl 12:37 8956

re bio

Jeg synes det er ganske opplagt hva som skal skje med kursen i det korte bildet og da deler jeg denne "forståelsen" med andre her på forumet. Det å hjelpe hverandre gjør alle her rikere. Og så synes jeg at det er greit å være en motvekt til det som jeg vil kalle kynisk haussing. En del deltagere her skriver ting som de bør vite ikke er sannsynlige. Det å lokke andre til å kjøpe en aksje for å berge seg selv gjør alle fattigere på lang sikt.

Så langt har kursen falt fra 45 til 37 og dette handler om emisjonen og ikke at jeg eller andre her skriver at vi tror kursen vil falle.
Redigert 04.09.2018 kl 12:41 Du må logge inn for å svare
04.09.2018 kl 12:36 8974

"alle som har satt seg godt inn i caset". Jeg har brukt utallige timer på å lære bio. Jeg var oppe og besøkte Diagenic på Helsfyr da de holdt på. Fikk, det jeg trodde var god informasjon om status i Bionor av riktignok en lekmann - som gikk rake veien... PCIB har jeg forsøkt å sette meg inn i og har snakket med de som kan dette bedre enn de fleste. Blant annet det svenske forvalterteamet til Arctic og Fondsfinans. Er det ikke rart at disse to ikke har tatt PCIB inn i sine fonds? Men, de vet kanskje ikke sitt eget beste? Beklager litt sarkasme, men oppe i alle halleluja-ropene på HO er det lov å forsøke å ønske et mer nyansert syn enn kun å si kjøp uten å begrunne hvorfor. En forvalter sa til meg at de aldri tar i slike type selskap før tidligst etter fase II. Det er rett og slett ikke verdt risikoen.
Redigert 04.09.2018 kl 12:37 Du må logge inn for å svare

Godt observert Biobiobio, han var her også sist kursen fikk seg en knekk og da var det ikke måte på hvor langt den skulle ned. En normal person ville skrevet sin mening og forlatt forumet, men dette skal tydeligvis gjentas i det uendelige.

Ser du tidligere har irritert deg kraftig over at noen har snakket bra om Pcib på Strong trådene. Og at dette var lite anstendig. Denne gjentagende dommedagsskrivingen at kursen skal ned, er det en slags hevn? Eller vil du bare alle så godt, at de skal komme seg ut av aksjen før den når 32? (tallet du har nevnt gang på gang).

Trasig om vi siger ned mot 30. La oss håpe på godbiter før det skjer.

Interessant. På kort sikt har altså du svaret på hva som skal skje. Mens på lang sikt så vet du like lite/mye som alle som har satt seg godt inn i caset de siste 2-5 årene. Høres rasjonelt ut det.

Det må være deilig å være deg:)
Redigert 04.09.2018 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
HrDuck
04.09.2018 kl 11:50 8999

re Liang

jeg har i detalj forklart og argumentert hvorfor jeg tror kursen skal falle mot emisjonen. Du og mange andre sier hele tiden: men hva med ditt og datt osv. På lang sikt så vet jeg like lite som dere om selskapet lykkes eller ikke. Men med kurs på 30 så prises de rundt en milliard så ingen bør lure seg til å tro at det lav risiko bare fordi kursen har falt. Jeg foreslår at du liang kommenterer mitt syn om at kursen skal falle på kort sikt pga emisjonen i stedet for at jeg skal ha et syn på noe som ingen kan ha en særlig sikker mening om nå.
HrDuck
04.09.2018 kl 11:11 9104

du gjentar hele tiden at det er som å plukke penger på gaten Gepard. Så mye feil som du har tatt burde litt mer ydmykhet være på sin plass. Men i ditt tilfelle ser det ut til at skråsikkerheten og feilprosenten er sterkt korrelert.
gepard1
04.09.2018 kl 10:36 9198

Snoeffelen og Liang har ett veldig godt poeng her.

Vaar IGGK medisin kan bli godkjent raskere enn mange regner med, Kanskje allerede i lopet av 2019. Det er ingen tvil om at vaar medisin virker mye bedre enn hva dagens behandling gjoer. Selv med kun 20% av hva Snoeffelen antyder gjoer den det. Med tanke pa godkjennelse, er dette en slam dunk. Naar det enn maatte skje.

Og paa toppen av dette har vi altsaa fimaNac og fimaVacc. Samt at vi er finansiert i flere aar fremover.

PCIB kursen er en vits. Selskaper med saa gode data og saa gode fremtidsutsikter, opplever normalt en kurseksplosjon. Og innfri tegningsrettene, blir som aa plukke penger paa gata.
Redigert 04.09.2018 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
Jaxxi
04.09.2018 kl 10:27 9213

Har vi som aksjonærer KRAV på å få vite - Delvis eller Endelig analyse av FimaVAcc- samt data fra exstensionstudiet i Prospektet som i forbindelse med emisjonen kommer ut ca den 19sep?

§ 7-13.Opplysninger i prospekt
(1) Et prospekt skal inneholde de opplysninger som, blant annet med hensyn til særlige forhold hos tilbyderen og arten av de verdipapirene som tilbys, er nødvendige for at investorene skal kunne foreta en velfundert vurdering av utsteders og eventuelle garantisters økonomiske stilling og utsikter og av rettigheter knyttet til de nevnte verdipapirene. Opplysningene i prospekt skal fremstilles i en lett forståelig og analyserbar form. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om opplysninger i prospekt.

På Q1 08.mai bekrefter PW at de nå går igang med dybdeanalyse for å spesifikt karakterisere immunresponsen dvs. hvilke typer T-celler som blir aktivert samt responsrate. han bekrefter at vi vil få oppdateringer fra dybdeanalysen , men det blir da gjennom en publikasjon eller en presentasjon (high level) når disse dataene fra dybdeanalysen foreligger.
Dybdeanalysen tar tid, og man kan regne at det tar ca.1 dag pr. “pasient” å analysere for en analytiker og studiet bestod av ca 90 personer. dvs at en slik analyse vil ta 90 arbeidsdager å fullføre, for 1 analytiker.(det jobber 12 stk i PCIB)
Den 08.sep vil dette være 5mnd. siden dette arbeidet skulle påbegynnes og man skulle tro at man hadde kommet frem til ett resultat til da.
(Selv med bare 1 analytiker)

På Q2 30.aug kommer det frem at hvis de skal gjøre en Part 3 optimaliseringsdel innen FimaVacc så vil oxo denne være ferdig innen året er omme. De guider at de vil konkludere om en optimaliserings del er nødvendig nå i høst/this autumn. Og det må da bety nå snart hvis de skal ha tid til å fullføre en eventuell optimaliserings del og ennå rekke å være ferdige inne 2018… og eventuell fremføring på ESMO Immuno-Oncology Congress, Geneva, December 13-16, 2018

Etter min mening er jo dette av høyeste interesse for en investor og kan i så måte være essensiell info med tanke på å delta eller ikke i emisjonen. Samt viktig å få på plass for trofaste aksjonærer som fort kan bli utvannet i emisjonen på dagens nivåer hvis disse dataene ikke kommer på plass før endt emisjon.....!!

så kan altså selskapet sitte på slik kurssensitiv data og samtidig ha lov til å unnlate å ta det med i prospektet fordi man skal presentere det på en konferanse senere på året!?! etter endt emisjon!?Redigert 04.09.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
liang
03.09.2018 kl 22:38 9417

TyrionIV skrev Ebit: Ja
Tilbakeblikk:
"
Snøffelen
10.11.2016 kl 09:56 2490
Der så jeg det jeg har trengt en verifisering på, sist på slide 13:

" potential for local re-treatment"

Jeg føler meg trygg på at gjentatt behandling er noe som blir diskutert med regulatoriske myndigheter i oppsett for pivotalt fase 2. Og at vi dermed kan få responsrater på pasient-nivå tilsvarende det vi har på lesjonsnivå 60% complete respons og 90% objective respons.

Nesten helt uhørt når dagens behandlingsregime gir 0,7% CR og 26% RR.

Når det igjen bekreftes at

"“Maintenance of biliary drainage is critical in patients with advanced biliary cancer…
…response in tumor bulk may therefore have a greater effect on survival than would
be the case for other cancers.”

Så kan vi få fantastiske PFS og OS tall.

Ganymed-avtalen er nok forsiktig benchmarking.
Redigert 10.11.2016 kl 09:59"

------------------------------------------------------
Tenk deg følgende:

Randomisert pivatol studie fase 2 har pågått i ca 2 måneder og de som ikke får pci behandling er alle blitt gule i huden , øynene , enorme smerter og tett gallegang som eventuelt må åpnes med å sette en stent i svulsten for å åpne den.
Dette blir jo totalt uetisk og godkjenning kommer nok raskt.
Har denne randomiserte delen noen vitenskapelig verdi når "venteværelset" er fullt opp med de som er blitt gule og sitter og spyr opp galle og forøvrig ser halvdaue ut sammenlignet med de som får medisin og som ser helt greie ut?
Ebit
03.09.2018 kl 00:37 9907

Altså er antall aksjer en eier 14. September avgjørende for, hvor mange tegningsretter en blir tildelt? Eier = registrert på VPS kontoen
Redigert 03.09.2018 kl 00:38 Du må logge inn for å svare
onuk
31.08.2018 kl 21:12 10289

Og Thosolb, alle kan kjøpe tegningsrettigheter og dermed kjøpe aksjer til 30 kroner per rett.
31.08.2018 kl 17:46 10466

Ja, t-rettene blir notert og kan handles på lik måte som en aksje.
Thosolb
31.08.2018 kl 17:34 10506

Av nysgjerrighet blir kursen tilgjengelig for alle å se? (Vet at alle ikke kan kjøpe)
Pingwin
31.08.2018 kl 16:33 10629

Ticker blir mest sannsynlig PCIB-T
stifinner
31.08.2018 kl 16:05 10729

Siste dag for handel er 1.oktober. Det er meldt.
Panis
31.08.2018 kl 15:44 10777

Så ikke svaret til Somsa...
Redigert 31.08.2018 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
SomSa
31.08.2018 kl 14:58 10855

Date on which the terms and conditions of the preferential rights issue were
announced: 24 august 2018

Last day including right: 14 September 2018

Ex-date: 17 September 2018
Record Date: 18 September 2018
Date of approval: 14 September 2018
Maximum number of new shares: 12,000,000
Subscription price: 30
Will the rights be listed: yes
--------------------
Ticket: Det blir en T foran/bak PCIB
Jeg tror ikke siste handledagen er annonsert ennå, nyheten vil komme 14-18 september. Er ikke vanligvis 2-4 uker?
Redigert 31.08.2018 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
onuk
31.08.2018 kl 14:56 10883

dudelidatt skrev tusen takk for svaret
Og hvor lenge kan de da handles? Siste dag?
Redigert 31.08.2018 kl 14:57 Du må logge inn for å svare

Etter generalforsamling 14 sept