Tyskerne gjør opprør i EU


Nå gjør Tyskland noe i EU som Norge ikke gjør i EØS – forsvarer sin egen grunnlov.
Forfatningsdomstolen i EUs dominerende land, Tyskland, gjorde 5. mai nemlig det motsatte av det Stortinget og norsk rettsvesen hele tiden gjør:

De avsa en dom stikk i strid med en avgjørelse i EUs egen domstol. Ikke nok med det. De tyske juristene kom med bitende karakteristikker av EU-domstolens syn.

Striden går i virkeligheten på noe som har vært et hett tema også i norsk debatt om EØS-avtalen og EU-medlemskap: Er EU en overnasjonal union med all makt over medlemsstatene, eller et samarbeid mellom selvstendige stater? Eller rettere sagt, hvor grensa skal gå mellom disse ytterpunktene.


https://www.abcnyheter.no/stemmer/2020/05/20/195678448/na-er-det-alvor-for-euro-en-tyskerne-gjor-oppror-i-eu
Joda, EU er i knipe, det er bare de norske politikerne som ikke får det med seg.
England meldte seg ut, opprør i Tyskland.....er det snart bare Norge som ikke har imot overformynderiet fra den korrupte blokka?
Redigert 20.05.2020 kl 13:22 Du må logge inn for å svare
Hr.Suhr
20.05.2020 kl 13:34 190

Alt ondt som skjer i Norge skjer pga EU. Indirekte gir EU skruppelløse landsvikere
immunitet ved at de kan vise til EU og folkerett når de ønsker å fraskrive seg nasjonalt ansvar
og tre eu-direktiver ned over ørstolene på folk. EU er en pest i nåværende tilstand.
Se f.eks. på UK nå, som ønsker seg vekk fortest mulig.
Her forsøker EU å legge alskens hindringer i veien for at Boris skal bli tvunget
til å binde seg ytterligere 2 år. Selvsagt for at UK skal tvinges til å bli låst til rottereiret forever.
(der har dere meg, som vet at EU betyr døden i bøtta

Jaha, det er altså tyske jurister som skal forsvare demokratiet, at politikere skal gjøre det er vel for mye forlangt, de sakalt "folkevalgte".

Så er da også Norge Europas siste kommuniststat... Til Høyre-Ernas store stolthet!

Norge mer kommunistisk enn Hvite Russland.......

Om ikke kommunistisk så på grensen til latterlig lydhør for EU. Norske politikere har snart ikke egne meninger, de bare skriver under på alt som kommer fra herrefolket sitt.