Tilbakekjøp av aksjer


De kommer ikke til å melde tilbakekjøp av aksjer før dette er blitt gjort, dette er blitt gjort tidligere.
Eksempel i 2017 da de kjøpte tilbake 1.000.000 , nå er det snakk om tilbakekjøp av 5.000.000 aksjer.

Kursen vil da stige..

https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2017/05/dno-kjoeper-tilbake-aksjer