Oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja blir det nok ikke.


Dette er veldig viktige fiskeområder. Her gyter fisk fra hele Nord-Atlanteren. Dvs. særdeles sårbart.
Og når vi ser Sverdrupfeltet med alle sine hundrevis av kilometer kabler og tusenvis av seismikkbokser på havbunnen, skjønner alle at dette ikke er forenlig med fiskeinteressene.
Det bør bli strengere mht. hvor seismikk skal tillates. Seismikk påvirker fisken mye og negativt sannsynligvis. Oljevirksomhet er inngripende. Lets face it.

Det er bra at den nye oljeministeren svarer ja på spørsmålet om klimaendringene er menneskeskapt. Og han er fra Vesterålen.

Norge burde ha andre steder å utvinne olje og gass. Og for norske selskap i andre land. Vi skal også satse på fornybar. Og satse på sjømat. Og kystturisme.


Oljeinstallasjoner på havbunnen er som magneter for fisken. Den samler seg der og synes å trives. At den også beskyttes mot garn og trål er en annen sak, som firkerne selvsagt ikke liker.