Forsvareren til Philip Manshaus mener han bør frifinnes

KalleQ
20.05.2020 kl 18:45 262

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rAqk6m/ber-om-at-manshaus-frikjennes?utm_content=row-2&utm_source=vgfront

Er denne forsvareren tilregnelig? Alle mener han var tilregnelig da han gjorde ugjerningene, sakkyndige, han selv, aktoratet. Bare denne middelmådige advokaten mener noe annet

Denne unge gutten kan gjerne råtne i fengel, det er helt innafor. Han fortjener aldri å komme ut blant folk igjen..akkurat som avskummet ABB
Hr.Suhr
20.05.2020 kl 19:13 248

Meget innsiktsfull advokat.
Ser ikke bort ifra at retten blir nødt til å ta hensyn til hennes vurderinger av Manshaus.
..personlig har jeg min egen oppfatning på hvorfor han begikk denne udåden.
Sotah
20.05.2020 kl 19:18 244

Når du er så uvitende, Kalle, bør du konferere med en voksen før du poster. Forsvarsadvokaten skal forsvare klienten. Det ligger i navnet. Hele rettsprinsippet hviler på det. Det er jobben hennes, det står i manualen, hun er verdiløs og havner på Nav hvis hun ikke gjør det.
atnorhe
20.05.2020 kl 19:44 228

Du bør konferere med en støttekontakt før du poster offentlig.
Hva tror du ordet «forsvar» foran advokat betyr?
siko1
20.05.2020 kl 21:15 206

Forsvarer spurte om vrangforestillinger.
Etter at de sakkyndige var ferdige med sine forklaringer, var det Manshaus’ forsvarer Unni Fries’ tur til stille spørsmål til de sakkyndige.

– Hvis vi legger til som et faktum at Philip Manshaus har tenkt eller hadde en forestilling om at han måtte drepe Johanne (adoptivsøster) for å beskytte foreldrenes liv og han i tillegg har hatt en forestilling om at han er utpekt til å forsvare sitt folk. Kan det tolkes som en vrangforestilling? spurte Fries.

– Hvis det er en psykose som forklarer den handlingen best, så hadde vi sett andre tegn på psykose, svarte Rita Lyngved. (En av de tre sakkyndige)

– Kan man ha en psykose hvor eneste symptomet er vrangforestillinger?

– Hvis du skal ha en vrangforestillingslidelse så skal de vrangforestillingene ha vedvart i tre måneder.

– Slik jeg har forstått det, så kan man teoretisk sett ha en psykose der som kun har det ene symptomet vrangforestillinger? fortsatte Fries

– Vi har hatt mange samtaler med ham og vi har konkludert med at han ikke har vrangforestillinger.
--------
Videre sier ekspertene:
" – Nå har vi 80 års erfaring med psykiatri tilsammen. Vi har sett en del pasienter og sett en del sykdomsbilder, la han til.

------
Når man har Breiviksaken i friskt minne må man spørre seg når de fikk denne erfaringen.
I løpet av 80 år? Eller de siste 9 årene?.....

De er på samme nivå nå som da, som forventet innen et fagfeltet som omtrent er på bar bakke. Svarene til de såkalt sakkyndige røper det til gangs.
Dreper man sin stesøster og påberoper seg nødverge som i denne saken må ha en vrangforestilling. Manshaus påberoper seg som kjent nødverge.

Forsvareren er forøvrig glimrende.

Tøys og tull fra forsvarer. Dette har hun ikke greie på. Hvis andre terrorister hadde gjort det samme, ville de åkt rett i jail alle sammen

Kiwi terroristen fikk forsvarer som fikk han frikjent fra terror....
Okulus
21.05.2020 kl 01:14 144

Slike unormale handlinger kan bare utføres av unormale mennesker. Men det fritar ikke fra straff eller sikring. Handlingene kan bare utføres av sinnssyke. Det passer imidlertid ikke politisk, og kan slik utnyttes. Jfr. ABB-saken. Der ble de første sakkyndiges diagnose tilsidesatt, og nye, som var politisk godtagbare, tilkalt, med klart mandat: den tiltalte var "høyreekstrem". Forsvareren gjør her jobben sin på utmerket måte. Kan ikke gjøre mer.

Det trenger ikke være noe galt i seg selv å dømme Manshaus tilregnelig, men det er galt å lukke øynene for at vi har laget et samfunn som skaper monstre. Det er fastslått at høyreekstrem terror ikke skal kunne ha noe med psyke å gjøre, observerer journalist Anki Gerhardsen.
Men både Breivik og Manshaus hadde ødelagte sinn, av grunner vi helst ikke vil vite for mye om.

Journalist Anki Gerhardsen trekker en rettspsykiatrisk linje mellom straffesakene mot henholdsvis Anders Behring Breivik og Philip Manshaus. Også den sistnevnte saken tegner til å ende med strafferettslig tilregnelighet for tiltalte.

Gerhardsen fremhever en viktig detalj fra prosedyren til Manshaus’ forsvarer Unni Fries, som hun mener bør tjene til refleksjon:
– Det er viktig å påpeke at det som er ønskelig fra samfunnets side, er ikke et relevant hensyn for retten som skal avgjøre spørsmålet om tilregnelighet.

Den ubehagelige innsikten er snarere at det for skremmende mange ikke er så godt å være ung i Norge, og selv om det ideologiske er klart til stede hos både Breivik og Manshaus, er det ingen tvil om at vi har å gjøre med to dypt ulykkelige menn.
Manshaus er en psykisk skadet mann som viste så mange tegn på en bristende virkelighetsforståelse i tiden rundt ugjerningen at han ikke bør plasseres i fengsel. Stikk i strid med Manshaus’ eget ønske og stikk i strid med de sakkyndiges konklusjon valgte derfor Fries å følge sin egen overbevisning og argumentere for utilregnelighet og psykisk helsevern.

22. juli-saken, med sine to psykiatrirapporter der den siste vant frem, er blitt et traume, antyder Gerhardsen. Og konsekvensen er klar:
Alle som ligner Breivik, som dyrker hans tankegods og ugjerninger, skal stilles til ansvar. Det er bestemt.
Men selv om man skulle akseptere dette, må man likevel stusse over vegringen som mediene, retten og sågar psykiatrien selv har mot å se nærmere på forbryternes barndom. At denne kan ha medvirket til at det gikk galt for Manshaus, virker plausibelt, ikke minst fordi morens selvmord er det første minnet han har fra sitt eget liv.

Det er galt å lukke øynene for at vi har laget et samfunn som skaper monstre. Vi snakker altså om tabuer: Man rører ikke homoseksualiteten, og man rører ikke foreldrenes moralske rett til å leve uansvarlig eller gi avkall på selve livet i en fase hvor barnet trenger mor.
Den som tror vi lever i opplyste tider, får mange sjanser til å tro om igjen. https://www.document.no/2020/05/26/tingene-vi-ikke-vil-snakke-om/

Det er blitt så viktig for den norske eliten å ramme alle som deler fremmedinnvandringssyn med de som gjør noe ingen sunne mennesker
i vår demokratikultur ville finne på å gjøre, nemlig å begå drap for et ideologisk standpunkt.
Slik skal anstendige patrioter som eliten misliker rammes av den ytterste skam ved at drapsmenn med dype sjelelige skader settes i samme gruppe og innvandringsstandpunktene skal skyldes for de forbrytelsene deres istykkerrevne sjeler har begått.

Når skal vi erkjenne hele samfunnets ansvar slik at vi tar vare på barn som lever i omsorgssvikt - for det er ikke ideologien som er problemet, men omsorgssvikten som skaper så ødelagte sjelsliv at det blir grobunn for drap. Elitene forstår drapskomplekset som psykiatri når det gjelder islamske terrorister, men klarer ikke å se det samme når det gjelder våre egne.

På den måten røper eliten sin egen rasisme: De krever full ansvarlighet fra våre unge menn, men krever ikke det samme av muslimer.
Det gjør elitene kun for å sverte opposisjon til deres egne politiske holdninger. Men eliten er avslørt, og det er eliten som er rasistiske.

Redigert 26.05.2020 kl 20:29 Du må logge inn for å svare