Den kinesiske staten blir storeier i Norwegian


Fælt når Norge skal være storeier i Norwegian, greit når staten Kina er det.Alle her hjemme jamrer støtt om hvor forferdelig det er at staten skal eie selskap.....
https://www.document.no/2020/05/20/den-kinesiske-staten-blir-storeier-i-norwegian/

Hvordan Kina opererer :

«BOC Aviation er et selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation som er eid av Folkerepublikken Kina», utdyper Norwegian i børsmeldingen.

Tillitvekkende ?

De skal få lov å selge for 10 øre aksjen.

Å "eie" og være aksjonær er to forskjellige ting. Det Norske oljefondet har aksjer i alt som rører seg på markedet i verden. Du blander å drive flyselskap med å eie en aksjeandel.