Døm som er ekte troende religiøse


Døm tar noen radikale valg innen tro gett. Å tro at det finnes en gud som har gjort alle disse tingene synes jeg er rart. Så sier døm religiøse at det er like rart å tro på big bang og evolusjon. Men je trur itte på noen av tingene, fordi jeg vet ikke og ingenting er bevist. Det er byhømo å tro på ting som ikke er bevist gett.

Kristen overbevisning for eksempel, og ha «sett lyset» er ikke bevis på noe som helst. Derfor er det helt totalt uinteressant og overtro selv om det gir mening for enkelte.

Hele meningen med tro er tull siden det er tro. Man burde ikke tro, men akseptere at man ikke vet og dermed bruke tiden sin på andre ting som for eksempel altanisme. Det er enkle materialistiske gleder man kan ta og føle på som gjelder.

Er motsetninger med noen av delene kombinert med altanisme? Burde da være en ypp erlig kombo.

Je skjønte ikke hva du mente der hankatten. Døm religiøse kan preke om hva folk bør og skal og deler gledelig sitt budskap om hvordan andre skal leve. Det synes je de skal få lov til i aller høyeste grad, men da gjør jeg det selv gett.

Alle må sørge for å ta abort eller bruke prevensjon i alle tilfeller, slik at antall mennesker reduseres til et bærekraftig nivå, ca. 1 milliard. Deretter kan man fortsette å få unger, men ikke på et slikt nivå at det overstiger 1 milliard. Dette vet altanistene er bærekraftig. Dette er ikke tro. Derfor må alle gjøre som oss.

NB: befolkningsminskningen bør skje i Afrika, arabiske områder og Asia. Det er en grovt rasistisk skjevfordeling av raser i verden fordi folk har fått for mange barn i feil områder gett.

Religioner er maktmidler, lansert av eliten, for få massene til å akseptere sin bedrøvelige skjebne uten å skape uro og krav om lik deling av livets goder. Massene må innbilles at det er et liv etter døden, hvor man kan tilbringe evigheten, og hvor straff eller belønning utdeles. Man må også vise sin gudstilhørighet ved å anvende felles geberder, som f.eks foldede hender, knefall med jordberøring av pannen, blikk nedad eller oppad, mumling av felles bønn, sang, eller sitt ned/reis opp på kommando av elitens utsendte representant, kalt prest, Imam, forstander el.lign. Representanten enten lønnes av eliten, eller, mer avansert av massene selv. Avvik fra religionens standardgeberder registreres øyeblikkelig, og medfører sanksjoner av forskjellig alvorlighetsgrad, inntil døden. Representanten skal helst bære en spesiell uniform, gjerne snippen bakfrem, eller pyntet til trengsel med allslags påheng. Se bispekollegiet med alt annet enn humor og humør i sin verdighet. (Forbudt å le av!). Dette er alvor, må du vite. Du må ikke vise noen at du ler.

Det verden trenger nå er en enorm sultkatastrofe som tar livet av de fleste useless eaters i mislykkede stater i Afrika og Midt-Østen. De må rett og slett ta en kule for teamet og sikre at menneskeheten over tid klarer å utvikle teknologi til å forlate planeten Jorden.