Menneskeskapte globale klimaforandringer


Det er bare tull gett. Overtro og løgn fra ende til aen for å stjele penger fra følk.

he he dette er tullete ( velger å ta deg på alvor - mange går faktisk rundt med et slikt "mindgap") og det heller ikke sant. Dette er et investeringsforum ikke et konspirasjonsforum - ser du ikke der er penger i grønne. aksjer se. f. eks 3 års kurven her 🤪🤪🤪 https://www.marketscreener.com/investment-themes/green_energy/
Redigert 21.05.2020 kl 14:37 Du må logge inn for å svare

Ja, jeg mener det i fullt alvor. Historien har vist at klimaforskerne har tatt så mye feil at menneskeskapte globale klimaforandringer grenser til fullstendig overtro, altså tøv.
atnorhe
21.05.2020 kl 15:30 100

Forskerne har tatt feil så mange ganger at du slipper å forske. Du kan slappe helt av og la dem forske i vei, og dess mer feil de tar, jo mer rett får du.😁

Månedstemperaturen på Svalbard var over normalen 112 måneder på rad. Termometre har det ikke med å lyve. At breene minker er noe man både kan se og måle.

Å påstå at klimaforskere bedriver overtro og løgn faller på sin egen urimelighet.

Det er jo ikke menneskeskapt. Har til gode å se bevis for det.

Hvis det er menneskeskapt så la oss påskynde det. Store arealer, som tundraen i Russland, Canada og Alaska, som er dekket med restene etter tidligere varmeperioders vegetasjon, er i dag uegnet som jordbruksland. Grunnen er permafrosten og det kalde klima. Det øverste laget tiner om sommeren, men permafrosten i de underliggende lagene hindrer avrenning i jorden. Noe liknende observeres på Svalbard. Det blir myrlendt. Lik Hardangervidda og andre høyfjellsområder hos oss. Under anlegg av bergensbanen fant rallarer både røtter og store trestammer ved drenering av myrer, noe som viste at i en tidligere varmeperiode hadde det stått skog der. Det ble neppe foretatt aldersbestemmelser den gang, det var ikke interessant nok. Men interessant i dag og nærmeste fremtid er hvorvidt den pågående globale oppvarmingen, enten den styres av solen eller med menneskeskapt bidrag, vil være tilstrekkelig til å kunne reetablere tidligere varmeperioders vegetasjon på tundra. Med store behov for CO2, vegetasjonens viktigste byggemateriale. Som den reneste og billigste «månelanding». Man kan forestille seg store arealer utviklet til dyrkingsmark. Med produkter tilpasset det nye varmere miljøet. Som et jordens kornkammer.
Interessante blir også Grønland, Patagonia og Sydpolkalotten, dersom iskappene smeltet og etterlot seg bar mark, egnet for bosetting. Befolkningseksplosjonen som pågår ved de ekvatoriale breddegrader ville kunne finne en rømningsvei hit. Her blir det plass. Og tilgang til mineraler og metaller. En hånd-i-hånd utnyttelse av den utviklingen som synes å være vanskelig å hindre. Den globale oppvarmingen.
I den «Norrøne bosetningen på Grønland» finnes det interessante poenger om dette temaet. Verd å bla opp.
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norr%C3%B8ne_bosetningen_p%C3%A5_Gr%C3%B8nland
Og hvem vet, kanskje vi kan få helårsforbindelser over Hardangervidda, Dovre, Saltfjellet og Finnmark, uten å være avhengig av brøytebilen.

Fluefiskeren er så hjernevaska eller lite intelligent at han tror kilmaforandringer er bevis på at de samme klimaforandringene er menneskeskapte.
Redigert 21.05.2020 kl 19:12 Du må logge inn for å svare