Kina eier - verdier og veien videre


Kina ble som mange sa den ene av de store eierene nesten 12 % + at de er på eiersiden innen de andre som er store eiere.
Verdiene i NAS er tross alt lik altså det samme som tidligere. Om en ser verdier i det de eier mer nå en tidligere samtidig er lån mindre og selvsagt da flere aksjer og mindre aksje verdi. Børs verdien på selskapet pr i dag. 563 mill aksjer med verdi på 2,6
Inntekter er pr nå veldig nær 0 Utgifter er der fremdeles.

De som konventerte gjeld over til aksjer så det som en større mulighet til å få tilbake invistert kapital på den måten fremfor en konkurs. En kan selvsagt spekulere i at dagens NAS går konkurs, om de som konventerte trodde dette. Vel da hadde de trolig ikke gjort denne konventeringen. Hadde de slått NAS konkurs før konventering da kunne de hentet ut verdier av konkurs boet.
Går NAS konkurs nå. Vel da er de like lite verd som de andre aksjene i NAS. Med andre ord har de satset på at NAS skal kunne overleve og stige i verdi. Når den tid kommer at NAS er i luften igjen verden begynner å se anderledes ut da vil trolig NAS igjen tjene penger ha gjort mange endringer og skal samtidig betjene en helt annen gjeldsbyrde en de gjorde tidligere i år.

Trolig vil det før jul komme en omvendt splitt i NAS tenker 10 til 1. Sagte men sikkert vil kursen stablisere seg oppover og når en er i området 3,80 er det sikkert mange som vil rømme av de som konventerte og noen må nok bente til 4,20 :-)

Ser heller det ikke som usannsynelig at noen nå ser på NAS som ett potensiale. Dyr gjeld er konventert til aksjer. Mindre faste renteutgifter gjør selskapet mer attraktivt. En god mulighet ligger hos Boeing om erstatning/rabatter. En fin bestilling ligger også på fly hos airbus.
Verden faser ut store jumbo jet fly. Miljø får enda større fokus når en starter opp igjen.
Med andre ord er det mange triggere frem i tid. JS sier 7 fly frem til Påsken 2021. Ja riktig det, men fullt mulig at noen av de leasede flyene letter tidligere. En betaler kun for det en faktisk bruker iht ny avtale. Med andre ord ett potensiale der. Trenger ikke bruke egne fly men ta inn der behovet kommer, så når det er sikrere tar en egne fly i drift 1 og 1.
Fremover kan en fort se store svingninger opp og ned har sikkert ikke sett børs kus bunn enda. Men samtidig mulig en har gjort det. Mye vill trading når den kan svinge fra 1,50 til 3 Kr. Mange som gamler og kjører jojo.

Stopper med dette, men ser fullt mulig at også 2,60 og selsvsagt lavere fort kan bli god butikk. Men å hive seg på selg i morgen når mange som ikke fikk emisjonsaksjene i DNB skal selge gidder ikke jeg å hive meg på.

Har lagt de langt vekk og nærmest glemt de jeg har så får en se hva som skjer neste vår :-)

Kina har tenkt å kjøpe hele Norwegian og bytte selskapsnavn til CHINEESE :=))))
suspekt
22.05.2020 kl 08:04 550

Ingen aksjer fra dnb ennå!!! kursen opp fra start???
zindr3
22.05.2020 kl 08:34 422

Har fått mine fra DnB men fikk bare halvparten av det som i følge vps kontoen var godkjent, trekket på konto tilsvarer dog antallet aksjer som er kommet
suspekt
22.05.2020 kl 08:53 349

Merkelige greier hele emien, burde vert på konto før børsåpning, likt for alle. Kan være noe taktikk bak det hele for ikke skape for stort salgspress ved åpening! kansje derfor det var utsatt hos dnb til i dag. Foregår mye bak kulissene!!!