På tide med grunnrenteskatt i Oslo


Mye bråk de siste månedene om grunnrenteavgift på alt mellom himmel og jord som ikke ligger i Oslo, eksfisk, vindmøller og andre morosame ting

Men det største problem er vel de 1,5 mill i Osloregionen som har rentefritak m skattefordel, er offentlige ansatte uten oppsigelser og som neppe produserer noe som helst.

Siden 2008 er vel boligpriser opp 4 gangen, stort sett uendret i resten av landet.
Skattetrykket blir nå nesten doblet. Bortsett fra eiendomsbaroner og -spekulanter. I Oslo.

Foreslår derfor 100 000 i hodeskatt på hver. Dette blir ca 110 mrd som tilsvarer skattetap på olje og eksportbortfall.

Så kan de se i møte et fredelig boligmarked med tilnærmet nullrente
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Grunnen til at du sier det er at du ikke vet hva verdiskapning egentlig er. Når institusjoner som Statistisk Sentralbyrå og Regjeringen.no og en mengde andre sier at verdiskapningen er høyest i Oslo så har jeg ingen grunn til å mistro det.

Da ser jeg heller ikke hensikten med å diskutere dette videre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Definitorisk er verdiskapning i offentlig sektor og hovedkontortjenester oppgjort som de kostnadene som påløper. Jo mer man bruker - jo høyere andel BNP får man. Men at det er stor skilnad mellom BNP og verdiskaping har lenge vært kjent. Begge disse tjenestene - som står for mer enn 2/3 av Oslos BNP - har ingen påviselig samfunnsnytte. De er ikke underlagt markedets krav. Og det er "ingen" som betaler for disse. Så da er ekstraskatt eller lønnskutt for offentlig sektor den logiske konklusjon. Siste forekommer urettferdig. Men likevel solidarisk. Første rammer jevnt. Og trengs i disse tider. Hvor skal vi ellers høste 110 milliarder?
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

https://resett.no/2020/05/23/dugnad-sa-erna-skattebetalerne-baerer-ikke-havre-til-dode-hester/?fbclid=IwAR0wGO_KPL2v3Ykyqj6ZlL2qDOuZhxLSSyhHeNXHpqaKQj9Gm3ShzwTFTgc
Denne nydelige lille artikkel forklarer enkelt hvorfor det er på tide å se de døde hestene trave. Hvis ikke er det dessverre ikke penger til for
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Ser det er lite interesse for hodeskatt. Etter mitt skjønn er dette det mest rettferdige fordi det skjærer både offentlig ansatte og privatansatte. - med jobb - under samme kam.

Da har vi velbare eiendomsskatt igjen da. Kan ikke ta mer fra Kapitalen. De stikker utenlands Men de som må/bør/ vil bo her må jo betale mer. Så da må vi sette eiendomsskatten opp til de førnevnte 120 mrd. Som vi trenger. Nå. Hvem skal ellers betale ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Puta1n
25.05.2020 kl 08:28 1026

Hva med hundeskatt?
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
JonasKr
25.05.2020 kl 08:41 1014

Det er lov å tenke litt selv også :-)

Hvis man ser litt "praktisk" på det, så vet vi hva størstedelen av norsk eksport består av. Vi er en handelsnasjon, sagt litt enkelt eksporterer vi olje, gass og fisk, og importerer så og si alt annet; biler, tver, mobiler, klær, you name it. Eksporten vår er rimelig tynn utenom olje, gass og fisk. Selv om mange hovedkvarterer og en enorm offentlig sektor ligger i Oslo, så ligger alt vi tjener penger på i havet. Men selvfølgelig, når finanssektoren osv ligger i Oslo, så vil jo "verdiskapningen" være størst der.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Grunnrente eller hodeskatt er tullete.
Men skatt på fortjeneste ved salg av bolig ville vært bra for landet.
Om man kjøper en bolig for to mill og selger for tre mill må man i store deler av verden betale skatt av fortjenesten på en mill.
Man må ikke lenger enn til Sverige for å finne en slik skatt, 25% eller hva det tar.

En slik skatt ville ført til mindre penger inn i boligmarkedet, mindre bobletendenser og gjort det lett for førstegangskjøpere.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
25.05.2020 kl 13:29 950

tor_berg,
Hvordan en sådan skatt virker kan man også se i Sverige. Det gir redusert omsetning av boliger.
I Norge omsettes ca 5% av boligmassen hvert år, noe som gir en omløpstid på ca 20 år eller en generasjon.
I Sverige er det til sammenligning ca 2% av boligmassen som omsettes årlig, noe som gir en omløpstid på ca 50 år.
Flere leier ut en bolig mens man selv leier en annen, andre (eldre) blir boende i sin for store bolig livet ut i langt høyere grad enn i Norge. Dette som direktefølge av boliggevinstskatten.
Se f. eks:
https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/hytte2/dyrt-a-flytte-i-sverige/
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Det er nok riktig at gevinstbeskatning ville bremset pengene inn i boligmarkedet.
Jeg synes strømmen av penger inn i boligmarkedet burde bremses. Samtidig mener jeg gevinstbeskatning vil være en dårlig metode. I tillegg til ulempene Onkel nevner, så kommer en enorm byråkratisk byrde på samfunnet: Alle og enhver ville måtte samle på hver eneste kvittering for å forsøke redusere størrelsen på bruttogevinsten med å trekke fra alle utgiftene man har på sin eiendom. Dette vil bli aldeles skrekkelig kontraproduktivt for landet.

Det gir for meg mer mening å forsøke taksere eiendommene og innføre en liten eiendomsskatt over hele linja for alle kommuner.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Hvis vi legger til grunn anslått boligverdi i Oslo kilde Krogsveen, var den i 2017 1600 milliarder. Incl aksje/obligasjonsleiligheter og prisstigning, kan vi anslå til ca 2000 mrd. Legger vi til resten av omegn, nærmer vi oss 4000 mrd.
Dette tilsvarer snaut et halvt oljefond. Belåningen forekommer lav, ca 600 mrd. Med 112 mrd i skatteinngang vil dette tilsvare ca 2% Renten er satt ned til tilnærmet 1%, for bare 10 år siden var den nærmere 5%. Så basert på tall er ikke eiendomsskatt et dårlig alternativ.
Gevinstskatt har vist seg å være et lite velegnet middel, for å minske formues og inntektsfordeling, fordi det nedsetter transaksjonshastigheten. Noe vi ser med all tydelighet i Sverige. Samme gjør økt stempelavgift. Men noe må gjøres nå for å fjerne denne nasjonale ulikheten. En kombinasjon av hode- og eiendomsskatt for Oslo og omegn ser derfor ut til å være optimalt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Omsider idag et skritt i retning. Beskatning av boliger over 15 mill. Pengene går til «det grønne skiftet «. Da. Men det er jo det de syter om i Oslo nå om dagen. Så det lyder fornuftig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Der kom endelig boligtall for mai. Prisene steg mest i Oslo selvfølgelig, siden få blir oppsagt her, de nyter bare 0-renta. Samtidig øker hytteprisene ifølge pressa på 20% eller mer på både fjell og sjø. Få nå økt skattene på Oslo-eiendom nå!
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare