Q1 og Q2-2020


Vi venter en forsinket Q1-rapport, og med alle begivenhetene i NAS fra Q2-startet til nå, så blir det mye gammelt nytt i Q1 rapporten. Mest spenning i denne er knyttet til:

* Disagio på andelen av valuta-gjeld
* Agio på flyverdier vs nedskrivning av flyverdier
* Q1-tap på Fuelhedge
* Driftsresultat for Q1, med halve mars i lockdown


Gjeld:
Hvis en antar at kun 60 mrd i gjeld (av totalt 81 mrd) var i valuta med 15% valutatap, så blir disse 60 mrd til 69 mrd. Og ny totalgjeld 90 milliarder.
Så kan en ta Q2-begivenheten: er 12,7 mrd gjeld er konvertert, og netto gjeld etter gjeldskonvertering blir 77,3 mrd.
Så kommer de 3 mrd med statsgarantert lån på 3,0 mrd, og man er på 80,3 mrd i lån etter konvertering. Mye gjeld er vel da rentefri et års tid. men 80,3 mrd er fortsatt j....mye gjeld.

Så egenkapital:
Den var på 4,1 mrd ved årsskiftet. Så er det tilført 12,7 mrd i gjeldskonvertering nå i Q2. Og emisjon 400M. Samlet blir dette 4,1 mrd+13,1 mrd = 17,2 mrd.

"Brutto Totalbalanse":
Brutto totalbalanse blir da 80,3 mrd + 17,2 mrd = 97,5 mrd

Men så har det jo skjedd aktivitet siden sist, slik at denne bruttoen-skal ned, og det må da skje ved saldering av Egenkapitalen:

Hvis en forutsetter at Agio på 60 mrd i flyverdier er +15%, så kan dette f.eks. motregnes mot 15% nedskrivning av flyverdier, slik at anleggsmidlene består uforandret. Dette er kanskje for optimistisk, jeg tror flyverdiene er mer ned enn valutagevinsten på 15%, men ikke sikkert alt kommer nå i Q1-rapporten.

Men en må trekke fra 1 mrd i tap på fuelhedge, videre kanskje 200 mill i tap i hele Q1 (hvorav 18 dager var i lockdown. Så 400 mill i tap i april, og 400 mill i tap i mai (inkludert da kostnader på 130 mill for emisjonen). Samlet blir dette tap på 2 mrd. Dette reduserer egenkapitalen fra 17,2 mrd til 15,2 mrd

"Netto totalbalanse" blir da 80,3 mrd + 15,2 mrd = 95,5 mrd.

Hvis NAS har lave renteutgifter ut året, og tap på f.eks. 400 mill pr mnd også fra juni og ut året, vil egenkapitalen "lide" nye 2,8 mrd, slik at den ved nyttår er 12,4 mrd, mens gjeld er uforandret. Gjeldsandel av totalkapital blir da ved nyttår 85%.

Helt forenklet dette her og med noen indikative tall. En ser her at selv 5 mrd i erstatning fra Boeing selvsagt hjelper noe, men det er overhodet ikke noen "ny verden" å snakke om. Motsatt så har vi øvrige utfordringer som ikke er tatt med.

Konklusjon: Den storinvestor som eventuelt skulle kjøpe seg skikkelig opp i NAS, kjøper det pt svært dyrt i forhold til hva konkurrentene prises til, og kjøpet innebærer at man får svært mye gjeld med på kjøpet, alt for mye gjeld!

Husk å være klar ved pumpene i morgen kl 09:00
Redigert 21.05.2020 kl 23:57 Du må logge inn for å svare
stein666
22.05.2020 kl 08:40 2252

Dårlig forklart.
Egentlig mangler framtidig cash flow fra flyene begynner å gå og 12 mnd horisont.
Verdier i selskapet er kunnskap og goodwill.
Og framtidig inntekt med fradrag for driftskostnad er løsningen. Yield er kanskje 13-15 idag, men om tre mnd er yield 3-5%.
FunTrade
22.05.2020 kl 08:55 2186

Da er det like dårlig forklart av NAS sin ledelse. Inntekter kan en nærmest se bort fra i 2020, inntekter fra de 7 flyene dekker kun kostnader ved de samme flyene. Resten er bare utgifter i størrelsesorden 3-500 mill pr mnd har Schram sagt.

Vil tro at i en nokså lang periode under ramp up av flere fly i luften, så vil inntekter være lavere enn driftskostnader totalt sett, til minst 2/3 av flyene er i luften, og da har man noe vei og gå for å si det mildt.

I tillegg så er cashflowen så anstrengt at hvis NAS ikke hadde fått inn de 3 mrd i lån fra staten og 400 mill i emisjon, så ville NAS vært insolvent nå i mai. Ut i fra mitt regnestykke over så ser en at de 3,4 mrd i ny likviditet er blåst før året er omme, og skal det flere fly i luften trengs ny arbeidskapital (nytter ikke lenger å satse på at kundene skal forskuddsfinansiere i samme omfang som før). Ny emisjon.
Redigert 22.05.2020 kl 09:09 Du må logge inn for å svare
Epona
22.05.2020 kl 09:10 2100

Hvilke pumper? De som pumper opp eller ut?
FunTrade
22.05.2020 kl 09:13 2076

stein666 skrev Vel blåst
Mer regnvær vil jeg heller si. Med tilhørende ny utvanningsrunde for aksjonærene.
FunTrade
22.05.2020 kl 09:33 2005

Same shit, om noen vil kjøpe dyrt så er anledningen her nå.
Strategi
22.05.2020 kl 09:43 1954

Kineserne tar over Norwegian, bondholdere kjøper for å få bedre snitt.

Denne skal over konverteringskurser med margin.
stein666
22.05.2020 kl 09:46 1916

Anleggsmidler kan ikke verdsettes uten å se på cash flow
Uten inntekt, er de egentlig null verd.
Ergo må cash flow være svarer å se på.
Yield vurdering og se på bransjen.
FunTrade
22.05.2020 kl 09:52 1885

Ja, spør Schram, de evner jo ikke å levere Q1-rapport før 2/3 av neste kvartal er gått. Anleggsmidler kan sees på som burning cost når de ikke brukes og det vet vi litt om.

Alternativt slaktepris/salgspris. Du får gjette på inngående cashflow da, sette en plan for ramp up av fly med tilhørende inntektsstrøm, så er det ikke så vanskelig å se på kost etterpå. Husk å legge på arbeidskapitalen som NAS ikke har for en signifikant ramp up, så ser du hvilket behov av ny emisjon eller enda mer lån som må på bordet.
Redigert 22.05.2020 kl 09:54 Du må logge inn for å svare
stein666
22.05.2020 kl 11:18 1758

Ok.
Men har en 10.000.000.000 i bank og får 5% rente
Hva er da pengene verdt?
Cash flow sier 10.000.000.000og ikke mer.
FunTrade
22.05.2020 kl 11:37 1790

Yep, blir spennende å se hva burning cost er ex finanskost et års tid.

bjellesauene ringer bjella og sauene følger etter mot stupet...

https://e24.no/boers-og-finans/i/AdoXR3/sissener-fond-og-investor-arne-fredly-inn-i-norwegian-aksjen

ville aldri ha fulgt kakepus inn til slakterhuset LOL
Sapa
22.05.2020 kl 11:50 1733

Er en god inngang på disse nivåene nå. Her er det en 10-doblings kandidat innen 2 år. All inn i NAS, tenkte å pensjonere meg etter profitten og flytter til gran canaria
FunTrade
22.05.2020 kl 12:51 1638

Ja, hvis man allerede har begynt å få alvorlige hallusinasjoner også før pensjonen, så kan det sikkert tenkes at man klarer å lure aldrende hjerneceller til å tro at NAS er verd 100 milliarder, forbi Yara i børsverdi og snart på vei mot Telenor etterhvert også, kanskje...
Sapa
22.05.2020 kl 13:06 1586

Nå som Kina er inne på eier siden så har jeg vanskelig for å se noen nedside med NAS. Her går nok snuta rett opp, akkurat som flymaskinene innen få år
FunTrade
22.05.2020 kl 13:08 1581

Nei, jeg forstod det, du skrev at du ser en oppside på 10 gangen. Lykke til.
FunTrade
22.05.2020 kl 13:47 1512

De var nok bare innom og hentet litt cash fra småaksjonærer onsdag, fikk vel lurt seg med på emisjonen til 1 krone. De er jo ikke selvskadere og ser jo galskapen i at et flyselskap til 10 mrd med så og si alle fly på bakken og 80 mrd i gjeld bare blir trøbbel.
stein666
22.05.2020 kl 14:55 1420

Unngå lese før du legger deg.
Da blir nattesøvnen til mandag ikke mulig å få.

Kineserne har aldri kjøpt en aksje i NAS - de fikk aksjene i bytte mot råtten gjeld. Selger seg antagelig ut ved første anledning etter lock-up. Første milliard aksjer kommer vel 15. juni.

Og hvilken forbindelse har du til disse kineserne?
Tror du de liker å tape penger?
Har vel tidligere ment at det hjelper å ha sterke eiere, men usikker om det er det som holder kursen rundt 3kr.

De kinesiske eierne er et firma som driver og leier ut fly. Trenger ikke å ha noe forhold til dem eller ligge i skje med dem for å anta at de vil ha en lynrask exit og redde stumpene. De som holder kursen oppunder kr 3 eller vel de samme som holdt den over kr 5 for en uke siden. Altså folk med svak åndelig forfatning.

OK. Men de har fortsatt mye ressurser.
Så kan du fortsette med ditt. Og fortell meg hvorfor de skal dumpe aksjene sine? De har ikke kjøpt skitne obligasjoner med rabatt. De ser dette som beste løsning for å få tilbake pengene sine.

Er det ikke ca. 3 milliarder aksjer i NAS etter denne restruktureringen? Så da er børsverdien ca. 9 milliarder etter at ca. 12 milliarder av gjelden er konvertert til egenkapital. Det betyr at markedet mener at verdien før restruktureringen var ca. minus 3 milliarder. Hva mener du at verdien var før restruktureringen? Minus 5 milliarder eller kanskje minus 10 milliarder. Man må ha en mening om dette hvis man skal sammenligne kursen på 5 for en uke siden med kursen på 3 i dag.

Med nedskrivning av fly og tap i inneværende år og utover i 2021, så har jeg tidligere antatt egenkapitalen negativ med ca 20 milliarder. Jeg mener dermed fortsatt at egenkapitalen er i kraftig minus etter første akt av restruktureringen. Vi får se hvilke verdier revisor kan godta når det kommer til nedskrivninger. De risikerer jo å komme i ansvar. Når de likevel skal kutte ut long-haul, som de aldri har fikset, så kan de selge et fly eller to slik at markedet får etablert en pris. Når det gjelder siste ukes prising, så har det ikke vært noen ny info om konvertering og emisjon. Har vært kjent hele veien.
Redigert 22.05.2020 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
Strategi
22.05.2020 kl 22:19 1027

Det har jo vært åpenbart lenge at deepshitter-funtrade- og et par til er betalt for å drive kursen ned av en stor aktør.
Dette har pågått i flere måneder.

Har jo fått rett i det minste. Ser fram til Q1-rapporten til uka. Regner egentlig ikke med flere utsettelser nå.

Nå er dette sannsynligvis en forbigående krise for flybransjen og da tror jeg ikke noen revisorer anbefaler veldig store nedskrivninger på flyene. Før denne krisen startet, i februar, så var det seriøse analyser av verdien på flyene til NAS der man beregnet en NAV på ca. 8 milliarder. D.v.s. etter fradrag for gjelden. Hvis man skal skal skrive ned verdien på flyene så mye som du sier, så er det ikke så mange flyselskap i verden som har positiv verdi og det ser man ikke akkurat på børskursene til flyselskapene.

Ja, flyverdiene ligger gjennomgående for høyt i balansene, etter min mening, Det sier meg noe, at knapt noe flyselskap har evnet å tjene penger. Og da snakker jeg om tiden før pandemien som dukker opp med ujevne mellomrom. NAS skulle liksom plutselig tjene penger i år, men det blir vel litt luremus å påstå? Ferdig snakka - kjøp så mange aksjer du orker, men hold deg for god til å lure folk inn i dette tapssluket her.

Rolf, mens du hele veien har trodd at aksjen egentlig er verdt over markedskurs, så har jeg ment at den skal i dass. 3 kroner og vi er veldig nærme dassen nå.

Dersom vi sier 3kr og 3 milliarder aksjer.
Tydelig at noen setter pris på dassen.

Javel, disse her som driver og verdsetter fly sier at verdien på en 737- 800 har gått ned 5-11%. Det er jo ikke all verden. De sier også at transaksjoner gjøres fortsatt. Det har ikke stoppet opp. Verdsettingen var fra 29. april i år.

https://www.cirium.com/thoughtcloud/how-do-we-approach-aviation-asset-values-in-a-time-of-crisis/
TomW
22.05.2020 kl 23:03 928

Av de flyene som Nas solgte før krisen ble de fleste solgt for mer en bokført verdi så det strider vel litt med din mening? At krisen påvirker prisene er klart, men i hvilken grad gjenstår å se. Det kommer selvfølgelig ann på hvor lenge dette varer. Vi får se hvordan reiselysten til folk blir etter et år uten den vante ferien.
Som vi alle vet så har maxene stått på bakken i over et år, hvorfor har ikke disse blitt nedskrevet ?
Redigert 22.05.2020 kl 23:06 Du må logge inn for å svare

NAS har jo allerede fått godkjent en emisjon til samt utstedelse av en ny konvertibel, så en nedskrivning i den størrelsesordenen går nok bra. De skal vel faktisk ut å selge noen fly også, så da blir jo en eventuell gevinst å inntektsføre. Det er vel bestilt en del nye fly også. Både kjøpe og selge, da.

Mulig noen kinesere ser verdi i avtalene Nas har på fly...
Eller noen av de andre leasingselskapene..
Det artige er jo at folk flest også vil/satser på at verden kommer tilbake til normalen.
Vil de nye eierne sørge for at Boeing kommer på banen med en erstatning iforhold til Max ?
Jeg tror det, da alle involverte er tjent med det.
Sapa
22.05.2020 kl 23:29 874

Kan umulig være lenge igjen til erstatning fra Boeing kommer, da vil vi få en kraftig rekyl.