PEN - Dussafu II - videre utvikling


Hørte på replay av BWO sin Q2-presentasjon.

De har LOI på rigg for å låse prisen og sikre seg rigg til Tortue fase 2. De har også sikret seg long lead items. De virker nærmest good-to-go vedr. fase 2 selv om Dussafu JV skal ta en formell avgjørelse (FID) i Q4 etter at Adolo er satt i produksjon (fase 1).

I presentasjonen sier de at de har sikret seg rigg fra 2. halvdel av 2019 og first oil i 2020.
Det er veldig opplagt at de har signet LOI med Borr Drilling og samme rigg (Norve). Borr nevnte i sin Q2 at de hadde LOI på Norve fra 2. halvdel av 2019 i et 10 mnd borreprogram, men Borr ville ikke avsløre foreløpig hvem de hadde signet LOI med. Med dagens BWO-presentasjon synes svaret ganske så klart.
* 4 produksjonsbrønner Tortue, 1 av de i den lave Dentale-formasjonen i opprinnelig Tortuefunn, 1 i den høyereliggende Gamba-formasjonen (også denne i den opprinnelige delen av Tortue-funnet. To brønner skal borres i den vestlige og nye funnet som ble gjort i mai. Usikker om begge disse brønnene er i Gamba-formasjonen.
* 2 appraisal-brønner i "greater Ruche area". Blir spennende å se om prospekt A eller B inngår i en eller begge disse appraisal-brønnene. Prospekt A og B er som kjent de absolutt største prospektene på lisensen. Tortue fase 1 og 2 utgjør tilsammen 30-40 mmbls. P50 estimat for hver av prospekt A og B utgjør ca 250 mmbls. Gjør en kommersielt funn på en av disse så er det "sky high".

BWO påpeker at de har også sør-østlige del av Tortue som contingent som kan utforskes etterhvert som mulig ytterligere oppside av Tortue.

Ruche ligger 16 km fra Tortue. 3 km nord-øst for Ruche ligger prospekt 6, eller Ruche NE som de nå kaller det. Det er her de har borret en letebrønn for å se om de kan påvise funn som kan være med å understøtte videre utvikling av Ruche som et cluster-field. De har som kjent offentliggjort funn i dag på denne letebrønnen med 15 m oljekolonne i Gamba-formasjonen og 27m oljekolonne gjennom flere lag/formasjoner av Dentale-strukturen. For å sjekke funnets størrelse og kunne avgjøre kommersielt funn gjør de nå et sidesteg hvor de borrer 800 m - 2 km fra opprinnelig brønn. Litt usikker om dette betyr at de trekker borret opp 800 meter og så kjører borret på skrå i et sidesteg som strekker seg inntil 2 km vekk fra brønnen. Har dessverre ikke kjennskap til hvordan dette fungerer - her kan sikkert mange gode personer supplere på dette.

De ble også nevnt at det er flere gode letemuligheter og oppside knyttet til funn som Walt Whitman og Moubenga.
EEA er en stor lisens som er sikret partnerskapet for 20 år. Det er tidligere opplyst å være identifisert minst 27 ulike prospekt og leads og hele EEA-området er dekket med både 2D og 3D seismikk (gjennomført av forrige operatør Harvest Natural Resources HNR).

BWO opplyser også i sin Financial-del at de driver nå å undersøker hvilke betingelser de kan få på RBL knyttet til Dussafu. Får de akseptable betingelser for RBL er det veldig positivt for PEN mht. videre utvikling/capex.

Ekstern ressursoppdatering av Dussafu (på bakgrunn av funnet i mai - Tortue, og i august - Ruche NE) vil være klar før neste kvartalsrapportering fra BWO i november.

Hør hva Arnet sier ca fra 29:53 ut i presentasjonen: "The Dussafu license was listed as being contingent by, lets say independed analyst, Woodmack had this as a contingent resource in Africa. After we started developing it, it had suddenly become THE most profitable development in West Africa - also by the same analyst."

En annen interessant sak i presentasjonen til BWO var at de sa alle funnene som gjøres kan teknisk sett kobles opp mot Adolo. Altså var strekningene mellom feltene korte nok til at det er fullt mulig. De nevnte også at Adolo hadde masse plass på dekk og muligheter til å løfte om bord nytt utstyr.
Forstod det derfor slik at ekstra tønner utover de 40000 kunne raskt og relativt rimelig oppgraderes om nødvendig. Litt spøkefullt ble det sagt at Adolo skal klare å ta i mot alt de kan kaste mot den.
Alt dette vil gjøre at nye funn utover det de allerede har vil være svært kostnad effektive.

Godt skrevet Spitzer.
Jeg var bullish før men det vi har foran os med licensen i Gabon er jo helt vildt. Det vil være kursdrivende det næste 1,5 år. Jeg kan forstå på de indlæg fra anden tråd,at der er mange der har solgt slog ud i går. Det er nok lidt tidligt at stige af raketten, den er jo knapt nok letted endnu. Mit tip er at pen handler mellem 35-40 inden Jul.
Happy weekend.
Redigert 01.09.2018 kl 08:54 Du må logge inn for å svare
Alby
01.09.2018 kl 09:07 4414


Adolo kan vel aldri bli forliten til å ta i mot det som kommer, man kan da bare kjøre oftere lufting ????
vibro
01.09.2018 kl 09:09 4399

Spitzer,

Har en kommentar relatert til Prospekt A & B. Tror disse ligger på for stort havdyp til at de kan bores med Jack Up riggen Norve. Disse må bores med en flytende enhet. Der er imidlertid en haug med slike flytende enheter tilgjengelig i West Afrika nå.
piff
01.09.2018 kl 09:14 4373

Meg bra TS.
Det er vel en grunn til at Dussafu blir kalt et elefant felt. :-)
Så her er det bare og sitte stille med sin beholdning og nyte det som måtte komme de neste par år.
Så for en håpe i mellomtiden at vi unngår en nye oljekrise og børskrakk intrenasjonalt.

Takk Spitzer.

Liker denne formuleringen av den uavhengige analytikeren: THE most profitable development in West Africa

Det er litt vanskelig å holde tungen rett i munnen/ å forstå den planlagte framdrift og potensialet.

Har inntrykk av at " veien blir til mens man går" i BWO og PEN. Fremsyndelse av prosjekter, ekstra avgrensningsbrønner osv.

Hva ser du for deg som mulig produksjonsvolum i et to års perspektiv på Dussafu?
01.09.2018 kl 09:34 4306

Dette gleder jeg meg til å lese og takk til Spitzer og alle med kunnskap verdifulle bidrag på denne tråd til felles beste

vibro

Du sier:

"Har en kommentar relatert til Prospekt A & B. Tror disse ligger på for stort havdyp til at de kan bores med Jack Up riggen Norve. Disse må bores med en flytende enhet."

Du har helt rett i at nevnte prospekt i utgangspunktet blir besværlig for en jack-up rig pga. dybde. Imidlertid mente Harvest den gang at minst ett av disse to prospektene kunne tas med en jack-up rig. Jeg kjenner ikke spec i detalj for Norve, så dette må avklares. Basert på hva PEN skriver, legges det ikke inn forbehold om begrensninger i dybde. Men som sagt, du har rett i spørsmålsstillingen.

Ref. PEN januar 2018 presentasjonen, side 19 av 20, her omtales Prospect A&B.

http://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2018/01/Dussafu-development-summary-January-2018.pdf

Teed
01.09.2018 kl 09:56 4245

Jeg mener at Prospect A og B har OIP (oil in place) 450 mmbls. Dette må ikke forveksles med P2 reserver. Utvinningsgraden i dette området er 30-40% slik at P2 blir ca. 150 mmbls. Man kan jo spørre hvorfor de velger å bore en brønn i Prospect 6 med mye mindre ressurser enn Prospect A og B. Er det pga tilgjengelighet av flyterigg til dette vanndypet, eller er det at sannsynligheten for funn er mye mindre? Hvis de finner så mye olje i Prospect A og B så ville dette kreve en selvstendig utbygging som vil ta flere år. Ved å bore på Prospect 6 så kan de ha en tie-in til Adolo med svært lav kostnad.
vibro
01.09.2018 kl 10:10 4212

Teed, du har nok helt rett. Fokuset nå er å få Adolo opp å gå med høyest mulig produksjon. Då vil man generere nok cash til å kunne ta en ny stor utbygging senere.

Jeg takker også Spitzer for referatet. Hørte gjennom det imorges.Har ikke så mye å legge til annet enn at target for sidesteget var 800 m til 1 km fra hovedbrønnen som altså nettopp er ferdig. Altså to istedenfor two som du oppfattet det. Også interessant at de nå går updip.

Likeles ble det sagt at de var veldig fornøyde med resultatet fra siste brønn hvor resultatet forelå igår.

Når det gjelder Woodmack var det mye rart. For det første betegnes ikke Gabon som Vestafrika selv om det i mitt hode gjør det. Jeg har også sett det før at det regnes fra Nigeria til Middelhavet. Se Wiki her

https://en.m.wikipedia.org/wiki/West_Africa

Tar han ned det som altså virkelig er Vestafrika vet vi at det er gjort kjempefunnbåde i Mauritania av Kosmos og i Senegal av Cairn (SNE). Det siste har anslåtte reserver på ca 650 mmbo og skal starte utbygging i slutten året. Når det gjelder funnet til Kosmos i Mauritania/Senegal er dette et enorm gassfunn( som også heter Tortue) med reserver på minst 2,25 milliarder boe. Dussafu kan aldri komme opp på nivå med ihvertfall Tortue hvor det også startes utbygging i løpet året.


Redigert 01.09.2018 kl 11:43 Du må logge inn for å svare

Teed

Det er ikke snakk m «oil in place» men unrisked prospektive ressurser på prosjekt A/B

Det er riktig at disse prospektene ligger litt for dypt for Norve. Tror jeg har nevnt dette tidligere, men det kan jo finnes oppjekkbare rigger som kan bore på dypere vann enn Norve..
Redigert 01.09.2018 kl 11:40 Du må logge inn for å svare

Har nevnt det tidligere ifm. oljeprisen:

First oil Dussafu om en mnd. Høyere oljeproduksjon på Aje. Først og fremst med boring oil rim (Turonian) i H1 2019 og den eksisterende produksjonen på Aje 4 og Aje 5, kan vise seg å bli meget god timing vs. oljeprisen. For det er trolig økende oljepris som vil gi en boost i aksjekursen til de selskap som produserer eller det er like før.

https://e24.no/energi/olje/iran-sanksjonene-begynner-aa-bite-i-oljemarkedet-kan-stramme-seg-kraftig-til/24429289

Får man vedvarende høy oljepris i resten av 2018 og i 2019, kan Panoro og aksjekurs få den drahjelp som må til for å fundamentere bærekraften. Et forhold som er meget viktig ifm. etableringen av nye prosjekt og at prosjektene gir ønsket avkastning.
Redigert 01.09.2018 kl 12:13 Du må logge inn for å svare

Helt enig Gunnarius.

Btw: Har det ikke vært snakk om muligens å bore en ny brønn i kritt/cenomanian? Aje 6 med andre ord eller har jeg drømt?
Redigert 01.09.2018 kl 13:25 Du må logge inn for å svare

Jo, det var snakk om det en periode. Men slik jeg tolker PENs Q2, nevnes ikke Cenomanian med ny(e) brønn(er) - kun Turonian. Vil anta at funding omhandler et integrert O&G Turonian prosjekt. Om ikke Aje partnerskapet er ferdig med å evaluere/teknisk å sy oil rim sammen med gassbiten, må det være like før. Som MXO har påpekt, er det kun oil rim (Turonian) som er skissert for H1 2019.

Ettersom Aje partnerskapet syr dette i hop i disse dager, får vi bare avvente og se hvordan Cenomanian kommer ut. Skulle det nå bli en oil rim brønn i H1 2019 og man kan doble produksjonen, så vil opex komme ned <20 dollar. Fantastisk økonomi, i og med at infrastruktur og manifold m/2 slots er ledig.

Og ja, er kjent med at oil rim kan bli en operasjonell/teknisk øvelse. Men får de det til med en brønn, bringes plutselig Aje verdien tilbake til start, dvs. ala Aje Fase 1. Samtidig må vi huske på at det var snakk om mulige problemner ifm. kjøre for stort volum gjennom systemet. Mener at de på FP måtte tune produksjonen i så fall det ble ble indikativt >12.000 fat med eksisterende system.

Men en oil rim brønn i tillegg bør dette her gå helt fint, uten særlige oppkoblingsproblemer. Er mest engstelig for oil rim boringen.

Tolker jeg rett her Fluefiskeren? Er ikke økonomien, men det tekniske jeg tenker på.

Blir funding oil rim prosjektet meldt sammen med gass-utbyggingen og at en oil rim brønn bores slik jeg har skissert, blir det ikke urimelig å sette PENs verdi i Aje til >USD 100 mill., men da skal alt klaffe. Uansett, det er potensial til stede. Dog først, finansiering.
Redigert 01.09.2018 kl 14:22 Du må logge inn for å svare

Gunnarius

Ja, du tolker meg rett. Det er utfordrende å bore oil rim hvis oljelaget er veldig tynt. og det er jo som regel. Når de borer horisontalt inn i denne så treffer de vann hvis de borer litt for dypt og gass hvis de borer litt for grunt. Dog har de jo greid det i Aje 5 selv om det var en kort horisontal. Resultatet var ihvertfall over forventet. Den gir jo like mye olje som Aje 4.
bmw5
02.09.2018 kl 10:50 3298

Det som gjenstår før oljen strømmer inn i Adolo er oppkobling av flowlines. Dersom de har flowlines tilgjengelig burde det ikke ta mer enn en uke å legge disse samt koble de til ventilblokka samt koble til Adolo. De holder vel på med dette nå, så kanskje vi får en oppdatering om ca 14 dager.
Svindel2
02.09.2018 kl 13:15 3145

As of August 30, the vessel is hooked up to mooring system, risers and umbilicals.


Edit, litt tekniske forklaringer:

When considering the SURF system it can be divided into two main groups:
• Umbilicals – these are control elements that have no contact with produced fluids
• Risers and Flowlines – these elements become the main transport system for produced fluids from the subsea production system to the surface processing system.

An umbilical, or umbilical cable, is a static or dynamic cable that is the vital link between subsea production and processing systems and the surface, as well as between elements within the larger subsea system via flying leads. Umbilicals are composite cables that have the ability to carry out a large range of processes. Their purpose includes: hydraulic power and chemicals; electric power; and telecommunications (fibre optics). Umbilicals are able to complete an assortment of tasks, including activating wells, managing subsea control panels, feeding information about temperatures, pressures, flows and well integrity back to the surface control teams, supplying hydraulic and electric power to wellheads and manifolds, as well as delivering chemicals to the subsea wells and into the production flows.

Flowlines transport unprocessed fluids from the subsea well to the riser. The riser then transports the fluids to the surface processing system. They are part of the wider flowline, riser and pipeline system, although retain very distinctive characteristics. The flowline is also called the production line or import line in some cases and is separate from the pipeline system.

Risers connect the flowlines to the surface facility. They provide transportation of the production fluid, as well as transporting injection fluids, control fluids and gas lift to the subsea system. Due to their vertical positioning, risers experience a range of incredibly harsh conditions, and as such, are susceptible to fatigue.
Redigert 02.09.2018 kl 13:26 Du må logge inn for å svare

MX OIL MELDTE 19. JUNI 2018:

ASSESSMENT OF THE TURONIAN DEVELOPMENT POTENTIAL

Aje partnerskapet er i avsluttende fase med å foreta en simulation study.

En Turonian oil rim brønn antas å produsere ca. 5.000 fat.

http://mxoil.com/announcements/19062018%20Assessment%20of%20the%20Turonian%20Development%20Potential.pdf

Simulation study er meldt pågående i 3 mnd. (min komm. – meldingen er av 19. juni). MX Oil skriver at det vil melde update i markedet, så snart det er ferdig med simulation modelling work. Det må således påregnes at selskapet - og trolig også PEN - melder noe ifm. Aje i løpet av september måned.

Lykkedes dette gunnarius...så er det vel 5.000 fat + 3.500 fat eksisterende produktion.

Det bliver 8.500 fat hvoraf PEN napper er det ca 10% ca 850 fat til PEN
Bare sådant løseligt uden kalkulator må det vel give i omegnen af ca 21-23 kr på kursen?..dertil kommer så fase 1 på Dussafu
Ja så begynder kursen at komme opefter.
Redigert 02.09.2018 kl 15:57 Du må logge inn for å svare

Poenget er at med forlengelsen på Aje, vil sannsynligvis også andre ting materialiseres. Tenker i første runde på finansieringen, som jeg tror Glencore eller annen offtaker tar stor del av via agreemnet. Det blir mer olje og lifting ved oil rim brønner. Slik Align Research nevner i sin rapport/analyse, hvorpå MX Oil meldte ved en RNS. Det ligger flere NOK i potten - gitt Aje partnerskapet melder om funding videre utbygging O&G prosjektet. Men dette vet vi jo ikke med sikkerhet, men sannsynligheten taler for det. Ellers ville PEN, EER og MXO allerede ha tatt finansielt grep eller solgt seg ut. Noe de ikke har gjort. Som sagt, ingen av disse selskapene har finansielle muskler til ellers å delta, enn Aje lisensen primært skaffer ekstern funding. For meg virker funding å være avklart internt i partnerskapet, men er som sagt ikke bombesikker.
Redigert 02.09.2018 kl 16:05 Du må logge inn for å svare

Spændt på at se hvor når de kommer med resultater fra den hoisontale boring de er ved at foretaget Dussafur.

Børsbjarne

Er du sikker på at avgrensningsbrønnen (sidesteget) bores som en horisontal brønn? Du skrev det også igår så du må vel ha sett det et sted. Link?
Redigert 03.09.2018 kl 09:05 Du må logge inn for å svare

Ikke ofte å høre noe fra Tunisia, men denne kunne jeg vært foruten:

Tunisia Sacks Energy Officials
Sunday, September 2, 2018
Tunisia, in a crackdown on corruption, saw Prime Minister Youssef Chahed remove the Minister of Energy, Khaled Kaddour, and four other senior officials linked to that ministry.
Chahed ordered the merger of the Ministries of Energy and Industry and launched an investigation into corruption accusations, an official source told Reuters.
There was no immediate comment from Kaddour – the first minister targeted in a crackdown on corruption that Chahed launched last year. So far only mid-level officials have lost their jobs.
One of the other officials dismissed include the Secretary of State for Energy, Hachem Hmidi. Hmidi denied the accusations leveled against him. “My exit from the government helps me to devote myself to the case and prove that I am innocent of these malicious charges,” he was cited as saying in a Reuters report.«

https://www.petroleumafrica.com/tunisia-sacks-energy-officials/
Redigert 03.09.2018 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
Paypal
03.09.2018 kl 10:15 2364

Det må vel være positivt med et forsøk på å rydde opp i mulig korrupsjon ? Det er alt for mye av slikt i lite utviklede land.

Tipper vi kommer til å jokke mellom 21-23 kroner før neste melding.
Hva kommer først: first oil, endelig resultat test brønn, nye større inn på topp 20 eller Aje:D

Her er det bare å sitte stille, vi er sååå nær:)

Fluefiskeren
Måske har jeg tolket det forkert?
BW gjennomfører nå en sidestegsbrønn for å avgrense Ruche North East-feltet og bekrefte kommersialiteten i utviklingsområdet.
Imprex
03.09.2018 kl 10:28 2302

Får vente å se hva påtalemyndighetene kommer med. Du klarte nok å skremme ut et par småaksjonære med APCL og Gambia i mente;) Uten at det kan sammenlignes.

Dette tror jeg ikke får konsekvenser for Panoro. Bra korrupsjon blir tatt tak i.

Dette har vel strengt tatt ikke noe med PEN å gjøre FF. Min erfaring er at det dessverre er mye korrupsjon i svært mange land i Afrika. Og på sett og vis er det leit at man får slike historier. Men ser man det på en annen måte så er det positivt i den forstand at det faktisk tas tak i og forsøkes ryddes opp i. Det gjelder dessverre ikke i alle land.

Børsbjarne

Er klar over det, men bores vel som en avviksbrønn fra hovedbrønnen og ned i Gamba. Trenger vel ingen horisontal her da det ikke er noen produksjonsbrønn. Den bores forresten updip iforhold til hovedbrønnen. Det kan ofte gi gass, men vi har jo ikke hørt om gass på Dussafu det jeg kan huske.
Redigert 03.09.2018 kl 10:36 Du må logge inn for å svare

Helliuhell

Jeg har jo ikke sagt at det har direkte med PEN å gjøre, men de må jo ha kontakt med myndighetene og de bør ikke være korrupte etter min mening.
Redigert 03.09.2018 kl 10:35 Du må logge inn for å svare

Alsmann

Du har da vært med så lenge at du burde vite at man ikke alltid holder seg til TS. Skulle jeg ha åpnet en tråd?Så viktigsynes jeg ikke det var selv om jeg helst håper at selskapet forholder seg til en energiminister som ikke er korrupt. Eller hva? Skulle ikke dette snakkes om?
Redigert 03.09.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

Pen sin nettside nede? Håper på oppdatering:D

Edit
Funka nå:)
Redigert 03.09.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

Helt Ok at det prates om korrupsjon. Jeg har vært i en del afrikanske land i jobbsammenheng. Ikke ett som ikke har en eller flere koirupsjonshistorier/saker ved seg. Dette er Afrika. Ikke bra, men jeg vil tro at Det i liten grad vil påvirke PENs investering spesielt. Og noe godt er det om man faktisk evner å ta tak i dette i Tunisia.