Photocure- Veien til 200 kroner per aksje.

focuss
PHO 01.09.2018 kl 09:46 23776

Sammendrag.
For at en kurs på kr 200 skal rettferdiggjøres ved P/E=20 så må markedsandelen i USA økes til 5,5 % i Top 25 MSA`s eller til 2,2 % i det totale USA markedet

En slags analyse:

Hva skal til for at Photocures aksjekurs går til 200 kr/aksje? Tar vi utgangspunkt i Q 2 salget på 16 millioner nok og antar 4 slike kvartaler så selger PHO Cysview i USA for 64 mill nok på årsbasis.
For de 25 top MSA’s som Photocure i starten fokuserer på er markedet 670 MUSD eller 6 MRD Nok Dette utgjør 40% av det totale markedet i USA som da blir 15 MRD Nok.

Dagens markedsandel i USA
Med ett Q2-18 salg på årsbasis på beskjedne 64 mill Nok så utgjør Photocures markedsandel i 25 Top MSA’s ca 1,1 %. Legger vi hele USA markedet til grunn så er markedsandelen ve Q2-18 lik 4 promille.

Hvor mye må PHO vokse i USA for å prises til 200 Nok per aksje?
Vi kan ta utgangspunkt i resultatet for Q2-18 som for alle praktiske formål var «break even» justert for restruktureringskostnader. Hvor stor markedsandel må Photocure ha for å rettferdiggjøre en aksjekurs på 200 forutsatt en P/E=20?
Jeg «gjetter» på at 20 prosent av inntekter for økt salg går til dekking av ekstra kostnader og 80% havner rett på bunnlinja. For at aksjen skal prises til 200 kr ved P/E= 20 så må Photocure legge igjen 10 kr per aksje på bunnlinjen. Med 21,5 millioner aksjer må salget øke med ( 10X21,5)/0,8 som gir 268 millioner kroner. Så selger vi altså ved Q2-18 for 64 millioner kroner. For å rettferdiggjøre en kurs ved P/E=20 på 200 kr må salget øke fra 64 millioner kroner til kr 64+268=332 millioner kroner.
Hvilken markedsandel har vi ved ett salg på 332 millioner kroner? Det gir en markedsandel i USA på 2,2 % og i Top 25 MSA`s på 5,5 %
Er det mulig å tro på at ikke BLC Cysview skal ta vesentlig større andel av det amerikanske markedet enn dette? Det er nok mulig, men uhyre krevene.
Redigert 01.09.2018 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 11:09 2829

Hvem vet, det er sikkert mulig. Det er bare å følge godt med så en ikke går glipp av noe vesentlig.

Dr.S
- Har ikke FDA gitt Pho markedsadgang ?
- Får de ikke refusjon ?
- Er de ikke best på blærekreft ?
- Er ikke blærekreft den dyreste kreftformen ?
- Øker ikke salget i USA ?
focuss
02.09.2018 kl 11:16 2807

Dr. S. Det du hele tiden skriver og som irriterer litt er at gjentatte ganger hevder at potensialet er større enn i PHO uten å vise til hvorfor du mener det.

Potensialet til PHO med 100% av markedet i USA som Top Cancer Doctors over there synes de bør ha så er aksjekursen 10000 med P/E=20.
Dette uten markeder utenfor USA, uten andre diagnoser, uten Combat Medical og uten å ta betalt for terapeutisk effekt. Hvem trenger større potensiale? Og er det faktisk slik at Nanos potensiale er større?

De som har gått inn i PHO har gjort et klokt valg, og det gjelder også dem som har gått inn på dagens kurs. Det er ikke for ingenting at jeg nå har to store investeringer på børsen (har nå også litt PCIB). Ser heller ikke bort fra at PHO midlertidig vil veie tyngre i min portefølje enn NANO (det beveger seg tross alt raskt i den retningen). Det gjør ikke Warholm dårlig om Jakob Ingebrigtsen skulle være et enda større talent. Mitt tema har vært hvor sannsynligheten er størst for at man kan ende opp med en astronomisk gevinst til slutt, og det kan godt være at jeg er litt preget av at jeg kjenner NANO langt bedre enn jeg kjenner PHO. Som jeg nevnte så er det ikke lenge siden f.eks. medisinmannen var negativ til PHOs muligheter. Vi som har fulgt NANO fra selskapet kom på børsen har vel egentlig aldri vært i tvil om hva som vil være sluttresultatet, og selv da aksjen falt til 38 kr var jeg ikke bekymret for at det skulle ha noen sammenheng med at det svikter på de avgjørende punktene.
focuss
02.09.2018 kl 11:30 2772

Dr.S
Det kan være mye jeg ikke er enig med Einarsson i for eksempel syn på ledelsen i nano, betydningen av å ikke informere, betydningen av utsettelse,emisjonsbehov og en del andre ting. Det jeg imidlertid er helt enig med ham i er å gi Hestdals avgang æren for siste tids kursoppgang. Det er useriøst.

Kursoppgangen kommer tvert i mot grunnet ett tålmodig arbeid fra Hestdal over mange år.
Redigert 02.09.2018 kl 11:34 Du må logge inn for å svare

focuss
"Dette uten markeder utenfor USA, uten andre diagnoser, uten Combat Medical og uten å ta betalt for terapeutisk effekt. Hvem trenger større potensiale? Og er det faktisk slik at Nanos potensiale er større?"

Nei, det man kan kalle "optimalt potensiale" er ikke større for NANOs vedkommende - det er sannsynligheten for å nå det som er større.

Du har jo delvis rett idet du sier om Hestdal, men man kan være sin egen verste fiende. Hestdal motarbeidet nærmest seg selv, slik jeg tror man også kan tolke medisinmannen.
Redigert 02.09.2018 kl 11:34 Du må logge inn for å svare
focuss
02.09.2018 kl 11:36 2758

Forøvrig så bør alle få med seg Snøffelens innlegg 23:41 i går kveld. Det viser at utviklingen er nøyaktig som jeg har forventet etter å ha lest fase 3 studiet.
Redigert 02.09.2018 kl 11:38 Du må logge inn for å svare

Når vi først snakker om tro på framtiden, så kan vi jo ta en titt på hvilket syn den største aksjonæren i Photocure, Alexander Hansson med sin far har på selskapet, og dette ble uttalt fredag den 31.08. 2018:

- Å selge seg ut er helt utelukket. Oppgangen har så vidt begynt-.
Legg merke til at etter en drøy dobling av aksjekursen uttaler de offentlig at -Oppgangen har så vidt begynt-.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Dobling-i-Photocure-Oppgangen-har-saavidt-begynt

Det må også tas med i betrakningen at Vidar Hansson, bror av Herbjøn Hansson var CEO i Photucure i flere år før Kjetil Hestdal kom inn som sjef.
Vi må derfor kunne gå ut fra som sikkert at Vidar Hansson kan Photocure ut og inn, og at han har guidet sin bror og nevø i High Seas om nåværende poteniale i Photocure.

focuss
02.09.2018 kl 11:49 2715

Dr.S
Jeg tror at det som gjør at så mange ikke kom seg ut av Nano i tide er en angst for at noe skal skje når de ikke er investert. Angst er en lidelse som ikke bør være styrene for det man gjør i markedet. Angst kan være et hinder for å handle rasjonelt og en kan bli fastlåst gang på gang. Jeg er ingen daytrader men går inn i en aksje med langsiktig perspektiv. Endrer forutsetningene seg vil jeg ta konsekvensen av det.

Oppgang Kommer

Enig med deg. Vi må kunne anta at to brødre snakker sammen, at tidligere CEO har holdt seg oppdatert på utviklingen for Photocure og vet hvilket potensiale som ligger der..

Da jeg for ca. to år siden vurderte farmasi aksjene NANO, PCIB og PHO, så valgte jeg PHO fordi denne lå klart lengst framme i løypa med å få produktet på markedet. I og med at PHO hadde et produkt i markedet og Ceveira på den tid var en "Joker", pga due diligence. Etterhvert er det jo BLC som helt har overtatt fokus. De nyhetene som har kommet i 2017 og hittil i 2018, gjorde at PHO ble min største post. Det var lenge uforståelig for meg at ikke aksjen begynte å gå, etterhvert som jeg så at stadig flere USA klinikker tok i bruk BLC og tok det fram på deres hjemmesider.
Mitt hovedpoeng er at PCIB og NANO som begge er interessante selskaper, som i den første tiden gikk så det suste, mens PHO lagget.
Nå derimot ser det ut til at jeg valgte riktig likevel, det vil gå (flere) år før PCIB og NANO har et godkjent produkt i markedet. Ser at PCIB må ha påfyll av kapital, det slipper vi i PHO. Jeg tror vi de nærmeste årene kan ri PHO bølgen og på et senere tidspunkt vurdere PCIB, NANO eller andre aksjer.
Jeg har Ca. 40% av porteføljen i PHO og resten i seks andre norske aksjer. Å putte alle eggene i en kurv, tør jeg ikke!
trigger1
02.09.2018 kl 11:57 2690

Scoopfinder - helt enig i at patentutløp og andre konkurrenthindringer er ganske så irrelevant. Terskelen for en konkurrent for å komme inn på markedet når Pho om noen få år har bukta og begge endene blir så høy at ingen vil se seg tjent med det. Hvis noen tror at de klinikker som allerede har investert i blålys og skop vil kvitte seg med disse for å kjøpe like produkter fra en konkurrent - vel, dem om det. Hovedutfordringen for pho har nok hele tiden vært at det krever investeringer i hardware fra sykehusenes side. Når det er gjort er alt klart for recurring revenue i mange år. Her er det bare å sitte og nyte.

Det ble så mange tullinnlegg etter Snøffelen sitt innlegg om Bellete sin glimrende informasjon om hvordan Photocure jobber i USA. Det er rett og slett fantastisk når man opplever at klinikkene må skaffe seg Cysview for ikke å miste pasienter. Dette er en helt annen situasjon enn det man opplever i Europa. I USA må man skaffe seg Cysview for å henge med. Nå håper man ikke penger på Cysview og den sterke økningen i salgsveksten vil fortsette og den vil bli enda sterkere om noen få måneder når surveillancemarkedet virkelig er i gang med svært god og bred refusjon.

Da vil vi se tilbake på dagens prising som latterlig billig.

focuss
02.09.2018 kl 12:01 2675

Oppgang kommer
Det skal vel godt gjøres å tenke seg andre grunner til at shippingfolket Hansson er største aksjonær i noe så spesielt som PHO

"På forumet her får man jo inntrykk av at "blue light cystoscopy"=Photocure"

BLC er jo Photocure?

https://search.patentstyret.no/Trademark/201612750/296043?searchId=1151862&caseIndex=0


Takk for transcript, Snøffelen
02.09.2018 kl 12:15 2656

Det er lett å se når fasiten ligger der. Men selv så sikker eg er på Pho tør eg ikke kjøpe for alt eg har. Der må være en buffer og på mitt fjor års kursmål på 250 så blir oppgangen brutal. Skulle den bli firesifret så blir det enormt.

Men plasserer selv ikke derfor alt her.
rockpus
02.09.2018 kl 12:18 2661

Ser at noen påstår at det å behandle kreftsykdommer normalt gir større potensial enn det å diagnostisere. Minner da om at skal man kunne behandle en sykdom, må man først oppdage den! Tidlig diagnose er avgjørende for effekten av all mulig behandling!

Når det gjelder risikovurdering, er det ufattelig for meg at man vurderer selskap som fortsatt er i utviklingsfase som mindre risikofylt enn et selskap som allerede er i markedet med ferdig produkt.
Når man vurderer selskaper som Nano og PCIB, er selve tiden det tar før selskapene får inntekter i seg selv en risiko. Ikke bare grunnet mulighet for uventet fiasko på oppløpet eller mulige konkurrenter, men like mye som følge av faren for kraftig børskorreksjon i det samme tidsrom. Selskaper uten inntekt, som er basert på mer spekulativ håp og tro, rammes ofte hardt under børskorreksjoner.
02.09.2018 kl 12:29 2631

rockpus,
Tiltredes.

rockpus

Helt enig med deg, det var som om jeg skulle skrevet det selv. I tillegg er det slik at de må se kreften for å kunne fjerne den. Eventuell immunterapi og BCG/cellegift er noe annet. Kirurgi vil jeg tro er primær behandlingsmetode, og det kan man ikke gjøre hvis man ikke ser hvor kreften er.

Denne er kanskje limt inn før? Den bekrefter i hvert fall at BLC sammen med WLC gir enormt mye bedre resultater enn WLC alene. Når man leser dette må man virkelig lure på hvorfor i all verden ikke 100 % skulle bruke BLC!

https://www.renalandurologynews.com/aua-2018-coverage/blue-light-cystoscopy-enhances-detection-of-cancerous-bladder-lesions/article/767305/
NilsAB
02.09.2018 kl 13:11 5928

Fint med dette forum for oss som liten og ingen innsikt har. Takk til dere som deler info, og samtidig holder diskusjonen på ett saklig nivå. Om jeg med mine småpenger blir noe klokere? Mja, antakelig litt, men det hjelper en småsparer å holde fingrene av selgeknappen når man har fått de planlagte 5-6 stakkars prosenter...

Hva kan vi egentlig forvente i kursutviklingen på mandagen? Onsdag sluttet kursen på 47,50 Torsdag sluttet den på 52,50 og Fredag 57,50. Hvis vi slutter over 60 i morra, da viser aksjen styrke og det blir mange som kan bli tatt på senga. Det er heller ikke ofte en aksjen stiger 3 dager på rad...:)
InVes1
02.09.2018 kl 13:56 5848

Regner du med gevinsthjemtagning i morgen?

Jeg er spent på hvem som har baller til å ta gevinst i morra, hvis vi slutter på 62,50 da må jo dette være ett kraftig kjøpssignal?
focuss
02.09.2018 kl 14:21 5781

Bullinvestor
Der sa du det. Den skal ha baller av stål den som selger i morgen.

Aksjen steg relativt kraftig på økende volum på fredag.
Det pleier å være en god indikasjon på videre oppgang.

Det er ikke lenge siden kursen var på 30-tallet, og da gikk det tregere å komme over psykologisk barriere på 40.
Når vi kom til den store barrieren på 50, så luktet aksjen på 50 et par dager før den spratt over, og nå har den på 2 fager klatret opp til 57,5.

Jeg tror det har seg slik at flere blir oppmerksomme på PHO etter hvert, og ser nok for seg at til tross for pen oppgang i sommer, så er aksjen fortsatt lavt priset med det potensialet den har, og liten risiko siden alt som skal til er på plass bortsett fra ny CEO.
Jeg håper ny CEO er på plass i løpet av september så det blir helt ro i leiren før pres av Q3.

Blir spennende å se om interessen for aksjen fortsetter i morgen, for nå er aksjen i en modus som gjør at høyt volum = oppgang.
02.09.2018 kl 14:41 5732

Hehe, ingen tegn i sikte for at denne korrigerer ned i morgen.
Nor96
02.09.2018 kl 15:01 5675

Jeg har undret meg over at ikke kursen har steget tidligere. Har ikke sett noen god grunn for at ikke det skal være mulig å få en markedsandel i USA som f. eks. det vi har i Norden og da snakker man om PHO kurs på 3 og mulig 4 sifret beløp. Og det har jo haglet inn i nyere tid med solide vitenskapelige arbeider som viser at blålys gir klart bedre diagnostikk, stor grad av pasienttilfredshet og anbefalinger av ledende urologer.
I det konkurranseutsatte USA er det i ferd med å bli slik nå at har du ikke blålys så «mister» sykehuset pasienter. Det kan faktisk gå på sykehusets renommé å ikke kunne tilby blålys.

Anbefaler også alle som har interesse for Photocure å hente opp denne tråden:

https://oslo-universitetssykehus.no/nyhet/forbedret-metode-reduserer-lidelse-liggedogn-og-kostnader

Dette er jo virkelig «jokeren»; flexiscope ble også lansert i USA i mai/ juni i år og flexiscope med blålys representerer virkelig fremtidens diagnostikk og behandling innenfor urologien.

Når pasientene er så oppdatert at de prioriterer klinikker med Cysview og de som ikke kan tilby dette mister pasienter så har man lykkes. Disse klinikkene er nå desperat etter å få seg et skope.

Her blir det enorm vekst fremover og hvor kjapt vi når kr.100,- er vanskelig å spå, men jeg føler meg rimelig sikker på at vi passerer dette før nyttår.
rockpus
02.09.2018 kl 16:15 5621

Om dommedagsprofetene skulle få rett og markedene faller rundt 50%, hvordan tror dere da at Pho vil klare seg?
Heldigvis må jo ikke dette selskapet hente inn nye penger i et slikt scenarie. Kreftpasienter blir det heller ikke færre av i slike perioder. Bør ikke dermed Pho være blant dem som klarer seg best?
Selvsagt vil uansett P/E bli lavere for Pho også under en så sterk korreksjon.
Dette er pr i dag den eneste trussel jeg ser for selskapet på kort og mellomlang sikt.
Hva tenker dere?
focuss
02.09.2018 kl 16:32 5589

Rockpus
Der er vi helt enige. Selskap som lever av emisjons penger vil bli særlig hardt rammet.

I nedgangstider er det først og fremst leverandører av varer og tjenester som på død og liv ikke er nødvendige som får seg en nedtur. Helse blir uansett prioritert.
Mulig aksjekursen i PHO vil få seg en knekk av markeds-psykologiske årsaker, men det fundamentale i PHO vil fortsette å styrke seg.
trigger1
02.09.2018 kl 17:00 5495

Rockpus, om markedene faller 50% blir alt revet ned. Det skjer hver gang. Så om man frykter at noe slikt ikke er så langt unna, kan det nok være lurt å ha litt krigskassepenger. Fordi det skjer også en kraftig oppgang på et eller annet tidspunkt etter et krakk. Hver gang.
ITinvest
02.09.2018 kl 23:28 5090

kommer over 60 imorgen

At alt av aksjer får seg en nedtur ved større korreksjoner i aksjemarkedet kan så være. Men vi vet også fra tidligere krakk at farmasiaksjer gjerne blir ansett som safe haven for investorer. Da mener jeg farmasiaksjer som har produkter i markedet og som tjener penger på salg av produkter og ikke farmasiaksjer som lever på nåde fra aksjonærene. Og det er helt naturlig. Farmasiselskaper som har utviklet og fått godkjent produkter til bruk i helsevesenet slutter ikke å tjene penger fordi om markedet krakker. Folk blir syke og folk trenger medisiner like mye da som før krakket var et faktum. Men viljen ti» å kaste mye penger inn i en usikker utvikling av et produkt som ennå ikke er godkjent, ja se det er ikke unaturlig i usikre tider og der investorene blir mer og mer opptatt av å konservere sine midler.

Så dersom man frykter at det skal inntreffe korreksjoner i markedet, så bør man ta en gjennomgang av sin portefølje og gjøre tiltak som nødvendig. Men i tilfellet PHO føler jeg meg rimelig trygg på både vil overleve et krakk og tjene penger i et krakk. For blærekreft er såvidt meg bekjent ikke relatert til hvordan det går i aksjemarkedet. Den sykdom oppstår og må diagnoseres/behandles uavhengig av om aksjemarkedet får opp eller ned. Følgelig vil jeg tro at PHO kan bli oppfattet som et safe haven dersom «ruskevær» treffer markedet.
rockpus
03.09.2018 kl 08:32 4755

Londonmannen

Er stort sett enig med deg her. PHO sin inntjening vil bli minimalt påvirket av krakk av grunner du har skissert. Men likevel vil nok aksjekursen rammes ved at investorene ikke lenger vil prise det samme overskudd like høyt. Det betyr at også aksjonærene i PHO vil rammes, men neppe like hardt som i de fleste andre sektorer.

Ingenting er bedre enn krakk i aksjer. Det er da grunnlaget for enorme formuer kan legges.

LM

Det du sier der er nok helt riktig.

PHO-aksjonærer har lite å frykte ved en større korreksjon eller krakk mellom 25 og 50 % som høyst sannsynlig vil komme innen få år.
Spesielt gunstig blir det for Photocure hvis ikke korreksjonen/krakket kommer før PHO har bevist at det er et vekstselskap med sterkt økende net profit kvartal etter kvartal.