Satser på å sluse penger inn i primær næringer og noe sekundærnæring som fort kan reagere på inflasjon.
Akerbp, Mowi, Ocy og litt Avance. Resten på Ose kan seile sin egen sjø.

Gidder ikke gå inn på den fb-lenken, men nei, det går ikke mot en ny finanskrise. Det er akkurat samme finanskrisa som ikke ble løst i etterkant av 2008 som har gått inn i en ny fase. Det kommer ingen ny finanskrise nå før etter at det monetære systemet endres, men før det kan skje må vi ta konsekvensene av den som allerede er her.