Vistin - kursmål 25 kr raskt


Dette må være den enkleste måten å doble pengene på Oslo Børs.

De skal doble produksjonen, som kan mer enn doble resultatet på sikt. I tillegg vil det bli fokus på nasjonal produksjon, og unngå produksjon i Kina.

https://finansavisen.no/lordag/ukens-selskap/2020/05/24/7530568/tilbake-til-rottene
Redigert 24.05.2020 kl 21:55 Du må logge inn for å svare
inva
24.05.2020 kl 15:21 4494

Frisk prising du spår, det er over 2 år til de får inntekter fra doblet produksjon.

25 pr aksje gir PE på 37 med resultat på 30 millioner i år.
Redigert 24.05.2020 kl 15:22 Du må logge inn for å svare
sibira
24.05.2020 kl 16:19 4393

«Tilbake til røttene
Vistin Pharma-ledelsen tror coronakrisen vil føre til økt fokus på lokal produksjon av legemidler og skal bygge seg opp til å bli blant verdens største produsenter av Metformin»

Sikker aksje spør du meg, vi snakker her om verdensmarkedet ...
på verdensbasis er det vel en økning av nye diabetikere på 4-5% PR år....

Kursmåll bør vel ligge på cirka Kr. 17-18 ?
Redigert 24.05.2020 kl 16:20 Du må logge inn for å svare
sibira
24.05.2020 kl 18:54 4244

Spettet har jo fortsatt aksjer for over 50 mill i Vistin. Må vel da fortsatt ha trua.

Starter vi på 14 i åpningen imorgen ?
vidfa
24.05.2020 kl 20:39 4109

jeg skal kjøpe ca 13.00 i morgen
Audun
24.05.2020 kl 21:32 4017


Det en må ta med er at marginene vil øke mye da farmasi selskapene ikke lenger vil være avhengig av produksjon i Kina.

Som Vistin aksjonær må jeg vel bare si "dream on". Skulle ønske du har rett, eller får rett. Men det nytter ikke å henvise til FA i går for støtte til 25 kroner. En dobling av produksjonen er ingen garanti for dobling av kursen. Da må du nok finne frem kulerammen. Men ja, jeg er enig at 17- 18 kroner er innen rekkevidde.....det som dog er mer interessant er om Vistin blir kjøpt opp, eventuelt at selskapet utvikler seg videre innen farmasi bl.a. for å redusere sårbarhet. Men jada, jeg heier i kulissene!
Redigert 24.05.2020 kl 21:35 Du må logge inn for å svare
Redern
24.05.2020 kl 22:32 3893

Nå har kursen allerede doblet seg og litt til siden Mars.
Men om ett til to år er ikke 25 kroner utenkelig.
sibira
25.05.2020 kl 05:30 3682

Cash is king .
Kanskje de selv vil kjøpe opp andre innen samme bransje innen Biotec ?
Morsom tanke ... cash is king

Nærmer seg 25 nå 😀
Lærenem
27.05.2020 kl 14:36 3087

Bærer nedover med denne nå gitt.
Odin
28.05.2020 kl 11:41 2816

Brøymer kjøper seg opp (20,6 % eierandel), innsidekjøp i forrige uke til kurs 12.83 og i dag øker Pactum (Astrup-familien) fra 6 % til 6,92 % eierandel. Og fremtiden ser veldig lovende ut.

Her er det bare å benytte anledningen før Vistin tar fart videre opp!

RT 12.00.
May-Liss
23.06.2020 kl 13:02 2393

Nytt styre velges i morgen 24.6.
Norsman
23.06.2020 kl 20:11 2239

Nytt styre er det beste som har skjedd Vistin på lengre tid. Kortsiktig tankesett med gambling erstattes med kompetanse innenfor Farma. Relativt rolig rundt denne investeringen, men gir da igjen tid for beholdningsøkning innenfor rimelighetens grenser.
Ingen umiddelbare triggere, men litt interessant lesning som trygger investeringen og øker mulighetene rundt legemiddelet.
https://www.startribune.com/university-of-minnesota-s-large-covid-19-study-finds-new-drug-targets/571430922/
Redern
24.06.2020 kl 01:35 2052

"Jespersen har i likhet med Isaksen lenge vurdert å begynne med aksjehandel og entret børsen for første gang sent i februar i år."
"– Jeg gjorde en nybegynnerfeil ved å høre på rykter og ikke lese meg godt nok opp på Vistin Pharma og tapte en del på det, men Norwegian-investeringen min har så langt vært en suksesshistorie for meg, sier han."

https://e24.no/boers-og-finans/i/8mge0E/byttet-ut-fotballtipping-med-boersspekulasjon-gikk-paa-norwegian-smell


Tapt på Vistin siden slutten av Februar, der har du løk.
Norsman
29.06.2020 kl 10:26 1636

Ja, det kan du si. Er nok mange som har gjort det bra på børsen de siste månedene, men for mange har det nok vært en ubehagelig tid. Gambling kan være lukrativt det, men gambling er gambling. Får sitere Buffet; «Aksjemarkedet er en mekanisme for å overføre penger fra de utålmodige til de tålmodige».
rammern
29.06.2020 kl 14:39 1530

Ut fra lang fartstid i aksjemarkedet står jeg nå med Yara , Storebrand som grunnfjellet i porteføljen . Vistin som den mest spennende for videre etter ikke minst ut fra effekten til metformin og at diabetes 2 øker dramatisk i fattige land der metformin vil være desidert førstevalg ut fra pris / effekt (eneste alternativ )
ynot
29.06.2020 kl 23:28 1419

Ja, men i fattige land (som feks India) produserer de metformin for en brøkdel av hva de gjør i Norge.
d12m
30.06.2020 kl 07:42 1316

Hva er ca pris på metformin i India vs vestlig produksjon?
Far-far
30.06.2020 kl 10:01 1221

Grønne aksjer er i skuddet. Vistin må vel regnes som en "grønn" aksje.
rammern
30.06.2020 kl 10:50 1182

Du har nok fått med deg at kvaliteten på Metformin fra enkelte produsenter har svært dårlig kvalitet ;)
ynot
30.06.2020 kl 12:15 1100

Ja, men det er nok ikke en avgjørende faktor for "fattige land" som du refererer til i ditt innlegg.
Og dessuten er det vel metforminen Vistin Pharma produserer av god, stabil kvalitet og foretrukket av vestlige land - og ikke nødvendigvis den indiske av "svært dårlig kvalitet".

Pen oppgang så langt i dag!
RT: 12.150 +4.29%
Reserven
30.06.2020 kl 12:53 1043

Nøyaktig hva er grønt med Vistin?


Har jeg forstått riktig, er produksjonen av Metformin lite annet enn tung kjemi,
hvor 2 av flere basis-råstoffer er KALK (en: lime) og KOKS (en: coke).

Kalk produseres fra kalksteinsbrudd (dagbrudd), som det til Brønnøy Kalk på Akselberget i Brønnøy:
https://no.wikipedia.org/wiki/Kalk
https://www.nomin.no/bronnoy-kalk/category875.html

Koks kan fremstilles fra både kull (dagbrudd) og olje:
https://no.wikipedia.org/wiki/Koks


metformin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Metformin
«The usual synthesis of metformin, originally described in 1922, involves the one-pot reaction of dimethylamine hydrochloride and
2-cyanoguanidine over heat.»


2-cyanoguanidine:
https://en.wikipedia.org/wiki/2-Cyanoguanidine
«2-Cyanoguanidine is produced by treating cyanamide with base.»

cyanamide:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanamide
«Cyanamide is produced by hydrolysis of calcium cyanamide, which in turn is prepared from calcium carbide via the Frank-Caro process.»
https://no.wikipedia.org/wiki/Frank-Caro-prosessen
«Frank-Caro-prosessen eller cyanamidprosessen er en prosess for fremstilling av kalsiumcyanamid til bruk som kunstgjødsel. Prosessen består av at nitrogengass ledes over kalsiumkarbid ved 800–1200 °C. Reaksjonsproduktet blir da kalsiumcyanamid og karbon.»

calcium carbide:
https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbide
«Calcium carbide is produced industrially in an electric arc furnace from a mixture of lime and coke at approximately 2,200 °C.»
https://no.wikipedia.org/wiki/Kalsiumkarbid
«For å produsere ett tonn kalsiumkarbid i en lysbueovn går det med rundt 1 700 kg kalkstein, 600 kg koks, 15–20 kg elektrodemasse
og 3 000 kWh elektrisk kraft.»


lime / kalk:
https://no.wikipedia.org/wiki/Kalk
https://en.wikipedia.org/wiki/Lime_(material)
«In the lime industry, limestone is a general term for rocks that contain 80% or more of calcium or magnesium carbonate, including marble, chalk, oolite, and marl.»

coke / koks:
https://no.wikipedia.org/wiki/Koks
https://en.wikipedia.org/wiki/Coke_(fuel)
«Coke is a grey, hard, and porous fuel with a high carbon content and few impurities,
made by heating coal or oil in the absence of air—a destructive distillation process.»VELDIG GRØNT?

I følge Vistin importerer de sine råstoff hovedsaklige i fra India og Kina.
Vært snakk om å produsere råstoff i Norge som ikke bør være et problem, da Norge har både kalksteinsbrudd, olje og strøm.

Redigert 30.06.2020 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
Norsman
30.06.2020 kl 20:37 927

Å etablere en fabrikk for produksjon av Metformin er en stor investering. Forskjellen mellom lavkostland og Norge, er hovedsakelig at i Norge automatiserer vi mer enn å benytte labour. Detter er vi god på, og har gjort over lang tid, både innen petrokjemi og oljeindustri. Dette medfører da at vi i, etter investering, kan produsere større kvanta med konstant høy kvalitet, mindre rom for menneskelige feil og høyt fokus på kvalitet.
Ved en økning av produksjonen, vil produksjonskostnadene reduseres per mT. Vann kvalitet og strøm kostnader er lave i Norge, og i forhold til lavkostland er Norsk politikk stabil. I forhold til Covid-19 situasjonen vil også markedet og fokuset rundt selvforsyning av medisiner være i en helt annen skala enn tidligere. Dette er politikk som ikke før har fått prioritet, men nå vil rammebetingelser endre seg. Det vil være fullt mulig å være så godt som selvforsynt med råvarer i Norge, men om dette er god butikk? Jeg vet ikke, men politisk vil det være viktig å få stabile samarbeidspartnere.
Jeg vil ikke gå langt inn i kjemien, men etter hva jeg kan se er hovedingrediensene her noe som kan produseres nærmere enn i India/Kina.
Når det gjelder Metformin som medikament; per i dag er det lite som tyder på at det ligger en utfordrer. Det har i mange år vært hevdet at Metformin er assosiert med lactic acidosis, dette viser nå noen forskningsartikler at ikke medfører riktighet. Det betyr da igjen at det er lite eller ingenting som taler imot Metformin som hoved medisinering mot diabetes type 2. Metformin er et godt, trygt og velrennomert medikament, som viser seg å ha flere gode egenskaper som per nå testes ut. Det foregår for tiden flere trials for behandling av Covid, noen viser gode resultater i sammenheng med andre medikament. I tillegg viser noen forskningsrapporter at Metformin har en positiv effekt ved behandling av enkelte krefttyper. For interesserte, les gjerne også om The TAME trial. Det er mye spennende rundt Metformin utenom Diabetes medisinering.
Vistin vil være en god investering over tid. Dette er en aksje jeg snitter opp i.

Ja.. kanskje anti-aging kan være noe som på ett eller annet tidspunkt kan ta av. Harvard-professor David Sinclair benytter selv metformin som ett av flere elementer i stt eget anti-agingregime, ref hans bok "Lifespan - why we age - and why we don´t have to". Og studier peker i retning av at metformin kan ha en livsforlengende effekt.
JosefK
30.06.2020 kl 22:41 827


Man får samme effekt av å kutte ut sukker. Ehem... jepp. Det er faktisk så enkelt.

Ja, vi ser jo hvor enkelt det er å kutte sukker for folk flest. Nei, det er nok et område hvor lysten er sterkere enn tukten.. Da bør en enkel og relativt rimelig løsning ha et rimellig greit utgangspunkt for suksess en eller gang nedover i veien.
Norsman
30.06.2020 kl 23:53 736

Ligger mye i livstilsendring, men mange trenger likevel behandling. Genetikk og livstil.

Ellers litt interessant lesning i the sun i kveld vedrørende Metformin behandling i kampen med Covid-19.
DOCTORS in the Chinese coronavirus epi-centre of Wuhan are hailing a cheap pill dating back to the 1950s as a new weapon to combat killer Covid-19.
https://www.thesun.co.uk/news/11995033/the-3p-wonder-diabetes-pill-covid-cancer-heart-disease/
Far-far
02.07.2020 kl 09:27 546

Tok nylig noen lodd i Vistin. Jeg har fulgt selskapet fra tid til annen, og da energidelen ble lagt død skjerpet jeg fokuset på denne aksjen. Det er positivt med mer oppmerksomhet på innenlands sikkerhet innen denne produktkategori og det er positivt at Spetalen har dempet innflytelsen i selskapet. Vistin utbetalte også et bra utbytte og jeg har sansen for utbytteaksjer. Men, det spørs vel om utbytte blir like bra når ny fabrikk skal finansieres.

Mye taler for at selskapet vil kunne ha et stabilt og sikkert produksjonspotensial i mange år fremover, samt en tilsynelatende god og økende inntjening. Noen aksjer kjøper man for spekulasjon på forholdsvis kort sikt, og noen aksjer, som Vistin, kjøper man for å legge på kistebunn.
rammern
03.07.2020 kl 01:02 427

Utbytte blir nok ok videre da fremførbart ut fra skatt ligger der og egenkapital for videre produksjonsutvidelse er på konto ;)

Har de stoppet aksjen eller noe? Ser ut som den har stått fastfryst de siste dagene med 00000 i bevegelse.
Redigert 03.07.2020 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
Kvike11
03.07.2020 kl 13:47 230

Der går ikke 2 år inden kursen er i ca 25, de tjener masser af penge nu, og deres olie eventyr er snart helt slut. Nu mangler de bare at komme af med Spetalen, han har været et meget dyrt bekendtskab. Hvorfor er der ingen i bestyrelsen der tør sige han skal tage hans gode tøj og forlade Vistin bestyrelse.
Er igen gået kraftigt ind i Vistin Pharma, både med pensionsdepot og andre depoter.
Håber de snart kommer med nyheder omkring Covid19/Corona, der blev luftet et eller andet Corona på et tidligere tidspunkt, siden har der været tavshed.
De har snart produktionsapparat til at være underleverandør til Corona produktion.
trek
03.07.2020 kl 14:05 211

" De har snart produktionsapparat til at være underleverandør til Corona produktion. "

Tenker du de skal starte å produsere Korona-virus?
Akkurat nå er nok selskapet inne i en stille fase. Ikke sikkert det kommer så mye nytt de neste to måneder. Spetalen vil nok med tid og stunder selge seg helt ut hvis han får en riktig pris for aksjene sine. Som en mindre aksjonær så tviler jeg på at han vil lage alt for mye støy i styret. Det kan også være en fordel å ha han der i en overgangsfase.