Statinskader: Er du blant ofrene?

Korsar
01.09.2018 kl 13:06 16186

Jeg har søkt i stadig mer kritisk forskning rundt statinskader (altså kolesterolsenkende medisiner) i en årrekke, og er mer og mer rystet over at denne galskapen får fortsette, og vil gjerne informere litt om hvorfor.
Det er imidlertid ikke noe poeng at jeg legger ut strømmer av tungt tilgjengelige studier som en første introduksjon. Hvis dere ønsker å vite mer om dette og/eller har mistanke om at dere har fått statinskader selv, les dette utdraget fra en artikkel i første omgang, og gå evt. tyngre inn i den lange referanselisten under artikkelen som dokumenterer artikkelens påstander.

-------------------------------------------------------------
Dropp statiner til dem du er glad i

Den virkelige skandalen er ifølge kardiologen Peter Wilmshurst at regulerende myndigheter ikke klarer å forhindre skadelig adferd fra legemiddelindustrien, kombinert med at leger, institusjoner og tidsskrifter av økonomiske årsaker velger å betjene industrien fremfor pasientene.
Professor Tim Noakes ved University of Cape Town har karakterisert statiner som det mest ineffektive legemiddelet i menneskenes historie.
Han opplever det som dypt urovekkende at leger over hele verden fortsatt skriver ut statiner når det nå er dokumentert alvorlige bivirkninger i mer enn 900 studier.
Noakes går så langt som til å fraråde at man skriver ut statiner til noen man er glad i.
I Storbritannia var det i 2015 innkommet nærmere 20 000 rapporter om bivirkninger og helseskader, samt 227 dødsfall.

Muskelsmerter og -svinn

Produsentene har i mange år fremstilt statiner som tilnærmet fri for bivirkninger.
Myndigheter, leger og pasienter har stolt på forsikringene.
Desto mer overraskende er det at mange alvorlige bivirkninger og dødsfall innrapporteres.
I Storbritannia var det i 2015 innkommet nærmere 20 000 rapporter om bivirkninger og helseskader, samt 227 dødsfall.
Blant helseskadene som oftest rapporteres finner man muskelsmerter, muskelsvinn, diabetes, hukommelsestap, blodforstyrrelser, pustebesvær og mageproblemer. Mest utbredt er skader og svekkelse av muskelsystemet.

Det anslås at minst 50 000 norske brukere pådrar seg ulike former for muskelplager. Avhengig av dosering antas det at opptil hver fjerde bruker opplever muskelplager. Det vil i så fall si mer enn 125 000 nordmenn.

Bivirkninger i Norge

Også i Norge har erfaring lenge tilsagt at en del statinbrukere får alvorlige bivirkninger, flere med dødelig utgang.
Mellom 10 og 20 prosent av brukerne anslås å få ubehagelige smerter i form av ømhet og stølhet i musklene, iblant også influensalignende symptomer.
Opptil 100 000 nordmenn får altså slike plager. Det rapporteres også om depresjon, tretthet, søvnforstyrrelser og seksuell dysfunksjon.
Lenge er det blitt ansett som et mysterium at mange statinbrukere får alvorlige muskelbivirkninger.
Sommeren 2014 tok den norske forskeren og farmasøyten Robert Smith doktorgrad på problemstillingen.
Etter å ha dyrket frem muskelceller i prøveglass på basis av biopsier fra mennesker var et av funnene at statiner av den undersøkte typen har effekt på enzymet legumain, som kan ha avgjørende betydning for celledød og -overlevelse.
Smith tror at funnet kan kaste lys over hvorfor enkelte rammes av akutt muskelcelledød og forhåpentlig bidra til at det utvikles bedre medisiner.
Funnene regnes som svært interessante fordi det er anvendt humane skjelettmuskler.
Ingen kommersielle aktører medvirket i finansiering av studien.
Det anslås at minst 50 000 norske brukere pådrar seg ulike former for muskelplager.
Avhengig av dosering antas det at opptil hver fjerde bruker opplever muskelplager.
Det vil i så fall si mer enn 125 000 nordmenn.
Studier har vist at det kan ta både måneder og år før bivirkningene forsvinner etter at man slutter med statiner.

Hver tiende norske bruker av kolesteroldempende legemidler får smertefulle og influensalignende bivirkninger i musklene.

Influensasymptomer
Farmasøyt og seniorrådgiver Kirsten Myhr mener at mange norske leger overser risikoen for bivirkninger.
Myhr etterlyser større varsomhet og bedre oppfølging.
«Mange leger er ikke oppmerksomme på de sjeldne bivirkningene – de leser jo ikke preparatomtalene hver gang de forskriver statiner», uttalte hun til Dagens Medisin i 2011.
Professor Anders Åsberg ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo konstaterer at hver tiende norske bruker av kolesteroldempende legemidler får smertefulle og influensalignende bivirkninger i musklene.
«Vi ser en tendens til at mange eldre som ikke har hatt hjertesykdom får kolesterolmedisiner med såkalte statiner, uten at de har noen nytte av dem», uttalte Steinar Madsen i 2012.

I 2015 ble det presentert en finsk studie som konkluderte at bruk av statiner øker risikoen for å utvikle diabetes 2 med 46 prosent.

Diabetes

I flere studier er det konstatert at bruk av statiner øker risikoen for å utvikle diabetes 2.
I en studie ble det konkludert at risikoen øker med ni prosent. I en annen studie har man påvist at risikoen øker med 12 prosent, og ytterligere ved bruk av høye doser.
Årsaken antas å være at statiner reduserer kroppens utskillelse av og følsomhet for insulin.
I 2015 ble det presentert en finsk studie som konkluderte at bruk av statiner øker risikoen for å utvikle diabetes 2 med 46 prosent.
Forskerne hadde da justert for andre forklarende faktorer.
Studien vakte internasjonal interesse fordi man sto overfor mer enn en dobling av de hittil mest dramatiske funnene.

Mansi frykter at statiner kan påføre mer skade enn vinning blant pasienter med lav risiko for hjertesykdommer.

Mer enn dobbel risiko for diabetes

Kort tid etter den finske studien ble det presentert en amerikansk studie hvor man hadde fulgt 3982 brukere av statiner og 21 988 ikke-brukere gjennom ti år.
Konklusjonen var at statinbrukere har mer enn dobbelt så høy risiko for å utvikle diabetes 2 som ikke-brukere.
Dessverre har de i henhold til studien også 250 prosent høyere risiko for å pådra seg diabetes med komplikasjoner, så som skader på syn, nerver og nyrefunksjon.
Man registrerte også at statiner gir markant økning i risikoen for vektoppgang.
Den ansvarlige for studien, professor Ishak Mansi, karakteriserte funnene som alarmerende.
Det er, som Mansi påpekte, første gang sammenhengen mellom statiner og komplikasjoner ved diabetes blir påvist. Mansi frykter at statiner kan påføre mer skade enn vinning blant pasienter med lav risiko for hjertesykdommer.
-----------------------------------------------

Link: https://caluna.no/forskning/ikke-gi-statiner-til-noen-du-er-glad-i/
Redigert 21.01.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
focuss
01.09.2018 kl 13:28 15239

Korsar
Flott initiativ. Takk for innsatsen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Statiner har lite eller ingen positive virkninger, nesten bare bivirkninger.

Den eneste virkningen er at virkestoffene i statiner påvirker blodet på en slik måte at målinger av total-kolestrolet viser betydelig lavere verdier uten at de i virkeligheten er særlig lavere.
Dette er uttalt av en nærstående som har hatt dette som fag i mesteparten av sitt voksne liv.

Som Korsar skriver på en annen tråd, så kan statiner kanskje bli den neste legemiddelskandalen.
Det jobbes iherdig med nye studier for å avdekke den egentlige virkningen av statiner og bivirkningene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Kappa3278
01.09.2018 kl 13:45 15043

korsar, takker for en meget interessant artikkel.
Er selv bruker av kolesterol senkende medisin.
Det jeg stusser på i artikkelen er kolesterol senkende medisiner med stetininer, vil det si at det finnes denne type medisiner uten?
Slik jeg tolker og forstår artikkelen så er det stetiner som er problemet, stemmer det?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Gjesp. Du vet vel at bivirkningene i stor grad kommer an på hvilken dose man blir satt på. Klart noen leger skriver ut for stor startdose, men jeg ville likevel stolt mer på legene enn Korsar. Korsar ville vel ikke satt personer på statiner etter hjerteinfarkt heller ;-)

Det er bra å stille spørsmål, men å ta helseråd fra personer på internett høres ikke spesielt smart ut.

(Edit: Fjernet deler av innlegget)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Kappa3278
01.09.2018 kl 14:30 14969

OK, ja jeg er klar over at størrelsen på dosen kan ha betydning for bivirkninger.
Har ikke vært plaget av bivirkninger.
Spørsmålet var om det fantes denne type medisiner uten Statiner.?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Meldingen var egentlig ment til Korsar.

Men ja, finnes andre legemidler som f.eks gallesyrebindere:
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-ezetrol-msd-558948
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Kappa3278
01.09.2018 kl 14:42 15039

Takk for svar, da vil jeg lese meg opp på dette, og diskutere dette med min lege.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
May-Liss
01.09.2018 kl 14:45 15009

Calunas påstander kan nok ikke betraktes som helt objektivt:
Formål:
Drifte en webbasert publiseringsplattfor for inspirasjon og
informasjon som gir enkeltmennesket kunnskap til aktive valg for egen
helse gjennom kosthold og livsstil. I utstrakt samarbeid med
lesere,samarbeidspartnere, sponsorer og annonsører skal selskapet
levere seriøst, interessant og opplysende innhold for som anses som
viktig og riktig informasjon for enkeltindivid, befolkningen og
samfunnet. Virksomheten skal tenke nytt og innovativt på inntektssiden
ved å bruke nye digitale løsninger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
01.09.2018 kl 15:55 14956

«Professor Tim Noakes ved University of Cape Town har karakterisert statiner som det mest ineffektive legemiddelet i menneskenes historie.»

Sterk, - eller skal vi si veldig tullete påstand det der. Står i stil med det han ellers publiserer:

In an open letter[16] (dated 22 August 2014) to the Cape Times, fellow University of Cape Town (UCT) academics argued against Noakes's dietary ideas. The letter was signed by Wim de Villiers (Dean, Faculty of Health Sciences), Bongani Mayosi (Head, Department of Medicine), Lionel Opie (Hatter Institute of Cardiology, Department of Medicine) and Marjanne Senekal (Head, Division of Human Nutrition). In the letter the academics expressed, among others, "...serious concern that Professor Timothy Noakes, a colleague respected for his research in sports science, is aggressively promoting this diet as a ‘revolution’, making outrageous unproven claims about disease prevention, and maligning the integrity and credibility of peers who criticise his diet for being evidence-deficient and not conforming to the tenets of good and responsible science. This goes against the University of Cape Town’s commitment to academic freedom as the prerequisite to fostering responsible and respectful intellectual debate and free enquiry."
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
focuss
01.09.2018 kl 16:15 14927

Har nettopp blitt informert om at Q-10 motvirker de negative virkningene av statiner.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
01.09.2018 kl 16:20 14864

Morsomme tråder denne Korsar har startet her. Han har åpenbart mistet retningssansen totalt. Her finner vi referanser til professor ditt og ekspert datt som sannhetsvitner. Kanskje en ide å sjekke litt bakgrunnen til disse først. Denne Noakes f.eks. har vært ultramaratonløper og er pensjonert professor i idrettsmedisin. Han har aldri forsket i hverken farmakologi eller cardiologi og blir dessuten som referert ovenfor tatt avstand fra av det akademiske miljøet han tidligere har vært en del av.

Kan dere statin-haters heller referere til ekte forskning av høy kvalitet, så kanskje man kan diskutere konstruktivt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
01.09.2018 kl 16:34 14825

Disse voldsomme utfallene mot legemiddelindustrien er også helt bak mål. De fleste statinene er ute av patent og gir nær null inntekter til originalprodusentene. På norske apotek koster det under 1 krone pr tablett av den høyeste dosen Simvastatin som er det mestselgende statinpreparatet pt.

Mange får bivirkninger. Selvsagt og velkjent. Ca. 15-20%. Muskelsmerter er det vanligste. Da kutter man ut, evt justerer dose eller endrer preparat. Noen har selvsagt så alvorlig hjertesykdom at de velger å fortsette tross moderate bivirkninger. Hvis du er i tvil om du har bivirkninger kan du trygt forsøke å stoppe noen uker og så starte igjen. Og er du sterkt overvektig og/eller arvelig disponert for type 2 diabetes bør blodsukkerprofilen monitoreres etter at du har startet med statin. Dette er basic knowledge for de aller aller fleste fastleger i Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
01.09.2018 kl 16:54 14795

Disse 227 dødsfallene har på ingen måte bevist årsak i statin-bruk. Kun en assosiasjon. Man samler disse for evt å se et mønster, som man foreløpig ikke har gjort når det gjelder dødsfall unntatt for rhabdomyolyse som er en etablert, men meget sjelden komplikasjon som har resultert i enkeltstående dødsfall relatert til etterfølgende multiorgansvikt og/eller nyresvikt.

Amongst the available breakdown on recorded side effects of the three main statin drugs prescribed were 187 cases of blood disorders, four of which were linked to deaths. Included among these reports to the drug watchdog were also 252 cases of eye disorders, 2,922 cases of stomach problems - 19 of which were patients who died - 3,470 patients suffered nervous system disorders, 16 of these died, and 880 cases of breathing problems, of which 16 patients died.

Eksempel: «An inquest is to take place into the death of Ivor Meacher, 71, a fit former tennis coach from Okehampton, Devon, who became ill and died within weeks of being prescribed a statin for an irregular heartbeat.».
— Statin for hjerterytmeforstyrrelse?? Kanskje han heller burde fått behandling for hjertesykdommen. Så hadde han antagelig vært i live i dag..
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Flottesen
01.09.2018 kl 17:06 14776

Tim Nokes er vel først og fremst kjent som en forkjemper for lavkarbodietten som et levesett for å motvirke insulinresistens og påstår at insulinresistens er selve sykdommen og at hjertesykdom, diabetes-2 og potensielt mange kreftttilfeller i praktis bare er konsekvenser av insulinresistens, ikke egne sykdommer. Han har fått mye pepper for dette. Han er ikke en ensom skrulling, han har også meningsfeller, men en kronisk lavkarbodiett bryter med ernæringsrådene i de fleste land. Men det finnes jo leger som anbefaler diabetes og kreftpasienter en lavkarbodiett.

Han har argumentert for at en lavkarbodiett kan minimere medisinbehovet hos pasienter, jeg har ikke fått med meg at han har "demonisert" selve medisinene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Flottesen
01.09.2018 kl 17:10 14765

Argumentet til Nokes er vel at medisinene(i dette tilfellet statiner) behandler symptomene istedenfor sykdommen(insulinresistens) og at en lavkarbodiett behandler sykdommen heller en symptomene og er derfor å foretrekke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
01.09.2018 kl 17:29 14745

Spiller ingen rolle hva han mener. Han har ingen relevant forskningsbakgrunn og er følgelig ikke meningsberettiget.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
01.09.2018 kl 19:50 14675

Stille fra TS i de to statintrådene her, men kanskje han har noen alter ego som har «bidratt».
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Har selv vært litt opptatt av hensiktsmessigheten med å ta statiner, men i samråd med min svært oppegående lege har vi konkludert med at det så langt man vet i dag har man mer nytte enn ulempe av statinbehandlingen. Kan være vanskelig å vite om man har bivirkninger som følge av statinbehandling fordi mange av tilstandene kan komme med alderen uansett. Videre forskning vil nok gi større avklaring enn det som er oppnåelig i dag.

Minner litt om uenigheten om hvorvidt mettede fettyper som smør og kokosfett er skadelig for oss eller ikke. Min egen teori er at det som smelter under 37 grader neppe gjør skade, og både smør og kokosfett smelter i munnen. Det gjør derimot ikke fett fra sau og storfe.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
CS_invest
01.09.2018 kl 21:54 14594

Så bare slutt vel for faen! Uansett ingen af Dere som kommer at leve for evig!! - og ikke EN sjel som tvinger Statiner inn i kjeften dokkers heller!

Velg selv - økt coronar risiko eller risiko for bivirkninger (8-10% for muskelsmerter - og da kan man jo slutte eller skifte - dersom litt mer end vann mellom ørene)?!

Personlig bryr jeg ikke en høstblomst om hvor lenge Og hvordan Dere vil leve/overleve!

Men stå for vakget og ikke kom med det typiske taperpratt ii VG når infarktet plutselig kom etter at ha hørt på nettspesialister, vaskekoner og molekylspesialister innen homeopatien...!

Gør akkurat som du vil - bryr meg faen!

Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Deet handler ikke om økt risiko for å dø vs noen bagatellmessige bivirkninger (selv om det også gjør det). Det handler om horvidt statiner reduserer dødsrisikoen eller øker den, og konklusjonen er ikke åpenbar - noe også min lege var klar over.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
01.09.2018 kl 22:24 14552

Hvis du har coronarsykdom reduserer det tilbakefalls- og dødsrisikoen ganske raskt. Hvis man er frisk som en fisk må man holde på i svært mange år før det redder mange liv statistisk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Problemet er at det ikke finnes klare beviser for dette, men foreløpig velger jeg for egen del å fortsette behandlingen. Pussig nok finner man jo gså at eldre folk med høy kolesterol lever lenger enn de med lav kolesterol. Men dette er kanskje ikke noe paradoks, for egentlig er det nok slik at høy kolesterol generelt sett er bra for oss hvis vi har glatte blodårer som gjør at vi ikke er utsatt for å få plugget igjen blodårene. Når de som dør av plakk i arteriene allerede er ute av statistikken så er det kolesterolets positive egenskaper som preger statistikken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 07:01 14398

Dr.S.: Kohortestudier sier ingenting om kausalitet. Det du peker på er en assosiasjon som altså ikke beviser kausalitet. Akkurat samme mekanisme som gjorde at personer med lett og moderat overvekt så ut til å leve lengre enn normalvektige og undervektige. Nyere og bedre forskning viser at så ikke er tilfelle. Slanke mennesker lever statistisk lengst, alt annet likt. Langvarig, alvorlig sykdom så som hjertesvikt, uhelbredelig kreft, KOLS, rusavhengighet, nyresvikt, Parkinson m.fl. medfører ernæringssvikt, vekttap og, ja: Lavt kolesterol. Normalt/høyt kolesterol i høy alder er sånn sett et sunnhetstegn siden det indikerer at du sannsynligvis ikke har noen fremskreden grad av noen av de nevnte sykdommene som til sammen forårsaker det aller meste av dødeligheten i befolkningen.

Forøvrig er de fleste av disse sykdommene livsstilsavhengige i større og mindre grad. Livsutsiktene dine heves mange år over gjennomsnittet hvis du holder deg unna tobakk, rusmisbruk, inaktivitet, usunt kosthold og overvekt.

Noen er dessverre genetisk disponert for arteriosklerose og hypertensjon. Da har vi heldigvis statiner og antihypertensiver som forlenger livsutsiktene også for den gruppen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 10:46 14297

Hvis en har tendens til familiært forhøyet kolesterol er det ingen annen metode for å senke kolesterolet, og da har en ikke noe valg. Jeg har måttet ta en utblokking av blodåren til hjertet pga. at den var tett. og hadde
ikke levd i dag uten statiner. Har ikke hatt noen bivirkninger hittil av statiner, som jeg har brukt i årevis.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

joni
"Akkurat samme mekanisme som gjorde at personer med lett og moderat overvekt så ut til å leve lengre enn normalvektige og undervektige. Nyere og bedre forskning viser at så ikke er tilfelle. Slanke mennesker lever statistisk lengst, alt annet likt. "
Ja, det var en hypotese jeg angrep så snart den dukket opp, og dessverre er det mange slike fallgruber man kan falle i når forskningen for en stor del er basert på korrelasjon. Man finner mye av det innenfor ernæringsteori også.

Håper man snart kommer dit at man på en enkel måte kan slå fast hvem som trenger statiner og hvem som ikke trenger det. Kun basert på høyt kolesterolnivå behandles både de som trenger behandlingen og de som ikke gjør det. Obduksjon ville gjøre susen, men er neppe å anbefale.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 11:23 14252

Nøkkelen er risikovurdering. Desto lavere risiko, desto mindre potensiell gevinst og desto mer ugunstig balanse mellom virkning og bivirkning.

Kolesterolnivået i blodet spiller faktisk en mindre rolle enn man tror. I sekundærprevensjon ser man stor effekt også hos pasienter med i utgangspunktet normalt og til og med lavt kolesterol:

«...for statin treatment, cardiovascular risk instead of cholesterol level is the main driver of recommendations for treatment initiation.» (https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002539)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

«...for statin treatment, cardiovascular risk instead of cholesterol level is the main driver of recommendations for treatment initiation.»

Problemet er vel at selv om denne risikoen burde være avgjørende for om man får behandling eller ikke, så er den vanskelig å identifisere, og så ender man opp med å se på kolesterolnivået uansett. Har selv ingen målbare risikomomenter (flotte verdier på alt som kan måles), men får behandling pga totalt kolesterolnivå som var på 6 uten behandling.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 12:51 14190

"Mange leger er ikke oppmerksomme på de sjeldne bivirkningene", - når bivirkningene er sjeldne, som også går an å unngå ved å stoppe inntak av behandling av høyt kolesterol, - blir det et valg om en vil dø tidlig av forhøyet kolesterol, eller at noen % får disse omtalte bivirkninger.
Før statinbehandling kom i gang, døde folk i ung alder av tette blodårer. For mange år siden er det et
eksempel fra Tromsø universitetssykehus, om en baby som døde. Ved undersøkelsene etterpå viste det seg at blodårene hans var fulle av påleiringer. Så har en noen i familien som har dødt av hjerteproblemer, er det tryggest å få sjekket kolesterolet sitt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 13:13 14169

Mener jeg skrev et innlegg om bruk av statiner, men ser at det er borte.
Jeg har brukt statiner i mange år, da jeg måtte ta et inngrep pga. tett blodåre til hjertet. Hvis en har noen i familien som har hatt hjerteinfarct eller dødd av dette, må en få sjekket kolesterolet sitt. Jeg har ikke hatt noen problemer med bruk av statiner, og av det jeg leser er det jo bare enkelte som får de omtalte problemer. Jeg vil sterkt advare mot å følge slike udokumenterte artikler om statiner og andre artikler som er i omløp og som anbefaler ditt og datt. Husk det er folk som lever av å selge udokumenterte varer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Korsar
02.09.2018 kl 13:56 14138

Jeg har vært opptatt med annet en stund, men ser at dette temaet engasjerer mange. Noen klager på at det ikke er skikkelig dokumentasjon på problemene med statiner, men de som slo opp artikkelen jeg linket til i starten vil finne masse referanser i den som igjen fører til mange andre studier som påviser omfattende skader forårsaket av statiner.

Hovedproblemet med all "jakt" på risikomedisin for å få stoppet disse, er imidlertid amerikansk jus og dens dramatiske saksøkingsformater, dvs. at dersom farma innrømmer problemer med en medisintype har de momentant tusenvis av knallharde advokater på nakken med milliardsøksmål. DERFOR ER DET IKKE ØKONOMISK-POLITISK MULIG Å INNRØMME NOE SOM HELST før man ikke kommer unna lenger (jfr. eksemplene jeg viste i startinnlegget).
Noter dere f.eks. hvordan risiko angis for medisiner mht. bivirkninger: Man sier f.eks at 10 av 1000 får muskelproblemer, osv. Dermed må man mønstre en hel skokk fysiske vitner for å komme noen vei. Disse skal så stå opp mot bransjens tøffeste advokater lønnet av Big Pharma. Derfor kan skadelig medisin ofte fortsette å selges altfor lenge, selv etter at profesjonelt helsepersonell vet at graden av bivirkninger er mye verre enn angitt av produsenten.

Jeg har de siste 3,5 år av ren interesse "intervjuet" 48 mennesker jeg vet går på/har gått på statiner, etter at urovekkende mange i både familie, vennekrets og nabolag, tidligere arbeidskolleger, osv. snakket stadig mer om problemer rundt dette. Jeg bestemte meg derfor for å nøye notere og summere hva jeg har fått fortalt:

- 27 av de 48 oppga større eller mindre muskelplager (kramper, kroniske smerter særlig beina, følelse av svekket muskulatur, og lignende) De fleste av disse igjen var derfor særlig blitt plaget med søvnproblemer, siden de må opp flere ganger for natten når smerter/kramper setter inn. Dette er hinsides mange flere enn hva man skulle forvente ut fra katalogen
- 21 av de 48 oppga at de hadde fått klart forhøyet langtidssukker (diabetes2 diagnose), og 14 av disse var allerede satt på Metformin (dette er til og med verre enn den store finske studien av 9000 pasienter som fant 49% forhøyet risiko for diabetes ved bruk av statiner)
- 11 av de 48 oppga bedtydelige hudproblemer, og 8 av disse igjen oppga at de var blitt veldig ømfindtlige for å være i solen. mange har måttet slutte å sole seg i det hele tatt. Huden blir skrukkete og får hvite flekker og ser mye eldre ut enn før man begynte med statiner
- 7 av de 48 oppga til dels svært plagsomme problemer med sure oppstøt, relatert til at lukkemuskelen til magesekken ikke fungerer som den skal. Disse muskelsvikten er typisk analog til de andre muskelproblemene som angis.
- 3 av de 48 oppga skader på netthinnen etter bruk av statiner (sprukne blodkar, med synsfeil til følge)
- 5 av de 48 oppga at de følte de hadde tapt mye konsentrasjonsevne, og 4 oppga at de var begynt å oppleve plagsom glemsomhet etter de begynte med statiner
- 2 oppga at de var blitt så deprimerte av statinene at de hadde sluttet med dem av den grunn. begge disse hadde også betydelige muskelproblemer, og den ene hadde mye av disse smertene/krampene selv mer enn 2 år etter han gikk av medisinen.
- Mange av de spurte oppga at de hadde ervervet flere av de nevnte problemene på en gang, her blir statistikk/spredningsbilde litt for omfattende å begynne å omtale.
- Hovedpoenget er imidlertid at urovekkende mange av dem som reagerer på statiner, reagerer på flere av de symptomer jeg har angitt ovenfor.

Når nyere forskning samtidig begynner å reise økende tvil om man i det hele tatt har forstått kolesterolets faktiske virkemåter og risikobilde, så begynner det å bli mye som tilsier at artikkelen som hevdet at man ikke burde gi statiner til folk man er glad i, å bli mer enn aktuell.

PS: Vær obs på en feilkilde ifht de store talls lov her: Man kan ikke ta mine forholdstall og multiplisere opp som representativt for bivirkninger pr. tusen brukere o.l.. Det vil trolig gi for høyt antall rammede pr tusen i disse kategoriene. Årsaken er bl.a. at flere av de jeg har intervjuet har jeg snakket med fordi de allerede hadde uttrykt problemer med statiner. Man kan si at jeg dermed har "cherry-picket" noen av intervjuobjektene. Men 27 av de intervjuede hadde ikke gitt uttrykk for plager før jeg begynte å spørre dem - og en bekymringsfull stor andel av disse 27 begynte også straks å fortelle om problemer av ulikt slag.
Men jeg føler likevel det er korrekt at jeg orienterer om dette representasjonsproblemet i forhold til for eksempel en vilkårlig blindtest.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Korsar
02.09.2018 kl 14:33 14093

Som et talende eksempel på hvor sterkt Big Pharma har jobbet i kulissene for å dekke over uroen i mange forskningsmiljøer rundt statiner, siterer jeg nedenfor fra en artikkel i 2011, som viser hvor godt man bak i kulissene allerede da kjente til risikoen - og hvor lite som er gjort deretter for å redusere skadepotensialet for stadig nye millioner brukere siden dess. Statiner er som mange kanskje vet farmaindustriens største pengemaskin noensinne, og det skal ikke stor fantasi til å se hvor opptatt man er av å forsvare denne gullkalven.

Men her er hva for eksempel lege og docent Uffe Ravnskov i Lund i Sverige, en sterk kritiker til senking av kolesterolet, sa allerede i 2011:
- Statiner har alarmerende mange bivirkninger, uttaler Ravnskov til Dagens Medisin. Han minner om at cerivastatin (Lipobay) ble trukket tilbake fra markedet for noen år tilbake på grunn av økt risiko for nyresvikt.
Ravnskov viser til en BMJ-studie i fjor (Hippisley-Cox og Coupland 2010), som fant at statinbruk er forbundet med bivirkninger som svekket leverfunksjon, akutt nyresvikt, muskelskader og grå stær.
- Ifølge utregninger basert på tallene i studien, kan statiner forebygge hjerte- og karsykdom hos mindre enn tre prosent hos dem uten tidligere hjertesykdom, mens over fire prosent opplever alvorlige bivirkninger. Spørsmålet er om friske mennesker vil foretrekke å få hjertesykdom som kan behandles, fremfor å risikere alvorlig skade på nyrer, muskler eller øyne, kommenterte Ravnskov.

Her kom altså fram også andre alvorlige risiki utover de jeg har nevnt innledningsvis.
Som sagt, statiner har gode forutsetninger for å bli vår tids største medisinske skandale. Det er snakk om tiden og veien før fornuften vil slå gjennom forsvarsbolverket.

PS: Et lite tips til dere som vil vite mer om alvoret i dette: Hvorfor ikke gjøre som meg, og begynne å spørre alle dere vet har snakket om helseplager av ulikt slag (særlig av den typen jeg har beskrevet foran). Det er mulig dere vil bli like sjokkert som meg over hvor mange av disse som så oppgir at de bruker statiner, men er omtrent helt ukjent med risiko og birvirkninger fordi legen ikke har opplyst om ting de må være på vakt mot. En kjenning av meg (ikke tatt med i tallene ovenfor) var etter eget utsagn på randen av selvmord bl.a. av ulike smerter, ekstrem muskelstivhet, spiserørsproblemer, depresjoner, hukommelsessvikt. Han klarte ikke lenger å utføre jobben sin. 2 år etterpå at jeg hadde spurt og fikk bekreftet at han gikk på statiner (han sluttet umiddelbart etter egne nettsøk uten at jeg ba ham om å slutte, det er ikke min oppgave) tok han kontakt med meg igjen og sa at jeg trolig hadde reddet livet hans. Han var fremdeles plaget av ettervirkninger, men klarte å stå i jobb Tankevekkende det også...


Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 14:45 14054

Mer og mer useriøst dette. En åpenbart sterkt biased person stiller ledende spørsmål til personer i slekt og omgangskrets om de har symptomer som stort sett alle, i hvert fall i visse aldersgrupper, kjenner på mer eller mindre. Etterpå presenterer han det her på HO som statistikk som forteller sannheten.

All troverdighet som han måtte ha hatt i forhold til pharma-tråder er for min del borte.

Uffe Ravnskog er forøvrig som dine andre sannhetsvitner en ekstremist uten relevant forskningsbakgrunn og følgelig ikke meningsberettighet. Han er 84 år og tidligere praktiserende lege og «fri forsker» som «alltid har stilt spørsmålstegn ved lipidhypotesen». Rimelig at han da heller ikke går god for statinbehandling.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Korsar
02.09.2018 kl 14:53 14047

joni,
jeg kjenner ikke motivet bak ditt maniske behov for å forsvare statiner, og/eller om du løper noens ærend. Du preges uansett ikke av åpensinnet vilje til å forstå mer av hva en stadig større (seriøs) forskerstand er bekymret over. Andre som følger denne tråden er som nevnt anbefalte å søke videre i den etterhvert svært store underlagslitteraturen for å tilegne seg mer balanserte kunnskaper utover det jeg klarer å legge ut på en skarve debattråd her.
Jeg vil understreke at mine spørsmål var systematisk basert på at de oppgitte plager var oppstått ETTER de begynte med statiner. Andre forhold oppstått før statinbruken er selvsagt ikke tatt med i min statistikk.

PS: Jeg vil for øvrig påtale at joni drar en grov stråmann når han skriver at "Etterpå presenterer han det her på HO som statistikk som forteller sannheten". Sannheten er at jeg tvertimot mønstergyldig angir feilkildeforhold i datagrunnlaget lenger oppe, men som joni glatt overser for å skaffe seg et billig (og feilaktig) poeng. Jeg har mange tiår bakgrunn i risikoforskning og vet hvordan data skal behandles, derfor orienterte jeg leserne om utvalgssvakheter.
Alle nøytrale observatører og som samtidig har søkt i forskningslitteraturen på dette vet at det ligger en statistisk bombe under arken her, som før eller siden vil detoneres. Min lille undersøkelse er bare en introduksjon til hva saken dreier seg om. De store fordelingstall for skadebilder vil ende med å bli mer korrekt håndtert til slutt uansett (foreløpig er det som kjent en voldsom underrapportering), så får joni ta debatten der :-)

Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 15:21 14001

Presenter oss gjerne for statistisk analyse av «materialet» ditt. Du fnyser av randomiserte, placebokontrollerte dobbelblind-studier med tusenvis av pasienter som fyller utvalgte inklusjonskriterier og følges i mange år, men ønsker at vi skal tro på ditt hjemmesnekrede forskningsprosjekt?? Når du så i tillegg påberoper deg den ene etter den andre av selvoppnevnte guruer med fundamentalistiske oppfatninger uten snev av rot i seriøs forskning forsvinner det som måtte være tilbake av troverdighet.

Nei, jeg har ikke behov for å forsvare statiner, men reagererer på farlig, grovt useriøs propaganda. Hvis du mener at personer uten risikofaktorer for CVD ikke trenger statiner sparker du inn åpne dører. Hvis du forsøker å skremme personer med kjent coronarsykdom eller arvelig hyperlipidemi til å kutte ut statiner kan du fort få liv på samvittigheten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 16:25 13951

rockpus skrev joni Er du lege?
Dobbelpost
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Da har du ikke utdannelse til å uttale deg om hva som er sant/usant innen medisin.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
02.09.2018 kl 22:55 13834

Joni, sier at hun har bakgrunn fra Sandviken. Er ikke Sandviken et psykiatrisk sykehus?

Jeg er enig med Pensjonssparer over. Det er alt for mange useriøse mennesker som uttaler seg om sykdom, og hva som kan helbrede eller ikke. Det er blitt en hel industri fordi mange går på disse uttalelsene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Du frykter sannheten?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare