REC: Mellomlang Gjeld <Q2-2018>INNLEDNING OG PREMISSER: https://forum.hegnar.no/thread/6459/view/96770/0


Dere MÅ lese "INNLEDNING OG PREMISSER" !

*Mellomlangt estimat :

Dette tar for seg CTO / Indemn / CB(sept-18) / 2xJV-penalty(innen 1 Mars-20). Det betyr at REC bør, (men dog ikke nødvendigvis),
ha dette klart pr tallslipp Q4-2019. Altså ila 6 Q. Det tas også med i beregning at REC må ha minimum 15 MUSD i arb.kapital.Rett på sak:

50,775 - 81,33 = -30,555 MUSD |--------> 30,555 : 6 = 5,093 MUSD pr Q


Differansen mellom cash/verdier og krav, tilsier at REC i hht til en flat modell - må øke sin cashbeholdning med 5,1 MUSD pr Q.
Dette frem t.o.m Q4-2019

-Cash/verdier FALT denne gangen med 16,75 MUSD - det burde ha ØKT med 2,3 MUSD for å være à jour.
I flg det Mellomlange estimat har kravet nå økt til 5,1 MUSD pr Q

Og i hht til dette estimatet er REC nå (pr Q2-2018) minus 30,56 MUSD "i kassa"Kommentar:

Jeg nevner i starten her at; "REC bør, (men dog ikke nødvendigvis), ha dette klart pr tallslipp Q4-2019".
Denne formuleringen skyldes CTO og Indemn Loan. Viser til INNLEDNING OG PREMISSER, for mer info.

Dere ser også at dette estimatet ser mer bedagelig ut enn den kortsiktige varianten.
Ikke la dere lure - de tunge "krav" kommer i det langsiktige estimat
*HISTORIKK Mellomlangt estimat:

Q1-2018: 67,525 - 83,63 = -16,11 MUSD |--------> 16,11 : 7 = CASH MÅ ØKE 2,30 MUSD pr Q

Q2-2018: 50,775 - 81,33 = -30,55 MUSD |--------> 30,55 : 6 = CASH MÅ ØKE 5,1 MUSD pr Q
*Avtale Yulin 1 Feb 2018:

http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201802/2165301.xml

http://hugin.info/136555/R/2205977/857287.pdf
http://hugin.info/136555/R/2205977/857288.pdf

*Link til estimat Q1-2018:

https://nytt.forum.hegnar.no/thread/6600/view

Redigert 02.09.2018 kl 20:51 Du må logge inn for å svare