uptrade
03.09.2018 kl 05:53 9314

Fantastisk bekreftelse av hva de står for :)

Om de ikke vil fremme fracking i valgkampen, så er det helt greit med tanke på miljøfanatiske velgere og motstandere.
Niky
03.09.2018 kl 07:24 9237

Dårlig nyheter. Dette er nok dessverre spikeren i kista for Qec og Quebec. Nå er det ingen som støtter fracking lenger.

Blir feil å kalle dette endring, er heller en reformulering av programmet i kjent politiker-stil for å ha rundere formuleringer, og gjelder andre ting enn bare olje/gass-spørsmål. Tvert i mot kan det nå hevdes at det blir enklere for CAQ å tillate fracking der de måtte ønske, f.eks. i QEC-land:

A CAQ spokesperson said the modifications to the website were made to prevent the promise from being associated with a baby-bonus, adding that the family allowance would enhance existing benefits for families with two or more children.
Other parties have pointed to the removal of references to oil and shale gas extraction from the site, saying the CAQ was a “petroleum party.”
CAQ officials said the removal was part of a planned overhaul of the website.
The removal included policies regarding “responsible oil exploitation” and the possibility of “exploiting shale gas by hydraulic fracturing,” except in densely populated areas.
The policies were replaced by text using less specific terminology, such as “exploiting natural resources” without mentioning oil or shale gas, specifically.

Jensi skrev Politik !
Responsible exploitation of our natural resources
While promoting Québec's economic development, a CAQ government will promote the responsible use of our natural resources in the energy sector as well as in the mining sector. It will prohibit the use of hydraulic fracturing for hydrocarbon exploitation in areas of high population density or lack of social acceptability.

Det blir ikke fracking for Qec, nå må dere skjønne det! Bruk energien på noe annet.
aagot
03.09.2018 kl 08:52 8817

Når skal du bruke energien på noe annet enn å sverte QEC?
Pick Up
03.09.2018 kl 09:15 8693

Couillard har vært dytig på å lodde cuebeceres holdning til fracking.
uptrade
03.09.2018 kl 09:55 8548

Pickup:
Da syntes jeg du kan forklare hvorfor Couillard og hans parti ser ut til å rykke på en nedtur i valget.

Er det fordi at i programmet prøver å få opp bomring rundt deres kommuner?
Er det fordi at de ikke vil subsidiere halve avgiften på barnepleier?
Eller rett og slett må sette igang spareprogram da vind&vannkraft ikke gir nok inntekter til å gå i null?
Pick Up
03.09.2018 kl 10:50 8351

Uptrade
Da synes jeg du skal sette deg inn i hva som er de viktigste valgsakene i Quebec. Som for eksempel innvandring.

Regjeringens forrige reg.utkast ble møtt med trusler om rettssak fra kommunehold. Men etter at Couillard ordnet opp, er det blitt helt stille med unntak av Binnion & Co. Det store lag av befolkningen uten businessinteresser i fracking er tydeligvis fornøyd med Couillards siste utkast, og partiene prøver å luke bort alt i partiprogrammene som kan tolkes som antydning til fracking. Dette holder for meg.
Redigert 03.09.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
jjdnoi78
03.09.2018 kl 12:39 8143

nu er det set mere end 1 gang at politikere skifter mening efter et valg:) så efter valget er man for fracking igen fordi man mangler penge!!
Pick Up
03.09.2018 kl 12:51 8079

jjdnoi78
Nåværende og bærekraftig inntektskilde i fremtiden er fornybar energi som i motsetning til olje og gass vil stige i verdi.
Håper du er klar over at 97 % av all energi som produseres i Quebec i dag, er fornybar energi. Likevel er det bare 40ish % av denne energi som brukes. Her ligger et enormt potensiale som politikerne vil utnytte. Ingen politiske partier kommer til å se nei og reversere denne utviklingen som er nedfelt i Quebec 2030 Energy Policy.
Redigert 03.09.2018 kl 13:04 Du må logge inn for å svare
03.09.2018 kl 13:38 7929

Hvorfor tror dere Pick bruker 14 av døgnets 24 timer her inne, og de resterende under andre nick ?

Québec har ikke vært regnet med i prisen på QEC siden prisen pr aksje lå på 7,40
jjdnoi78
03.09.2018 kl 14:26 7805

fordi han vil ind billigt/ensom/syg/dum??
anderix
03.09.2018 kl 14:45 7727

Jeg har hørt verdivurderinger av QEC uten Quebech, alt fra 4,40 til rundt 7kr. Burde det ikke være en no-brainer å kjøpe på dagens nivåer da? Jeg tror det kommer til å bli en spennende høst for QEC, men masse rykter og spekulasjoner rundt valget og store kursbevegelser. Selv om QEC har fått mye juling så langt i år, kan det fort bli en av høstens vinnere.
For ordens skyld; undertegnede har gått inn igjen nylig, etter å ha solgt seg helt ut på 4,25 tidligere i år (med et stort tap)

Det er så godt som utenkelig at det ikke blir utvinning av de enorme gass mengdene som er påvist i Lowlands Québec. Spørsmålet er når og av hvem! Etter å ha ventet i ca. 8 år skal det svært mye til for at QEC lar denne muligheten gå fra seg uten å bli skikkelig kompensert for de arbeidet de har lagt ned for å påvise Utica feltet!
Som vi ser utvikles det stadig nye utvinningsmetoder der noe av det siste på markedet er Octopus Compleation teknologien som ennå ikke er helt klar for «skifer» O&G markedet ennå. Binnion har sagt at han foreløpig ikke kjenner så mye til denne metoden, men jeg er rimelig sikker på at dette vil endre seg i tiden fremover. Han har ofte vist at han ikke er redd for å satse på ny teknologi og dersom dette viser seg å være så bra som markedsføringen skal ha det til så vi denne metoden helt sikkert bli vurdert på lik linje med andre «nyvinninger»!
livsal
03.09.2018 kl 16:28 7413

Kiza42
...Han har ofte vist at han ikke er redd for å satse på ny teknologi...? Det riktige er vel at han ikke har vært redd for å satse aksjonærenes penger på ny teknologi...

Når det er sagt så ser det ut som Qec er nødt til å satse på Montney og det er etter min mening til beste for aksjonærene. Dersom de to JV-brønnene i Kakwa nord viser gode resultater vil jeg tro at neste brønn vil være en 50/50 brønn i Kakwa nord, hvis de ikke vil deriske noe mer av arealet i Kakwa sør. Jeg regner med at de vil komme på ca. 3000 boed i Q1/19. Det gir selvfølgelig ikke det kursløftet, som Binnion ønsker for å utløse opsjonene på et år eller to.
Hva som skjer i Quebec går sin gang, men at det vil bli utvinning der, er jeg rimelig sikker på. Quebec har rett og slett ikke råd til å la være, selv om Pick UP stadig drar frem regnestykket med at 97 prosent av energien som produseres i Quebec er Hydro. Dette utgjør ca. 40% av den energien Quebec bruker, og Hydro-energien i Quebec er ikke billig den heller. Blir jo interessant å se når høyspentmastene begynner å gå over jordene til miljøaktivistene.
Pick Up
03.09.2018 kl 17:30 7258

Kiza42
Meg bekjent har Quebec ingen forpliktelser til QEC. QEC har for eksempel ingen kontrakt som Petrolia hadde da selskapet opererte på Anticosti Island.

Livsal
Follow the money, De er og blir investert i fornybar energi.
Selv på det mest optimistiske har vel aldri skiferindustrien vært tiltenkt noen betydningsfull rolle i Quebec selv om kanskje noen har trodd det. I beste fall har det vært snakk om en midlertidig egenproduksjon av gass som en brobygger til grønn energi for så med tid og stunder bli faset ut i henhold til internasjonal overenskomst. Men selv disse forhåpningene ble knust. I stedet for å bygge opp en gassindustri som må nedlegges, har man valgt å importere billig gass og heller forsterke innsatsen innen bærekraftig fornybar energi hvor man i internasjonal målestokk allerede ligger i teten.
Redigert 03.09.2018 kl 17:53 Du må logge inn for å svare
Pick Up
03.09.2018 kl 17:40 7206

For dem som ikke tror at fornybar energi genererer inntekter både for Quebec som leverandør og kundene, har jeg gleden av å trekke frem følgende eksempel fra New Hampshire etter kontraktinngåelse med Hydro-Quebec.

Northern Pass and the Forward NH plan will also bring many other exclusive benefits to New Hampshire. Among these benefits are:
•2,600 new jobs during construction
•$62 million annual energy cost savings for New Hampshire consumers
•$30 million in additional state and local tax revenue annually
•5,000 acres dedicated for preservation, recreational activities, and other mixed uses that are important to the North Country's future
•The $200 million Forward NH Fund will provide support for economic development programs, clean energy innovations, and programs to grow jobs and support tourism

Forts.
http://www.northernpass.us/project-overview.htm

6710
03.09.2018 kl 17:53 7139

Dobbel
Redigert 03.09.2018 kl 17:58 Du må logge inn for å svare

Hva PU, XL og enkelte andre tullinger lirer av seg her på forumet har ingen betydning uansett hvor mye de selv måtte imbille seg det!
Ja, utvikling av Montney både Nord og Sør vil fortsatt være det som bringer «grøt på bordet» frem til et av de andre store prosjektene materialiserer seg. Binnion svarte «maybe» på mitt spørsmål om Octopus Copleation kunne bli aktuelt dersom alt annet i Québec går i vasken. Med andre ord, han og selskapet har ikke sjekket ut dette alternativet ennå, men de vil helt sikkert vurdere om dette kan være en alternativ utvinningsmetode for Utica i Québec fremover. Mht. bruk av aksjonærenes penger så vil det altid være ulike meninger om dette, men selv overlater jeg til selskapets ledelse (inkludert styret) å håndtere dette. Jeg vet at «jeg» ikke er kompetent og betviler sterkt at noen andre (her på forumet) er bedre i stand til å gjøre det som er best for «alle» aksjonærene en dem!
Pick Up
03.09.2018 kl 19:32 6889

Kiza42
Nå var det du som trakk frem at skal det svært mye til for at QEC etter å ha ventet i 8 år, lar denne muligheten gå fra seg uten å bli skikkelig kompensert for det arbeidet de har lagt ned for å påvise Utica feltet!.
Jeg tillot meg å svare at Quebec har ingen kontrakt med Qec som de hadde med Petrolia da selskapet opererte på Anticosti Island. Jeg kjenner heller ikke til at Quebec har noen andre forpliktelser overfor QEC. I stedet for å få et redelig svar, blir jeg i velkjent HO stil skjelt ut for idiot.
Men det er da helt urimelig at Quebec skal betale for at Binnion har bommet i hele 8 år på at fracking skal bli tillatt.. Et eventuelt rettslig søksmål vil neppe vinne frem og bare være til ytterligere belastning for aksjonærene.
Redigert 03.09.2018 kl 19:42 Du må logge inn for å svare
shivers
03.09.2018 kl 20:08 6786

Det er veldig spesielt at CAQ endrer programmet sitt i selve valgkampen, faktisk etter at stemmegivningen har begynt. Det er videre merkelig at de kaller endringen en lenge planlagt forbedring av internettsiden. Jeg synes likevel ikke vi kan trekke så drastiske konklusjoner som Niky. Det reviderte programmet sier jo at de vil utnytte naturressurser i energisektoren, og det er i hovedsak gass. Formuleringen om fracking er uendret etter min vurdering. Den sier hvor fracking ikke skal skje.
uptrade
03.09.2018 kl 20:21 6736

Hvorfor kan ikke Mr . Binnion starte partiet QAC?

Så har han full kontroll hele veien ;)
(Blir like spennende å se på det nye norske "nei til bompengerpartiet" neste år)

Bare glem Québec, blir aldri noe av. Bruk heller energien på de verdiløse feltene de besitter.
Domus
03.09.2018 kl 22:58 6439

Problemet, ketchup, for Québec, er at de har solgt rettigheter for så å trekke tilbake retten til å utvinne.

Selvfølgelig kan dette bestrides og prøves i retten.
TommyLee
03.09.2018 kl 23:56 6309

Hvis man leser kommentarene til artikkelen, ser man at flere mener at CAQ slettet ordene "olje" og "skifergas" fra programmet for å skjule sin agenda.
Ingen fra CAQ ville heller forklare bakgrunnen for å slette disse ordene.
Hadde de endret standpunkt til fracking så hadde det vel vært logisk å legge inn tekst om dette, hvis man skal følge Pick Up sin tankegang.
Pick Up
04.09.2018 kl 07:39 6100

TommyLee
CAO har fjernet "olje" og "skifergass" i all stillhet i håp om å ikke å skape oppmerksomhet i Quebec rundt dette. Hvis disse 2 ordene hadde vært valgflesk eller styrket CAO i valgkampen, ville de selvfølgelig ikke blitt fjernet.
Redigert 04.09.2018 kl 07:54 Du må logge inn for å svare
TommyLee
04.09.2018 kl 08:25 5949

Pick Up
Hvis de gjør dette for at de ikke
vil tillate fracking pga velgere, så hadde de selvsagt skrevet det.
uptrade
04.09.2018 kl 08:30 6026

Sånn er det hjemme i privatlivet også.

Når jeg sier til kona:
"Bare ett par øl med kompiser" , men den som kommer hjem i pirattaxien (jepp, frackingforbudet ødela limousine turen) kl 3 på natten.. er meg ;)
Pick Up
04.09.2018 kl 08:33 5993

Domus
Qec sitter på rettighetene.. Men forutsetningen er at selskapet får tillatelse av myndighetene til å utnytte rettighetene ellers er de null verdt. Uten denne tillatelsen som fortsatt vil mangle, kommer Qec ingen vei også i en evt. erstatningssak mot myndighetene.
Redigert 04.09.2018 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Jeg har sagt lenge at det er null verdt i bakken og jeg fikk rett, Qec ble lurt i Quebec også av repsol som kvittet seg med det rett før avgjørelsen(de visste dette kom) binna er en som aldri får til noe, Røkke det motsatte )
Pick Up
04.09.2018 kl 09:05 5843

TommyLee

Du tar ikke poenget mitt.
Du bør også ha i bakhodet at Quebec i internasjonal sammenheng langt fra er noen smågutt innen utviklingen av fornybar energi.

"Hydro-Québec is not only the fourth-largest hydropower generator in the world, but also an innovative government corporation that makes a significant contribution to Québec’s economic development by generating, transmitting, distributing and exporting electricity"

Ikke et eneste ansvarlig parti vil reversere denne utviklingen og opponere mot Quebec 2030 Energy Policy.Redigert 04.09.2018 kl 09:21 Du må logge inn for å svare
norman
04.09.2018 kl 09:44 5729

Her er henholdsvis gammel og ny tekst som omhandler utnyttelse av naturressurser i partiprogrammet til CAQ.

"In Quebec, the exploration and possibly the exploitation of oil and gas resources in a responsible manner can contribute to the collective enrichment. It will be prohibited, however, to exploit shale gas by hydraulic fracturing in densely populated areas and in areas where there is a lack of social acceptability."

"While promoting Québec's economic development, a CAQ government will promote the responsible use of our natural resources in the energy sector as well as in the mining sector. It will prohibit the use of hydraulic fracturing for hydrocarbon exploitation in areas of high population density or lack of social acceptability."

Jeg kan ikke se at teksten som omhandler fracking er endret. Setningen er kun skrevet om, og denne teksten sier fortsatt at fracking er ok utenfor de mest befolkede områdene, og hvis man får sosial aksept.
TommyLee
04.09.2018 kl 09:59 5672

Pick Up
Joda, jeg skjønner godt hva du mener. Jeg har fulgt disse trådene i flere år så det er ikke til å unngå.
Men nå diskuterte vi poenget med at CAQ fjernet ordene "olje" og "skifergas" fra programmet og hvilken betydning det har for QEC.
At CAQ vil tillate fracking utenfor tettbebygde strøk er ikke opponere mot Quebec 2030 Energy Policy.
Du kan jo spørre deg selv hvorfor parlamentet vedtok en lov som tillater fracking?
abroker
04.09.2018 kl 10:02 5649

Det har det vel i bunn og grunn aldri vært.
Man har bare svingt kappen etter vinden?
Karl Ewa
04.09.2018 kl 12:59 5435

Uansett hvor store de er innen energi, så går altså økonomien til helvete hvert år. Og de er avhengige av overføringer fra andre provinser som blir mer og mer lei dette.