COV - Ny melding på hjemmesiden i dag.


COV kom med følgende melding i ettermiddag:
_____________________________________

ContextVision Again Redefines Image Enhancement for Ultrasound
Medical technology software company is driving advanced patient care with latest innovations in image enhancement

STOCKHOLM – May 27, 2020 – ContextVision, a medical technology software company specializing in image analysis and artificial intelligence, today announced the release of RiventTM, its seventh generation of image enhancement software for 2D ultrasound.

Rivent levels up image enhancement for ultrasound applications and takes processing capabilities to the next level through strong processing that retains a natural look without introducing artifacts. Drawing upon ContextVision’s industry-leading expertise, Rivent provides unprecedented image quality with efficient noise reduction, clear tissue differentiation, and improved, reliable black areas.

To meet varying user needs and preferences, Rivent offers immense flexibility and customization possibilities as well as adaptability around the development of ultrasound systems in different application areas. The image quality can be automatically optimized in both near- and far-field as well as for variations in resolution, e.g. line density.

“With Rivent, we can now offer much more powerful processing than before, for example well-defined borders and efficient noise reduction, enabling smooth, homogenous tissue with enhanced contrast resolution,” said Ann-Sofi Hoff, Portfolio Manager, ContextVision. “We’re very excited to bring this product to the market and help our ultrasound customers further advance patient care with the highest image quality available.”

“We are proud to continually be at the forefront of medical imaging innovation,” said Ola Lindblad, VP of Medical Imaging, ContextVision. “The development of Rivent is a direct response to the medical community’s growing need for advancements in ultrasound, and we’re looking forward to collaboratively improving patient care through superior image quality.”

To learn more about ContextVision’s image enhancement software, visit www.contextvision.com.

About ContextVision:
ContextVision is a medical technology software company specialized in image analysis and artificial intelligence. As the global market leader within image enhancement, we are a trusted partner to leading manufacturers of ultrasound, X-ray and MRI equipment around the world.
Our expertise is to develop powerful software products, based on proprietary technology and artificial intelligence for image-based applications. Our cutting-edge technology helps clinicians accurately interpret medical images, a crucial foundation for better diagnosis and treatment.
ContextVision is now entering the fast-growing digital pathology market. We are re-investing significantly in our product portfolio of decision support tools and we are dedicated to becoming a leading resource for pathologists to radically develop cancer diagnosis and improve patient care.
The company, established in 1983, is based in Sweden with local representation in the U.S., Japan, China and Korea. ContextVision is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker COV.

En slik kursoppgang uten nyheter og mer enn 2 måneder til presentasjon av Q2 må bety at denne perlen er oppdaget av noen få som vil plukke gjennom sommeren, for ved Q2 kan vi godt se en dobling av overskuddet fra Q1, og da vil aksjen prises vanvittig hvis det ikke skjer allerede før Q2.

Tidligere har røntgen og ultralyd bare vist konturer, og ettersom jeg forstår kan det nå leses skarpe bilder.
Gjennombruddet kom i februar med kontrakter til USA og Asia, og de som har begynt å bruke en slik teknologi vil nok øke bruken, og dette kan spre seg som ild i tørt gras.
Når kommer det litt mer volum i aksjen, selv om det har økt fra snitt 5-10k pr dag til 20k i det siste?
Redigert 09.06.2020 kl 10:21 Du må logge inn for å svare

Det vil forundre meg mye om ikke dette blir hipp WorldWide Innen ultralyd ganske snart, og dette er kun en forbedriing av selve oppfinnelsen til COV:
Her ser vi kanskje et gjennombrudd av en størrelse vi aldri har vært vitne til på OSE tidligere.
_______________________________________________________________________________________________________________

ContextVision Definerer igjen bildeforbedring for ultralyd
Programvare for medisinsk teknologi programvare driver avansert pasientbehandling med de nyeste innovasjonene innen bildeforbedring

STOCKHOLM - 27. mai 2020 - ContextVision, et medisinsk teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, kunngjorde i dag lanseringen av RiventTM, den syvende generasjonen programvare for bildeforbedring for 2D-ultralyd.

Rivent nivåer opp bildeforbedring for ultralydapplikasjoner og tar behandlingsmuligheter til neste nivå gjennom sterk prosessering som beholder et naturlig utseende uten å introdusere gjenstander. På bakgrunn av ContextVisions bransjeledende ekspertise gir Rivent enestående bildekvalitet med effektiv støyreduksjon, tydelig vevsdifferensiering og forbedrede, pålitelige svarte områder.

For å imøtekomme forskjellige brukerbehov og preferanser, tilbyr Rivent enorm fleksibilitet og tilpasningsmuligheter samt tilpasningsevne rundt utviklingen av ultralydsystemer i forskjellige bruksområder. Bildekvaliteten kan optimaliseres automatisk i både nær- og fjernfelt, så vel som for variasjoner i oppløsning, f.eks. linjetetthet.

"Med Rivent kan vi nå tilby mye kraftigere prosessering enn tidligere, for eksempel veldefinerte grenser og effektiv støyreduksjon, noe som muliggjør glatt, homogent vev med forbedret kontrastoppløsning," sa Ann-Sofi Hoff, porteføljeforvalter, ContextVision. "Vi er veldig glade for å bringe dette produktet til markedet og hjelpe våre ultralydkunder å fremme pasientbehandlingen med den høyeste tilgjengelige bildekvaliteten."

"Vi er stolte av å kontinuerlig være i forkant av innovasjon innen medisinsk avbildning," sa Ola Lindblad, administrerende direktør i Medical Imaging, ContextVision. "Utviklingen av Rivent er en direkte respons på det medisinske samfunnets økende behov for fremskritt innen ultralyd, og vi ser frem til å samarbeide om å forbedre pasientbehandlingen gjennom overlegen bildekvalitet."

Hvis du vil lære mer om ContextVisions programvare for bildeforbedring, kan du gå til www.contextvision.com.

Om ContextVision:
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er vi en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.
Vår ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. Vår avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.
ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Vi investerer betydelig igjen i vår produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og vi er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.
Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker COV.