Forskjellen mellom ADSC og HUNT


Spennende å se forskjellige tankeganger i tank mellom Adsc og Hunt. En gamle båter en ny båter.
Pr nå mest avkastning i adsc Q1 2020. Eps 0.46 adsc, eps 0.02 hunt og med samme antall båter 3 stk.
Blir større forskjeller utover da hunt får 4 båter til.
Men investerings case jeg tenker på hva gir mest i avkasting.
Regner med at adsc vil når de skraper båtene kjøpe nye fra Fro sin pool av gamle vlcc.
Noen som har noen meninger synes dette er litt inntresant.

ADS EPS Q1 0,46 vs HUNT EPS Q1 0,02 gir vel en grei pekepinn?
ADS utbytte Q1: 0,30 vs HUNT utbytte Q1: 0(null)
ADS utbytte Q2: anslag 0,40 vs HUNT utbytte Q2: null...?
ADS cash break even 12,9 vs HUNT ??
ADS er et enkelt business case, og målet er kun å utbetale mest mulig i kvartalsvise utbytter.
Hvorfor investere i HUNT?
HUNT virker mer «komplekst» og risky
Redigert 01.06.2020 kl 09:06 Du må logge inn for å svare
t553136
31.05.2020 kl 23:01 3481

Hunt har break even rundt 20. Men Hunt er vel også et bedre oppkjøps potensiale.
Jepp ser risk I den er bare priset lavt .
HP17
31.05.2020 kl 23:02 3476

Helt rett. ADS er en utbytteaksje av de sjeldne med veldig lav break even. Les også dagens artikkel på E24.

Børskommentar: Tankrederiet som skuffer inn børsverdien
https://e24.no/boers-og-finans/i/wP1mEd/tankrederiet-som-skuffer-inn-boersverdien
t553136
31.05.2020 kl 23:09 3432

Ja lest den og sitter selv i Adsc siden fredag, da jeg dumpet Hunt til fordel for adsc.
Er jo som mange andre interessert i utbytte raske cash.
Men ville bare sjekke hva dere tenker.
Kan vi være en løsning å være like long i adsc som hunt. (hunt vil få et veldig gost Q2) flere skip.
Ser vel ut ifra outlook i Q1 fra adsc de vil komme kanskje rundt det samme i Q2

Gratulerer med flott inngang i ADS🥳
HUNT tror jeg du kan plukke opp billigere senere.
BørsMR
01.06.2020 kl 00:24 3257

Hunt utbytte 0 på q2? Her kunne du vel skrevet (0,8?)

For meg virker hunt mye mindre risky enn ads pga alderen på flåten. Hva gjør ads om 2-3 år? Bruke alt av overskudd på drift? Ads priset billigere men det med god grunn
Redigert 01.06.2020 kl 00:25 Du må logge inn for å svare
t553136
01.06.2020 kl 00:49 3208

Ads kan bare kjøpe 3 nyere i samme aldersperspektiv dvs nesten 20 år når de skraper 3 andre. uansett lavere kostnader en hunter. Hunter fikk ikke mye oppgang etter Q1 heeler nedgang så skjønn det
Geezer
01.06.2020 kl 05:42 3108

Dette må være noe av det dummeste innlegget jeg noen gang har lest. Hunt har ca 575millioner aksjer, mens ADSC har ca 23,4 millioner aksjer. Faktoren er 24,6.
For å kunne sammenligne EPS må vi justere for antall aksjer.
Hunt resultat Q1 = USD 11,77 mill / 575 362 013 aksjer = EPS 0,02
ADSC resultat Q1= USD 10,8 mill / 23 390 300 aksjer = EPS 0,461

Hunter justert EPS mot ADSC (0,02 * 24,6) = 0,492
Nummer20
01.06.2020 kl 06:34 3071

Hele greia med adsc er følgende: lav be, kort horisont og utbytte. Pluss x faktoren; få aksjer.

Glemte «?» etter «pekepinn».
Gadd ikke å gjøre øvelsen din - takk for oppklaring.
Baisser ikke HUNT...har noen lodd der også.
Men, hvordan blir det med utbytte i Q2?
Geezer
01.06.2020 kl 09:36 2847

Utbytte i Q2 blir forhåpentligvis 0kr.
Selskaper med gjeld og/eller vekstmuligheter skal etter min menig ikke betale utbytte, men heller jobbe med å forbedre selskapet. Jeg forventer at Hunt først og fremst styrker balansen og gjennomfører refinansieringen som planlagt. Deretter kanskje de kjøper tilbake noen aksjer om de ser at det er fornuftig.
Nummer20
01.06.2020 kl 09:39 2840

Men forskjellen i aksjekurse er ikke 24.6, er den? Så skal du ha utbytteaksje så kjøper du ADSC . Punktum.
CapitaL
01.06.2020 kl 09:40 2829

Hvorfor ikke kjøpe ADS og bruke utbyttet til å kjøpe HUNT? Utbyttet pr aksje i kvartalet tilsvarer jo ca en HUNT aksje ;)
HUNT vil jo trolig komme stort om et par års tid.. evt bli kjøpt opp.
BørsMR
01.06.2020 kl 11:31 2669

Du forstår at om du skal sammenligne prisen på 1 aksje i ads og 1 aksje i hunter så koster 1 aksje i ads 1 krone og 1 aksje i hunter 3,6 kroner?

Sindre Heyerdahl
Kommentator
Publisert:Publisert: 31. mai 2020 17:56
Pinse eller ei – daglig renner pengene inn i ADS Crude Carriers. Tankrederiet som ikke bare leverte tidenes beste kvartal denne uken, men som også ligger perfekt an til å levere et enormt overskudd i andre kvartal.

Tallene er så gode at en kan lure på om markedet har tatt de helt inn over seg. For verdsettelsen av det vesle tankrederiet er såpass lav at rederiet fremdeles har mulighet til å tjene inn omtrent hele børsverdien i år. Selv med utsikter til noe fallende rater fremover.

Kan det som skjer i oljemarkedet nå faktisk gi et prisrally?
I første kvartal oppnådde ADS Crude rekordoverskudd takket være en gjennomsnittlig dagrate på omtrent 71.000 dollar. Nettoresultatet på 10,8 millioner dollar ga også en inntjening per aksje på 0,46 dollar. Ikke minst gir første kvartal eierne i utbyttemaskinen 0,30 dollar aksjen rett inn på konto.

Som seg hør og bør. Rederiet er da også en del av Fredriksen-gruppen, med Ship Finance som største aksjonær. Ut fra aksjekursen før fremleggelsen torsdag gir utbyttet en direkteavkastning på nesten 12 prosent. For et kvartal! Og andre kvartal blir ventelig nesten i samme leiet.

For selv om de volatile ratene er på vei ned i kvartalet vi nå står i, har ADS likevel lykkes med å låse inn rater som ikke er langt unna årets tre første måneder. Ordrereservene er sikret for rundt 95 prosent av fartøydagene i andre kvartal. Til en snittrate på 65.000 dollar dagen.

Dette er da rederiets bruttoinntekter, såkalt TCE. Selv med fratrekk for driftskostnader på grovt anslått 9.000 dollar dagen, bør det da være mulig for ADS’ tre skip å dra inn rundt 15 millioner dollar på de 91 seilingsdøgnene i andre kvartal.

Og det er sannsynlig at skipene oppnår omtrent samme rater for de resterende 5 prosent av fartøydagene i kvartalet. Omgjort til kroner, tilsvarer inntjeningen i andre kvartal alene da godt over en fjerdedel av markedsverdien. ADS Crude er prissatt til under 600 millioner kroner på Oslo Børs.

Implisitt er hvert skip dermed prissatt til under 200 millioner kroner. Skipet «ADS Page» alene vil tjene inn langt over halvparten av den verdien bare på sin nåværende kontrakt. For skipet som rommer 2 millioner liter råolje, er inne i en halvårskontrakt som først utløper 5. oktober. Med en rate på 69.000 dollar dagen.

Noe av inntjeningen inn i tredje kvartal er altså også sikret og for ADS som rederi kan det være innen rekkevidde å tjene inn hele den nåværende børsverdien i løpet av året. Vel å merke om «ADS Serenade» and «ADS Stratus», som fortsetter å operere i spotmarkedet, drar inn anstendige rater også fra juli av.

Og dette hersker det naturligvis en viss usikkerhet om nå. ADS selv påpekte denne uken at det er vanskelig å gjøre gode prediksjoner, med et bakteppe av pandemi og restriksjoner. Og slik det ser ut nå, vil en bedring i oljemarkedet fremover gi et redusert behov for tankskip som flytende oppbevaringsbokser av overskuddsolje.

Samtidig har ikke tankratene ennå gått rett i kjelleren. Dagratene denne uken har typisk ligget rundt 60.000 dollar dagen og fallhøyden på kort og mellomlang sikt er nok noe beskyttet av tegn på økt oljeetterspørsel, samt av at omtrent 10 prosent av VLCC-flåten fortsatt er bundet opp som lagerskip.

Sett over tid er det likevel ingen tvil om retningen – tankrederienes supersyklus er nok allerede på hell. Men her kommer vi jo også til noe av det aller beste med ADS. Rederiet har gamle skip som fremdeles potensielt kan unngå mye av inntjeningsstupet ved neste lange ratefall.

For ADS’ trillingskip ble bygget i Japan alt i 2002. Og 18 år er en tilårskommen alder for slike skip. Det er rimelig å anta at båtene selges til skraping når de bikker 20 år omtrent. Og imens er ADS Crude klare på at de har til hensikt å pløye den frie konstantstrømmen ut i kvartalsvise utbytter. I god Fredriksen-ånd.

På lengre sikt melder det seg naturligvis noen spørsmål rundt denne modellen. Holder skrapeverdiene på skipene seg? Og vil selskapet på et senere tidspunkt avvikles, eller vil det kjøpe nye skip?

Men der er vi ikke nå – og foreløpig renner pengene inn til et rederi som tjener penger på dagrater («break-even») på 12.900 dollar per fartøy per dag. Det gjør aksjen interessant – særlig for dem som gjerne vil være eksponert mot ratene her og nå. Og som samtidig gjerne vil slippe ratefallet langt inn i neste syklus
ruda
14.06.2020 kl 10:59 1643

Her er det bare å delta til siste slutt. Umulig å tape penger
Nugatti
14.06.2020 kl 11:27 1563

Skipene kan bli brukt til lagring i 2022. Oppsidemulighet der i tillegg.
pengex
14.06.2020 kl 11:31 1556

Må skipene ha klassifisering for standby lagring ?
ks1977
14.06.2020 kl 12:30 1458

Umulig å tape penger var nå å ta i.

Det er minst tre faktorer å vurdere her;
1) Hva ratene for vintage scrubber blir H2/20-H2/22 (herunder inngår ikke bare det generelle ratenivået, men også a) pris for bunkers, b) spread mellom bunkerstyper, og c) hvor mange chartrere som foretrekker maks 15 år),
2) USDNOK på de ulike utbyttetidspunktene, og
3) Hva vil skrapverdien være H2/2022.

Personlig så er USDNOK den jokeren jeg er mest ukomfortabel med. Normalt sett så ville jeg forvente at NOK styrker seg fremover, spesielt dersom oljeprisen går opp og uroen i verden går ned, men om USDNOK står 7, 9 eller 11 i H2/2022 tørr jeg ikke spå (jeg er ikke engang sikker på at 7-11 spenner hele utfallsrommet, men skulle USDNOK gå utenfor her så vil jeg tro at over 11 er mer sannsynlig enn under 7 hvilket da vil være i favør norske aksjonærer).

På 6 måneders sikt er det ikke tvil om at ADS er et godt selskap å ha i porteføljen da de tjener godt. 50 tankere har blitt nektet å frakte til USA siden de har levert til V.

Petrobas har sagt de vil ikke ha noe med de 50 skipene.

Hvilke andre land som eksporterer olje til USA vil nekte å bruke de skipene?

Som jeg ser det er det gode markeder for både ADS og Hunt de neste 6 månedene.

den skal nok sakte og sikkert opp denne uken, ligger en fundament positiv utvikling for VLCC nå. Tipper over 22 i slutten av uken 🙂

Hva mener du med det? Tank er i en fase midt i mellom en økt contango eller en økt etterspørsel. Sist uke begynte realitetene til folk å gå opp når de så på akselerasjonen av økt lagertall i usa, og verre skal det vist bli. Vi er i en tid som muligens og normalt er verst tenkelig for tank. Lav etterspørsel og manglende ønske for contango grunnet frykt for sideveis eller for høy oljepris en stund. Og selv om folk er leie og glemmer fort, så er Corona-problematikken ikke i nærheten av å være over.
Vi kan fort komme inn i en contango situasjon igjen, men like gjerne få en akselerert etterspørsel. Det som uansett hjelper for tankrater er US-sanksjonene.
Det interessante er at allerede før noe som helst er bestemt er at meglere og selskaper bevisst unngår å bruke skip som de vet er benyttet til å frakte venezuelansk olje. På disse aksjeprisnivåene er jeg bull.
Redigert 15.06.2020 kl 09:17 Du må logge inn for å svare