En fot i bakken

ks1977
HUNT 03.06.2020 kl 09:54 109600

Ser at det hovedsakelig er baissing, haussing samt bevisste forsøk på kursmanipulasjon som preger "diskusjonene" på forumet, så tenker at det kanskje hadde vært greit å ta en fot i bakken.

Hvor lenge ratene forblir høye er det umulig å spå da bildet er for kaotisk til å kunne gjøre gode kvalifiserte gjetninger. Det eneste vi vet er at ratene så langt har vært (unormalt) gode, at vi på et eller annet tidspunkt (min personlig gjetning er enten Q3/2020 eller Q2/2021) vil se et betydelig press på ratene, og at vi har en rekordlav ordrebok som sannsynligvis kommer til å forbli lav frem til IMO2030 er avklart.

Personlig så har jeg problemer med å se et scenarie hvor gjennomsnittlig spotrate for 2021 og 2022 skal kunne være på 17,4k og 22,5k (det laveste vi har hatt siden 2007 var i 2018 med 15,5k) samtidig som at skraping forholder seg "lavt" med 12MDWT for hvert av årene (mot 20MDWT i 2018), men jeg velger likevel å ta utgangspunkt i Cleaves sin analyse da jeg føler at det er et konservativt utgangspunkt (det er vel også den analytikeren med lavest kursmål på kort sikt?).

I mai-rapporten hvor Clevaes nedgraderte hele sektoren og satte kursmål for HUNT på 2,9NOK så har Cleaves likevel;
Net earnings 2020 = 57
Net earnings 2021 = 9
Net earnings 2022 = 8
Net earnings 2023 = 78
Net earnings 2024 = 78 (denne fremgår ikke av rapporten, men estimerte rater frem til Q3/24 fremgår på side 13 og de er høyere enn 2023 så setter 2024=2023)

For en discounted cash-flow analyse så må man jo ta med hele levetiden, men jeg stopper i 2024 (selv om Cleaves estimerer at supersyklusen starter H2/2023).
Vi må likevel korrigere estimatene til Cleaves noe;
1) Rapporten er laget før TCene som HUNT låste for Disen og Idun. Dersom jeg summerer Q1, guidingen for Q2 (89% var inngått), TCene for Q3&Q4, samt en spotrate for Q3&Q4 på 25k (hvilket bør være konservativt for ECO med scrubber) så får jeg net earnings på 70 (jeg har da blant annet ignorert off-hire, samt benyttet 20,5k fra og med Q2)
2) For 2021 og 2022 så har Cleaves cash-break even på 26,1 og 26,2 (før 22,4k i 2023). Dette vil jo selvfølgelig avhenge av renter fremover, men det er ingen grunn til å tro at rentene skal hardt opp på kort sikt. Rapporten kom jo også før HUNT sin finansiering hvor HUNT guider cash break-even på 20,5k når hele flåten er på vannet. Tillater meg derfor å korrigere Cleaves sin cash break-even estimat med 5k for 2021 og 2022, noe som med 7 skip utgjør knappe 13MUSD pr år. For 2023 og 2024 så har Cleaves 22,4, men jeg lar det stå (selv om det utgjør ytterligere 5MUSD hvert år)

Korrigert net income (konservativt i mitt hode) blir da;
Net earnings 2020 = 70
Net earnings 2021 = 22
Net earnings 2022 = 21
Net earnings 2023 = 78
Net earnings 2024 = 78
Tar vi utgangspunkt i en kurs på 3,5NOK og USD/NOK 10 (dette er den mest spennende jokeren fremover), dvs et market cap på 200MUSD, og krever at hele market cap skal være tjent inn innen 2024 så må jeg benytte en diskonteringsrente på 13%.

Dette er da, etter mitt syn, et konservativt scenarie hvor ingen oppside (nye sanksjoner mot Cosco, bunkerspris tilbake til Q1-nivå osv) er tatt med. Samtidig har jeg da krevd 100% avkastning etter 5 år, samt forutsatt at kursen (og utbytte) ikke stiger mer enn net earnings. Jeg har også fullstendig ignorert mesteparten av supersyklusen.

For meg så er risk/reward for HUNT absurd god, men praktisk talt ingen nedside (på lang sikt) og veldig høy oppside (på lang sikt) samtidig som at man er eksponert for evt triggere (på kort sikt). Jeg har dog ingen formening om hva Mr Market bestemmer seg for på kort sikt, men med en diskonteringsrente på 13% i noe jeg ser på som et urealistisk worst case scenario - og hvor vi høyst sannsynlig også får en kraftig reprising oppover senest i 2023 - er mer enn godt nok for meg til å gå inn på disse nivåene. Skjønt dersom man synes at Cleaves er optimistisk, at en diskonteringsrente på 13% ikke er god nok, at vi ikke får noen supersyklus, ikke får noen reprising i et fremtidig bullmarket, så kan man jo komme frem til en annen konklusjon. Man kan jo også spekulere i om hvor lavt Mr Market vil presse HUNT (selv om HUNT mest sannsynlig ikke kommer til å tape penger verken i 2021 eller 2022).
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
kamelen
19.06.2020 kl 12:40 10730

flott flott snakkes når hunter er under 3. Noen er til skade for seg selv.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Argus
19.06.2020 kl 12:51 10671


Beklager ks1977, men mitt innlegg med PE 10 i 2020 var kune ett eksempel på at man kunne være uenig. Jeg vet at det ble hevdet at PE i 2021 var 10!

Skjønner fortsatt ikke hvorfor man ikke kan benytte PE også i aksjer som Hunter. Man befinner seg jo alltid i en bunn på ett ellr annet stadium....

Så selvom PE-en stiger året etter, så vil jo årets PE være fenomenal. Så siden en PE på 10 også vil være billig, så viser vel det bare at aksjen er for lavt priset?

Sist jeg hadde aksjer i et selskap med PE 2,5, var i Scanvest Ring i 1978 eller deromkring!!
Det var en emisjon med så lav PE at jeg først ikke trodde det. La inn ordre på 1.250.000 mot mange advarsler. Kom rett fra arbeidslivet, var student og hadde 25.000 på bok. Trodde overtegningen ble 25 ganger, mens den ble 30 ganger. Gjorde gevinst på 150% på fem dager av kr. 25.000....... Har aldri truffet så godt siden.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Argus
19.06.2020 kl 12:52 10670


Ja, slik er livet på de skrå breddegrader......

Tar jeg feil, tar jeg kritikken på strak arm, ikke noe problem! Gjør du det samme?
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
19.06.2020 kl 13:37 10562

Takk for konstruktivt og meningsfullt bidrag?

Ville satt pris på om du hadde giddet å lese tråden før du bestemte deg for å spy ut eder og galle. Kanskje du kunne bidratt positivt (og hjulpet folk til å la være å investere dersom det er det riktige)
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
DetErMeg
19.06.2020 kl 23:26 10222

Tilsvarer rundt 10 øre ekstra i inntjening så jeg er fornøyd
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare

Jeg ville ikke ha lagt mye vekt på kamelen, jeg har enda til gode å se at han bidratt konstruktivt i noe av det han har skrevet her på forumet.

Vi som har fulgt tank markedet en stund vet godt at tank (og shipping generelt) er svært syklisk. Men når det er sagt, så er det etter min oppfatning ikke det som er hovedproblemet for kursene i sektoren for øyeblikket. Hovedproblemet mener jeg ligger i analytikerkorpset med Hannisdahl i spissen, som opptrer mer som meglere enn analytikere. Det er full enighet om at ratene skal ned ila 20 og første halvdel av 21, men at vi mest sannsynlig vil se en ny og langvarig supersyklus etter dette. I hvilken som helst annen sektor på børsen ville analytikerne ha satt kursmål som reflekterer det lange bildet, men tydeligvis ikke i shipping, der hopper analytikernes kursmål opp og ned fra måned til måned...
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
20.06.2020 kl 09:10 10010

Jeg vet ikke hvor mye skyld vi skal legge på Joakim - han hadde tross alt ikke noen særlig påvirkning på aksjekursen i den forrige rapporten sin hvor han hadde høyt kursmål - men han kunne jo lagt til hva han synes er fair value når han sablet kursmålene sine. Det hadde vært en artig sammenligning ;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
20.06.2020 kl 09:36 10109

Jeg mener at risk/reward for HUNT er latterlig god, men det kommer også an på hvilken tidshorisont du har (jeg har ingen anelse om hva Mr Market finner på på kort sikt).

Problemet med PE for et syklisk selskap er at den lett kan gå fra PE på 3 til PE på 40 (eller ofte negativ). Se bare på bilindustrien hvor en lav PE ofte betyr at man vil gå med dundrende underskudd de neste par årene, skjønt i tank hvor utbyttene generelt sett er heftige (dessverre ikke for HUNT pr i dag) så er vi litt mer beskyttet i så måte (en lav PE hjelper lite med mindre det gjenspeiler seg i utbytte eller i aksjekursen), men med like store (eller større) svingninger i aksjekursene.

Dette problemet er også gjeldende for tank generelt; dersom Hannisdahl har rett i sin siste spådommer, så vil de aller fleste tankselskapene gå med saftige underskudd i 2021 og 2022. Skal man sitte long i en syklisk aksje så må man i det minste se på hele syklusen og få en gjennomsnittlig PE som man synes er fair/lav; en PE på 2,5 i dag kan godt bety at en gjennomsnittlig PE over hele syklusen er 20 (bare for å slenge ut et vilkårlig tall).

I tillegg, selv om gjennomsnittlig PE er fair/lav, så er jo spørsmålet om man vil prøve å time syklusen (klarer man det så vil man tjene mye mer enn å sitte long gjennom hele syklusen, skjønt akkurat nå er det så mye kaos og usikkerheter i tank at jeg personlig velger å ha full eksponering nå). Mye av diskusjonen på forumet går egentlig på dette selv om den kanskje ikke fremstiller seg som det.

Tilbake til PE; Det er her HUNT skiller seg ut. Dersom HUNT klarer å få cash break-even ned til 20,5k, og gitt at Hannisdahl ikke har lagt inn andre (rettmessige) kostnader i sine tall for HUNT, så vil HUNT - selv i de potensielt grusomme årene 2021 og 2022 - ha en PE på 10 med dagens kurs og det er - som du sier - billig (en syklisk aksje skal ikke ha PE på 10 i bunn, det er alt for lavt). Det som er vanskelig/interessant her (i tillegg til usikkerheten knyttet til cash break-even, om Joakim har lagt inn andre kostnader som bør være der, samt hva ratene faktisk blir og hvor lenge de blir lave) er om HUNT kommer til å betale overskuddet i bunnen som utbytte eller ikke... Dersom HUNT har en PE på 10 i bunn (med dagens kurs) OG betaler mesteparten av dette i utbytte, så vil det være svært så hyggelig å være aksjonær. Jeg tar i hvert fall gladelig i mot 10% direkteavkastning mens jeg venter på at E skal eksplodere tilbake til PE 2...

Oppsummert;
En lav PE for en syklisk aksje sier ikke noe om hva gjennomsnittlig PE for syklusen er (og den kan være dårlig), men
En PE på 10 i bunn er latterlig lav
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Buyin85
20.06.2020 kl 15:56 9818

Basert på siste børsmelding må jo Hunt være mer attraktiv som oppkjøpskandidat. Nye båter på vannet har holdt seg bedre enn NB-kontrakter.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare

De har omtrent den billigste finansieringen du kan få i bransjen. Det er klart at det er mer attraktivt for potensielle beilere.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.06.2020 kl 19:00 9211

 
http://vxz.eu/HUNT_VLCCs
Omsider aktualisert  :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Reserven
22.06.2020 kl 16:33 8592

 
SFL - Sale of VLCCs to Hunter Group ASA
https://www.sflcorp.com/sfl-sale-of-vlccs-to-hunter-group-asa
https://www.nasdaq.com/press-release/sfl-sale-of-vlccs-to-hunter-group-asa-2020-06-22

PUBLISHED
JUN 22, 2020 8:57AM EDT

SFL Corporation Ltd. (NYSE: SFL) (“SFL” or the “Company”) announces that it has been notified by Hunter Group ASA (“Hunter”) that it will exercise purchase options on the two VLCCs Hunter Atla and Hunter Saga with delivery in late August.

The transaction is expected to increase SFL’s cash balance by approximately $23 million, and the proceeds are expected to be reinvested in new assets. SFL expects that the purchase option on the third VLCC Hunter Laga on charter to Hunter will be exercised later this year.

Ole B. Hjertaker, CEO of SFL Management AS, said in a comment:

“With a versatile toolbox of time charters, bareboat charters and financing structures, SFL stands out as a unique partner to companies in the maritime industry and we see an increasing number of opportunities to deploy capital in our core segments, given the increased need for alternative capital providers in the maritime industry.

The Hunter transaction has been very attractive for SFL as it has generated a strong return on an investment with a very low risk profile. Our ambition is always to structure tailor made chartering or financing arrangements for our customers in combination with attractive risk-adjusted returns for our shareholders, and in this project we agreed on repurchase flexibility in exchange for higher return on capital.”

June 22, 2020

The Board of Directors
SFL Corporation Ltd.
Hamilton, Bermuda


Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
kamelen
22.06.2020 kl 20:44 8170

Det homper og går reserven, 3.20 nå hmm...Siste sjanse før det smeller ned til 3 der den vil ha litt motstand før den går under 3.

Farlig og unødvendig og forelske seg i en aksje, forselskelse gjør ofte blind, er det for lett og aksjen synker og synker og synker og synker så er det som regel en grunn til det ;)

tvitvi
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
22.06.2020 kl 21:00 8143

Skjønner at det er for mye å be om å ha en ussel tråd som baserer seg på fakta (long og short) og det fundamentale
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare

Hunt kjøper fri Atla og Saga, Som jeg mener er på gode kontrakter frem til oktober, Det vil si en vinn vinn handling. De har fremdeles gode TC, vil spare en god del på leie utgiftene, Noe som absolutt er et bedre alternativ enn å betale utbytte til aksjonærene/kjøpe tilbake aksjer eller sitte på en stor konto. Noe jeg håper at de kommer til å gjøre med de andre skipene også. Dette er ikke dumt
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
22.06.2020 kl 22:09 8270

De kommer til å gjøre det med Laga også (ref Q1-rapporten samt pressemeldinga for noen dager siden), men de andre damene er allerede finansiert med vanlig lån så straks de får "reversert" Laga (senere i år) så er alle 7 under HUNT-paraplyen.

Skal ikke se bort i fra at "tilbakekjøpet" av Atla og Saga (og også Laga) var en av motivasjonene til at de inngikk så mange TCer - det ga de en veldig trygghet ifht cash-flow og derigjennom stort spillerom.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
mariner
22.06.2020 kl 22:41 8186

Det fundamentale som var på plass i januar , noe av dette er her fremdeles: IMO 2020, svært lite nybygg kontrahert. Jeg ønsker å sitte med denne aksjen over ett par år, har god tro på at det blir en grei investering på sikt

Blir nok ett utfordrende marked, Q3 og Q4, endel båter som blir brukt til lagring vil komme i markedet, endel er iferd med å ta gevinst på sitt oljekjøp allerede
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare

Kommer til å sitte med Hunt i porteføljen selv om den er i stor minus sålangt. Et selskap med dyktige ledere som på sikt vil skape store verdier for selskapet. Flere av båtene som har blitt brukt til contango har nådd sin pensjonsalder, 50 skip som har fraktet olje til Venezuela vil bli boikottet av USA, Desto høyere oljeprisen blir desto bedre er det for skip med scrubbere, lav kontrahering av nye skip, 15% av VLCC flåten kommer til å bli pensjonert de neste 5 årene.Uro i midtøsten, les Libya og Egypt nevnt i dag .....
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Cutter
23.06.2020 kl 08:34 7763

Da er de finansielle steg med finansiering og refinansiering på plass. De 2 siste skipene blir levert nå innen kort tid. IDUN er allerede på sea-trail. Spennende å følge hva som er neste steg i planene for HUNTER. Tror nok AF har noen ess i ermet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
30.06.2020 kl 14:43 6922

Og da har Cleaves oppjustert sine estimat for 2020-2023 betraktelig, men opprettholder TP (vel, opp 0,1)...

Basert på en cash break-even på 21,205kUSD/dag for 2021 og 20,823kUSD/dag for 2022, så får Cleaves net profit på 65MUSD i 2020, 34MUSD i 2021, 83MUSD i 2022 og 94MUSD i 2023 (jeg antar at de fortsatt tror at 2024 blir bedre enn 2023). I følge Cleaves sine nye estimat så blir da "bunnåret" 2021 halvparten så godt som årets fantastiske resultat, før vi gjør det vesentlig bedre fra 2022 og fremover...

Cleaves regner seg frem til en PE på 2,9 for 2020, 5,6 for 2021 og 2,3 for 2022. Nå er det som påpekt tidligere farlig/misvisende å bruke PE for en syklisk aksje, men en PE på 5,6 i bunn av syklusen er uansett latterlig lav.

Ser også at Cleaves estimerer null og niks i utbytte for 2020-2022. Håper og tror at de tar skammelig feil der. "Forutsetter" vi 50% utbytte av net income så betyr det nesten 10% direkteavkastning i BUNN av syklusen med Cleaves sin TP... Masse muligheter for HUNT til å "overraske" på oppsiden her med andre ord :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
awkward
30.06.2020 kl 16:44 6846

Ikke meg imot om det sure tankklimaet fortsetter over sommeren. Her legges det endel til egen pensjon, samt noe til barnebarna,
Arvingene direkte under meg får klare seg selv.

Med sine TC'er for store deler av 2020, så vil HUNT levere knallblå tall for året, det selv med rater på 20k på resten av flåten i spot.

At Cleaves justerer TP til 3 blank, med de profitt-estimatene er for meg en gåte. Men han luringen begynner vel å møte seg selv i døra om han skal justere TP opp og ned med flere kroner annenhver måned.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
30.06.2020 kl 19:33 6687

Kan jo være at han legger opp til å justere opp TP fra neste måned av, med de store endringene han har gjort på inntjening - skjønt han synes å opprettholde at trough skal være 2021E (2021 skjønner jeg, men E når han forventer såpass til inntjening i 2022? snodig)
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Reserven
30.06.2020 kl 21:03 6839

Cleaves og Hannisdal kan ikke se bedre inn i fremtiden enn noen andre. De bedriver ikke noe annet en ren (kanskje litt kvalifisert) gjetning.

• Kommer det til uka en ny svartedauen som utrydder halve menneskeheten, endres bildet radikalt.
• Har hjemmekontor ført til mer intim hygge som gir en nye babyboom, endres bildet noen år frem i tid vesentlig pga behov for mer av mangt som må transporteres.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
kamelen
30.06.2020 kl 22:43 6796

3.1

Jeg skriver igjen når vi går under 3, tror kanskje ikke vi går under 3 før slutten av uka kanskje eller isåfall neste uke.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Grylls
30.06.2020 kl 23:47 6950

Ok, snakkes nærmere da.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
Reserven
01.07.2020 kl 21:37 6687

Fin artikkel om TANK markedet på side 8 i FA 02.07.

Online versjonen av artikkelen, som kan leses UTEN FA abonnement:
https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2020/07/01/7543325/overrasket-over-at-ratene-ikke-har-falt-mer
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
02.07.2020 kl 17:31 6764

Nei, du kommer til å fortsette å skrive på 3-tallet. Hadde det enda vært noe meningsfullt/verdifullt, men den gang ei :(
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare
ks1977
29.07.2020 kl 18:04 6042

Og da har Hannisdahl oppdatert tallene sine igjen (22.07.2020), med bedre fremtidsutsikter (skjønt kursmålet hans økes ikke);
Net earnings 2020 = 70 (tidligere 57)
Net earnings 2021 = 33 (tidligere 9)
Net earnings 2022 = 85 (tidligere 8)
Net earnings 2023 = 99 (tidligere 78)
Med andre ord så forventer han at HUNT skal gjøre det bedre allerede i 2022 enn i år (mens tidligere var både 2021 og 2022 "katastrofeår").
For 2021 så estimerer han en "ussel" EPS på 5,7 cents/aksje. Med USDNOK på 9 og dagens kurs på 3,25NOK så snakker vi da om en PE på 6,5 for 2021 (skulle HUNT gi ut alt dette i utbytte - rent spekulativt for å få frem poenget - så betyr det en direkteavkastning på 15% i "bunnåret" 2021).

Sum net income for årene 2020-2022 er da på 188MUSD, mens markedsverdien er 205MUSD (med USDNOK 9).
For 2023 estimerer han net income på 99MUSD, dvs 48% av dagens markedsverdi for det året alene.
2024 har han ikke tall på, men ut fra tidligere rapporter så ser man tydelig at han mener at 2024 (og fremover) blir bedre enn 2023.

Skulle Cleaves ha rett i sine estimat så er det åpenbart at HUNT er skambillig (i likhet med nesten hele sektoren, men HUNT fremstår for meg som billigere enn de aller fleste), men hva Mr Market finner på for sprell på kort sikt har jeg ingen anelse om (Hannisdahl ser ut til å mene at neste sommer vil danne bunnen, men dersom 2022 blir så bra som han nå spår så høres neste sommer litt sent ut for reprising synes jeg)
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare

Hunt tok pent imot på støtten og det skal litt til at den blir presset under den nå. FRO og flere andre tankaksjer stiger bra, og etternølerne kommer nok sterkt etter om trenden holder. STNG er en annen aksje som har hengt etter, og den spratt akkurat opp 5%.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare

Da blir spørsmålet, om ks1977 sine beregninger, som jeg synes virker realistiske og meget oppmuntrende, de kan bli bedre og verre. Vil HUNT velge fortsatt drift nå som det begynner å se lysere ut inntektsmessig, eller salg ettersom det er "spådd" lavere priser for flåten neste år?
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare

De må nok fortsatt drifte, Hunt har hele tiden vært rigget for salg, men interessentene har enda ikke dukket opp, disse kommer ikke før flåteverdiene får en ny knekk, faller de dypt nok kommer gribbene, få kjøper nå når prisene er forventet ned.
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare

Long.
Du får ha meg unskyldt men du skriver jo bare svada og tull og tøys og fakta feil.
Undres om du har solgt deg ut/blitt kastet ut av banken din og tapt penger på Hunt og Tank.
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare
ks1977
30.07.2020 kl 10:58 5690

Tallene jeg siterer over er Hannisdahl sine estimat fra rapporten for noen dager siden, ikke mine :)

For meg så virket det som at en del av forutsetningene Hannisdahl tok i mai-rapporten sin, dog hver for seg fullt mulige, var gjensidig ekskluderende (så som vedvarende ekstremt lave rater og relativt lav skraping). Jeg har ikke nilest hans siste rapport, men ettersom at han har oppjustert ratene (både for H2/20, 2021, 2022 og 2023) så fremstår relativt lav skraping som langt mer troverdig/kompatibel enn tidligere (skjønt jeg har ingen anelse om hans estimat for 2021 er for høye eller for lave, samt hvor raskt ratene kommer tilbake).

Jeg tipper (og håper) at HUNT vil drifte skipene også neste år. Ikke bare fordi at jeg liker hvordan de har navigert i år (TCene og refinansiering), men fordi at vi ønsker at et oppkjøp skjer enten på topp eller i hvert fall på sterkt stigende/høye asset prices. Dessuten så har jeg en sterk forkjærlighet for det rene ECO scrubber VLCC spillet til HUNT, så jeg hadde ikke hatt noe imot om HUNT lekte reder i noen/flere år før de solgte datterselskapet/skipene (gitt at de starter med utbytte, jeg har en sterk forkjærlighet for det også - spesielt i tank).

Ellers så spår jo Hannisdahl nå at markedet tar seg opp igjen allerede i 2022 (han spår jo at 2022 blir bedre enn 2020 for HUNT, dels pga flere skip på vannet, men også pga vedvarende (!) høye rater), så dersom Mr Market ser 12-18 mnd frem i tid (og Hannisdahl sine nåværende estimat er korrekte) så bør en reprising ikke være langt unna (men hvem vet hva Mr Market finner på) - og da kan det kanskje ende med salg i 2021 (skjønt jeg håper som sagt at de leker redere litt til)
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare
zomi
30.07.2020 kl 11:17 5658

Jeg har sterk tillit til at Hunter caset vil lykkes og sitter long. Så lenge de underliggende faktorer ser bra ut og frentidige markedsutsikter likeså, ja så er ikke kursen fra dag til dag, og uke til uke så viktig. Men i det siste har jeg undret meg over hvilke type penger som sørger for å holde kursen nede på et "grisebillig" lavt nivå, selv på dager med gode nyheter som bedret finansiering, positive oppjusteringer om fremtidig forventninger til tank fra Hannisdahl, osv. Noe kan sikkert tilskrives shortere, men med en kurs så nær bunnen som nå, så burde ikke det utgjøre vesentlige summer. Og noe kan helt sikkert tilskrives turister og "dumme" penger, men det jeg lurer på, og som sikkert er litt paranoid og konspiratorisk å tenke, er om det kan være en potensiell, fremtidige oppkjøper som med sine roboter sørger for at Hunter kursen ligger på et såpass urimlig lavt nivå med tanke på den knallgode 2020-inntjeningen og gode utsikter til bull market igjen fra 2022. Noen som har noen tanker om dette..?
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare
BørsMR
30.07.2020 kl 11:35 5673

JH har omtrent dobblet overskuddet i perioden 2020-2024. På tide med et oppdatert kursmål?
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare
zomi
30.07.2020 kl 12:13 5619

Støtte til våre antakelser om at viurs og kompliserte tider fører til rekordlave ordrebøker og færre nybygg:

https://www.freightwaves.com/news/ship-orders-collapse-will-rate-boom-follow?utm_content=135860085&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-31128798

Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare
ruda
14.08.2020 kl 09:34 4770

Hunt hopper opp og ned, men vil snart gjøre et kjempehopp opp. Last opp
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare
ks1977
21.08.2020 kl 09:50 4397

Hunter Frigg levert i dag rett ut på 6-8mnd TC @ 40k. Et godt stykke over de subs'ene som Tankers International har hatt den siste tiden (rundt 25k) - er vel ECO scrubber som gjør utslaget, og da med lave fuelpriser og lav spread HSFO-VLSFO. Heller ikke dårlig for jomfrutur, selv om den dekker hele høysesongen Q4/Q1.
Redigert 21.01.2021 kl 02:23 Du må logge inn for å svare