En fot i bakken


Ser at det hovedsakelig er baissing, haussing samt bevisste forsøk på kursmanipulasjon som preger "diskusjonene" på forumet, så tenker at det kanskje hadde vært greit å ta en fot i bakken.

Hvor lenge ratene forblir høye er det umulig å spå da bildet er for kaotisk til å kunne gjøre gode kvalifiserte gjetninger. Det eneste vi vet er at ratene så langt har vært (unormalt) gode, at vi på et eller annet tidspunkt (min personlig gjetning er enten Q3/2020 eller Q2/2021) vil se et betydelig press på ratene, og at vi har en rekordlav ordrebok som sannsynligvis kommer til å forbli lav frem til IMO2030 er avklart.

Personlig så har jeg problemer med å se et scenarie hvor gjennomsnittlig spotrate for 2021 og 2022 skal kunne være på 17,4k og 22,5k (det laveste vi har hatt siden 2007 var i 2018 med 15,5k) samtidig som at skraping forholder seg "lavt" med 12MDWT for hvert av årene (mot 20MDWT i 2018), men jeg velger likevel å ta utgangspunkt i Cleaves sin analyse da jeg føler at det er et konservativt utgangspunkt (det er vel også den analytikeren med lavest kursmål på kort sikt?).

I mai-rapporten hvor Clevaes nedgraderte hele sektoren og satte kursmål for HUNT på 2,9NOK så har Cleaves likevel;
Net earnings 2020 = 57
Net earnings 2021 = 9
Net earnings 2022 = 8
Net earnings 2023 = 78
Net earnings 2024 = 78 (denne fremgår ikke av rapporten, men estimerte rater frem til Q3/24 fremgår på side 13 og de er høyere enn 2023 så setter 2024=2023)

For en discounted cash-flow analyse så må man jo ta med hele levetiden, men jeg stopper i 2024 (selv om Cleaves estimerer at supersyklusen starter H2/2023).
Vi må likevel korrigere estimatene til Cleaves noe;
1) Rapporten er laget før TCene som HUNT låste for Disen og Idun. Dersom jeg summerer Q1, guidingen for Q2 (89% var inngått), TCene for Q3&Q4, samt en spotrate for Q3&Q4 på 25k (hvilket bør være konservativt for ECO med scrubber) så får jeg net earnings på 70 (jeg har da blant annet ignorert off-hire, samt benyttet 20,5k fra og med Q2)
2) For 2021 og 2022 så har Cleaves cash-break even på 26,1 og 26,2 (før 22,4k i 2023). Dette vil jo selvfølgelig avhenge av renter fremover, men det er ingen grunn til å tro at rentene skal hardt opp på kort sikt. Rapporten kom jo også før HUNT sin finansiering hvor HUNT guider cash break-even på 20,5k når hele flåten er på vannet. Tillater meg derfor å korrigere Cleaves sin cash break-even estimat med 5k for 2021 og 2022, noe som med 7 skip utgjør knappe 13MUSD pr år. For 2023 og 2024 så har Cleaves 22,4, men jeg lar det stå (selv om det utgjør ytterligere 5MUSD hvert år)

Korrigert net income (konservativt i mitt hode) blir da;
Net earnings 2020 = 70
Net earnings 2021 = 22
Net earnings 2022 = 21
Net earnings 2023 = 78
Net earnings 2024 = 78
Tar vi utgangspunkt i en kurs på 3,5NOK og USD/NOK 10 (dette er den mest spennende jokeren fremover), dvs et market cap på 200MUSD, og krever at hele market cap skal være tjent inn innen 2024 så må jeg benytte en diskonteringsrente på 13%.

Dette er da, etter mitt syn, et konservativt scenarie hvor ingen oppside (nye sanksjoner mot Cosco, bunkerspris tilbake til Q1-nivå osv) er tatt med. Samtidig har jeg da krevd 100% avkastning etter 5 år, samt forutsatt at kursen (og utbytte) ikke stiger mer enn net earnings. Jeg har også fullstendig ignorert mesteparten av supersyklusen.

For meg så er risk/reward for HUNT absurd god, men praktisk talt ingen nedside (på lang sikt) og veldig høy oppside (på lang sikt) samtidig som at man er eksponert for evt triggere (på kort sikt). Jeg har dog ingen formening om hva Mr Market bestemmer seg for på kort sikt, men med en diskonteringsrente på 13% i noe jeg ser på som et urealistisk worst case scenario - og hvor vi høyst sannsynlig også får en kraftig reprising oppover senest i 2023 - er mer enn godt nok for meg til å gå inn på disse nivåene. Skjønt dersom man synes at Cleaves er optimistisk, at en diskonteringsrente på 13% ikke er god nok, at vi ikke får noen supersyklus, ikke får noen reprising i et fremtidig bullmarket, så kan man jo komme frem til en annen konklusjon. Man kan jo også spekulere i om hvor lavt Mr Market vil presse HUNT (selv om HUNT mest sannsynlig ikke kommer til å tape penger verken i 2021 eller 2022).
Redigert 03.06.2020 kl 09:55 Du må logge inn for å svare
ks1977
16.06.2020 kl 20:05 5306

PE er misvisende/skummelt for sykliske aksjer - herunder HUNT, men da er spørsmålet hvor er vi i syklusen og når er neste opptur?

Cleaves sin (la oss kalle det) konservative rapport spår net earnings for HUNT til 2020 = 57, 2021=9, 2022 = 8, 2023 = 78 og 2024 = 78 .
Dette er med en vesentlig høyere cash break-even enn det selskapet selv sier at de vil få når vi går inn i 2021. Korrigerer vi får det så får vi net earnings på 70/22/21/78 for 2020-2023.

Tar vi bunn av syklusen (gitt at det ikke er noen triggers så går av, og at HUNT ikke selger skip eller noe) og korrigert cash break-even så er vi på 21-22MUSD. Del det på 575M aksjer, USDNOK 9, så snakker vi med dagens kurs på 3,4NOK om en PE på 10 - for bunnen av syklusen (og tilbake til 2,5 i 2023 og utover). Så er spørsmålet om PE på 10 på bunn er for "høyt".
Argus
16.06.2020 kl 21:11 5167

Du tar utgangspunkt i 2021, fordi det regner du som bunn. PE på 10 er jo også svært lavt.

Gjennomsnittet av de aksjene som Kapital foreslår i siste nummer, er på vel 20 for 2020.

Jeg bruker PE som målestokk fordi det sier noe man kan sammenligne med andre selskaper.
På denne bakgrunnen, med en forventet PE i år på 2,5, holde jeg fast på at selskapet er svært billig!

Og med forventninger om utbytte inneværende år, med utbytte og meget lav PE, kan aksjen lett bli kalt grisebillig!

Regnestykket til Reserven er svært troverdig, og jeg tror mer på det enn et meglerfirma.
Redigert 16.06.2020 kl 21:15 Du må logge inn for å svare
DetErMeg
16.06.2020 kl 22:22 5059

Sykliske selskaper kjøper man med høy pe og selger på lav

Mye heller det enn motsatt.
ks1977
17.06.2020 kl 07:49 4727

Man kan ikke sammenligne PE på tvers av sektorer uten videre, spesielt ikke når man sammenligner sykliske aksjer med ikke-sykliske aksjer, men hele poenget mitt med dette var å vise at HUNT er latterlig lavt priset selv om dagens E er forvridd. En PE på 10 for bunnen i en syklisk aksje fremstår for meg som latterlig lav, så da må enten estimatene på E være for høye eller så bør P korrigere seg opp når panikken og kaoset har lagt seg og Mr Market skjønner hva E i bunn av syklusen vil være.

Jeg tok også utgangspunkt i Cleaves da Hannisdahl etter det jeg kan se har det verste scenariet og - etter mitt syn - "priset inn" all nedside (og sett bort i fra alle potensielle triggere på oppsiden). Tar vi utgangspunkt i Pareto sin rapport så har de et estimat for EPS på 0,03 cents for HUNT i 2021 (så ca samme som min korrigerte PE fra Cleaves) og angir også at consensus for HUNT i 2021 er på 7 cents. Konsensus er da en PE på rundt 5-6 i bunnen av syklusen, men jeg vil tro at konsensus vil bli nedjustert fremover. Det mest interessante avviket mellom Cleaves og Pareto er at sistnevnte tror at 2021 blir bunnåret og at vi får en recovery allerede i 2022 (hvilket i så fall kan bety at Mr Market vil starte å prise inn dette allerede i H2/2020 - hvis han tror på Pareto sitt scenario)

Det som er spesielt med tank nå er at vi var i startfasen av den riktige siden av syklusen, men så kom Corona og forstyrret bildet kraftig noe som har ført til en minisyklus inne i "godfasen" av syklusen. Og det er denne minisyklusen som Cleaves mener vil vare i 2021 og 2022, mens Pareto mener at den kun vil vare i 2021. Så er spørsmålet hvilken PE man synes er fair i bunnen av syklusen.

Tror ikke Reserven har noe regnestykke i denne tråden?
Argus
17.06.2020 kl 11:32 4551


Takk for oppklaringen, ks1977!

Det blir mange detaljer som jeg ikke har oversikt over.
Men jeg forstår det slik at vi er enige om at en PE på 10 (i 2021) også er svært lav og gjør aksjene billige på dagens kurs.

Så hvis vi forutsetter at Reservens utregninger fører til en fortjeneste pr. aksje i 2020 på kr. 1,50 og en PE på 2,5 etter dagens kurs,
så vil fortjenesten synke i 2021 og føre til en PE på 10.

Begge deler er svært lavt, og med det lovede utbyttet fom. 2020, så fremstår dagens kurs som latterlig lav.

Kan du komme inn og vise dine regnestykker, Reserven, men plusse på PE? Da får vi en full oversikt.
Cutter
17.06.2020 kl 12:24 4467

Hei, Fant frem dette innleget jeg la ut 26.11.2019. den gang kalte mange meg i....

Noe utbytte blir det uansett ikke før etter alle skuter er levert. Kjøper nok tilbake de solgte skutene fremfor utbytte. Hele flåten blir kjøpt opp samlet i Q3

Blir nok sånn. Det er vel også dette som er kommunisert av AF fra dag en!
tjommie
18.06.2020 kl 14:10 4108

RIP denne aksjen.

De må produsere noen triggere, det er altfor stille rundt denne aksjen. De må snakke om inntjening og belyse hvilken pengemaskin den er og vil være fremover, nå er en god timing å komme med sånt. Markedet generelt er blåst opp uten kontakt med virkeligheten og det er nok mange som kommer fra ymse selskaper nå med bra gevinster og ser etter andre muligheter
bellx
18.06.2020 kl 15:07 4256

Fredly er en dyktig kar men også en luring,han tenker nok mest på seg selv. Han og spettet er skumle å følge da de snur seg rundt på et øyeblikk.

Der kom refinansieringen. Perfekt. På disse kursene så er det vel tilbakekjøp av opptil 10 % av egne aksjer som står på programmet!

Hunter har sikret refinansiering på 1,5 milliarder
Hunter har mottatt forpliktelser på et lån på 157,5 millioner dollar fra Danske Bank, DNB, Nordea og SEB. Lånet tilsvarer 1,5 milliarder kroner.

Lånet vil ha en nedbetalingstid på 16 år, skriver selskapet i en børsmelding.
balle25
18.06.2020 kl 16:50 4191

Virker nå positiv den børsmeldingen som kom nå, 295 bp over Libor høres nå gunstig ut.Hva synes dere?
Redigert 18.06.2020 kl 16:51 Du må logge inn for å svare

25 bp over Libor høyere enn på de 4 andre båtene. Ny CBE blir vel ca. 20,5 k pr båt. Det kan vi like!
Game0ver
18.06.2020 kl 17:35 4017

En tanke som slo meg er at det ville vært dumt av de å bruke masse krutt på tilbakekjøp av aksjer eller utbytte før refinansiering var på plass. Det hadde ikke sett bra ut ovenfor lånegiver dersom selskapet først bruker masse penger på dette på mandag og spør pent om lån på tirsdag. Mulig det er helt ubetydelig, men jeg føler at det nærmer seg noe. Jeg heller mot tilbakekjøp av aksjer.
ks1977
18.06.2020 kl 17:35 4034

Skal ikke klage på rentene, spesielt ikke nå som Libor antageligvis kommer til å ligge nede med brukket rygg i flere år fremover. Skulle ønsket at de hadde utdypt hva de mente med "Etter det vil rentemarginen bli knyttet til en markedsjusteringsmekanisme".

Synes også at det er rart at ikke Laga er med i refinansieringen nå. Tolker det dit hen at HUNT kanskje vil bruke store deler av cash-flow i år (eller i hvert fall deler av året) ifbm refinansingen (les; deleverage ved at totalt lånebeløp går ned). Bra på lang sikt selvfølgelig, og veldig hyggelig å få en så lav cash break-even som det de guidet i Q1-rapporten, men skulle veldig gjerne likt å se de starte med både buybacks og utbytte asap (ikke nødvendigvis store beløpene, men i hvert fall vise markedet at de har startet).

Tror ikke på noe utbytte etter Q2. Vil vel bruke +/- ca USD 15 mill cash på refinansieringen. så det er vel ikke så mye rom for utbytte. Tipper på et lite utbytte etter Q3 i tillegg til buybacks. Full tillit til A.F at det vil disponeres til aksjonærenes beste. Strong by!
kelle
18.06.2020 kl 18:57 4229

Gikk inn igjen i dag med 70k, så får vi se hvordan det bærer avsted utover høsten. Det jobbes sikkert med å skaffe gode avtaler for de to siste fartøyene.
En ting er i alle fall sikkert at både 2 og 3 kvartalet blir mega bra.
Skal de kjøpe egne aksjer, kan tiden være inne nå og opp mot 4 kroner.
DetErMeg
18.06.2020 kl 19:40 4139

For en lav rente! Sammen med at det tar ned cbe for alle skipene til sammen for 15 000 dollar er jo bare helt strålende
ks1977
18.06.2020 kl 19:51 4133

Siste tre fartøyene takk (må ikke glemme Frigg) :) Skjønt jeg vil tippe (på tynn is nå) at de vil la de siste gå på spot (med mindre det dukker opp noen saftige muligheter da, men vil tro at det skal litt til for at det skjer nå) - spot skal jo tross alt lønne seg og nå er vel HUNT såpass derisket at de ikke trenger å bekymre seg for det heller.

Q4 blir også bra forresten (om den blir megabra gjenstår å se, men bra blir den uansett); Laga, Disen og Idun går (delvis) på TC da og ratene for de TCene (totalt ca 6mnd) dekker (nesten?) hele cash break-even for alle 7 damene i Q4 - så all inntjening på de resterende "15mnd" går rett på bunnlinja :)

Skal ikke spå aksjekursen i det korte løp, men det fundamentale synes jeg er veldig positivt (og da spesielt i det lange løp).

Bare for å slenge inn en spekulasjon på tampen; Hørte nettopp et ferskt intervju med Robert Bugbee (Scorpio) og han påpekte at ratene for produkttankere var 50% høyere for Q3 (så langt) enn normalt (og Q3 er det svakeste kvartalet historisk sett). Han trodde at destockingen (for produkttankere vel og merke) kanskje ville være over i løpet av Q3 og at vi ville gå tilbake til "normalt" allerede i Q4. Jeg synes det høres for godt ut til å være sant, men hvis det er sant så kan Mr Market få det travelt utover sommeren/høsten

Går helt etter boka dette. Etter refinansieringen vil Hunt ha en gjeldsgrad på 56,5% på 7 helt nye skip. Noen bedre?

Da vil vi gå inn i neste fase. Her er utdrag fra outlook fra Q1:

The Company is cautiously optimistic
for the outlook of the tanker market going forward and expects to be able to increasingly return capital to
shareholders as the investment phase draws to a close, either through dividends, share buybacks or a combination of
the two.

KS1977, Synes at det er fattig med oppdateringer fra Hunt, det er ikke din skyld hehe men vekstselskaper som har noe pleier å kaste nyheter ut i markedet for oppmerksomhet. Skrev forleden om et mulig utbytte for 3Q men etter å ha satt meg mer inn i selskapet så kommer det nok ikke noe utbytte før i 2024.

Hunt er et investeringsselskap

Majoritetseiere er mer interessert i å bygge opp kassen i selskapet. Om det blir gjeldfritt i 2024 vil fremtiden vise. Det som er interessant er at Fredly er en mann med teft for selskaper som vil gi vekst, hva blir det neste investeringsobjektet? Flere tankere? Utbytte blir det nok ikke.
Reserven
18.06.2020 kl 20:59 4002

 
Laga er med i refinansieringen:
https://newsweb.oslobors.no/message/508316   (18.06.2020)
"Hunter Tankers AS is pleased to announced that it has received binding commitments for
a USD 157.5m loan facility from a syndicate of banks ....."
    [USDm 52,5 per VLCC]

"The proceeds from the Facility, along with available cash at hand, will be used
to refinance Hunter Atla, Hunter Saga and Hunter Laga, which are currently
financed by sale-and-leasebacks with SFL Corporation Ltd."


"The Facility will have a repayment profile of
16 years and will carry an initial interest rate of Libor + 295bps for the first
twelve months, following which the interest rate margin will be subject to a
market adjustment mechanism."


----- ----- ----- ----- ----- -----

https://newsweb.oslobors.no/message/496116   (20.02.2020)
"Hunter Tankers AS is pleased to announce that it has signed a binding agreement for
a $220m loan facility from a syndicate of banks ....."
    [USDm 55,0 per VLCC]

"The proceeds will be used to fund the final instalments for the
Company's four remaining newbuild VLCCs, as well as general corporate purposes,
and will be drawn on delivery of each vessel. The facility will carry a
275bps margin over LIBOR, and have a 16 year repayment profile."


----- ----- ----- ----- ----- -----

Finansieringen av Atla, Saga og Laga er mao 20 basispunkter/bps (0,2%) høyere enn finansieringen av Freya, Disen, Idun og Frigg.

Kan skyldes at HUNT også får 16 år avdrag på de 3 eldste skipene som vil være nærmere 17 gamle når siste raste betales, mot de 4 som finansieres med 16 år avdrag rett fra verftet og vil være "bare" 16 år gamle når siste avdrag betales.

Eller fordi lånebeløpet er USDm 2,5 lavere for Atla, Saga og Laga (USDm 52,5) enn for Freya, Disen, Idun og Frigg (USDm 55,0).

3 måneder USD Libor (som er den som vanligvis refereres til som bare LIBOR):
https://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/usd-libor-interest-rate-3-months.aspx
https://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx
http://iborate.com/usd-libor

Redigert 18.06.2020 kl 21:19 Du må logge inn for å svare
ks1977
18.06.2020 kl 22:12 3846

Var denne setningen jeg ikke hang helt med på; "The refinancing of Hunter Atla and Hunter Saga is expected to be completed in approximately two months, while hunter Laga will be refinanced in the latter part of the year". Hvorfor senere i år og ikke nå?
ks1977
18.06.2020 kl 22:19 3867

Hvorfor 2024? Fra investorpresentasjonen i september 2019; "Shareholder distributions a top priority". Forventer derfor at HUNT faktisk starter med utbytte straks deriskingen og reduksjonen av cash break-even er i mål (skjønt jeg har ikke helt oversikten her, så mulig at både hele Q2 og Q3 går med her?)

Ellers så stemmer det at HUNT er et investeringsselskap, så det blir spennende å se veien videre som reder (hvor lenge vil det vare? Regner med at datterselskapet som nå straks eier alle 7 skipene blir solgt, men forhåpentligvis ikke enda), samt hvilke andre investeringsobjekter de finner (samt om de vil starte på dette før de selger rederdelen eller om de venter).

Personlig så håper jeg at HUNT vil være relativt raus med utbytter slik at jeg kan ruge på flest mulig aksjer på ubestemt tid. Er ikke så glad i selskaper hvor man faktisk må selge aksjene for å realisere gevinst (da må jeg også tenke mer på timing av markedet, og det kan jeg ikke)

Hunt kommer ikke til å være like raus med utbytter som Frontline. Hunt tjener riktignok mye fortiden og vil gjøre det fremover med finansieringen som ble publisert i dag. Men Hunt er et investeringsselskap, dvs et selskap til fordel for majoritetseierne, Fredly ... Om ikke lenge så kan det komme en aksjeemmisjon... utvanning av småaksjonærer.

Om ikke dette skjer så vil det ta 4 år å nedbetale skipene og da utbytte, mine spådommer.
Reserven
19.06.2020 kl 00:36 3766

Hvorfor lyver du bevisst for å lure andre til å selge aksjer billig til deg?

----- ----- ----- ----- ----- -----

👤 Sandsli invest  🕔  18.06.2020 kl 23:12
"Men Hunt er et investeringsselskap, dvs et selskap til fordel for majoritetseierne, Fredly"
https://finansavisen.no/forum/thread/213/view/2166075

Bevis at HUNT et investeringsselskap!
Hvorfor er et investeringsselskap til fordel for majoritetseierne?

----- ----- ----- ----- ----- -----

👤 Sandsli invest  🕔  18.06.2020 kl 23:12
"Om ikke dette skjer så vil det ta 4 år å nedbetale skipene og da utbytte"
https://finansavisen.no/forum/thread/213/view/2166075

Har du lest børsemeldingene, senest gårsdagens, hvor det står at skipene skal nedbetales over 16 år?

https://newsweb.oslobors.no/message/508316   (18.06.2020)
"The Facility will have a repayment profile of 16 years
and will carry an initial interest rate of Libor + 295bps for the first
twelve months, following which the interest rate margin will be subject to a
market adjustment mechanism."


https://newsweb.oslobors.no/message/496116   (20.02.2020)
"The proceeds will be used to fund the final instalments for the
Company's four remaining newbuild VLCCs, as well as general corporate purposes,
and will be drawn on delivery of each vessel. The facility will carry a
275bps margin over LIBOR, and have a 16 year repayment profile."
Reserven
19.06.2020 kl 00:38 3799

For å ha penger til både?
• Refinansiering
• Utbytte
• Tilbakekjøp av aksjer
ks1977
19.06.2020 kl 08:09 3559

@Reserven; Det er vel ikke en urimelig spekulasjon det, får håpe det bekreftes av noen pressemeldinger om tilbakekjøpe i løpet av måneden.

Grunnen til at jeg blir forvirret er at jeg ikke kan se at HUNT har behov for å skyve på refinansieringen (Atla og Saga skal jo ikke skje før om ca 2mnd, og Laga senere), men jeg tenkte ikke over på hvor opportunistiske Fredly&co er så det kan jo være at de ønsker å skyve på dette nettopp for å kunne kjøpe tilbake aksjer nå som kursen er så lav (og/eller å "rydde plass" i cash-flow til å posisjonere seg for utbytte - det er jo muligheter for alle tre dersom de går inn for det, kanskje det er nettopp det de gjør)
ks1977
19.06.2020 kl 08:18 3551

Hvorfor i huleste skal det komme en emisjon? En unødvendig 180-grader som rammer småaksjonærene hardt tror jeg vil være ganske farlig for styret, og det er heller ingenting som tyder på det - tvert imot så er alle grepene de gjør deriskende. Salget av nybygget i fjor + sale&leaseback + de 4 saftige 6mnd TCene er for meg klare bevis på at HUNT gjør det de kan for å unngå emisjon, og etter at finansieringen av de siste 4 er i mål så er det heller ikke noe behov/fare for emisjon (og når de nå har fått lånerefinansiering sale&leasebacken så har de heller ikke noen interesse av det). Den eneste grunnen til at HUNT skulle ønske mer penger er dersom de ønsker å hive seg rundt på neste investeringside nå, men emisjon for å gjøre det? Nei, det vil være farlig tror jeg (og også å skyte seg selv i foten).

Ellers så er det som reserven har påpekt lang nedbetalingstid på skipene, og jeg ser ingen grunn til at HUNT skulle ønske å nedbetale skipene tidligere - spesielt ikke i dagens renteklima. Det er fullt mulig at HUNT ikke har lån på skipene om 4 år, men da er det fordi at de har solgt de :p Det vil de nok gjøre på et eller annet tidspunkt, og skal jeg ønsketippe tidspunkt så er 2024 et godt alternativ slik det ser ut i dag - spørs hvor mye vi skal melke først.

Betyr vel at utbytter først kommer neste år?
Med bunnsolid finansiering og lavere gjeld lever jeg godt med det, eventuelt:)
Argus
19.06.2020 kl 11:20 3206


Fin tråd, Reserven og ks1977!

Dere rydder opp i noen uklarheter. Så hold denne ved like og ikke la noen få ødelegge tråden med dilletanterier....

Det er viktig å få noen kommentarer til hva som skjer i selskapet - og også hva som ikke skjer. Med det siste tenker jeg på utbytte. Jeg har oppfattet Fredly og co dithen at det blir utbytteutbetaling i år. Det ble først uttalt klart i desember 2019 og så gjentatt nå nylig at man vil tilbakeføre midler til aksjonærene. Jeg oppfatter det slik at dette kan skje både ved at selskapet kjøper aksjer, og ved utbytte, men utbytte er vel det man først og fremst forbinder med tilbakeføring av midler.

Ellers synes jeg spørsmålet om PE fortsatt er litt uavklart. Kan jeg trekke noen ressurser på det fra deg, Reserven?
kamelen
19.06.2020 kl 11:25 3205

De holder tråden i live med meninger dere liker å hørre ? Kursen går allikevel bare en vei, utrolig at enkelte ikke skjønner hva de investerer pengene sine i. Du har ikke lyst å vær i tank nå neste årene - snart er vi under 3 og hvor mye hjelper det i form av avkastning at noen skriver det du vil hørre. Markedet er helt åpenbart uenig og det ser hvem som helst, som vil se da og ikke har skylappene så til de grader på hehe.
Argus
19.06.2020 kl 12:16 3156

Jeg mener at du tar positivt feil av denne tråden. Den er ikke en hausse-tråd, men en tråd for å utveksle meninger om fakta i selskapet.

Når jeg f.eks. anfører at PE anslås til 2,5 i 2020, og noen andre anfører at PE i 2020 vil ligge på 10, så er man saklig uenig. Men det betyr ikke at jeg hausser fordi jeg viser til en så lav PE fordi jeg kan belegge det med tall som andre har fremskaffet; les her Reserven. Og jeg må eventuelt respektere det dersom andre er uenig med meg.

Men det som kanskje er uvant for deg, kamelen, er at denne meningsutvekslingen skjer uten krangling, noe som er sjelden her på HO.
Jeg foretrekker det slik, fordi da fremkommer det mest fakta og mindre udokumenterte meninger.

Forøvrig har aksjekursen falt til kr. 3,28 den 18. juni og stiger for øyeblikket noen øre. I går kom også meldingen om refinansieringen som vil føre til at selvkost faller til under 20.000 pr. fat pr. dag. Ulempen er at dette ikke skjer med en gang. RSI i Hunter er nå under 20, så det er mye å gå på i dagene fremover. Ellers er det tekniske bunnpunktet på kr. 3,17, i følge Investtech, og dersom bunnen var i går på kr. 3,28, er vi i starten av en solid oppgang nå.

Tar jeg feil, får du arrestere meg, ikke nå, men om to uker!
Redigert 19.06.2020 kl 12:24 Du må logge inn for å svare
ks1977
19.06.2020 kl 12:17 3361

kamelen; Jeg er fullt klar over hva jeg investerer i, og jeg har DEFINITIVT lyst til å være her de neste årene! Timing er vanskelig, så hva kursen er om 6 mnd tørr jeg ikke spå, men at kursen skal være lavere om 1-2 år har jeg svært liten tro på.

Ellers så må du bestemme deg; enten så må man vite hva man investerer pengene sine i, eller så må man høre på Mr Market. Mr Market ser jo bare tuppen av sin egen nesetipp og klarte ikke engang å forutse at WTI Futures ville kollapse selv om alle visste at det var ekstremt lite lagringskapasitet... Akkurat nå så er Mr Market så fokusert på "ratekollapsen" som vi alle vet vil komme, at han ikke klarer å se det som kommer etterpå - og det er her det gjelder å vite hva man investerer i!

Det "morsomme" med Mr Market er at han bare ser 12-18mnd frem i tid. Så da er spørsmålet NÅR ratene går tilbake til pre-Corona nivå, og så kan du trekke fra 12-18mnd fra det og så få et estimat på når Mr Market vil snu. Ytterpunktene i så måte er Pareto (2022) og Cleaves (H2/2023), men selv med Cleaves så vil dette snu før "neste årene". I mellomtiden vil HUNT tjene penger (flesk i år, og så "lommerusk" neste år - kanskje 10% av markedsverdien sin, før vi går tilbake til vedvarende flesk i 2022 eller 2023 og utover)
ks1977
19.06.2020 kl 12:33 3294

Mulig det er en misforståelse ute og går ifht PE?
PE 2,5 er estimat for 2020, mens PE 10 er estimat for 2021 - gitt samme aksjekurs

Tank er ekstremt syklisk så å bruke PE er i utgangspunktet uheldig (med mindre man bruker gjennomsnittet over syklusen, eller en diskonteringsrente), men grunnen til at jeg i det hele tatt nevnte PE på 10 er at det er et estimat på hvor HUNT vil være i BUNN av syklusen når ratene er dårlige og konkurrentene taper penger. Og det synes jeg er lavt, spesielt for en syklisk aksje.

Går du til en vilkårlig investor og spør om de er villig til å låse pengene sine i 5 år for en PE på 2,5 (år 1), 10 (år 2), 10 (år 3), 2,5 (år 4) og 2,5 (år 5) så tror jeg de aller fleste vil tro at du har noen kommafeil, det vil jo gi en totalavkastning på 140% over 5 år (gitt at dette går til utbytte eller gjenspeiles i aksjekursen). Selvfølgelig usikkerheter i alle ender her, men jeg dro fram Cleaves da det for meg virker som et veldig konservativt scenario (legg merke til at Cleaves tror at HUNT er det eneste tankselskapet som vil tjene penger både i 2021 og 2022) og så blir det spennende å se hva Cleaves tror om HUNT nå som finansiering og refinansiering er i boks