En fot i bakken

ks1977
HUNT 03.06.2020 kl 09:54 113377

Ser at det hovedsakelig er baissing, haussing samt bevisste forsøk på kursmanipulasjon som preger "diskusjonene" på forumet, så tenker at det kanskje hadde vært greit å ta en fot i bakken.

Hvor lenge ratene forblir høye er det umulig å spå da bildet er for kaotisk til å kunne gjøre gode kvalifiserte gjetninger. Det eneste vi vet er at ratene så langt har vært (unormalt) gode, at vi på et eller annet tidspunkt (min personlig gjetning er enten Q3/2020 eller Q2/2021) vil se et betydelig press på ratene, og at vi har en rekordlav ordrebok som sannsynligvis kommer til å forbli lav frem til IMO2030 er avklart.

Personlig så har jeg problemer med å se et scenarie hvor gjennomsnittlig spotrate for 2021 og 2022 skal kunne være på 17,4k og 22,5k (det laveste vi har hatt siden 2007 var i 2018 med 15,5k) samtidig som at skraping forholder seg "lavt" med 12MDWT for hvert av årene (mot 20MDWT i 2018), men jeg velger likevel å ta utgangspunkt i Cleaves sin analyse da jeg føler at det er et konservativt utgangspunkt (det er vel også den analytikeren med lavest kursmål på kort sikt?).

I mai-rapporten hvor Clevaes nedgraderte hele sektoren og satte kursmål for HUNT på 2,9NOK så har Cleaves likevel;
Net earnings 2020 = 57
Net earnings 2021 = 9
Net earnings 2022 = 8
Net earnings 2023 = 78
Net earnings 2024 = 78 (denne fremgår ikke av rapporten, men estimerte rater frem til Q3/24 fremgår på side 13 og de er høyere enn 2023 så setter 2024=2023)

For en discounted cash-flow analyse så må man jo ta med hele levetiden, men jeg stopper i 2024 (selv om Cleaves estimerer at supersyklusen starter H2/2023).
Vi må likevel korrigere estimatene til Cleaves noe;
1) Rapporten er laget før TCene som HUNT låste for Disen og Idun. Dersom jeg summerer Q1, guidingen for Q2 (89% var inngått), TCene for Q3&Q4, samt en spotrate for Q3&Q4 på 25k (hvilket bør være konservativt for ECO med scrubber) så får jeg net earnings på 70 (jeg har da blant annet ignorert off-hire, samt benyttet 20,5k fra og med Q2)
2) For 2021 og 2022 så har Cleaves cash-break even på 26,1 og 26,2 (før 22,4k i 2023). Dette vil jo selvfølgelig avhenge av renter fremover, men det er ingen grunn til å tro at rentene skal hardt opp på kort sikt. Rapporten kom jo også før HUNT sin finansiering hvor HUNT guider cash break-even på 20,5k når hele flåten er på vannet. Tillater meg derfor å korrigere Cleaves sin cash break-even estimat med 5k for 2021 og 2022, noe som med 7 skip utgjør knappe 13MUSD pr år. For 2023 og 2024 så har Cleaves 22,4, men jeg lar det stå (selv om det utgjør ytterligere 5MUSD hvert år)

Korrigert net income (konservativt i mitt hode) blir da;
Net earnings 2020 = 70
Net earnings 2021 = 22
Net earnings 2022 = 21
Net earnings 2023 = 78
Net earnings 2024 = 78
Tar vi utgangspunkt i en kurs på 3,5NOK og USD/NOK 10 (dette er den mest spennende jokeren fremover), dvs et market cap på 200MUSD, og krever at hele market cap skal være tjent inn innen 2024 så må jeg benytte en diskonteringsrente på 13%.

Dette er da, etter mitt syn, et konservativt scenarie hvor ingen oppside (nye sanksjoner mot Cosco, bunkerspris tilbake til Q1-nivå osv) er tatt med. Samtidig har jeg da krevd 100% avkastning etter 5 år, samt forutsatt at kursen (og utbytte) ikke stiger mer enn net earnings. Jeg har også fullstendig ignorert mesteparten av supersyklusen.

For meg så er risk/reward for HUNT absurd god, men praktisk talt ingen nedside (på lang sikt) og veldig høy oppside (på lang sikt) samtidig som at man er eksponert for evt triggere (på kort sikt). Jeg har dog ingen formening om hva Mr Market bestemmer seg for på kort sikt, men med en diskonteringsrente på 13% i noe jeg ser på som et urealistisk worst case scenario - og hvor vi høyst sannsynlig også får en kraftig reprising oppover senest i 2023 - er mer enn godt nok for meg til å gå inn på disse nivåene. Skjønt dersom man synes at Cleaves er optimistisk, at en diskonteringsrente på 13% ikke er god nok, at vi ikke får noen supersyklus, ikke får noen reprising i et fremtidig bullmarket, så kan man jo komme frem til en annen konklusjon. Man kan jo også spekulere i om hvor lavt Mr Market vil presse HUNT (selv om HUNT mest sannsynlig ikke kommer til å tape penger verken i 2021 eller 2022).
Redigert 21.01.2021 kl 06:16 Du må logge inn for å svare

Dette var gode nyheter. Usd 20K i pluss pr dag i 6-8 mnd, i disse corona tider -:)...
Det er å tro at markedet etterhvert vil bedre seg ettersom vi kommer oss ut av corona tiden. Da vil denne båten tjene enda mer penger, fort dobbelt så mye...
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
coprime
21.08.2020 kl 10:00 10720

Hvorfor er det ikke mer presisert enn 6-8 mnd? Er timecharter-kontrakten en slags som en opsjon som kan exercises etter 6 mnd?
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
mber
21.08.2020 kl 10:05 10735

en båt på TC har også flere faktureringsdager :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
zomi
21.08.2020 kl 10:09 10713

Ytterligere derisk i caset som nå fremstår som svært bunnsolid! Og neste uke presenteres et knallsterkt Q2 og meget sannsynlig meget positiv guiding for Q3 og resten av 2020. Og enig med deg ks1977 i at dette gir god grunn til styrket tro på et bedret marked fra Q1/Q2 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
21.08.2020 kl 10:19 10819

De andre TCene HUNT har/har hatt har vel alle vært på 6mnd, så virker som at HUNT foretrekker det tidsintervallet.

For Frigg så virker det som at noen har en opsjon på 2mnd forlengelse (uten at jeg vet om det er HUNT eller motparten - kanskje mest nærliggende å tro motparten?)
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
21.08.2020 kl 10:24 10797

Fuelpriser og spread ja (selv om futures indikerer sakte, men sikker, stigning på spread opp til 100$ - hvilket virker konservativt på meg), men jeg forventer pressede rater i Q2&Q3 2021 (for det løsner igjen i Q4/2021). Det er jo vanlig, men kanskje enda mer presset enn normalt? (vanskelig å si - kommer an på hvordan destockingen går frem til da).

Ellers blir det spennende å se hvordan HUNT-caset går i lavsesongen 2021; selv med dagens lave fuelpriser og spread, så ser det ikke ut som at HUNT vil ha slutninger under (kommende) cash break-even. Har markedet skjønt dette?
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
Argus
21.08.2020 kl 11:08 10656

Hadde ikke trodd at Hunter ville oppnå en så god rate på sin siste levering. Denne raten sikrer Hunter cirka 20.000 dollar pr. dag i overskudd bare for Frigg!

Da er snart hele flåten sikret ut året med kontrakter på gjennomsnitlig 70.000 dollar pr. dag pr. skip.

Det synes som om markedet har tatt inn over seg at ratene vil bli svake i perioden 01.01.-30.09.2021, men kursstigningen de siste par ukene tilsier at dette nå er greit og at investorene ser at det kan bli et lite overskudd også i denne perioden, på tross av svake rater.

For de langsiktige vil dette være gunstig: Lav formueskatt i et par år, med utsikter til utbytte om ikke lenge og forventninger om betydelig høyere rater fom. 2022.
Jeg er ikke så langsiktig, men ser muligheten.

Dette må vel egentlig være supergunstig for en oppkjøper som kan benytte de neste 12 månedene til å konsolidere Hunter-flåten før den integreres i en større flåte.

Samtlige aksjer selges for kr. 6,50 pr. 01.11.2020.......
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
27.08.2020 kl 11:18 10224

Atla og Saga under egen paraply og dermed vesentlig redusert CBE, men gjenstår å få Laga under Hunter-paraplyen før vi er nede i CBE på 20,5k.

Apropos Laga;
Av siste lånefasilitet på 157,5MUSD så benyttet HUNT 100,4MUSD for Atla og Saga (dette i Q3 og ikke Q2). Resterende 57,1MUSD er vel tenkt for Laga?
Hunt måtte ut med 117,8MUSD totalt for å kjøpe fri Atla og Saga, dvs 58,9MUSD pr skip. Er vel samme beløp som gjelder for Laga?

For øvrig fremgår det av presentasjonens side 3;
Capital commitments Q2=87, Q3=224, Q4=0, Q1=0. Dette er vel ut over gjenkjøpene av Atla, Saga og Laga
Debt drawn/capacity Q2=53, Q3=206, Q4=53, Q1=53. Betyr dette at de har tenkt å hoste opp 18MUSD av egen lomme for de siste nybyggene?

Under subsequent events;
"The delivery of Hunter Frigg marks the end of the Company’s newbuilding program with all seven VLCCs having successfully been delivered and put in operation".
Så nybyggprogrammet er nå (Q3 vel å merke) ferdig, og finansieringen av siste skip er på plass (i Q3 ut fra tabellen i presentasjonen). Da gjenstår bare Laga (i løpet av året, skal vi tippe Q3 her også?).

83% av Q3 er sikret på 66k (hovedsakelig TC). Siste 17% blir vel langt lavere enn dette.
For Q4 har vi inntil 4 skip på TC (med totalt 9 skipsmåneder av 21) som samlet vil generere ca 585MUSD, dvs Q4 er allerede i overskudd.
For Q1 så har vi kun Frigg på TC.

Vil HUNT kjøre enda mer konservativt og bygge krigskasse, eller er det tid for buybacks og/eller utbytte i løpet av Q3 eller Q4?
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
Grylls
27.08.2020 kl 12:22 10077

Tror det kommer veldig an på utsiktene for Q4. Per nå ser det greit ut, men markedet er vel ikke det beste verken for spot eller TC-avtaler for øyeblikktet.

Uansett bør Q3 overgå Q2 marginalt med flere skip som tjener inn penger, og lavere break-even. Ser vi et oppsving i ratene mot vinteren og et snitt på $40000 for de resterende 55% av Q4 så vil de være i en god posisjon til å begynne utbetalingen etter inneværende kvartal. Da bør de ligge på EPS $0,3+ for Q3 og $0,2~ for Q4.

Fiffig reaksjon fra Mr. Market i dag i alle fall...

Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
05.09.2020 kl 12:18 9621

Intervju med CEO EURN, kan være verdt å få med seg; https://www.youtube.com/watch?v=K5rmAKK1sME
Av negative ting så forventer han ikke bare resten av Q3, men også Q4 å være svakt (skjønt han sa ikke hva han mente med svak Q4)
Av positive ting så mener han at vi er i en bedre situasjon nå enn ved inngangen til 2020 (pga enda bedre/mindre ordrebok vs skipsflåte)

Blir spennende å se både på ordreboka fremover, men også på skraping (3-4MUSD for special surveys, og ytterligere 1,5MUSD for ballastvannrenseanlegg).
Husker jeg rett så har nå både CEO FRO og CEO EURN uttalt at de 4 gode kvartalene vi har hatt øker sannsynligheten for skraping ("you don't throw good money after bad money"), skjønt det gjenstår å se om de har rett
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
kentove
05.09.2020 kl 19:49 9400

går vel iallefall 1,20 kr i overskudd i år, på kursen virker det som det er utbetalt fra cash, mens det er brukt til bedre finansiering :/
This time, however, the VLCC orderbook counts 66 vessels,
its lowest point since the mid-90’s relative to the existing fleet. The VLCC phaseout potential is even larger than
the orderbook, with zero vessels scrapped this year and 98 vessels turning 20 years or more during the next 2.5
years. In addition, ordering activity remains muted, with only 5 vessels ordered so far in 2020. This means that
there is potential for stagnating, or even negative, fleet growth in the coming years
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
zomi
06.09.2020 kl 09:35 9066

Svake rater frem til desember er ikke så greit for tank generelt, men veldig greit for Hunt! Hunt tjener uansett penger som gress frem til slutten av Q4, og et dårlig marked i høst/vinter vil kunne føre til fortgang på fremtidig skraping av skip. De viktigste driverne for at Hunter skal fortsette suksessen som case er: 1. økte oljepriser fra slutten av 2020 og en sakte men sikker økning i oljeprisen de neste årene, 2. at ordreboken nybygg (i dag på 66 skip) fortsetter å glimre med lave tall, 3. At oljeetterspørselen tar seg opp fra slutten av Q4 2020 (vi vil blant annet helt sikkert se de første godkjente vaksinene i slutten av året) og gradvis kryper tilbake mot 2019-nivåer i 2021 og 2022 og 4. at nærmere 100 gamle damer skrapes de neste to årene. Det er all mulig grunn til å tro på at nevnte drivere vil slå til fremover. I så fall er HUNT en aksje man har lyst å eie mange av!! Kjøper man aksjen til dagens priser, og er man villig til å sitte long i dette caset, så vil man fort kunne sitte igjen med en tripling om 2-3 år!
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
06.09.2020 kl 09:39 9089

Synes å huske en som sa noe slik som "hvem f... vet hva som skjer i Q4". Mon tro hvem det kan ha vært...

Ellers så burde du i det minste ha skrevet hva du mener med "ikke bra" og "tank";
HUNT for sin del har allerede ca 9 skipsmåneder på TC med en inntekt på totalt 17,5MUSD, eller 21,4kUSD pr dag pr skip. Forutsetter vi at de kommer ned på (eller i nærheten av) estimerte 20,5k i CBE i Q4 så er vi allerede i break even for Q4 om så ingen av spot-damene får inn noen inntekt. Sier vi at HUNT får usle 10k i snitt for spot, hvilket vil være historisk elendig (og etter mitt syn usannsynlig som snitt for Q4 for ECO scrubbers) så får vi en totalinntekt på 21,2MUSD eller 33kUSD pr skip pr dag. Skulle gi EPS på 1,5 cents for Q4 med CBE på 20,5k. Ikke videre dårlig det.

Ellers så har du uttalt for tre dager siden at raten ikke kan gå lavere, og rater for ECO scrubber er vel fortsatt 15k og opp, så da har jeg - i følge deg - vært for konservativ i mitt "estimat" for Q4 over. For ikke å glemme ditt utsagt om at "Når det er svarte natta kjøper vi shipping" - høres ut som svarte natta på deg
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
Sjøbris
06.09.2020 kl 10:20 9025

Bra skrevet.

Jeg akkumulerer sakte. Hunter sin tid vil komme.
Det står skrevet i profetien. Vi har god tid.

Gleder meg til å innløse gevinst på denne om noen års tid.

Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ruda
07.09.2020 kl 10:10 8452

Har stor tro på at vi har passert 4 før nyttår
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
09.09.2020 kl 09:56 7916

En liten bursdagsgave til meg fra HUNT, det var jo snilt; https://newsweb.oslobors.no/message/513102

Mye spennende her. Kanskje spesielt 5k premiumen selv i dette markedet.
Jeg likte ikke at de har omformulert sine lovnader til oss til "Objective is to return all surplus cash to shareholders, either through dividends, buybacks or deleveraging", men er usikker på om det faktisk betyr noe. De har jo prioritert deleveraging 100% så langt i år, så håper at de går over til buybacks&utbytte når refinansieringen av Laga er i boks. Usikker på om vi kan lese noe i søylene på Q3 est, Q4 est og Pro Forma (kommentaren til Pro Forma har visst falt ut i presentasjonen, så vet ikke om PF skal leses som etter Q4 est, eller om Q4 est kan byttes ut med PF dersom refinansieringen skjer i Q4)
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
awkward
09.09.2020 kl 10:12 8031

Jeg noterte meg også den endringen.
Deleveraging har fremstått som særdeles klokt, frem til nå.
Men om noe, så hadde jeg forventet at fokus nå fremover skulle være dividends/buybacks.
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
Buyin85
09.09.2020 kl 13:06 8014

Ser siste slide er «Q&A». Noen som kjenner til om den har vært benyttet i webcast / presentasjon?

Vært nyttig med en tilsvarende webcast som de større tankselskapene har ifm kvartalspresentasjon.

Alternativt mange podkaster som kunne gitt god publisitet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
zomi
09.09.2020 kl 13:18 8028

Jeg tror ikke deleveraging i teksten betyr at de nødvendigvis vil fortsette med denne strategien som hovedfokus. Heller at de vil ha mest mulig armslag og et stort verktøyskrin, just in case, bakt inn i dagens presentasjon.

Og gratulerer med dagen ks :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
09.09.2020 kl 15:19 7949

Nei, jeg tror ikke at deleverage blir hovedfokuset fremover. Jeg kan heller ikke se den store grunnen til det lenger, gitt ledende CBE allerede, men jeg synes at det var et "uheldig" signal å gi (spesielt siden en del aksjonærer nok er lei av å vente på utbytte).

Ellers så har de jo vært ganske så flinke med PR i det siste, så regner med at vi får en PR når Laga er i boks. Og når så skjer så kan vi kanskje begynne å forvente buybacks etterhvert?

Takk :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
Reserven
10.09.2020 kl 15:56 7593

Tror at det er presentasjonen HUNT skal holde på den årlige Pareto Energikonferansen (som tidligere het Pareto Oil & Offshore), i år 16-17 september:
https://www.paretosec.no/aktuelt/energikonferansen-2020
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare

Det kan bli interessant.
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
14.09.2020 kl 10:12 7028

Med dagens pressemelding/market update (https://newsweb.oslobors.no/message/513465) om call option for Hunter Atla nå er avropt og vil bli finansiert med 157,5MUSD lånet + cash, så tillater jeg meg å børste litt støv av regnestykket mitt igjen. Fint om noen bears vil argumentere her (med utgangspunkt i tall vel og merke, og ikke bare ubegrunnet synsing).

Nybygg, ref Q2-presentasjonens side 3;
Capital commitments Q2=87, Q3=224, Q4=0, Q1=0 (legger til grunn at dette kun er nybygg, dvs ut over gjenkjøpene av Atla, Saga og Laga)
Debt drawn/capacity Q2=53, Q3=206, Q4=53, Q1=53
Dvs Q2= 34 tok de fra egen lomme? Videre Q3=18 i "manko", dvs fra egen lomme? Q4=53 til overs? Q1=53 til overs?
Ut fra det så ser det ut til at de har tenkt å hoste opp 18MUSD fra egen lomme i Q3 for de siste nybyggene (og så har de 2x53MUSD rest av kapasiteten tilgjengelig)
Fra Q2-rapporten så har vi cash&cash equivalents pr 30.06.2020 på 17MUSD

Refinansiering (Atla, Saga og nå Laga);
HUNT måtte ut med 117,8MUSD totalt for å kjøpe fri Atla og Saga, dvs 58,9MUSD pr skip.
Av siste lånefasilitet på 157,5MUSD så benyttet HUNT 100,4MUSD for Atla og Saga, dvs 50,2MUSD pr skip.
Fra dagens pressemelding står det at Laga vil kjøpes fri med denne lånefasiliteten og cash, dvs at HUNT må ut med ca 59-50=9MUSD av egen lomme her.
Siden de har "trenert" Laga til nå (vel, om to måneder) så antar jeg at de ikke har tenkt å bruke resten av lånefasilitetene for nybygg, men betale de siste 9MUSD av egen lomme. Av dagens pressemelding så har de nå fixed 70% av H2 til 63k (normalt så ville jeg da tatt et mye svakere Q3 enn Q4, men vi hadde jo mange solide TCer gjennom Q3 så bruker 63k som snitt for Q3 som kanskje er bittelitt lavt). CBE i Q2 var på 23,7k tror jeg, så nesten 40k i fortjeneste pr skip pr dag (gitt 100% utnyttelse). Tar vi utgangspunkt i 6 skip (Frigg startet sent august på 40k) så får vi ca 6 skip x 92 dager x 40k fortjeneste = 22MUSD. Mer enn nok til å dekke de 9MUSD (jeg har riktignok ignorert cash-flowen her - noen hevdet at TI forskuddsbetalte uten at jeg har innsikt i om det stemmer eller ikke).

[refinansiering av Laga] "Is expected to close in approximately two months". Så i løpet av Q3 så vil nybyggsprogrammet være ferdig (ref Q2-presentasjonen), og i Q4 så vil refinansieringen av sale&leaseback være ferdig (ref dagens pressemelding). Nybyggsprogrammet er fullfinansiert ila Q3 med cash pr 30.06.2020, tilbakekjøpet av Laga vil bli utført november (og overskuddet fra Q3 alene er mer enn nok til å dekke differansen de trenger her), og i tillegg har de 2x53MUSD fra lånefasilitetene (pluss 22MUSD-9MUSD=12MUSD fra overskudd Q3)

Er jeg virkelig på bærtur dersom jeg forventer at HUNT starter med buybacks og/eller utbytte i løpet av året? (om ikke Q3 så i Q4, eller i verste fall ifbm Q4-rapporten) Ser som sagt ut for meg at de kan hvis de vil (med mindre det har vært noe med liten skrift i avtalene de har hatt, og/eller at de har ventet på cash-flowen for å kjøpe fri Laga). Med bransjens laveste CBE (ila Q4), ECO&scrubber premium (p.t 5k iflg fersk presentasjon), 106MUSD av ubenyttet lånefasilitet, og nå litt mer synlighet inn i 2021 (Frigg på 6-8mnd 40k fra august og nå Disen på 5-7mnd 38k fra november) så ligger vel alt til rette for at de KAN dersom de VIL. Så er spørsmålet hvor konservative de ønsker å være (bedre å være litt for konservativ nå enn å starte med buybacks/utbytte nå og så måtte utvanne senere, selv om det skal mye til for at HUNT klarer å gå med underskudd i 2021)
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
Reserven
16.09.2020 kl 16:50 6508

HUNT presenterer ikke på Pareto Energikonferansen 2020, men alle Fredriksen rederiene er der:
https://www.paretosec.no/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2fFiles%2fPareto-Securities-Energy-Conference-Agenda-2020.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
14.12.2020 kl 10:54 5741

Ikke ofte vi får muligheten til å sammenligne rater skikkelig da det er relativt få slutninger, og de slutninger som er som regel er ulike ruter (og derav epler og pærer) og/eller dato (og dermed grønne og røde epler), men i dag fikk vi en sjelden godbit fra Tankers International da vi har tre slutninger (vel, subs) for eksakt samme rute og dato; Unipec har grafset til seg tre VLCCer for AG/China for 27. desember;

Eagle Victoria (2016 VLSFO) = 49,12 dager og 12,8k/dag
V. Excellence (2017 scrubber) = 48,78 dager and 18,96k/dag
Nissos Despotiko (2019 scrubber) = 57,37 dager and 20,27k/dag

Ser ut som at scrubber her utgjør 5k/dag (muligens noe mindre da Eagle Victoria er noe bittelitt mindre enn de to andre).

I tillegg så skal Nissos Despotiko bruke flere dager, og likevel få mer betalt pr dag. Ut fra det jeg kan se på vesselfinder så er Nissos Despotiko litt større enn Excellence, men det forsvarer ikke hele forskjellen. Husker ikke i farten om det var i 2016 eller 2017 at ECO ble mye bedre, er det det som utgjør resten av forskjellen mellom disse to damene?

Samme oversikt som over, men med "totalinntekt";
Eagle Victoria (2016 VLSFO) = 49,12 dager og 12,8k/dag = 628,736k
V. Excellence (2017 scrubber) = 48,78 dager and 18,96k/dag = 924,8688k (47% mer enn 2016 VLSFO)
Nissos Despotiko (2019 scrubber) = 57,37 dager and 20,27k/dag = 1162,89k (26% mer enn 2017 scrubber og 85% mer enn 2016 VLSFO)
For at HUNT skal tape penger på sine damer, så må non-scrubber non-ECO tape mye på sine damer - for ikke å snakke om de gamle non-scrubber damene...
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
zomi
14.12.2020 kl 11:14 5693

Fin og opplysende observasjon du gjør der! Sannsynligvis ECO som utgjør resterende forskjell.
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
12.01.2021 kl 10:02 5113

Pareto melder rykter om tre VLCCer til skroting;
Eurodestiny (2003) - som har hentet last i Venezuela siste halvår - til Pakistan 400$/LDT
Gemini (1999) - vært på flytende lagring og også i Venezuela i fjor - til Bangladesh [ukjent pris, men skal også ha vært rapportert solgt il 19MUSD (hvis det stemmer og hvis det var til skroting så snakker vi 467$/LDT)
Merlion (1999) - ombygd VLCC til FSO

VLSFO har nå doblet seg siden bunnen i slutten av april og ligger på ca 450$/tonn (globalt snitt). Antar vi at ECO bruker 35 tonn mindre pr dag så utgjør dette nå 15kUSD pr dag.

I tillegg har HFO-VLSFO spreaden steget til rundt 100$/tonn. Antar vi 65 tonn pr dag så utgjør det 6,5kUSD/dag.

HUNT sine skip skal da ha en betydelig fordel (ECO, scrubber og også litt større lastekapasitet) i markedet.

Vi nærmer oss nå også i slutten av høysesongen for denne gang (uten at ratene har vært mye å skrive hjem om). Vil vi omsider se et rush av skroting, eller må vi leve med lav skroting også i år?
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare

Tolker man det lille som er mulig å lese i denne artikkelen, er dette bare starten.
https://www.tradewindsnews.com/bulkers/maran-vlcc-and-sinokor-vloc-kick-off-bangladeshi-demolition-derby/2-1-942660
Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
12.01.2021 kl 13:16 4855

Jeg skal ikke driste meg til å spå noe om hvor mye (eller lite) som blir skrapet, men det som taler for skraping;
1) 25% av flåten er "moden" for skraping (les; må gjennom dyre special surveys)
2) Vi har hatt et halvt år med elendige/dårlige rater
3) Høysesongen er snart over for denne gang, hvilket betyr at vi normalt sett har et halvår med dårlige rater (og ratene er lave til å begynne med)
4) Nye nedstengninger gir lavere oljeproduksjon og dermed lavere behov for frakt
5) Oljepris (samt spread mellom bunkerstypene) har økt og gir økonomisk press på de gamle damene
6) Den grønne bølgen får mer og mer gjennomslagskraft (9 av 10 befraktere foretrekker allerede moderne skip)
7) Anstendige stålpriser - tiltakspakkene (og kanskje forsterket med presidentskiftet i USA) kan kanskje opprettholde og/eller bedre dette ytterligere (mye av tiltakspakkene går jo til infrastruktur = økt etterspørsel etter stål)

Ikke alle punktene her er positive for aksjonærer på kort sikt...

Punkter som taler mot skraping;
1) Fortsatt høye bruktpriser
2) Forventning om bullmarked i fremtiden kan motivere til å holde på de gamle skipene
3) Mulig "økte distanser" på den oljen som produseres? (les; skjevhet i produksjonskuttene hvor de korte distansene er de det forsvinner mest av)
4) Nybygg (ordreboken er fortsatt lav, men vi har sett noe påfyll der på tampen av 2020)

Redigert 21.01.2021 kl 05:40 Du må logge inn for å svare
ks1977
06.02.2021 kl 10:33 4368

Noen som har sammenlignet de ulike spådommene for oljeproduksjon (eller mer viktig; tonnmil) for 2021?

Har tatt det for gitt at H1/2021 blir stygg ratemessig (først og fremst for konkurrentene - HUNT har jo TCer gjennom hele Q1, og selv når offisielle" rater har ligget rundt 0 så har ECO scrubber ligget tett opp mot 15k), men er jeg for pessimistisk?

Avhenger jo selvfølgelig av vaksinering, lock-downs, mutasjoner osv, men la merke til følgende i dagens weekly opinion fra Poten&Partners;

"Unfortunately, in 2020, ton-mile demand for crude oil tankers fell by 5% compared to 2019, largely in line with the decline in global oil demand. On the
bright side, the expected increase in oil demand in 2021 should also translate into an equivalent increase in tanker demand"

Regner med at de med "equivalent increase" ikke mener ekvivalent med fallet i 2020? Samt at "going the extra mile" (som de har kalt innspillet) sikter (først og fremst) til 2020 og ikke 2021? [fallet i tonnmil i 2020 (5,5%) er mindre enn fallet i oljetransport (6,4%)]
ks1977
25.02.2021 kl 12:36 3757

Lurer på hvilke tanker Fredly&co har med å selge Atla;
Er de redd for at USD/NOK vil svekkes mer enn hva de forventer at markedet vil gi de neste par-tre årene?
Vil de bare være (over)konservative og selge en båt her, og en båt der, for sånn sett å snitte salgsprisen?

De har heller ikke sagt noe om hva de vil bruke salgsprovenyet til - kommer kanskje i årsrapporten 25.03.2021?
Mer buybacks? Gir ikke fryktelig mye mening med P/NAV på rundt 0,8 (?) og usikkerhet USDNOK
"Bytte ut" Atla med et nybygg under ferdigstillelse (så noen spekulere i det - ikke utenkelig, men er det sannsynlig?)
Mer tilbakebetaling/utbytte?
Nytt datterselskap med ny forretningside? (mest ryddig er vel å likvidere tankskipene først og så foreta ny emisjon)

Dersom HUNT nå tenker å selge tankskipene, så endrer det tidshorisonten en god del; vi vil da være ute av tank før EEXI trår i kraft.
Det endrer risk/reward en god del. Fra low risk/high reward (gitt lang tidshorison) til low (medium? mer sårbar for USDNOK risk/low (medium?) reward.
Skjønt med P/NAV på 0,8 (og for min del forventet stigende skipsverdier) så kan det være hyggelig gevinst å hente på kort sikt (1/0,8=1,25), selv om det langsiktige bildet kanskje forsvinner (eller i beste fall reduseres sterkt ettersom at vi nå er nede i 4 skip og kanskje enda færre innen markedet tar seg skikkelig opp igjen)
Jarsko
25.02.2021 kl 12:57 3769

Mulig at Hunter Group sitt andre datterselskap, Indicator AS, kan gjøre seg gjeldende i fremtiden😉 Spennende blir det uansett fremover!
600m59
25.02.2021 kl 13:02 3852

Forundrer meg ikke om AF har store planer med det selskapet også. Lukter vi en ny børskomet med bl.a. frisk kapital fra Atla salget ?
eike
25.02.2021 kl 13:14 3832

Imponert hva de får inn i et drittmarked. Indikator har jeg ikke fått med meg! Spennende! Har tro på Fredly!
Buyin85
25.02.2021 kl 20:47 3563

Når MOA for Saga/Laga ble børsmeldt 29 oktober avsluttet meldingen slik: Upon completion of the Transaction, the Board of Directors intends to propose a
distribution of excess capital to the shareholders of Hunter Group ASA

Syns det er merkelig at melding angående Atla ikke har noe rundt hva overskuddet skal benyttes til. Syns det er svakt at Q-rapport ikke gir noe føringer heller..
Redigert 25.02.2021 kl 20:47 Du må logge inn for å svare


Fredly sier jo at han skal ha cash til å putte i nytt forettningsområde..så det blir ikke noe "utbytte" denne gang
canarias
25.02.2021 kl 21:19 3465

Det er KJEMPEBULL og veloverveid
Husk Hunter Group er ett investeringsselskap.
ks1977
02.03.2021 kl 19:54 2892

Postet nettopp følgende på Shareville;

Er lettere forvirret (og frustrert) over HUNT nå; de har navigert meget godt til og gjennom hele 2020, og jeg skjønner også salget av Saga og Laga i høst. Setter også pris på buybacks (selv om de var nær NAV) og generøst "utbytte" på 1NOK, men;

MoA om salg av Atla? Fordi de skal inn i et annet segment? Hvorfor? Trengte de penger så kunne de holdt tilbake litt av det generøse "utbyttet". Hvorfor selger de tank på "bunn" når de selv har tro på segmentet? Og hvorfor gjøre buybacks nær NAV dersom de selger så mange skip? (risiko USDNOK spiser fort opp rabatten mot NAV)

ADVARSEL; Vill og hemningsløs spekulasjon basert på ønsketenkning alene følger!

EURN grafset nettopp til seg to Suez som var under bygging (ECO scrubber med ballastvannrenseanlegg og delvis klargjort for LNG) med levering januar 2022. Vi vet at Fredly&co er opportunistiske. Kan det være at HUNT tenker å fange opp et skip under bygging (hvor kjøper ikke klarer å gjøre opp for seg) til en (kjempe)rabatt og sånn sett "bytte ut" et "gammelt" skip i et flunkende nytt (og kanskje med litt ekstra snacks) for "samme" pris? Samtidig som at de unngår å måtte drifte skipet gjennom Q2 (og kanskje Q3?) til nær CBE?

Det ville jo vært en genistrek Fredly&co verdig, og slike muligheter burde kunne dukke opp i disse tider. Det vil også forklare hvorfor de (evt) skifter segment for nytt skip.

For moro skyld;
EURN kjøpte to Suez for 113MUSD til sammen (se lenke), eller 56,5MUSD pr stk. I følge Fearnpulse.com koster et Suez-nybygg 56MUSD, men er usikker på om det er med scrubber (og neppe strukturelt klargjort for LNG). Tror ikke det er store forskjellen mellom nybygg og relativt nytt skip, så det er muligheter for å "bytte ut" (les; oppgradere) skip dersom man er dyktig og har litt flaks

https://www.euronav.com/investors/company-news-reports/press-releases/2021/euronav-acquires-two-eco-suezmax-vessels-under-construction/
alvor
02.03.2021 kl 21:43 2755

Nytt forretningsområde er neppe det samme som segment. Må være noe ekstremt lønnsomt for å selge et skip samtidig som Fredly mener markedet fremover kan bli en godbit. Kanskje noe teknologisk/grønt når shipping kommer til å få pålegg om reduserte utslipp? Får kanskje info når salgssummen er på konto.