EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 60605

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
pipsoe
04.09.2018 kl 13:40 27741

Takk for fin sammenfattet informasjon Ts!

Sitter selv med en del aksjer og tror på full seier til EAM - og oss aksjonærer :-)
når den tid kommer....
Redigert 04.09.2018 kl 13:42 Du må logge inn for å svare
Apoapsis
04.09.2018 kl 13:42 27701

Flott innlegg TS!

Sitter selv godt plassert på toget. Selger på 200-300kr.
Kadden
04.09.2018 kl 14:51 27838

Det er også verdt å merke seg at motparten har midlene for å betale erstatningen. EAM kan kreve erstatningen fra en av partene, eksempelvis Enovos. Så blir det Enovos egen jobb å søke sin andel fra de andre svindelansvarlige selskapene. Dette er svært bra for EAM og gjør utbetalingen mindre kompleks.
Redigert 04.09.2018 kl 16:20 Du må logge inn for å svare
tuja
04.09.2018 kl 20:40 27701

Har akkurat kommet hjem fra en ferietur sammens med madamen. Har vært lite både av økonominyheter og lesing av forum.
Da er gleden desto større av å lese ett så herlig startinnlegg, der omtrent alt av info så langt i saken EAM foreligger. Har ståltro på ett godt
utfall for alle som er på eiersiden av EAM.
Meget bra, Kadden.

:)
04.09.2018 kl 21:21 27619

Ser Rimi Hagen også er top 2 aksjonær her
sivanna
04.09.2018 kl 22:41 27578

Meget bra oppsummering av TS.

Et annet moment som er nevnt tidligere, men som er meget positivt er ønske fra de største aksjonærene at evt erstatningsbeløp utbetales til aksjonærene i utbytte. Det kan t.o.m tenkes at resterende solparker blir solgt og hele selskapet blir oppløst. Dette er meget positivt.
Redigert 04.09.2018 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
Kadden
04.09.2018 kl 22:44 27569

Det stemmer, Canica AS.

Utrolig at denne aksjen handles til lavere pris enn for er år siden. Dom i både voldgiftsak og kriminalsak kommer tidlig på nyåret. Utelukkende gode nyheter er kommet i EAM Solar sin favør siden rettsprosessenes start for flere år siden.

Ved siste presentasjon gitt verbalt i Oslo ifb. halvårsrapport virket CEO Viktor E. Jacobsen trygg på seier. Det ble sagt noe som at det kun er saksbehandlingsfeil/teknikaliteter som kan gjøre at EAM ikke vinner.

Jeg gleder meg til nyåret, om saken så ankes vil kursen stå betydelig høyere en 30kr om et halvår! Det føler jeg meg rimelig sikker på.

Jeg tror skyldsspørsmålet er ute av tvil. Ordlyden i tidligere rettsutalelser er at EAM ER offer for svindel.


tuja
05.09.2018 kl 09:35 27411

In EAM we trust :)

Hvor lenge varer salget med god rabatt på 29,90?
De nærmeste 3-6mnd vil bli meget spennende. Og noen som ikke har vært longere vil alltids posisjonere seg
med mulighet for 10 gangen over natten. Finnes vel knapt noe selskap med bedre risk-reward enn EAM på OSE.
Kadden
05.09.2018 kl 09:47 27363

Tuja,

Mange skyr nok raskt unna når de hører «rettsak». Ytterst få har kjennskap til hvor sterk saken til EAM er og hvor høy sannsynlighet for seier faktisk er. Har ikke hørt om noen med kjennskap til sakene som har valgt å ikke investere.

Sannsynligheten for at EAM får hele kravet er vanskelig å si, men sannsynligheten for at EAM ikke får tilkjent et beløp høyere enn børsverdien i dag er ekstremt liten.

Har man horisont fra 6-12måneder vil man trolig som et absolutt minimum få 100% avkastning!

Lorentzen sine aksjer til 29.90 er en gavepakke. Jeg solgte PEN etter en utrolig stigning og har nå alt i EAM.

Dette er en risk verdt å ta:-)


Kadden
05.09.2018 kl 15:03 27218

Noen som vet noe hvor mye av erstatningskravet som knyttes til voldgiftssaken og hvor mye som knyttes til kriminalrettsaken?
Worth
05.09.2018 kl 16:32 27148

Har fulgt EAM ei stund, startet å plukke litt av Lorentzen sine aksjer idag. Er best å kjøpe før "alle" skal inn og handler på forventninger. Liker ellers at nesten alle sitter rolig av aksjonærene :)
Rockall
05.09.2018 kl 19:52 27053

Har hatt EAM-posten min i snart et år nå. Tok absolutt ingen sjanser på at kursnivået på/ved 30 skulle være mulig å plukke fra i særlig lang tid, selv om det kunne bli slik. Dette både var og er spennende, og mer spenning skal det bli. Caset har en potensiell oppside som er gigantisk, og om jeg kan ta gevinst f.eks. på/ved 300 ila. H1/2019, så kan det være en real gavepakke til mulig kraftig nedtur på børsene i H2/2019. Strategisk kan det vise seg å passe perfekt inn.

Et unikt case på børsen, og en opplagt del av porteføljen for min del.
06.09.2018 kl 05:03 26918

Ikke bra at selskapet ikke er i gang. Alt stoppet opp. Ikke noe investering. Kun vente på en rettsak.

Har et bittelite lodd..

Dette folkens er SKYHØY risiko
Ingen ting kan her garantetes. Hvis så var hadde aksjen vært full av investorer. Er det NOT
tuja
06.09.2018 kl 08:43 26825

Tja, børshaien. Jeg vil heller si att EAM har SKYHØY reward, og risikoen er betraktelig redusert basert på
utviklingen i rettsapparatet så langt. Med en potensiell nedside på 50% (eksisterende verdier i selskapet er blitt verdsatt til 15-17kr), og
ett krav på 450-470kr i erstatning i andre enden, der EAM har fått medhold i alle høringer så langt, kan inngang på 29,90 være en gedigen
gavepakke av dimensjoner.
EAM, det mest spennende case på OSE de nærmeste 3-6mnd. Kursen kan i beste fall gå flere 100% over natten.
Jeg skal være med hele veien. Sjelden slike sjangser byr seg fram på OSE.

:)
Rockall
06.09.2018 kl 09:06 26780

Jeg har tatt det der i betraktning, Børshaien. Det er skyhøy risiko, men en del av porteføljen min skal ha skyhøy risiko til enhver tid, bare det er noe som kan gi stor gevinst. Vurderingen av om noe med skyhøy risiko skal velges, må munne ut i en konklusjon som sier at det kan være nokså gode sjanser for stor gevinst. For EAMs del er ikke potensialet bare solid gevinst, men skyhøy gevinst, og det bidro mye til at jeg ville ha en post i EAM.

Selv om jeg har tatt skyhøy risiko, så ligger det en balansert vurdering bak, og jeg har ikke satsa alt på EAM. Det ville jeg aldri ha gjort. Kanskje modig, men ikke dumdristig. Hvordan skal man høvelig raskt kunne oppnå vesentlig større verdier ved kun å velge trauste aksjer..? Jeg bare spør...

Om det ikke skulle gå EAMs vei, så er det jo fortsatt verdier igjen i selskapet, og det er fortsatt ikke synd på meg.
Kadden
06.09.2018 kl 11:03 26690

Børshaien, takk for at du deltar med kritiske meninger.

Hva mener du med at de ikke er i gang? Fokuset til EAM er og bør være rettsakene. Det er ikke venting, det er pågående intensivt arbeid. Et arbeid som per i dag er det som kan skape størst verdier for aksjonærer. Jeg tror ikke man skal undervurdere muligheten for at store deler av eventuell tilkjent erstatning vil betales ut i utbytte. Se bare hvor store eierandeler innsidere i selskapet sitter på. På eam solar sin webside står det at det årlige overskuddet skal betales i utbytte.
06.09.2018 kl 11:11 26672

for all del et spenneden utbytte case om vi vinner jackpoten- Men jeg mener at selskapet må utvikle seg, Hva har de annet en rettsak der vi i dag ikke vet utfallet, hvilken fokus har selskapet videre ?
Ir - Jacobsen svarer ikke på en eneste mail og det er ikke bra ....
Kadden
06.09.2018 kl 11:11 26642

Børshaien, jeg tror også grunnen til at aksjen ikke florerer av nye investorer er liten forståelse for sakene. Det var tross alt kun 5-6 personer som kom på presentasjonen til eam i forbindelse med halvårsrapporten.
tuja
06.09.2018 kl 11:38 26605

Tomt for selgere snart????
Sualc
06.09.2018 kl 11:41 26574

Lorentzen har vel fortsatt noen og 50' aksjer igjen...men er nok ikke lenge til det er tomt for selgere:-)
Rockall
06.09.2018 kl 14:31 26483

Det er omtrent utelukkende erstatningscaset EAM og den potensielle oppsiden som er interessant for min del, Børshaien. Dette er veldig interessant, så får heller drift av solparker og annet bare være totalt underordnet inntil videre.
Rockall
07.09.2018 kl 16:10 26246

Den store meldingen kan komme når man minst venter den...

God helg..:)-
Kadden
07.09.2018 kl 23:53 26148

Blir nok flere enn én melding. Det er mange saker som pågår og det vil nok komme mer og mer informasjon og triggere nå som flere av sakene snart er ferdig. Det blir spennende å se hvor stor erstatningen blir.
Rockall
08.09.2018 kl 09:38 26057

Ja, det er rett, Kadden, så det kan få kursen til å gå stegvis opp framover, sammen med vissheten om stadig kortere tid igjen til noe kringkastes.
andreast
09.09.2018 kl 13:21 25885

Noen som har en formening om hvor lang tid det vil ta om vi får en rettsavgjørelse i Q1 2019 som igjen ankes av Avelos? Det er vel en god sannsynlighet for at de anker for å dra ut ting om de taper i første omgang?
Rockall
10.09.2018 kl 22:06 25508

"Last date for final ruling now set to 28 February 2019." Se siste q1-rapport og "Legal status update".

Jeg vet ikke hvorfor noen selger nå, og jeg behøver ikke å vite det heller. Svært lite som selges.

Om det blir forlik eller seier med påfølgende anke, så vil vel uansett dagens kurs være en gavepakke av de sjeldne.
tuja
11.09.2018 kl 09:42 25386

Må vel snart være tomt for selgere????
EAM, aksjen med størst oppsidepotensial på børsen i 2018/2019. Vi har entret inn i ett meget spennende H2.
Og final ruling er estimert til tidlig 2019. Spørsmålet er om det kommer forslag om forlik før den tid.
Og risk-reward bør anses som meget bra mtp dagens kurs.

:)
Rockall
11.09.2018 kl 12:08 25295

Sant så sant, tuja...

Man kan jo også gjøre den øvelsen det er å tenke omvendt:

"Ville du ha shorta EAM-aksjen fra i dag?"

Noooope..:)-
tuja
11.09.2018 kl 12:14 25265

He he. Ja, vil man på fattigkassa er det bare å shorte EAM.
Det ville vært risikosport på høgt nivå.
Har meget god tro på at innen de neste 0-6mnd i tidshorisont, har vi en kurs i EAM som ligger laaaangt over
dagens nivå. Og det på tresiffret kurs i kroner.

:)
11.09.2018 kl 14:37 25183

Kjøpte litt til. Men føler litt ubehag med denne info om de som finansiere søksmålet
ser ikke ut til at de tjener penger der i gården ?

https://www.proff.no/selskap/therium-nordic-as/oslo/annen-forretningsmessig-tjenesteyting/IF5YGB710LQ/
Ticker
11.09.2018 kl 14:51 25162

Spiller ingen rolle ifb med deres (Therum) rolle i EAM.
De har garantert for utgifter til rettsak og den går sin gang.
11.09.2018 kl 16:10 25105

Lest meg opp i Eam. Hvis de vinner søksmålet. Hva gjøres med pengene ?

tuja
11.09.2018 kl 16:34 25074

Det antydes at pengene eventuelt blir utbetalt som utbytte.
Worth
11.09.2018 kl 16:38 25033

EAM minner litt om NOR, solgte dessverre etter dobling der og blei ikke med videre oppover. Skal ikke gjøre samme feil i EAM :)
11.09.2018 kl 18:50 24967

Ok. Men bør beholde nok penger da til å reinvestere
H-Capital
12.09.2018 kl 13:21 24832

Er der tilsvarende caser hvor saksøker får utbetalt for tapte inntekter? Basecase er vell utbetaling av investert beløp?
Rockall
12.09.2018 kl 14:41 24758

Bare EAM som gjelder nå. Potensielt gigantisk oppside som, om potensialet tas ut, setter gårsdagens himmelferd i OTS i skyggen.
12.09.2018 kl 16:39 24706

Er ute av det meste. Tjener jo ikke mye på børs. Så en liten post her kan gi en stor pott
Har tro på at børsen snart får en større korreksjon
tuja
12.09.2018 kl 17:10 24665

Når Lorentzen er ferdig solgt, tror jeg det blir store trinn opp for hver aksje som blir til salgs. Med full seier snakkes det om i størrelsesorden +/- 450kr pr aksje.
Så tviler på aksjen kan holdes lenge på 29-30kr. Ledelsen har vel rundt 80kr som inngang på sine aksjer. Vi entrer nå inn i en periode der det også kan droppe inn ett forlik. Og base case er en domsavsigelse senest i feb 2019.
EAM kan bli tidenes invistering på dagens inngangskurs.

:)