EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 60663

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
tuja
13.09.2018 kl 10:49 21226

Stille før stormen........ ?
Rockall
13.09.2018 kl 10:52 21217

Rockall står støtt i stormen..:)- La den komme!
13.09.2018 kl 13:31 21157

Noen som har saks nummer eller også link til retten i Italia ?.
Redigert 13.09.2018 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
Rockall
13.09.2018 kl 22:20 20980

Tro om noen utenlandske gribbefond kommer og hamstrer i EAM snart..? Det kan hende, og bare det i seg selg vil få kursen til å gå kraftig opp.

Om det blir stor gevinst her, som jeg tror og håper på, så blir det nok de som kjøpte seg inn i aksjen og solgte den unna i nervøsitet som skal stå utenfor festen. Det skal i så fall føles helt for jævlig for de det måtte gjelde, tenker jeg.

Tikk-takk..:)-
tuja
13.09.2018 kl 23:34 20913

EAM kan bli tidenes invistering. Kjøp på 30kr må være nesten som en gavepakke for de som kjøper.
Tiden går mot en retttslig avklaring. Og den er jeg nesten 100% sikker går i favør EAM. Alt så langt tyder på det.

:)
Rockall
14.09.2018 kl 11:40 20795

Alle vil ha mangegangeren, men ikke alle er villige til å betale for risikoen man må for å kunne oppnå gevinsten.

:)-
Rockall
14.09.2018 kl 14:44 20713

EAM - med soloppgang i siktet... God helg!
tuja
14.09.2018 kl 15:43 20710

God helg

Kommer det noen større investorer på banen, nå når det nærmer seg triggermeldinger rundt den rettslige prosessen, forsvinner posten på 30kr i ett jafs.
Det nærmer seg.

:)
14.09.2018 kl 16:04 20685

Venter og venter. Utrolig at de som sitter inne selger selv om det er få. Litt rart det når man ser oppside muligheten her på 10 × +
Redigert 14.09.2018 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
14.09.2018 kl 23:02 4740

Det er litt rart nå ja, når vi har komme så langt, Børshaien. Selv er jeg forberedt på at det kan bli tap her, i verste fall, men jeg forventer ikke tap, og håper selvfølgelig ikke på tap...

:)-
Rockall
17.09.2018 kl 08:47 4549

EAM... En av de få sjansene til å gjøre en real himmelferd før førstkommende børskrakk..? Godt mulig det.
sivanna
17.09.2018 kl 08:51 4238

Lorentzen ca 50k aksjer igjen.
Rockall
17.09.2018 kl 23:41 4145

Så hvor mye har Lorentzen-aktøren hatt på det meste da..? Tror det skulle gått an å selge EAM-aksjer mer effektivt enn hva "sagaen om Lorentzen" her inne på forumet skal ha det til. Det var jo stor interesse for emisjonen som dro inn kapital til det rettslige, slik jeg oppfatta det, og ved de tider var det også dager hvor omsetningen virkelig blussa kraftig opp. Noe annet jeg husker, var at i november 2017 før det ble innført anonym handelslogg, så observerte jeg at "PAS" kjøpte ganske så bra med EAM-aksjer, og PAS var og er Pareto Securities. Om det var PAS selv, om de kjøpte på vegne av noen eller om det bare var en PAS-kunde som kjøpte via deres system, det vet jeg ikke, men det var nå det.

Tror vi snart kan ane økt interesse for EAM-aksjen, uansett, men så er også mye annet temmelig ferdigprisa for en god stund, som innen olje, oljesørvis og laks, og i andre segment "tør ikke" markedet prise aksjene høyere pga. faren for opptrapping av handelskrigen, som i en del shippingaksjer, tilsynelatende... Men... EAM-aksjen er slettes ikke ferdigprisa dersom det går mot seier eller forlik. Det er soleklart!
Rockall
18.09.2018 kl 08:41 4087

Å ville bli med på transformering av lavere verdier til høyere verdier... Det er i alle fall det som er grunnen til at jeg kjøper og eier aksjer.
tuja
18.09.2018 kl 08:49 4070

Ble flashet en større kjøpsordre på 30kr, men forsvant like raskt.
Tror det er kort tid igjen før flere vil ta ett lodd i EAM. Ett søksmål som kan gi pengene
10-gangen + + tilbake, er ikke hverdagskost.

:)
Rockall
18.09.2018 kl 09:56 4023

Er det storgjeddene som kommer, tuja..? Følg med på sivet, se etter store bevegelser.

Vel vel... Det kan jo være svært lønnsomt "å spekulere i kraftbransjen", som vi vet...

:)-
Redigert 18.09.2018 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
Rockall
18.09.2018 kl 11:20 3959

Samme kan det være for meg, Springer, men det er kanskje du som flasher kjøpspost for at noen skal tolke det som salgssignal da... Knegg.
Redigert 18.09.2018 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
Rockall
18.09.2018 kl 15:10 3874

Hva kalles roboten som har som livsoppgave å holde EAM-kursen på 30, forresten..? Noen som vet..? Eventuelle forslag til navn..?

30 er en trivelig kurs det altså, men jeg bare spør.
18.09.2018 kl 16:55 3836

Eikrem maskinen ?
Rockall
18.09.2018 kl 23:27 3749

Dirty Thirty..?

:)-
Korsar
19.09.2018 kl 13:46 3650

Først, takk til Kadden for en meget bra intro til saken!
Dernest, takk til Kadden en gang til, som er ærlig nok til å nevne at en seier kan ankes.
Og til slutt: Vet dere konsekvensene av en anking?
a) penger kan neppe betales ut før også en anke er kronet med seier
b) en anke til høyesterett kan ta flere år - fremdeles med låste midler

Så her må man ha to tanker i hodet på samme tid:
a) selv med stor sannsynlighet for å vinne i nåværende rettsinstans, hva vil tid og vei bli for
b) en anke i 2019 (av den pågående saken) + også anke til høyesterett? Dette kan ta mange år til, husk det.

Har markedet tid å vente på et så langvarig case (les: holde EAM oppe i ventetiden), selv om det skulle bli en seier i første omgang, og gode utsikter til å vinne selv i høysterett? Ikke glem at Italia er selve korrupsjonens og mafiaens hjemland.

Redigert 19.09.2018 kl 13:48 Du må logge inn for å svare
tuja
19.09.2018 kl 14:10 3617

Med seier vil aksjen uansett gå bananas. Så må hver enkelt velge om de vil selge, eller vente på eventuelle ferdig domsavsigelser.
Ett forlik kan også bli enda mere aktuelt dersom EAM vinner i første instans. 30kr pr aksje er uansett "rimelig" inngang med de mulige utfall aksjen har.
Og pr i dag ser det brukbart ut mtp høringene så langt. :)
Rockall
19.09.2018 kl 14:29 3605

Dette vet nok Korsar også, tuja, og han viser interesse nå..:)-
sivanna
19.09.2018 kl 14:35 3589

Korsar;

Usikker på hvem du henvender deg til når du sier "dere" - mulig jeg er en av "dere" - men jeg svarer uansett til "deg".
Ja, jeg er inneforstått hva det konsekvensen av anker er - det tror jeg de fleste er. Jeg tror aksjonærene i EAM er
veldig forberedt på at rettsaken rundt P31 oppkjøpet vil/kan ta tid. Tror du feks Therium har investert i dette fordi de tror
rettsaken vinnes og penger på bok i første instans? Selvfølgelig ikke. Så klarer ikke helt å skjønne hva du mener med "har markedet tid å vente", men jeg tenker om "markedet" ikke har tid å vente - bør det ikke investere i EAM.

Aksjonærer i EAM vet at tidslinja er usikker; den KAN bli lang, men ved seier i pågående rettsaker kan eventuelle
anker bli fulgt opp med forlik. Forlik kan også, ikke sannsynlig, men kan bli inngått i dag.

Det man har i hodet når man har investert i EAM er en risk/reward som er svært sjelden i aksjemarkedet. Som beskrevet i EAM trådene
tidligere er oppsiden enorm ved full seier, mens ved tap, er nedsiden begrenset. Denne enormt gode risk/rewarden kommer med
ei hake...og det er tiden.

Når det gjelder din betraktning om Italia så er den riktig - om det var år 1980 i dag.

Lorentzen har ca 40k aksjer igjen. Når han er tom - vil aksjekursen gå - siden det ikke er selgere igjen.
tuja
19.09.2018 kl 14:50 3566

Er vist noen som trenger lommepenger til helga. Men det er også til glede for andre.

:)
Rockall
19.09.2018 kl 15:15 3555

Jeg har sett meg ut en dansk imperial porter på over 10% til fredagen, men jeg tror da det er penger på kontoen til den... Enda godt man slipper å redusere beholdningen. Knegg...
Korsar
19.09.2018 kl 15:28 3541

Jeg ser at fremdeles er det ikke alle som forstår at en "seier" i denne rettsinstansen ikke automatisk gir seier i neste, jfr. at Italia i dag ikke er mindre korrupt enn i 1980. Og man kan ikke betale ut penger når en sak er anket. Mitt råd er altså at man ikke må la seg rive helt med her, hadde den proffe delen av markedet ment at dette er easy match hadde kursen og omsetningen i aksjen vært noe helt annet.
Markedet tenker kort og godt som meg.
Når det er sagt: Jeg kan godt vurdere å ta et bet selv jeg, men ikke med lukkede øyne og falske forhåpninger om tid og vei. OK?
tuja
19.09.2018 kl 15:41 3522

Ett lite utdrag fra Kadden sitt fantastiske bidrag:

"Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. "

Korrupt eller ei. Tenker EAM står langt sterkere når den Italienske stat er offer for svindel i samme sak. Da tenker jeg det bikker i favør "victory" for både EAM og den italienske stat.

:)
Turbon
19.09.2018 kl 17:36 3468

"den italienske staten " hehe...
Rockall
19.09.2018 kl 19:50 3407

Ser man det, Korsar..:-) Jo, det er viktig å ikke la seg rive med, og ikke kjøpe for mye i denne, men høyere risiko kan gjerne gi høyere gevinst. Det vet jo du godt fra biotek-aksjene. «Markedet» kjøper seg kanskje ikke inn her av den grunn at «markedet» er for stort her og nå, men det var jo ikke alle som kjøpte seg inn i NORECO heller når de lå på 20, eller PCIB når de lå på 5 for den saks skyld. Det er ofte slik at nettopp når ikke alt er helt opplagt, at det er da man bør kjøpe om man bare kan stå for risikoen. Så enkelt, så vanskelig.
Rockall
19.09.2018 kl 23:58 3343

Jeg har vært med en stund med EAM-posten min (siden i fjor høst), og ser helt klart økt interesse her på forumet for EAM, om vi ser det etter antall tråder, antall besøk på tråder og antall kommentarer på tråder. Det behøver ikke å bety så mye, men jeg bare nevner det.
Kadden
20.09.2018 kl 11:53 3206

Torsdagsfunfact fra meg. Fra sist verbale presentasjon på hotel Continental: Motparten hadde blitt tatt i retten tatt for å ha tilbakeholdt informasjon som talte i mot dem og saken deres. Usikker hvilken informasjon det var men det var i alle fall ikke bra for aveleos/avelar/enovos :-)

Lykke til EAM aksjonærer, tolmodighet lønner seg i aksjemarkedet!
tuja
20.09.2018 kl 21:01 3113

Fant ett interessant innlegg på ett annet forum. Sjangser på at det er greit å dele også her:

Jeg har noen ekstra kommentarer til klipp/lim teksten over

“Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.”

Kriminalsaken kan ankes på normal måte av begge parter, men hvis Aveleos blir dømt i første instans, trigger det flere ting, i Italia, men også Luxembourg og kanskje også Norge og Sveits. Voldgiftsdomstolen ser nok på dommen til kriminaldomstolen som en “guide”. Jeg tror at hvis kriminaldomstolen straffer Aveleos, går voldgftsdomstolens dom også mot Aveleos…OG…voldgiftsdommen KAN IKKE ANKES. No, sir.

“I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.”

Retten for kriminalsaken ble samlet en siste gang 17 eller 18 september. Alle bevis skal ha blitt leveret/alle vitneavhør ble ferdige før sommeren. Alle rettsdokumenter ble levert inn av de to partene denne uken. Nå gikk retten inn i tenkeboksen.

Min forståelse er at retten skal nå bruke minimum ca 2-3 uker(ish) på å levere en kjennelse, ergo første mulighet for at dom kan falle i straffesaken er ca 10 oktober. Siste frist for domstolen er 28 februar 2019.

Tikk takk, tikk takk
Rockall
20.09.2018 kl 21:24 3092

Thanks tuja... Kan bli høsttakkefest da!
tuja
21.09.2018 kl 09:26 2883

EAM går nå inn i en meget spennende tid. Det meste taler for ett positivt utfall.
Kanskje høsten blir en fin tid som EAM-aksjonær. Innlegget hentet fra Tekinvestor viser at ting kan
materialiseres ganske raskt.

:)