EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 59821

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
tuja
21.09.2018 kl 12:07 2683

Nesten forunderlig at ingen vil kjøpe på 30kr med den ekstremt gode risk-reward som er i EAM. Mulig oppside
på 10-15 gangen kontra en mulig halvering, da det påstås at selskapet har verdier som tilsvarer 16-18kr pr aksje.
Vinner de rettsaken er søksmålet på 330 mill eur pluss renter. Det tilsvarer 450kr ++ pr aksje.
Tror mange vil angre sterkt på at de ikke benyttet sjangsen når domsavsigelsen er klar. Eller det ramler inn ett forlik.

Tikk-takk.....
21.09.2018 kl 16:00 2619

Tenkte jeg skulle ta ut posten. Hvor mye er det igjen?
Springer
21.09.2018 kl 16:01 2609

Problemet er et det ligger mye skjult. Men lykke til. Håper du greier det, så oppgangen kan begynne.
tuja
21.09.2018 kl 16:09 2598

Er vel Lorentzen som ligger skjult. Kan ikke være mere enn rundt 30k igjen. Etter det tviler jeg på noen vil selge til
gi bort pris. EAM kan gå +/- 10 gangen over natten. Den muligheten vil jeg ikke gå glipp av. En meget sjelden sjangse på OSE.

God helg :)
21.09.2018 kl 16:13 2603

30k er alt for mye. Tok 8 og kunne tatt litt mer, men ikke når det er så mye igjen.
Rockall
21.09.2018 kl 17:08 2556

Bra Bakke 11..:)-
tuja
23.09.2018 kl 21:30 2381

Ja, boys and girls. Oktober nærmer seg med sjumilssteg. En avklaring kan muligens komme i neste mnd, og senest i slutten av februar.
Skal vi tro 30kr`s posten snart er historie? Ett par 2-3 stk som vil ha 10k kvar, og den er "long gone". Vi går inn i en meget spennende fase,
der kursen kan gå bananas med positiv kjennelse. Noe jeg har god tro på basert på sakens utvikling så langt.

Tvi-tvi, og lykke til. Finnen vel ingen aksjer med ett så stort potensiale på børsen som EAM.
En sjelden mulighet.

:).

:)
Rockall
23.09.2018 kl 22:00 2360

EAM betyr enterprice asset management, og Solar står for soloppgang for oss aksjonærer...

Snakker om "asset play"..:)-
23.09.2018 kl 22:11 2350

Har stort sett lest alt om selskapet siste halvannet år. Må si at det virker overbevisende. Gitt at flere blir oppmeksom på caset, kommer den til å stikke.

Ikke lenge igjen av en lang prosess nå..
Rockall
23.09.2018 kl 22:14 2324

Ja, den bør kunne begynne å stikke opp uten noen melding også nå, basert på potensial, forventninger og stadig mindre tid igjen...

Tikk-takk...
Ace
23.09.2018 kl 22:24 2303

På tide å få seg en liten post her ;) Kan bli veldig bra om alt klaffer
tuja
23.09.2018 kl 22:32 2302

Tja, totalt søksmål overstiger 330mill eur. Og så kommer renter i tillegg.
Det tilsvarer over 450kr pr aksje. Så med full seier vil nok aksjonærene sitte igjen med en fantastisk gevinst, selv om en del av
utbetalingen veden eventuell seier vil gå til div utgifter og tilbakebetaling til Therium, som har gitt EAM kapital til å fullføre den rettslige twisten hele veien inn.
Dette kan bli meget bra.

:)
24.09.2018 kl 05:07 2240

Ved sier så vil jo ikke Eam ha utgifter.
?
Rockall
24.09.2018 kl 06:22 2215

Då är det dags att vakna..:-) Oh hoi, for en herlig morgen!
24.09.2018 kl 07:27 2175

Bør komme forslag på bordet før dommene er ferdige!! Motpartene har så vanvittig dårlig case..

tuja
24.09.2018 kl 09:13 2105

Sjå der ja. Now we are talking.
30 kr historie?

:)
24.09.2018 kl 09:16 2108

På høy tid!

Lurer på hvor den stopper i dag:)
tuja
24.09.2018 kl 10:29 2039

Største volum på lenge, og dagen er kun i den spede begynnelse.
Det tegner bra.

:)

Moro at det rører seg litt...

Virkelig spennende å høre at det snart kan skje noe og komme nyheter fra Italia...

Lykke til medaksjonærer!
tuja
24.09.2018 kl 11:46 4969

Ser bærre lækkert ut. :)
Og det er bare i den spede begynnelse.

Bare å ta posisjon her nå, kan bli en fin reise!

Da er jeg lastet til ripa i denne! Svært lovende!!!

Kan se ut til at EAM er potent for en tur langt opp på 30-tallet med det første

Blir det kamp om aksjene, så er ikke 40 langt unna
Rockall
25.09.2018 kl 08:40 4474

EAM var oppå 40-tallet i fjor også, lenge før disse spennende tider, og det var vel trolig i stor grad pga. at flere ville tegne seg for flest mulig aksjer. Når EAM var på 40-tallet i fjor, så sier det seg selv at den lett kan legge seg vesentlig høyere helt uten melding framover.

Ja, det var den perioden da Therium gikk inn at den spratt opp ifjor, og var da rundt 47'ish på det høyeste

Interessen har naturlig nok vært lav siden den gangen, da det hele tiden har vært klart kommunisert at dette tar tid

Nå er vi endelig der hvor avgjørelser snart foreligger, det er naturlig at interessen for EAM nå vil peake igjen, med dertil hyggelig kursutvikling. Dette kan drives høyt de nærmeste ukene om mange vil ha et lodd

Vi får se hvor det bærer

Jeg er trofast, og har vært det i ca 2,5 år allerede
tuja
25.09.2018 kl 09:17 4366

Tynnes ut i selgerrekken. Forståelig nok med en mulig 10 dobling i gevinst, om alt faller rett på plass for EAM.
Da snakker vi ikke om 35kr, men 300kr++.
Rockall
25.09.2018 kl 09:56 4267

Good, good... supernova79...

Har kun vært lav omsetning i laaange perioder, men posten jeg har måtte jeg bare sikre meg på et tidlig stadium. EAM skulle på ingen måte få lov til å gå fra meg på/ved 30. Siden har jeg verna om "skatten" min.
tuja
25.09.2018 kl 17:09 4077

EAM er sterk. Kan ikke være mange igjen som vil selge på dette nivået.
tenk hva som vil skje med kursutviklingen dersom(når) en rettslig kjennelse går EAM`s vei. Og
den første kan komme allerede ifra okt og utover, men senest slutten av februar.
SPENNENDE!

Q3 er ikke før 15. november,-ellers ser det ikke ut som om at dagens opptur var av noe betydning utenom de som kjøpte idag med samlet omsetning på drøye 700 tusen..

men takk for innsatsen!

;)
tuja
25.09.2018 kl 21:42 3820

Slik som jeg har fattet det, kan faktisk dom iht voldgiftsdomstolen allerede avgjøres i oktober.
Det kan gå lenger tid(senest feb 2019), men uansett, blir det i favør EAM, er veien videre staket ut.
Da skal det mye til at ikke EAM blir en mangedoblingskandidat.

Limer inn litt fra ett innlegg på ett annet forum som går på samme sak. Håper og tror det er ok. Alle jobber for samme sak. Å få EAM opp og fram i lyset:

"Voldgiftsdomstol hadde siste møte 18 sept. Ca 10 oktober første sjanse for dom, siste frist 28 feb.

Kriminalsaken fortsetter. Viktor er i denne saken nesten helt sikker på at dom går i vår favør.

Grunnen til at Eam har startet voldgiftssaken før kriminalsaken er at kriminalsaken kan ankes av begge parter, ved flere instanser. Voldgiftsdommen kan ikke ankes.

En dom i vår favør i voldgiftsdomstolen vil muliggjøre et direkte sivilrettslig søksmål mot en (Enovos)eller begge eierne av Aveleos. Da kommer kroner og øre inn i bildet. I samme tidsrom antar jeg at kriminaldommen i første instans også går i vår favør. Jeg håper/antar derfor at når sivilrettslig søksmål mot Enovos starter i 2019, er både kriminal- og voldgiftsdommene i vår favør. Da lukter det bænkers."


HAPPY HUNTING :)

Kan vi forvente at Enovos/Avelar nå forhandler om å kjøpe seg fri nå når de ser at EAM Solar og den italienske staten har en såpass god sak?
26.09.2018 kl 07:28 3623

Tofee,

Det er slik jeg har tenkt ivertfall. Da unngår de den totale ydmykelsen!
pipsoe
26.09.2018 kl 07:52 3581

At vi kan få et forlik ser ikke jeg bort fra kan skje. Mulig den beste løsningen for alle parter..?
Uansett, spennende dager/uker foran oss.
:-D
tuja
26.09.2018 kl 09:40 3477

Nærmer seg raskt oktober. Får vi en tidlig dom vedrørende voldgiftssaken?
Eller ramler det inn forlik? Uansett, nå nærmer det seg tiden da vi kan få mere kjøtt på beina.
TIKK-TAKK......
tuja
26.09.2018 kl 10:07 3421

Like før "take off"?
Det rører på seg i handelsloggen. :)

Ryker 35, så tar det fyr her....