EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 60708

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
milk
27.09.2018 kl 17:07 4827

Jeg synes det er merkelig at noen snakker om en aksjekurs på 450 Nok!!!
tuja
27.09.2018 kl 17:31 4806

Søksmålet er på totalt 330mill eur pluss renter.
Da er det bare å rekne ut sjøl med antall aksjer delt på søksmålet. Selvfølgelig er det flere som skal ha av "kaka". Men du hadde vel vært fornøgd med 200-250kr med en inngang på 33kr, Milk?
Bare som ett eksempel.

Nå har du vurdert caset lenge nok, Milk. Hvis du ikke skjønner at en slik sak tar tid...men nå er det straks en løsning! Kjøp deg inn eller forlat tråden.
Redigert 27.09.2018 kl 17:35 Du må logge inn for å svare
milk
27.09.2018 kl 17:41 4790

Jeg har kjøpt meg inn. Ble en liten post da få aksjer var til salgs til"min"pris. Satser på en bedre dag i morgen. Forøvrig så har jeg vert så lenge i gamet at jeg velger å se og belyse de kritiske sidene før jeg går inn i et nytt selskap. PS,jeg har også en post i REC så jeg har litt innfo om industri relatert til sol..
tuja
27.09.2018 kl 17:52 4777

Med all rrspekt, milk.
Dette er noe helt annet en REC. Det påstås at EAM pr i dag besitter verdier for rundt halvparten
av dagens kurs. Så EAM er ett bet på en rettslig twist, der oppsiden ved full seier er gigantisk i
forhold til dagens prising. Ikke akkurat småtterier 330mill eur + renter.
milk
27.09.2018 kl 18:48 4727

Toffe" Du har ingen rett til å be noen forlate tråden.... tuja" REC har verdier for langt over dagens kurs. Aksjekursverdien på et selskap handler ikke om bare verdier. Det går på drift og netto balanse EBIT og EBITA. I så måte kan vi se en aksjekurs på 80-100 på EAM ved en seier i rettsaken. Noe som jeg vil være meget godt fornøyd med :-)
Rockall
27.09.2018 kl 18:55 4716

Men milk... Om erstatningsbeløpet ved sier skal utbetales til aksjonærene, så handler det faktisk så og si kun om verdier her, og om alt som kreves fås blir det nok heller flere hundre kroner per aksje. Se trådstart. Jeg gir blanke F i drift og balanse, bare EAM vinner fram!
Ticker
27.09.2018 kl 19:43 4678

Sitter en til endes ved positiv utfall kan en få både et gedigent aksjeutbytte (som allerede er varslet av ledelse) og salg av aksje på en mye høyere kurs.
Dette er som andre har skrevet et unikt tillfelle på Oslo børs.

Jakobsen har tidligere uttalt at det allerede finnes tilståelseserklæringer fra enkelte av de tiltalte som hadde med kontrakten og gjøre og det er allerede konstatert at firma må stå ansvarlig for deres "svindel".
Redigert 27.09.2018 kl 19:47 Du må logge inn for å svare
milk
27.09.2018 kl 20:37 4637

Der ligger kluet. Aksjekurs på ca 100 og et klekkelig utbytte.... Da snakker vi samme språk :-)
tuja
27.09.2018 kl 20:38 4635

Nesten så at man må være total blind om man ikke sjangser en pott i EAM.
Finnes nesten aldri slike muligheter på børs.
Nå ligger den rett framfor nesen til de "seende", og det til en ekstrem god risk-reward.
Just saying.....
Redigert 27.09.2018 kl 21:30 Du må logge inn for å svare
Rockall
27.09.2018 kl 20:52 4624

Kan bli livets beste aksje dette, for opptil flere. Det er seriøst det! Kjenn litt på den...

Sorry, Milk. Synes bare det ble vel mye negativt av en jeg trodde ikke var inne i aksjen. Sunn skepsis må vi ha?
Rockall
27.09.2018 kl 22:56 4547

Man må ta sjanser for at det skal monne. Jeg har en mistanke om at den som ikke har en post her får høre at den dummeste av naboene ble søkkrik på aksjen.

:)-

"Hvorfor hadde ikke du den aksjen, da..?"

:)- :)- :)-
Redigert 27.09.2018 kl 22:56 Du må logge inn for å svare
milk
28.09.2018 kl 07:50 4461

EAM har arrest i 310 mill dollar. Selskapets verdi er på ca 200 mill Dollar. Dette ser unektelig lovende ut. Satser på at det blir litt å få kjøpt i dag til en gunstig pris ;-)

Trengs en essensiell presisering: Selskapets verdi pt er 240 mill NOK, ikke Dollars! Kravet er på flere hundre mill Euro
tuja
28.09.2018 kl 08:26 4434

supernova

Meget essensielt. Er en viss forskjell :)
Rockall
28.09.2018 kl 08:31 4434

Flere bruker helgene til å finne nye case på radaren sin, og stadig flere oppdager tydeligvis EAM. Mulig det er lurt å laste nå i dag om man likevel skal laste, og dessuten er det oktober førstkommende uke. Vi rykker stadig fram mot avgjørelse... Tikk-takk, tikk-takk... Gjør kursen bare et lite byks opp nå, så kan EAM-aksjer til under 40 kroner være historie for alltid i dette høypotensielle "asset play"!
milk
28.09.2018 kl 08:57 4408

Supernova" Beløpene skal være i Nok..... Jeg snakker ikke om kravet. Det er gjort beslag for 310 mill Nok av topplederne i selskapet som utførte svindelen. Dette er penger som EAM skal ha,uansett utfallet av en rettssak !!
Rockall
28.09.2018 kl 09:02 4396

Større poster lengre nede på 30-tallet forsvant, og nå bør aksjen være klar til å se både 40-nivået og mer, uten noen børsmelding i det hele tatt.

Tror det er langt flere som nå sitter på gjerdet for å kjøpe enn hva de synlige kjøpsordrene skulle tilsi, og salgssiden ser ut til å krympe opp i lendet.
tuja
28.09.2018 kl 11:20 4313

Mandag er det 1okt, og vi entrer da mnd hvor voldgiftsdommen KAN komme, men senest feb 2019.
Om noen sitter på gjerdet, begynner det å dra seg til mtp en inngang før en eventuell kjennelse foreligger på newsweb.
Klokken tikker.....
Rockall
28.09.2018 kl 12:45 4242

Den gjør det, tuja.

Da kan det godt hende at vi skal le hele veien til banken, og ikke bare det. Vi skal le på tur hjem etterpå også!

Saldo på konto i februar...ohlala!?
Redigert 28.09.2018 kl 12:55 Du må logge inn for å svare
tuja
28.09.2018 kl 15:24 4167

Det trilles 10 øringer enda, men det kan det bli snarlig slutt på.
35kr pr aksje kan plutselig bli tresiffret i kroner over natten. Kanskje allerede i oktober.

God helg. Det nærmer seg avklaring i første instans.

:)
Rockall
28.09.2018 kl 15:28 4174

Nå ja... Dette kan være den muligheten som kan gi flere et betraktelig større fotfeste som investor. Kanskje "once in a lifetime"-sjansen! Gir man den bort, så kommer det kanskje aldri en lignende sjanse tilbake. Det er nå det gjelder. Framtida er nå!

God helg..:)-
Kadden
29.09.2018 kl 18:31 3920

Limer inn et hyggelig innlegg fra Salamis fra tekinvestor.no

Voldgiftsdomstol hadde siste møte 18 sept. Ca 10 oktober første sjanse for dom, siste frist 28 feb.

Kriminalsaken fortsetter. Viktor er i denne saken nesten helt sikker på at dom går i vår favør.

Grunnen til at Eam har startet voldgiftssaken før kriminalsaken er at kriminalsaken kan ankes av begge parter, ved flere instanser. Voldgiftsdommen kan ikke ankes.

En dom i vår favør i voldgiftsdomstolen vil muliggjøre et direkte sivilrettslig søksmål mot en (Enovos)eller begge eierne av Aveleos. Da kommer kroner og øre inn i bildet. I samme tidsrom antar jeg at kriminaldommen i første instans også går i vår favør. Jeg håper/antar derfor at når sivilrettslig søksmål mot Enovos starter i 2019, er både kriminal- og voldgiftsdommene i vår favør. Da lukter det bænkers.

God helg!
Redigert 29.09.2018 kl 18:31 Du må logge inn for å svare
Rockall
30.09.2018 kl 11:35 3806

Av og til må man bar ta noen sjanser, og ikke være så redd. Til slutt så taper jo alle alt likevel, så hvorfor ikke gripe muligheter når man er levende..?

Litt søndagsfilosofi, det ble det.

Man må nok ikke bli for grådig og satse for mye i denne EAM-aksjen, men en viss pott kan bli ekstremt bra krydder for porteføljen. Om selskapet i verste fall ikke skulle vinne fram, så er det fortsatt slik at det er igjen verdier i selskapet, så helt ned til null skal det ikke gå. Mao. så skal innskuddet etter alle solemerker (!) ikke gå ned til null dersom selskapet ikke vinner fram. Det er også noe å notere seg.
milk
30.09.2018 kl 16:03 3729

Det er en grunn til at likskjorta ikke er laget med lommer ;-) .... Jeg tenker som så,det er bedre å være på toget når det går enn å stå på perrongen å håpe på at det kommer et nytt tog.... Å sitte i EAM kan fort bli morro,veldig morro :-)
Rockall
30.09.2018 kl 20:55 3642

Ja, milk, og det er jo dette som er så lett men også så vanskelig. Etter at fasiten kommer, så er jo alt bare lett. Da er svaret der, men man tjener ikke penger på at man "burde hatt aksjer der" om noe går til himmels. Man må faktisk være med om man skal tjene penger.

Tvi, tvi..:)- Satser på stor avkastning her! Jeg blir ikke blant dem som ikke kom til festen, om det blir fest...
Kadden
01.10.2018 kl 09:08 3478

Det drar seg til. Fra og med neste uke kan børsmeldingen komme med avgjørelse i voldgiftssaken.
Rockall
01.10.2018 kl 22:15 3324

"Can't beat the market..? Think again... I have EAM shares!"

:)-
tuja
02.10.2018 kl 12:38 3203

Er vist noen som fortsatt ikke vil være med på ett mulig kommende eventyr.
10okt nærmer seg. Fra den dato kan domsavsigelse på voldgiften komme, og senest slutten av feb 2019.
Det drar seg til. :)
Ticker
02.10.2018 kl 13:25 3164

Et forlik bør vel minst være minst kr 200.- ++ for aksept fra EAM ??

Det italiensk solkraftmarerittet er i ferd i med å bli en drøm:-) begynner å få godfølelsen nå.

Et forlik må ligge på ihvertfall 50%-70% av ertstatningsbeløpet, så 200kr er en rimelig kurs å forvente.
tuja
03.10.2018 kl 10:44 3004

Det drar seg til. Nå er det bare småposter som handles/selges, men tror det snart blir større volum(kjøp), og investorer som gjerne vil ha mere enn 2-3k aksjer,
og da tømmes selgersiden raskt, for de fleste av oss venter på en domsavsigelse. Det er der pengene ligger.
Gleder meg til fortsettelsen. :)
Yess
03.10.2018 kl 12:09 2982

Er det noe håp for at lille EAM skal vinne frem i denne saken?
Det kan jo virke slik at markedet mener nei i og med at aksjekursen er der den er og markedet skal en lytt til om en skal lykkes i aksjemarkedet.
tuja
03.10.2018 kl 12:30 2996

Yess

Hva bryr det deg hvordan enkelte invistere i aksjer? Du har vist meninger om flere du ikke er
inne i. Er du redd for at du tar feil, og at du mister en oppgang på flere 100%? Noe som er godt mulig.
Noe er det. Konsentrer deg heller om de du er inne i. Det er vel det som er normalt, men ikke alle er like.
03.10.2018 kl 23:47 2855

Spennende!
Rockall
04.10.2018 kl 01:12 2827

"Markedet", om det er kursen, har i så fall tatt feil i flere selskaper tidligere før rakettene har tatt av.

Jeg trodde virkelig at noen ved navn Yess skulle vært mer positiv..:)-
Airbag
04.10.2018 kl 07:13 2784

Yess. Høres ut som du vil aldri slå Mr. Market. Kjøpte meg inn her med en liten slump. Blir spennende!