EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 59239

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
07.10.2018 kl 11:47 6144

Kadden

Du skriver "Svært sannsynlig kommer første positive rettsavgjørelse i favør EAM solar innen okt/nov, seneste 28 feb!" Slik jeg tolker denne setningen er det større sannsynlighet for avgjørelse før årsskiftet, enn etter. Hva er det som indikerer dette?

Forresten. Bra jobb med dette innlegget!
Kadden
07.10.2018 kl 20:38 6060

BB_ Jeg har ikke kilder på det selv, men har lest at siste vitneforklaringer var ferdige. Og da skulle det ta 3-4 uker før det skulle komme avgjørelse. 28 feb er en dato som ble satt for lenge siden, som skulle være absolutt siste frist for avgjørelse.
07.10.2018 kl 22:15 5827

Interessant: Theriums innblanding, påstand om at motparten har spekulert i EAMs konkurs, og generell risk/reward.

Handlet det jeg skulle ha til 30 kroner aksjen. Noe som kanskje er for mye med tanke på risikoen? Min portefølje trenger denne spenningen.
Rockall
07.10.2018 kl 22:55 5782

Du må selv svare for risikoen du tar, BB_, men vi er nok flere som kjenner på spenningen... Går det rette veien, som jeg tror og håper på, så blir det fest for porteføljen.

Den som intet våger...
Kadden
08.10.2018 kl 00:00 5724

BB_

Jeg vurderer nok risikoen knyttet til EAM veldig annerledes enn deg. Jeg synes mcap på 200MNOK og 30kr aksjen er lavt hvis man ser dette opp mot sannsynligheten for at de blir tilkjent erstatninger/får annulert SPA som i sum vil utgjøre mer en dagens prising. Hva mener du, basert på den infoen som finnes, sannsynligheten er for at EAM Solar ikke får noen erstatning eller pengene tilbake for svindelen som de ble utsatt for? Eam solar kjøpte solkraftverk hvor selgerne garanterte at solkraftverkene hadde eksisterende FIT kontrakter med GSE (Gestore Servizi Energetici, the Italian governmental
agency). Etter kjøpet kom det frem fra GSE at de ikke hadde kontrakter med solkraftverkene, som Aveleos hadde hevdet, og at Aveleos var under etterforskning.

Retten har allerede sagt at EAM Solar er utsatt for svindel, at motpartene er økonomisk ansvarlige.

Skal man fortrenge denne informasjonen? I mine øyne er man isåfall dum, og det virker nesten da som at man ikke aksepterer et case hvor risk/reward ser så bra ut som det gjør her. Selvfølgelig må man ta egen tidshorisont på investeringen i betraktning, har man en horisont på 1-2 uker er det jo ren spekulasjon om kursen står på 25 eller 35 kroner.

Motparten spekulerte nok i at EAM vil gå konkurs pga. kostnadene ved å føre sakene frem i retten. Det er det svært lav sannsynlighet for at kommer til å skje etter at Therium kom på banen med midler.

Hvis du eller noen andre har noen gode argumenter angående risiko som er mer enn at "dette handler om rettsaker" så vil jeg gjerne høre dem. Jeg ønsker selvsagt en objektiv diskusjon.
Rockall
08.10.2018 kl 00:03 5722

Flere skal nok inn i dette veddemålet utover høsten. Ila. uka kan alle aksjer til under 40 kroner bli barbert bort!
Kadden
08.10.2018 kl 00:07 5726

Barneskirenn,

Tidshorisontene på sakene ble nevnt av Viktor på sist presentasjon på hotel continental i Oslo.

https://tekinvestor.no/t/eam-solar-eam/2064/23 her er tråden.
08.10.2018 kl 01:02 5684

Kadden

Hvordan vurderer motparten sin egen situasjon?
Hvor stor er fallhøyden, dersom det ikke er beviselig at motparten spekulerte i EAMs konkurs?
Hva skjer bak lukkede dører, som vi ikke har muligheten til å vurdere?
Om EAM har en sterk sak, hvorfor er ikke kursen høyere?

Mulig vi vurderer risiko ulikt. Det kan jeg leve med. Poenget mitt er uansett å skape diskusjon, hvor man aktivt stiller dumme, kritiske, og essensielle spørsmål, i jakten på optimal forståelse.
Kadden
08.10.2018 kl 08:21 5585

«dersom det ikke er beviselig at motparten spekulerte i EAMs konkurs»

?
Redigert 08.10.2018 kl 08:22 Du må logge inn for å svare
Ticker
08.10.2018 kl 10:24 5495

De kan helt klart ha spekulert i konkurs men det trengs ikke bevises,tror nok ikke det er på agendaen her.
Trodde toget var gått for å laste under 35.- men jaggu får jeg ta en pott denne uken også.
Har allerede endel tusen aksjer men noen tusen til her kan bli...........STORT
Turbon
08.10.2018 kl 10:27 5476

Vente nåen uke til og du kan kjöpe för 25 :)
08.10.2018 kl 10:38 5446

Fra BørsXtra, 2016:

"Enovos nekter alt og forbeholder seg retten til rettslige tiltak mot EAM for ærekrenkende tiltak. Italienske domstoler mener det er Enovos og Avelar som er ansvarlig for svindel mot EAM. EAM-sjef Viktor Jakobsen mener at motpartene har spekulert i at EAM skulle gå konkurs før sakene kommer opp eller at aksjonærene skulle sparke han og dermed satt gjennomføringsevnen tilbake"

Dette er vel fremdeles aktuelt, vel?
milk
08.10.2018 kl 11:05 5397

Selgersiden er nå tre ganger så stor som kjøpersiden å kursen siger videre ned!!
Kadden
08.10.2018 kl 11:23 5366

I ettertid av det du henviser til har retten kommet frem til at Enovos, Avelar og Aveleos er ansvarlige for svindelen. Og defamasjonssaken er fått avslag i påvente av utfallet i sakene som pågår :-)
Redigert 08.10.2018 kl 11:54 Du må logge inn for å svare
Yess
08.10.2018 kl 11:48 5323

EAM rett til bunns i dag, hva er grunnen til det?
Noen nyheter eller rykter eller annet her?
Kadden
08.10.2018 kl 11:50 5320

Eam handles i så lavt volum at det nærmest er tilfeldig, tror jeg. Sikkert en del tradere inne også. Jeg har ikke hørt noen nye rykter i alle fall.
Rockall
08.10.2018 kl 20:43 5119

Litt spennende med det man ikke vet. Det kan f.eks. være slik at NAS kan stupe totalt mens EAM går til himmels. Tenk litt på den i kveld... Risikoen ift. mulig oppside kan være høyere i andre aksjer enn i EAM, faktisk.
Yess
09.10.2018 kl 11:41 4951

31 siste
Jeg legger inn kjøp på 29 så ser vi om den går inn. Tydeligvis flere som er usikre her på veien videre
tuja
09.10.2018 kl 11:43 4957

Yess

Da tviler jeg på at du blir aksjonær. :)
Yess
09.10.2018 kl 21:58 4825

Enig. Legger inn og kjøper mellom 31-31.50 i mg.
Rockall
10.10.2018 kl 00:05 4765

Andres tvil gir fine muligheter.

Det får briste eller bære, men jeg tar en sjanse, og den står jeg fast på.
milk
10.10.2018 kl 06:16 4711

Enovos og Avelar vil kjøre Avelos "foran" seg og trenere rettsaken ved å anke en eventuell dom som går EAM sin vei. De vet at advokat utgiftene kan bli tøffe å takle for EAM. I verste fall slår de Avelos konkurs og vil da jobbe for at et krav fra EAM vil gå med i konkursen.. Dette er noe av problemene som gjør at analytikere er veldig usikker på løsningen og når den eventuelt vil komme.
Yess
10.10.2018 kl 07:35 4665

Milk, og det er vel nettopp grunnen til at kursen nå er rundt 31 og ikke godt over 100 når det totalt kravet er et par hundre pr aksje og saken er god for EAM?
Minner nye om NOR casen
tuja
10.10.2018 kl 08:50 4609

Verdier som er holdt tilbake i favør EAM tilsvarer alene ca 40kr pr aksje:

8 June 2017

In a ruling dated 31 May 2017, notified on 7 June 2017, the Court of Milan has ordered the conservative seizure (pursuant to article 316 of the Italian Criminal Procedure Code), in favour of EAM Solar ASA and EAM Solar Italy Holding S.r.l., on all assets connected to Marco Giorgi and Igor Akhmerov, up to the total amount of Euro 33.062.632,62.

The Court's decision was made in order to secure a possible compensation of part of the cash outlay made by of EAM companies in July 2014 in conjunction with the P31 fraud.

The amount identified by the court in this conservative seizure ruling is not to be interpreted as a limitation to the final damages claims that may be awarded EAM Solar ASA in the criminal proceedings in Milan.

The Court's decision was founded on the argument that with respect to the accused Giorgi and Akhmerov, there is good reason to believe that the guarantees for the payment of the civil obligations deriving from the crime of contractual fraud is lacking or will be dispersed.
milk
10.10.2018 kl 09:16 4578

Det tenker jeg også. Det er tatt beslag i verdier for 310 Mill hos sjefs kjeltringene. Det er 90% sikkert at dette tilfaller EAM,så fremt de saksøkte ikke greier å tyne EAM til konk!
tuja
10.10.2018 kl 09:17 4577

Nå plukkes det bra fra de overnervøse. Snart tomt på lave 30-tallet?
10.10.2018 kl 10:35 4525

Korriger meg gjerne om jeg tar feil her: Therium investerer i dette (EAM), men har på sin side sikret seg. De kan når som helst trekke seg ut av dette etter 1. transje. Derfor er det vel en reell mulighet for at EAM kan slite med betalingen i framtiden.

10.10.2018 kl 10:38 4525

Her er det mange spekulasjoner på en gang. Kan du utdype dette med at "Enovos og Avelar vil kjøre Avelos "foran" seg"? Og hvilke analytikere er det du refererer til?

Hei

Limer inn et innlegg fra tekinvestor av bruker salami. Vil samtidig oppfordre alle nye aksjonærer til å ha is i magen og tålmodighet. Det vil forhåpentlig lønne seg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mens alle er opptatt med å sitte og vente utfallet av voldgiftsdommen, synes jeg det er noe nesten like viktig som vi burde fokusere på, fordi det sannsynligvis kommer først, nemlig beslag av eiendeler. Kraftigere signaler fra en domstol kommer kun i form av en faktisk dom, synes jeg. Vi må først tilbake til 8 juni 2017:

https://newsweb.oslobors.no/message/429144

Den 31. mai 2017 autoriserte kriminaldomstolen i Milan at EAM kunne ta beslag i eiendeler. 8 juni 2017 ble det gjort beslag av personlige eiendeler som tilhørte sjefene Achmerov og Giorgi, på ca 33m eur. EAM forsøkte også å få domstolen til å beslaglegge eiendeler som tilhørte selskapene Aveleos SA, Avelar Energy Ltd(Renova) and Enovos Luxembourg SA, men det sa dommerne nei til. Det virker for meg som om retten vurderer følgende når de tar beslag i eiendeler: Er de saksøkte sannsynligvis økonomisk ansvarlig i et sivilsøksmål for en kriminell handling de har begått, er de saksøkte sannsynligvis i stand/villig til å betale for seg?

Både sjefene Achmerov/Giorgi, og selskapene ble ifølge kriminaldomstolen ansett som økonomisk ansvarlig i et sivilsøksmål for en kriminell handling, men kun sjefene ble ansett som ute av stand/uvillige til å ordne opp for seg. Ergo selskapene ble ansett som i stand til å gjøre opp for seg:

“there is no doubt that such companies are entities of relevant economic
capability. [.] Thus, it is not proven, with respect to these companies, that
the guarantees for payment compensation claim to EAM companies’ would be
lacking” (Ruling from the Court of Milan dated 31 May 2017, page 6).

Så……et drøyt år senere…har noe forandret seg?

Aveleos: tomt for penger i mange år, men JV eierne Enovos og Avelar er ansvarlige, ifølge kriminaldomstolen.

Enovos Luxembourg: ingenting som jeg er kjent med, har ikke hørt/lest noen ting fra pålitelige kilder, annet enn at dette er et meget solid selskap. Jeg kikket i regnskapet deres, butikken går bra, de har 1 milliard eur i eiendeler, nok til å dekke kravet 4 ganger.

Avelar(Renova): Vel, i dette russiskeide Sveitsbaserte konglomeratet har det visst skjedd en del . Long story short: det foregår ting her som gjør at domstolene sannsynligvis veldig snart skal igjen vurdere om de skal gjøre beslag i selskapenes eiendeler. Siden kriminaldomstolen har sagt at begge eierne er solidarisk ansvarlige, dvs at EAM kan søke erstatning hos begge eller kun den ene parten, så er det en god mulighet for at det kan tas beslag både hos russerne og luxembourgerne etter EAMs ønske, selv om luxembourgerne «sannsynligvis» kan gjøre opp for seg. Beslag vil i så fall bli svært stort, mer enn 200 mill EUR. Et slikt beslag vil katapultere kursen opp mot 50.

Hvis dere er interesserte i den «longe storyen», les videre i hva jeg har gravd ut……dette søksmålet har armer ut i den virkelig store storpolitikken: FBI spesialetterforsker Robert Mueller har avdekket at Andrew Intrater, CEO for investeringsfondet Colombus Nova betalte 500 000 USD til samme selskap som Michael Cohen, Donald Trump sin personlige advokat, opprettet for å utbetale 130 000 USD til Stormy Daniels for å tie om Trumps utenomekteskapelig forhold . Andrew Intrater er Viktor Vekselberg sin fetter. Viktor Vekselberg er en russisk oligark, god for 13 mrd USD og eier av Renova, som eier Avelar. Amerikanske myndigheter mistenker at Vekselberg har betalt penger til Trump med hensikt å påvirke 2016 presidentvalget, og innfører sanksjoner mot Vekselberg i april 2018. 1,5-2 mrd USD av Vekselberg sine penger blir frosset i forskjellige kontoer i USA. Vekselberg begynner å flytte på penger og tømme selskaper for å beskytte sine interesser. Blant annet Avelar selges/tømmes/blir forsøkt tømt. Dette kan være en stor fordel for EAM, det betyr at det finnes grunnlag for beslag av selskapenes eiendeler.

Smålesing:
https://businessbuysale.com/en/novosti/275-utechka-v-italii-viktor-vekselberg-prodaet-gazohranilishe 1
tuja
12.10.2018 kl 10:41 4286

Takk for den. Meget interessant. Tror EAM blir skikkelig "jackpot" in the end. De har pr i dag beslaglagt eiendeler som tilsvarer rundt 40kr pr aksje.
Men det høres ut som det er mere i vente, ref innlegget. Om det kommer beslag i størrelsesorden 150-200mill eur, vil aksjen gå kraftig opp.
Dette blir bare mere og mere spennende.

Happy hunting :)

Og en gang til tuja.....
tuja
12.10.2018 kl 13:25 4224

Tja, kanskje litt senere. En god ting kan ikke gjentakes for ofte. :)

God helg!
Rockall
14.10.2018 kl 19:15 4087

Dersom det ikke var håp, så ville nok ikke EAM ha gått til sak, og det poenget tror jeg de fleste ser veldig godt. Oppsidepotensialet er så stort her at jeg bare ikke kan holde meg unna. Er drittlei av aksjer som går bare noen desimaler opp og ned for å oppta så mye av oppmerksomheten min, gjentar drittlei, så ja... EAM skal være i porteføljen.
Redigert 14.10.2018 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
Rockall
14.10.2018 kl 19:44 4034

Nå kommer sannsynligvis «rottene» fram i større grad... De som frykter at andre skal gjøre suksess på EAM, men de skal bare få vise seg...
Rockall
15.10.2018 kl 08:29 3917

Nå skal det ruges på eggene, så gjenstår det bare å se hva det blir som klekkes ut... Regner med at stadig færre vil selge på lave nivå, men ja, forrige uke da børsene korrigerte kraftig ned, så var det noen som virkelig slapp eggene sine. Blir fort litt dominoeffekt... F.eks. om noen er belånt i andre posisjoner og det raser der, så selger de vel i andre posisjoner for å dekke seg, og i EAM er det nokså lav omsetning, enn så lenge... Den lave omsetningen sier meg at det stadig er noen som er for nervøse eller utålmodige til å holde på aksjene, men det spørs om de ikke kommer til å rive seg kraftig i håret etter hvert...
Rockall
15.10.2018 kl 11:09 3827

TA for EAM kan muligens være passe umulig, men la oss forsøke..:)-

Har kursen begynt å stige på grunnlag av økte forventninger og stadig kortere tid igjen til store nyheter..?

Finner vi gulvlinjen med nedre punkter 19. september (29,80) og 11. oktober (30,50) med en foreløpig topp mellom disse den 2. oktober (36,00), så skimter vi kanskje starten av en stigende trendkanal. Går vi tilbake til 1. juni, så finner vi faktisk en topp på 32,20 som passer inn i dette, slik at vi har både to bunnpunkter og to toppunkter. Linjen mellom toppunktene og linjen mellom bunnpunktene går parallelt. Sjekk ut...

Gode nyheter, som ytterligere verdibeslag hos motparten, kan selvfølgelig få kursen til å hoppe over en stigende trendkanal, slik at en kraftigere stigningstakt kan forventes. Viktige signaler gir retning, men også mer aggressive kjøpere kan utløse det samme, helt uten noen melding. Vi kan se for oss at aksjen har blitt mer sensitiv for kursoppgang i det siste. Et utenlandsk gribbefond kan fort få kursen til å bykse kraftig opp om de laster, for det er nokså få EAM-aksjer og til vanlig ganske så liten omsetning.

Selv om ting kan gå galt her, på tross av et positivt bilde hittil, så kan EAM komme til å bli den totale verditransformasjon "over natta". Jeg tror at kursen skal gjøre kraftige byks før den helt store meldingen måtte komme. Spennende er det i alle fall.
Redigert 15.10.2018 kl 11:18 Du må logge inn for å svare