EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 60703

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare

Jeg korrigerer deg gjerne, Milk.

Therium har ikke "sikret" seg, hva nå enn det betyr; de har investert alle 3 trancher. De kan derfor ikke trekke seg ut, snarere tvert imot, jeg har inntrykk av at de står klare med mer penger.
15.10.2018 kl 14:01 3739

Gullhjertet

Hvor finner du informasjon om at alle transjene er utbetalt? Og hvorfor har du inntrykk av at de vil stå klare med mer penger?
Rockall
15.10.2018 kl 15:21 3690

Mens noen grubler og kanskje til og med tror at de får kartlagt dette caset fullt ut, så er det andre som bare har en tatt beslutning på kjøp og hold.

Når fasiten er klar, så har de riktig store prosentene hoppa fra seg.

Beklager, la meg være mer presis. Tranche 2 ble 100% sikkert utbetalt før sommeren, tranche 3 på 770k EUR er sannsynligvis utbetalt.

En av kildene til dette er regnskapet.
Rockall
16.10.2018 kl 23:54 3455

Tørker det virkelig inn på salgssiden på dette nivået..? Har tidvis sett under et par tusen aksjer til salgs. Jeg tror den usynlige kjøpssiden er langt større enn den usynlige salgssiden, altså det vi ikke kan se ut ifra ordrebildet. Skal svært lite til for at denne fyker opp. En liten fjert av en medieomtale, så hadde vi vel lagt oss på 60-tallet, tenker jeg.
22.10.2018 kl 00:19 3329

Tikk takk:)
tuja
22.10.2018 kl 12:39 3234

Dæven ta, fortsatt mulig for etternølere å plukke billig ( med store forventninger til dom i favør EAM).
Ventetiden nå på domsavsigelse varierer fra noen timer til maks 3mnd. Er det EAM som blir årets
fineste julegave?

:)
tuja
23.10.2018 kl 12:29 3129

Stille før stormen?
Lite dialog på EAM-trådene, men de fleste har vel kjøpt ferdig og venter på en børsmelding.
Og noen få velger å ta hatten og gå.
Håper en avgjørelse iht voldgiftsdommen snart er ferdig evaluert, og EAM går seirende ut.
Da er mye vunnet, også i relasjon mot kriminalsaken.

Happy hunting.
Rockall
24.10.2018 kl 16:51 3001

Håper og tror at det går bra, og venter bare. Livet mitt er for kort til å forsøke å bli rik på trauste aksjer.
MD12
24.10.2018 kl 21:17 2931

Hva er planen om EAM vinner rettsaken?

Tenker da spesifikt på oss som har aksjer. Selge aksjer med det samme? (finnes det kjøpere?) vente på et utbytte?
Rockall
24.10.2018 kl 21:19 6465

Utbytte vil nok gi mest.
Kadden
24.10.2018 kl 23:51 6420

"To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting."

Rockall
25.10.2018 kl 13:10 5741

Plutselig en dag er vi 150% opp som første av flere steg. Må vel kanskje laste litt til, for denne kan utgjøre en forskjell!

Jeg føler hvertfall at noe kan skje når som helst! Noen som har noe info eller hvor man kan finne info ang rettssaken?
Rockall
26.10.2018 kl 17:21 5535

Noe kan skje når som helst. Nå snakkes det om krakk fra alle kanter, men her er vi en gjeng som for lengst har kjøpt EAM i skikkelig krakkmodus, og i særdeleshet om man ser an den potensielle oppsiden. At kursen er der den nå er, tror jeg kan skyldes at noen er interessert i å holde kursen på såpass lave nivåer en eller flere grunner.

Plutselig kan det bli pang over natta her. Måtte det komme et byks mens børsene er på tur opp fra grøfta, så blir det ekstra turbo. Det er nokså få aksjer i EAM, så på stor omsetning er det fare for at kursen går høyt på kort tid. Det kan mao. bli helt umulig for gjerdesliterne (for de fins) å smette inn på gradvis stigning når en gladmelding først er publisert.

God helg..:)-

Føler dette er en rimelig trygg havn å være i ved disse "krakktider". Så selv når jeg la ut en salgspost at det automatisk ble lagt inn lavere salgsposter. Virket som at det var robotaktivitet, har du noen tanker rundt dette? Er jo definitivt med på å holde kursen lav og stabil til en viss grad.

Kan smelle hvilken som helst natt for min del :D

God helg :)
Rockall
26.10.2018 kl 22:32 5419

Jeg har hatt, og har fortsatt, en mistanke om robotaktivitet i aksjen.

Ps. På tross av den potensielle oppsiden, som er gigantisk, så oppfatter jeg ikke EAM som en trygg havn. Tvert imot syns jeg risikoen er stor, men jeg vil ta den. Det er alltids lettere i etterkant når man har fasiten, på godt og på vondt. Får se...
Redigert 26.10.2018 kl 23:41 Du må logge inn for å svare
d12m
27.10.2018 kl 07:33 5368

Hva er ca verdi dersom de taper? De Har jo solparker i drift som sikrer en viss inntjening og dermed prising i bunn. Kan de alene forsvare en aksjekurs et sted på 20-tallet?

Leste en kommentar her på forumet at det var snakk om ca. 15,-
Rockall
27.10.2018 kl 10:17 5327

Det blir nok igjen noen smuler ja, dersom det ikke går rette veien..:)-
xpand
27.10.2018 kl 13:01 5289

Har troen på at dette kan gå veien. Sjekk denne investor oversikten:
SUNDT AS 1,054,580 20.40% 15.39% Comp. NOR
CANICA AS 886,762 17.15% 12.94% Comp. NOR
EAM SOLAR PARK MANAGEMENT AS 650,956 12.59% 9.50% Comp. NOR
PACTUM AS 382,225 7.39% 5.58% Comp. NOR
MP PENSJON PK 281,283 5.44% 4.10% Comp. NOR
DNB LIVSFORSIKRING ASA 269,086 5.20% 3.93% Comp. NOR
PARK LANE FAMILY OFFICE AS 237,300 4.59% 3.46% Comp. NOR
TOLUMA INVEST AS 219,701 4.25% 3.21% Comp. NOR
ALDEN AS 175,000 3.38% 2.55% Comp. NOR
MELLEM NES INVEST AS 156,928 3.04% 2.29% Comp. NOR
EIKA BALANSERT 151,435 2.93% 2.21% Comp. NOR
AKA AS 125,000 2.42% 1.82% Comp. NOR
AREPO AS 114,667 2.22% 1.67% Comp. NOR
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 106,041 2.05% 1.55% Comp. NOR
FLU AS 76,356 1.48% 1.11% Comp. NOR
KARSTEN ELLINGSEN AS 70,514 1.36% 1.03% Comp. NOR
OJN INVEST AS 61,156 1.18% 0.89% Comp. NOR
VERPENTANGEN AS 52,950 1.02% 0.77% Comp. NOR
T10 INVEST AS 50,965 0.99% 0.74% Comp. NOR
AON HOLDING AS 46,988 0.91% 0.69% Comp. NOR
Total number owned by top 20 5,169,893 75.45%
Worth
27.10.2018 kl 13:08 5277

Det fine med EAM at vi vet at nedsiden kan være på +- 15 kr,- mens oppsiden viss alt går veien er på 300-400 ,-. Så må en plassere innsatsen deretter :-)

Slik jeg har forstått det skal svar ang. om de får ta mer i "pant/verdier" fra eierne av Avelos innen de neste to ukene? Eller har jeg misforstått helt :/ Dersom de får lov til å beslaglegge større verdier enn de 300 mill som allerede er beslaglagt vil vel det være en trigger for økt aksjekurs?

Edit: Altså at rettssalen i Milano skal avgjøre dette senest innen to uker.
Redigert 27.10.2018 kl 13:24 Du må logge inn for å svare
Rockall
27.10.2018 kl 16:03 5200

Alt blir annerledes når fasiten kommer. Den kan jo komme til å vise at EAM ble drømmeaksjen, mens andre mer «trygge» valg ble et realt mareritt. Mange som har tapt penger på f.eks. EPR, ELK og NAPA.
pipsoe
27.10.2018 kl 16:45 5197

re xpand,
takk for aksjonærlisten..... ;-)

Noen som har tidligere liste så man kan få en oversikt over hvem som eventuelt har kjøpt/solgt??
Rockall
27.10.2018 kl 19:43 5155

Tidligere lister kan kanskje være å finne i kvartalsrapporter, eventuelt går det vel an å spørre selskapet.
Rockall
28.10.2018 kl 13:23 5009

Ikke last i EAM...

... for EAM skal ikke til himmels...

:-)
sivanna
28.10.2018 kl 20:56 4871

Det er i det statlige Luxembourg selskapet Enovos EAM vil få dekningen sin i tillegg til pantearresten som allerde er tatt.

Worth
28.10.2018 kl 22:58 4797

Helt klart spennende tider. Noe grunn til at du har solgt deg litt ned siste tiden sivanna?
tuja
31.10.2018 kl 13:32 4421

Har vært på reise, og ser at aksjen fortsatt er på billigsalg. Blir spennende de kommende dagene dersom EAM får ta større verdier i beslag/pant
enn hva de allerede har iht de 300mill kronene. Bare det forsvarer 40kr pr aksje. Nå kan det bli enda mere.

:)
Rockall
02.11.2018 kl 00:30 4245

Men vi skal vel på en hyggelig reise på EAM også..? Er vi klare for take-off..?

:)-
tuja
02.11.2018 kl 15:36 4139

Nå er det vel kun snakk om dager før det kommer en børsmelding vedrørende om de kan ta enda større pant enn de 300mill kr som allerede er fastlåst. Det kan trigge kursen skikkelig. Og folk selger for "peanuts" enda? Selvfølgelig om dette går veien. Men risk-reward er helt utrolig i dette "caset".

Det nærmer seg. Tikk-takk.....

Må da gå ann å lage en ny tråd en å drive med denne lange tråden som vel ikke gir noe ny info.
Men vi venter alle sammen og får vel krysse fingrene på at vi får en velfortjent opptur etter år med venting
Rockall
02.11.2018 kl 21:59 3972

Ja, og det blir vel gode grunner for ny tråd etter hvert..:)-
Møyfrid
02.11.2018 kl 22:51 3944

Yepp, vi venter på ny oppdatering.
tuja
05.11.2018 kl 09:28 3776

Her er en link på en artikkel som ble lagt ut på xi i helgen. Om noen kan italiensk, så er det bare å forklare hva den omtaler, da jeg ikke har brukt
google translate før.

https://it.businessinsider.com/fotovoltaico-eam-solar-chiede-300-milioni-di-danni-a-avelar-e-avanza-dubbi-sui-controlli-del-gse-la-spa-del-tesoro/

Oversatt via translate:

Photovoltaic, Eam Solar ber om 300 millioner skader på Avelar, og det hevder tvil om kontrollene til GSE (Treasury Spa)

Denne undersøkelsen ble publisert av Powernews.eu , et uavhengig nettsted for abonnementer på industri og energimarkeder.
Om lag 300 millioner euro . Dette er - i henhold Powernews.eu - omfanget av innsatsen i sivile og straffe contention for svindel som fortsetter i mer enn fire år i den italienske og Luxembourg Courts mellom norske Eam Solar , oppført i Oslo, og Enovos Luxembourg grupper, Enovos International nå Encevo (kontrollert av Luxembourg State) sammen med deres joint venture Aveleos med Swiss Avelar Energy og Italian Avelar .

En historie som starter fra Kerselfs feil . Og som er koblet til prosessen for påståtte misligheter med 59 millioner kroner i den fotovoltaiske industrien ledet av selskaper relatert til Avelar Energy, som eies av den russiske oligarken Viktor Vekselberg er Renova energigigant. En prosess der Eam Solar vises blant de skadede sammen med Energy Services Manager (GSE), det heleide datterselskapet til økonomiministeriet som gir incentiver for fornybar energi.

Etter høringen den 11. oktober 2018 i Milano kunne debatten bli avsluttet i det neste året. Ifølge etterforskninger fra anklagerne Maurizio Ascione og Luca Poniz, ville de mistenkte ulovlig mottatt bidrag fra GSE . Blant de tiltalt , etter anklager om kriminell forening rettet mot bedrageri mot staten, er det den russiske lederen Igor Akhmerov , leder for Avelar Energy, arrestert under etterforskningen, og Marco Giorgi , tidligere administrator av Kerself , et Reggio Emilia-selskap kjøpt i 2008 av Avelar , som senere ble Aion Renewables og ble notert i Milano til konkurs.

I mellomtiden, også i Milano, er høringen av sivil søksmål mellom Eam Solar og Avelar på vei.

I 2010, for å utvikle sin solenergivirksomhet, etablerte Enovos Aveleos, et joint venture med Avelar Energy, å bygge og selge fotovoltaiske parker i Italia. Avelar Energy, ledet av Akhmerov, kontrolleres direkte og indirekte eie 16 italienske selskapets fabrikker hovedsakelig i Puglia og Basilicata , som dommerne har utilbørlig fordel, mellom slutten av 2010 og april 2013 betydelige bidrag i strømregningen betales av GSE.

For anklageren ville disse selskapene ha brukt solcellepaneler produsert i Kina, men presentert for GSE, forfalsket dokumentasjonen og varemerkene, som om de var blitt bygget i Italia av Helios , det venetianske selskapet til gruppen. Ikke bare det: de samme selskapene ville ha kommunisert til GSE-vellykket fullføring av plantene selv før de ble satt i drift, og vil også misvise det tyske sertifiseringsfirmaet Tuv Intercert.

Totalt - ifølge myndighetene - ville de involverte selskapene ha oppnådd ubetalte bidrag på ca 37 millioner, men den totale verdien av svindelen ville være 59 millioner.

Gjennom det italienske datterselskapet Avelar solgte Aveleos 17. juli 2014 til Eam Solar trettito fotovoltaiske planter i Puglia og Basilicata (31 megawatt total kraft) til en samlet verdi på 115 millioner.Salget var blitt "verifisert" av ledende advokatfirmaer som hadde analysert teknisk, finansiell og regnskapsmessig dokumentasjon sendt av selgerne til GSE. Men den 23. juli, selv sju dager etter signering av kjøpekontrakten, Guardia di Finanza arrestert Igor Akhmerov, president og CEO i Avelar Energy, som de ferdige i husarrest og Marco Giorgi Giampiero Coppola, av de andre konsernselskaper. Med dem ble undersøkt (for kriminell forening utilbørlig mottak av tilskudd fra staten og ideologiske falsk offentlig dokument) fem andre mennesker.

På grunn av den GSE beslutningen om å stenge finansiering Avelar, tatt i slutten av 2015, de fem selskapene som er involvert i undersøkelsen er hentet fra Milan skifteretten adgang til domstolene inntil 6 september 2016. Av disse selskapene var Eam Solar ble opplyst av magistratene som advokat, men den 22. september samme år søkte de om frivillig likvidasjon etter at domstolen hadde avgjort at den økonomiske omstillingen var umulig i august.

Eam Solar har dermed krypt inn i det passive som kreditor , på samme måte som Aveleos. Ifølge 2017 budsjettet Eam Solar, i mai i fjor, kriminelle påtalemyndigheten i Milano bestilt et anfall på over 33 millioner skyldte Marco Giorgi og Igor Akhmerov for Eam Eam Solar Solar Asa og Italia Holding.

Skandalen og dens konsekvenser - ifølge Powernews.eu - kan imidlertid være mye bredere enn det som har kommet så langt fra undersøkelsen. Dette ble oppgitt av administrerende direktør i Eam Solar, Viktor E. Jakobsen - intervjuet eksklusivt av Powernews.eu - som historien Avelar kunne stille spørsmål ved effektiviteten av kontrollene GSE.

Jakobsen sier at " den økonomiske verdien av rettstvisten mellom Eam Solar og Enovos og Avelar ikke er begrenset til 115 millioner betalt for oppkjøpet av 31 solenergianlegg i juli 2014. For denne summen må legges det faktum savnet forventede inntekter, som ble på grunnlag av vurderingen av de overlatte eiendelene, og de skader Eam Solar og dets aksjonærer har, som bringer summen av de økonomiske forespørsler som Eam Solar går over til selgerne til rundt 300 millioner ».

Men ikke nok til å kreve Powernews på hvordan det var mulig at svik mot GSE gikk ubemerket under due diligence for kjøp av anlegget, Jakobsen reagerer med noen svært viktige merknader:

" Vår due diligence før oppkjøpet var ikke begrenset til de økonomiske aspektene, men også til de tekniske. Ifølge de italienske forskriftene for energikontoen visste vi at GSE betalte sine bidrag til fotovoltaiske systemer først etter å ha kontrollert nasjonaliteten til panelproduksjonen og den effektive tekniske driften av plantene. Ingeniøren som utførte kontrollen for oss, var basert på dokumentasjon hentet fra motparten og allerede validert av GSE , som viste at solpanelene ble produsert av Helios og at plantene var i drift. I stedet etter at arrestasjonene var bestilt av de italienske magistratene, oppdaget vi at dokumentene var falske og også hadde misledt GSE'en .

I et intervju med Powernews.eu Jakobsen stiller to spørsmål: " Undersøkelsen av GSE var bare formelt , utført på dokumenter presentert av mottaker selskaper av bidragene, eller ble også utført med stedlig tilsyn? Og hvis Helios, som det viser seg, var den ledende produsent og markedsfører av solcellepaneler i Italia, dokumentasjon og forfalsket varemerke panelene ble solgt bare til selskaper Kerself-Aion Renewables Gruppe-Avelar eller andre italienske operatører? ».

Jakobsens spørsmål er viktige. Fra svarene kan det oppstå - ifølge Powernews.eu - at det er mange PV-operatører som ikke overholder reglene for innsamling av offentlige bidrag til energiregningen. Forutsatt at GSE ikke har "validert" sine posisjoner basert, som ofte skjer i Italia, på formelle dokumentkontroller og selvsertifiseringer.
tuja
05.11.2018 kl 10:02 3721

Takker.
Dette bare understreker hvor god sak EAM har, på alle bauer og kanter.
Skal se julen blir ekstra fin i år.

:)