EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 60702

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare

Mesteparten står vel i rapporten. Victor mener at EK er 17 mill euro eller 25 kr bak hver aksje. Men det spiller jo ikke all verdens rolle siden de skal brenne hver krone på søksmålet. De jobber med å flippe solkraftverket de solgte videre, som kanskje gir noen millioner ekstra. Men de har uansett cash for å holde på i 3-4 år til. Victor og gjengen er nok mer optimistiske enn markedet. Men dette kommer til å ta lang tid tror jeg. Med mindre det daler et forlik ned fra himmelen; noe jeg er skeptisk til. Siden ingen møter opp på kvartalspresentasjonene kommer de til å slutte med dem. Folk er nok skremt av kursutviklingen. Men det må jo tilskrives at Pactum ikke orket mer. Caset er jo nøyaktig det samme som før. Så er egenltig litt overrasket over at ingen kjøper seg opp på disse nivåene. Men alle som er interressert i denne type case er vel investert allerede. Victor har jo mye av sin personlige formue låst i EAM Solar, om det er bra eller dårlig er jo vrient å si.

Er det noen som var på investorpresentasjonen i dag som kan legge ut informasjon om hva som ble fortalt?

Hvor lang tid kan dette ta dersom det blir maksimalt med anker og utsettelser? Tror dere selger av solcellekraftverkene selv kan være svindlet? Noen som har investert i lignende case?
Last79
16.10.2019 kl 11:20 1291

Vi kan vel iallefall vente oss en ferdigskrevet dom inkl. Total assessment of damages owed to EAM.
Er også spent på hva dommen sier om Enovos og Avelar med tanke på eventuell innkreving
Max10
16.10.2019 kl 10:48 1336

Ja..2 +2 er fortsatt 4, men så har du den ukjente faktoren X som ofte ødelegger alt...
tuja
16.10.2019 kl 10:18 1400

Det er tatt arrest i verdier som tilsvarer den nette sum av 33mill eur. Bare det er det dobbelte av dagens mcap. Og de har allerede fått medhold i at de (EAM) er utsatt for svindel. 2+2 er fortsatt 4.
Sydney
16.10.2019 kl 09:56 1442

Jeg er svært usikker på det. Har i det hele tatt Italia makt til å dømme de til erstatning? Selskapet er tømt og rømt og i lux sitter de ansvarlige selskaper. Jeg tror vi må ha lave forventninger til hva utbetalinger angår fra Italia sakene. Det er tragisk all den tid de har brukt vanvittige summer og tid på rettssaker i Italia om alt bunner ut i nye runder i ett annet land. Men situasjonen virker uoversiktlig. Virker ikke engang som om selskapet vet..
Opp+
16.10.2019 kl 09:53 1455

Hva tror du? De er vel allerede dømt og vi har vel allerede fått en pekepinn på va dommen vil innebære. Er bare å komme seg videre i sivilsak i Luxembourg uansett tror jeg.

Noen som tror vi får skuffende nyheter snart? Eller er alle her optimistiske?

EAM har gått ubemerket helt under radaren frem til i går. Leste hele denne tråden, alle børsmeldingene og annen informasjon og da var jeg ikke i tvil og lastet opp i går. EAM tror jeg blir den neste aksjen til å mangedobles. Traff med oppgangen i ELE og THIN, nå er det EAM som skal skyte fart?
HP17
02.10.2019 kl 11:34 1957

Anbefaler alle som jakter etter potensielle doblingskandidater (som NAPA/PLT/ELE/THIN og Hiddn har vært) å lese dere opp på EAM. Nå er det kun få dager igjen til en får dom på størrelsen på erstatningsbeløpet og da kan det gå høyt. Vil heller ikke overraske om det deretter kommer et raskt forlik.
Bare verdien på dagens solpark og mottatt erstatingsbeløp/salg av deler av solparken overstiger dagens børsverdi, så kan en legge på verdien av det fremførebare underskuddet og børsnoteringen også kan en legge på erstatningsbeløpet.

Være med?
HP17
01.10.2019 kl 12:58 2096

Sannsynligvis begynner showet før 18.10, for det kommer nok et nytt forventningsrally her i EAM.

Markedsverdien er nå latterlig lave 128 millioner, det kan ikke vare så mye lengre?
Verdi av erstatingsbeløpet (saken er vunnet), verdi av 4 solparker, verdien av salget (netto 90 millioner), verdi av det fremførbare underskuddet m.m
EAM kan fort være den neste raketten ut.
Flaxx
30.09.2019 kl 23:17 2234

Ja, showet begynner når det foreligger en endelig rettskraftig dom.

Hellboy skrev Vi gleder oss :-)
tuja har ikke kommentert siden april,bør vi uroe oss?


;))
HP17
25.04.2019 kl 14:39 2591

Markedsverdien er nå på latterlig lave 226 millioner. En brøkdel av erstatningskravet og EAM vant saken. I tillegg kommer 8.7 millioner EURO på konto (86 millioner) + tatt beslag i 33 millioner EURO (324 millioner) + verdien av dagens parker. Det er bare et tidsspørsmål før EAM smeller skikkelig opp igjen.
Flaxx
25.04.2019 kl 11:27 2703

Tenker at Encevo nå etter at dommen fra Milan foreligger IKKE vil vente i 3 måneder på endelig fastsettelse av erstatning.
Hvis det skrives fyldig om saken i Luxembourgs aviser ... bidrar det til en rask omforent løsning med EAM.
Encevo har et rykte å ivareta ...
De ber stadig om penger fra investorer til sine nye JV innen fornybar energi i Tyskland, Belgia og Frankrike.
Flaxx
24.04.2019 kl 22:14 3010

Det var i september 2018 at China Southern Power Grid (CSG) kjøpte 25 % av Encevo:
https://www.investinluxembourg-china.com/news/china-southern-power-grid-buys-25-share-in-luxembourgs-encevo/

I linken ovenfor gjengis eiersitsen i Encevo ... den ene mer seriøs enn den andre.
Det er klart at slike eiere IKKE kan leve med en dom slik den falt i Milan.
ALLE bedrifter ... også ENCEVO ... må ha tillit i markedet ... BÅDE hos mulige partnere ... men ikke minst kos KUNDENE.
Det er derfor Encevo i samtaler med EAM ... som rimeligvis pågår NÅ ... finner en omforent løsning.
Flaxx
24.04.2019 kl 20:09 3135

Encevo er et Private Equity-selskap ... særdeles seriøst der den Luxembourgske staten er av de største eiere.
Nylig ... i 2018 ... kjøpte det største kinesiske strøm-nett-selskapet seg inn.

Encevo er avhengig av sitt seriøse omdømme når skal invitere til nye JV innen sine satsningsområder ... som er mange.
Derfor kan de ikke bare snu ryggen til den klare fellende dommen som nå forligger i Milan.
Her vil partene ... EAM og Encevo ... nok "snakke sammen" ...
Redigert 24.04.2019 kl 20:14 Du må logge inn for å svare
tuja
24.04.2019 kl 18:19 3294

Har vært ute en tur. Ser at innlegget til Kadden er slettet. Var det noe positivt, siden du virker fornøgd?
24.04.2019 kl 17:43 3383

Takk kadden,
Sjelden vært mer forvirret enn i dag:)
Falco1
24.04.2019 kl 17:32 3410

Kan sitte på en gullgruve her ingen tvil om det.

Takk for en spennende reise i EAM. I natt sov jeg ganske dårlig, så merker at dette er aksjen for de med sterkere nerver enn meg. Tusen takk CAPM for at du tipset om denne aksjen back in the days! Tusen takk til alle deltagerne på forumet for utrettelige pågangsmot og engasjement! Lykke til videre dere som sitter her fortsatt.

Det ble sagt tidligere noe om at selskapet skulle deles opp i to. Interessant, dersom rettsavgjørelser ender godt. For hva skjer med EAM Solar dersom rettsavgjørelser går til helvete, ikke kan finansieres (Therium har ikke et evighetsperspektiv), eller av andre årsaker resulterer i negativt resultat for selskapets aksjonærer?
tuja
17.02.2019 kl 19:50 5272

Kommer det en positiv rettsavgjørelse til EAM i voldgiften, vil ballen bare fortsette å rulle raskere for EAM. Da tror jeg de vinner fram på alle fronter. Og det nærmer seg.

:)
Rockall
17.02.2019 kl 18:27 5322

Men vi tror sterkt på dom i EAMs favør nå, og med en slik dom, så bør veien videre være mer åpenbar også, ikke sant..? Det kan gå hele veien i mål altså, og da kan det ligge store ting på lur for tida etter dom i voldgiftsdomstolen. Tenker i de baner...
Kadden
17.02.2019 kl 12:50 5439

Det trenger dog ikke å skje. Det var en forventning han hadde. Det som står i presentasjonen er «usikkert», personlig ser jeg for meg noe i mars:-)