EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 59213

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
BigJump
26.09.2018 kl 10:55 3404

Noen som vet om Enovos eller Avelar har foretatt regnskapsmessige avsetninger for eventuelt tap i denne saken?
Ticker
26.09.2018 kl 15:59 3301

Som det er skrevet tidligere så er dette nå i en voldsgiftdomstol som betyr ingen ankemulighet.

Den viktigste forskjell fra vanlig rettergang er at dommerne er oppnevnt av partene.
Voldgift er vanlig i forretningsforhold og grunnen til at den avgjørelsesformen foretrekkes er at tvisten kan løses for lukkede dører, dvs. uten at det blir kjent hva partene tvistes om. En annen fordel er at saken oftest får en endelig avgjørelse relativt hurtig fordi en voldgiftsdom som hovedregel IKKE KAN ANKES. Særlig mellom næringsdrivende er det ofte viktig å få lagt uenigheten bak seg og få en rettskraftig avgjørelse.

Her kan det komme et forlik like fort som en domsavgjørelse om motpart føler at dette "går ått skogen"
tuja
26.09.2018 kl 16:02 3293

Ticker

Exactly. Her kan det komme nyheter/forlik når som helst.
Det drar seg til.

:)
milk
26.09.2018 kl 17:31 3229

Merkelig at den saksøkte ikke har kommet med et forslag om forlik for lenge siden hvis de har så dårlige kort! Alle trådene om EAM er så utrolig positive..... Dette er litt betenkelig. Kan ikke se at noen analytikere vurderer EAM som en potensiell "kule" Hvor ligger den døde hunden begravet ??
Turbon
26.09.2018 kl 17:50 3195

Enovos/Avelar kansje mener at de har en like god sak... Er der noen der har sjekket hvis det er slikt?
Har haussekoret tenkt på det?
Redigert 26.09.2018 kl 17:52 Du må logge inn for å svare
milk
26.09.2018 kl 18:02 3172

Turbon" Det er akkurat det som ikke er belyst! Jeg savner en objektiv og mer reflektert tråd angående EAM sin sak før jeg går inn... Det nytter ikke å prate opp en aksje på dette forumet,selv om kursen har steget de siste dagene. La oss få en edruelig analyse uten favorisering....
tuja
26.09.2018 kl 18:21 3153

Her er lit lesestoff på en onsdags kveld. Kos dere. :)

https://e24.no/boers-og-finans/eam-solar/slik-havnet-den-norske-solsatsingen-i-en-italiensk-rettsal/23639723

https://www.dn.no/jus/italia/avelar/enovo/solselskap-far-ta-33-millioner-euro-i-beslag/2-1-99171

https://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2016/09/Det-hagler-av-rettssaker-for-EAM-Solar


Gigantisk oppside

Frem til dette tidspunktet hadde EAM Solar 25 parker i drift.

Carnegie-analytiker Preben Rasch-Olsen, som tidligere har rådgitt selskapet, mener aksjen har en gigantisk oppside om søksmålene vinner frem.

- Vi er blitt litt klokere på rettssakene selskapet er involvert i gjennom våren. Selskapet er utsatt for svindel, og flere rettskjennelser har gått i EAM Solars favør. Aksjen har en gigantisk oppside hvis søksmålene vinner helt frem, sa han til Finansavisen den gang.
Redigert 26.09.2018 kl 18:28 Du må logge inn for å svare
milk
26.09.2018 kl 18:38 3130

Jeg har litt dårlig erfaring med Preben... Men takk for innfo og henvisninger til lesestoff! Skal studeres nøye :-)
tuja
26.09.2018 kl 18:42 3118

Bare hyggelig :)

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 26. sep 2018
EAM Solar ASA har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på kort sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen har støtte ved cirka 30.00 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for EAM Solar ASA. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp
Turbon
26.09.2018 kl 18:48 3109

EAM er ikke slik andre aksjer, TA er ikke skapt for slike scenarios.
tuja
26.09.2018 kl 19:05 3090

Turbon

Egentlig enig. Men volumet har tatt seg opp siste uken, så interessen for EAM er økende. Forståelig nok.
Vinner de voldgiftsdomstolen, da skal du se på kurseksplosjon. EAM er et bet på seier eller forlik i den rettslige twisten,
og blir det utfallet vil man angre på at man ikke benyttet sjangsen på skarve 35kr. Bare de 33mill eur som er beslaglagt til fordel
EAM tilsvarer ca 40kr pr aksje.
Men, hver sitt valg. :)
Kadden
26.09.2018 kl 21:06 3017

Startinnlegget var et forsøk på å være objektiv. Å be om en edruelig analyse uten favorisering gjør analysen lite objektiv når infoen som finnes tydelig belyser saken i favør EAM, noe som gir grunn til favorisering. Jeg tror fortsatt det er mye usikkerhet rundt tidsperspektiv på ting, for eksempel hvor lang tid det faktisk kan ta før EAM en vakker dag får diverse erstatningsbeløp på konto. Det at utbetalingen av et eventuelt erstatningskrav fortsatt kanskje er langt frem i tid kan være grunn nok til at motpartene ikke har kommet til bordet med et forlik. Prosessene har heller ikke kommet til et punkt hvor det er naturlig å komme til bordet med et forlik. Hvem er det som skal stå frem med et forlik på et nåværende tidspunkt? Aveleos? Neppe.

Voldgiftssaken omhandler ervervelsen av solkraftverkene og et vederlag på over én mrd NOK.

In July 2014, as mentioned in Section 2.1.1, the Company entered into a Share Purchase
Agreement in July 2014 to acquire 31 solar power plants in Italy, for a total
consideration of EUR 115 million, from Enovos Luxembourg S.A and Avelar Energy Ltd.
through their jointly owned single purpose vehicle Aveleos S.A. Shortly after the transfer
of the power plants, it appeared that most of the power plants did not have valid longterm
FiT contracts according to the contractual counterparty Gestore dei Servizi
Energetici GSE S.p.A, owned by the State of Italy, as warranted by Aveleos S.A.

Videre:
In the third quarter of 2016 the Company summoned Aveleos S.A. to the Milan Chamber
of Arbitration in order to have the Share Purchase Agreement entered into in 2014
declared null and void based on the alleged fundamental breach of contract conducted
by Aveleos S.A. and its directors.
The first hearing in the Arbitration Court was held in January 2017 where the parties
together with the Arbitration Panel agreed on the timeline of the proceedings. A final
ruling by the panel is expected in the 2nd quarter of 2018 but may be delayed.

Det er altså denne voldgiftssaken som det snart foreligger en dom på. En seier her vil trolig styrke EAM veldig mye i de andre sakene.

Anbefaler alle som er interesserte i EAM solar til å bruke én time eller to på å sette seg godt inn i prospectus fra 2017. Kanskje da kan vi få en enda bedre saklig diskusjon (grei introduksjon fra side 29-37, og litt om utbyttepolicy).

http://eamsolar.no/media/8249/EAM-Solar-ASA-Final-Prospectus-8-August-2017.PDF
Redigert 26.09.2018 kl 21:07 Du må logge inn for å svare
Rockall
26.09.2018 kl 23:09 2936

Alle får bare ta sine selvstendige avgjørelser på grunnlag av den nokså knappe informasjonen som fins fra tredjeparter som ikke er aksjonærer. En del faktiske forhold er belyst, men det faktiske utfallet er ingen som har noen garanti for. Det er et absolutt faktum.

Når det er nevnt... Jeg både håper og tror at det skal bli en svært så givende kursutvikling her etter hvert.

Det handler om å være inne i denne aksjen! Her er oppsiden veldig stor. En kjennelse eller et kompromiss med saksøkte kan komme når som helst.
Redigert 27.09.2018 kl 01:11 Du må logge inn for å svare
milk
27.09.2018 kl 07:43 2768

Det kan virke som styret og ledelse har hatt litt lite innsikt i de avtalene som ble gjort! Kan det være gjort feil som EAM må ta ansvar for selv??

Nei, de er svindlet ved at selger har hevdet solparkene de kjøpte hadde avtaler med italiensk stat for å levere strøm til grid i Italia, noe som viste seg å være galt. Her snakker vi altså dokumentforfalskninger mm.

Er slått fast at EAM ble svindlet, de har en god sak.
Redigert 27.09.2018 kl 07:53 Du må logge inn for å svare

Det er gjort en grundig due diligence. Bra med sunn skepsis, Milik. Det er jo alltid en viss risiko i alle aksjer. Når denne blir oppdaget av den store hopen så vil aksjen?
pipsoe
27.09.2018 kl 08:30 2724

Tuja (kl. 18:21)
Takk for linkene du postet, har vært på leiting etter mer informasjon, så utmerket!
pipsoe
27.09.2018 kl 08:30 2725

Slettet, dobbelt postet.
Redigert 27.09.2018 kl 08:34 Du må logge inn for å svare
tuja
27.09.2018 kl 08:35 2722

Bare hyggelig :)

Blir spennende om vi kan få nok momentum til å dra oss opp mot 40,-
Er skikkelig moro å være i EAM for tiden, vært et kjedelig år siden i fjor sommer (da Therium gikk inn).
Men nå som saken nærmer seg avklaring, er det vel ikke feil å anta at mange som har sittet på gjerdet nå melder seg på...

Jeg er litt spent på 35,-

Tidligere har det vært MYE motstand på dette nivået, og ifjor sommer gikk det store volum samlet sett rundt 35 over en lang periode

Blåser man 35, så er veien oppover ganske kort.

Lykke til medaksjonærer, spennende høst/vinter for oss som sitter i EAM
tuja
27.09.2018 kl 12:30 2612

Da forsvant posten på 6300 aksjer. Må da snart minke på de som sannsynligvis gir bort aksjene sine?

:)
Rockall
27.09.2018 kl 12:38 2585

Ja, nå bør stadig flere som ikke skal sitte til avgjørelse ha kommet seg vekk, vekk og ut fra EAM. Vi behøver dem ikke.

Hvem slår hull på 36,20 og tar oss oppover på 30-tallet ??

Spennende å følge ordreboka i EAM om dagen...
tuja
27.09.2018 kl 13:32 2540

Vi var opp rundt 45 kr bare da EAM fikk låst fast 33mill eur til sin fordel.
Nå er vi meget nær en domsavsigelse i voldgiften. Alt ligger til rette for en eksplosjon i kursen, om dette går som vi tror.
Da er tresiffret kurs helt innafor. Tikk-takk....

Ellers har vel ledelsen i EAM kjøpt mye rundt 80kr pr aksje, om jeg ikke husker feil?
Redigert 27.09.2018 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
Kadden
27.09.2018 kl 14:34 2486

100kr ved utstedelsen av aksjer ifbm. børsnoteringen, 80kr var den rettede emisjonen året etter. Uansett, de store aksjonærene har aksjer rundt 80-100kr :-)

Gleder meg til de neste ukene. Det er veldig sannsynlig at det kommer en børsmelding om voldgiftssaken før q3! Absolutt ingenting som tyder på at det ikke går veien for EAM i voldgiften.
tuja
27.09.2018 kl 14:44 2448

Takk for input, Kadden.
Ja, det var det jeg trodde. Hengte meg nok opp i emisjonen på 80kr.
Uansett, ledelsen har inngang laangt over dagens kurs.
Gleder meg stort til den kommende tiden.

:)
Rockall
27.09.2018 kl 14:48 2441

Uansett, så tror jeg mange nå begynner å se etter EAM som en mulighet. Mye er mer enn godt nok priset allerede på børsen, der det er på tide og ta gevinst, og mer uaktuelt å gå inn. Hvorfor kjede seg dønn ihjel om man kan få en real fest i EAM..? Skaffe seg en gevinst som virkelig monner..?

Av og til i livet bør man bare ta noen sjanser, og det er det aksjer dreier seg om. Det er ikke godt å vite, men det er faktisk mulig at flere sitter på andre aksjer med større risiko enn det EAM utgjør. Det tror jeg nemlig.
Kadden
27.09.2018 kl 14:48 2442

Jeg ser i allefall at lorentzen AS er ute av topp 20. Jesem AS er nå på 20. plass med 50k aksjer. Styremedlem i Jesem AS er Ragnhild Marta Wiborg og hun er også styremedlem i EAM. Noen som vet om Jesem AS nylig kjøpte de 50k eller om det er fra gammelt av? :-) godt tegn i alle fall.
Redigert 27.09.2018 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
Ticker
27.09.2018 kl 14:53 4509

Det er ikke mange aksjer i EAM.
Det er ca 6.8mill og 4,7mill er hos større investorer som har mere 100.000 aksjer og som med stor sansynlighet har kommet inn på mye høyere kurs.
Det er derfor ikke mange aksjer tilgjengelig for omsetning så her vil jeg tro at et par mill.aksjer skifte eiere mange ganger før vi når "triggerkurs" for de større investorene.
milk
27.09.2018 kl 14:57 4498

Jeg ser noen mener at avgjørelsen kan trekke ut i tid,det tror ikke jeg. Saksøkte kan bli ansvarlig for renter hvis saken bevist blir trenert. Mye tyder på at dette kan bli spennende så jeg velger å gå inn med en moderat post. Spenning er jo halle gleden med aksjer :-) Den som intet våger osv....
Kadden
27.09.2018 kl 15:02 4890

Vinner eam frem nå i voldgiften så er så og si nesten all risiko borte. Da er det bare snakk om tid, lang eller kort, det har jeg ingen formening om.
Rockall
27.09.2018 kl 15:13 4875

Superaksjen min!

Eeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmm!!!

:)-

Moro at interessen tar seg opp og at flere diskuterer EAM. Følt meg som ensom tidligere, ikke vært mye info rundt EAM

Ser man nå på hvor mange ganger disse nye EAM-trådene leses, så er det ikke tvil om at interessen er en helt annen nå enn tidligere
tuja
27.09.2018 kl 15:33 4857

supernova

Det nærmer seg nyheter iht voldgiften. Forståelig at flere vil ha ett lodd i EAM med den potensielle rewarden som er.
Ikke mange aksjer som kan doble seg flere ganger over natten. Når det totale søksmålet er på ca 450kr pr aksje, med renter i påslag, ja da
er det en sjelden sjangse.

:)
tuja
27.09.2018 kl 16:14 4860

He he, noen er vist fornøgd med 33,7kr for aksjene enda.
Kan da ikke være mange selgere igjen på dette kursnivået?
milk
27.09.2018 kl 16:52 4821

Denne saken har pågått siden 2016. EAM har brukt enorme summer på advokater. Jeg er slett ikke sikker på at dette ender med en gedigen opptur. Kommer retten frem til en fornuftig løsning,så kan det bli en betydelig kursoppgang. EAM må fremdeles levere varene og vise til et overskudd. Mange advokater er meget godt fornøyd med situasjonen... Betenkelig!
Kadden
27.09.2018 kl 16:55 4821

Et merkelig innlegg Milk.
Redigert 27.09.2018 kl 16:55 Du må logge inn for å svare