EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 60433

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
Rockall
05.11.2018 kl 10:19 3868

Jeg er ikke så sikker på hva utfallet kan bli, men hva jeg håper og tror på er det vel ingen tvil om... Ser fram til en avklaring i dette caset uansett.
05.11.2018 kl 11:26 3807

Det er noen interessante navn i toppen av aksjonærlisten. Hvor mange av dem sitter med betydelig urealisert tap, tro?

irrelevant i et lengre perspektiv.


;)

Så og si alle tungvektere på listen sitter med papirtap på ca en femtilapp.....og de er forbanna!

It's personal. Dette er til vår fordel.
Rockall
06.11.2018 kl 21:01 3487

Det peker også i riktig retning det som er oversatt fra italiensk oppi tråden. God «ordlyd».
Rockall
07.11.2018 kl 09:57 3367

Nei... Det er ingen som får kjøpe EAM-aksjene mine på disse nivåene... Nei, nei, nei...

:)-

Kan ikke skjønne at noen driver og selger på disse nivåene, selv i små kvanta. Har de først kjøpt EAM-aksjer, bestemt seg for det med det caset dette er, så virker det veldig rart om man får behov for å selge nå. Dette kan tyde på at det er en robot som er med og styrer en lav og jevn aksjekurs som ikke skal stige på forventninger, men også i EAM er det mange nok aksjer til at duster kan kjøpe seg inn, for så å selge seg ut like etterpå (den ekle naboen, den smiskende "kollegaen" osv.).
tuja
07.11.2018 kl 10:04 3360

Rockall

Det nærmer seg en potensiell "take-off" i EAM. Går dette veien blir det opp med russiske prosenter.
Det sitrer i kroppen av spenning, da det nærmer seg melding på newsweb.

:)
tuja
07.11.2018 kl 21:27 3259

Snart kv.rapport. Da er det slutt på stillheten. :)

15.11.2018


Quarterly Report - Q3
EAM Solar will publish its quarterly results around 07:00 am CET. The results will be available on the company web site, and on the Oslo Stock Exchanges’ Newsweb, and on selected newswires and online newspapers.

The company will also hold an open presentation at the company office or another pre-announced venue in Oslo on the same day. The dates, times and venues are subject to change. Changes will be communicated through stock exchange notifications.
Rockall
07.11.2018 kl 23:49 3216

Håper noen kan være til stede under presentasjonen i Oslo og ta med seg inntrykk og kanskje mer som kan deles her på forumet.
tuja
08.11.2018 kl 11:21 3106

Er det neste uke EAM starter himmelferden?
Håper de har noe godt i sekken iht den rettslige prosessen. Spennende.
Rockall
08.11.2018 kl 15:43 3031

2 morrow 2 late..:)-
tuja
08.11.2018 kl 16:34 2996

10k aksjer ble flashet opp til kjøp på 35kr før close OSE, og posten ble kun fylt med i underkant av 6k aksjer.
Det begynner å bli lite frie aksjer til salgs. Det begynner å dra seg til. Og det er kun få dager igjen til vi får
en oppdatering på kv.rapporten. Nydelig. :)
tuja
08.11.2018 kl 22:57 2901

Liten omsetning, men det har blitt avgitt kjøpssignal "læll":

EAM SOLAR

Signal Update
Our system’s recommendation today is to BUY. The BULLISH ONE WHITE SOLDIER pattern finally received a confirmation because the prices crossed above the confirmation level which was at 32,4000, and our valid average buying price stands now at 32,5000. The previous SELL signal was issued on 22.10.2018, 17 days ago, when the stock price was 32,0000. Since then EAM.OL has risen by +1,56%.
Market Outlook
Let’s jump on our white horses and go for a bullish ride. The bullish pattern that was previously identified is finally confirmed and a BUY signal is generated. The market is telling you about a new profit. Do not miss this bullish opportunity.


Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 8. nov 2018
EAM Solar ASA ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt og videre utvikling i samme retning indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 29.87 kroner. Objektivet ved 32.49 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 30.00 kroner og motstand ved cirka 36.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak kjøp
eardl
11.11.2018 kl 22:12 2698

Noen forventninger til den kommende uken?
tuja
11.11.2018 kl 22:18 2688

Kv.rapport på kommende torsdag. Forventer og tror vi får en oppdatering rundt
rettsprosessen, og veien videre. Uansett, en dom eller forlik på voldgiftsaken kan komme hvilken dag som helst,
og senest i slutten av feb 2019. Det nærmer seg.

:)
2HB
12.11.2018 kl 00:53 2627

Kan nesten ikke vente.
Rockall
12.11.2018 kl 11:30 2478

Jeg kan være mitt eget gribbefond av og til, og gribben har landa på EAM..:)-

Mangedobling er det som duger!

joda,det er såpass sjeldent vi er borti slike saker som hos EAM,der vi er enige om hvem som er berettiget erstatning.

så her blir det nok god medfart i å bygge opp formuen sin litt.


;)

Rockall
12.11.2018 kl 20:27 5365

Satser på det..:-)
tuja
13.11.2018 kl 08:50 5256

Ja, boys and girls.
Da er det kun 2 handelsdager igjen før stillheten fra EAM brytes.
Happy hunting :)
tuja
13.11.2018 kl 09:32 5212

Børsmeldinger
09:21 Skjul EAM Solar ASA: Q3 2018 Financial Report presentation on 15 November 2018
ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Newsweb
13 November 2018 EAM Solar ASA will hold an investor presentation in connection with its Q3 2018 Financial Report at Hotel Continental in Oslo on 15 November 2018 at 11:30 CET. The presentation will be held by Viktor E Jakobsen, CEO of EAM Solar ASA. The presentation material will be made available when the presentation starts. For further information, please contact: Viktor E Jakobsen, CEO, phone +47 9161 1009, viktor@eam.no About EAM Solar ASA: EAM Solar ASA is a utility company that acquires and operates solar power plants. The Company currently owns solar PV power plants in Italy. The plants are operating under long-term sales contracts. In addition, the Company's business is lawsuits in relation solar power plants. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
Rockall
13.11.2018 kl 10:07 5187

"Hvorfor kjøpte ikke du også den der EAM-aksjen, slik den dumme naboen vår gjorde..?"

:)-

Hva tror dere vi realistisk kan håpe på av nyheter i kvartalsrapporten? Noen rettsavgjørelse vil naturlig nok ikke komme i sammenheng med fremleggelsen, men tror dere vi likevel kan få noen Indikasjoner fra firmaet?
Møyfrid
13.11.2018 kl 14:29 5081

Er vel ingen grunn til å forvente noen som helst av nyheter. Kursdrivende nyheter skal meldes over børs asap.

Det man kan håpe på er en guiding i forhold til hvor langt man er i prosessen, og veien videre.
tuja
14.11.2018 kl 10:13 4937

Jepp. Da er det kun 6-7 handelstimer igjen på OSE før EAM legger ut kv.rapport(i morgen tidlig).
Blir interessant å få en oppdatering på rettsprosessen.
Møyfrid
14.11.2018 kl 11:38 4894

11:30 sier meldingen.

Da blir det kaffe og napoleonskake på Continental.

EAM Solar ASA will hold an investor presentation in connection with its Q3 2018
Financial Report at Hotel Continental in Oslo on 15 November 2018 at 11:30 CET.
The presentation will be held by Viktor E Jakobsen, CEO of EAM Solar ASA

En halv time igjen. Vi ser nok aldri aksjen på dette nivået igjen. Det blir spennende i morgen!
Rockall
14.11.2018 kl 21:18 4680

Om noen skal på presentasjonen, så prøv å fang stemningen og tolke ordlyder...

:)-

... for så å dele inntrykket her på forumet...
Møyfrid
14.11.2018 kl 21:37 4679

Du ønsker deg altså en writtenl description of the following ongoing legal processes:

1) Criminal proceedings Milan
2) Arbitration proceedings Milan
3) Criminal complaint Luxembourg
4) Criminal complaint Zürich
5) Other legal proceedings

Det er flere risikoperverse som venter på det:-)
Rockall
14.11.2018 kl 21:39 4685

Yes, right..:)-

Har spesielle lyster mtp. risiko..:)-
Møyfrid
14.11.2018 kl 21:49 4676

Ja, for noen blir det liksom ikke samme draget over Indre Sogn Sparebank.

Lykke til! Jeg håper gangsterne får svi skikkelig.
Rockall
15.11.2018 kl 07:20 4567

He-he... Takk for det..:)-

Har sett på rapporten for q3. Ser ikke dårlig ut at motparten ber om utsettelser. Er de på defensiven..? Er det å tolke som en tidlig innrømmelse..?

Dette skal jeg være med helt i mål på, som jeg bestemte meg for i fjor høst. Om det skulle bli slik at EAM, mot all forventning, skulle tape, så er det fortsatt verdier i selskapet. Vi skal dermed ikke gå fra 30 til 0, så det skal være sikring i bunn. Hva kursen måtte bli, skal jeg ikke gjette på. Vi vil også fortsatt sitte på vårt antall aksjer, sånn i tilfelle det skal tas tak og blåse nytt liv i selskapet.

Hva tenker vi om denne delen av børsmeldingen? Ikke nødvendigvis avklaring i verken "criminal" eller "arbitration"-saken i Q1.

Hearings were conducted in both the criminal and the arbitration proceedings
in Milan during the quarter. No decision has been reached in any of the
venues. A verdict in the first instance of the criminal case may happen as early as the
first quarter 2019, this is however uncertain. A final award in the arbitration case
could be expected during the first quarter 2019, however the timing is uncertain.
Rockall
15.11.2018 kl 08:29 4509

Jeg tenker lite (som dama sier)..:)-

Bare å vente her...
pipsoe
15.11.2018 kl 08:33 4463

EAM Solar snudde minus til pluss

EAM Solar melder om et resultat etter skatt på 0,30 millioner euro i 3. kvartal 2018, mot minus 7,65 millioner euro i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,04 euro, mot minus 1,34 euro ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 0,39 millioner euro, sammenlignet med minus 7,68 millioner euro i fjor.

Driftsresultatet ble 0,53 millioner euro, mot minus 7,01 millioner euro året før.

Driftsinntektene beløp seg til 1,46 millioner euro, sammenlignet med 1,34 millioner euro i 3. kvartal 2017.

Fra HO
Redigert 15.11.2018 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
tuja
15.11.2018 kl 08:35 4466

He he. Den så jeg faktisk ikke komme. Bra jobbet, EAM. :)

EAM tjener penger og den store jackpot kan komme i q1. Dette ser lovende ut!