EAM Solar - Rettsavgjørelser i begynnelsen av 2019!

Kadden
EAM 04.09.2018 kl 12:06 60681

EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350MNOK (verdi ca 950mnok, resten var overdratt gjeld) en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom det frem fra italienske myndigheter(som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) at selgerne i Aveleos var under etterforskning og at dokumenter om anleggsdeler og tariffavtaler til solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både italienske myndigheter og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkenes tariffavtaler ble tilbaketrukket.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til ca 240millioner NOK (34kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i forbindelse med svindelen, pengene tilbake, tapte inntekter, tort og svie osv. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet. I saken mot staten erkjente to av lederne i aveleos straffeskyld og inngikk 10 mnd fengselsstraff.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 5-10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i. I sum utgjør tilbakebetalingen til Therium 88MNOK, og dette anslås som nevnt å være mellom 5%-10% av det totale kravet. Skal man tro juristene i Therium er det sannsynlig at EAM vinner et sted mellom 880-1760MNOK,129-258kr egenkapital per aksje.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor.

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

Dommerne i milano har dømt at enovos og avelar ikke kan uansvarligjøres for svindelen til aveleos, da det i praksis er er single purpose vehicle. Dette gjør at EAM kan kreve erstatningen fra for eks Enovos alene.

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019. (Edit. Etter muntlig presentasjon ved q4 fremkom det nok en utsettelse til midten av april)

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: det forventes dom i voldgift og krimsak i løpet av april.

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:
1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
(Italy)
2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
Luxembourg (Luxembourg)
5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
District Court (Luxembourg)
6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and

For en fin intro til EAM burde man lese directors report fra årsrapportene 2013 til
Dags dato og prospectus 2017 på eamsolar.no.


Edit 11.01.2019
Retten i lux forkaster sak nr 5 ang defamasjon.

Etter min forståelse er ledelsen i EAM klar på at fremtidige verdier skal til aksjonærene, og trolig da i form av utbytte.

Siste høring i krimsak 3. Eller 9. April 2019.

Edit 18.04.19
Eam vinner i krimsak første instans

Edit:
Dom utsatt til oktober.
Redigert 30.09.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
pipsoe
15.11.2018 kl 09:48 4371

Har en god følelse på at dette ordner seg for oss, så det er bare å sitte rolig i båten!
;-)
15.11.2018 kl 11:12 4272

Oppsummert: Informasjonen alle venter på kommer Q1 2019, eller senere.
Kadden
15.11.2018 kl 12:52 4174

Fra den verbale presentasjonen.

Det forventes et svar fra Milano imorgen om bevisene EAM har sendt inn blir akseptert. Hvis bevisene blir akseptert betyr det at motparten har mottatt dokumentene i 2013 og at alt de har vitnet om er løgn. Hvis det kom et ja fra retten vil dette kanskje børsmeldes. Så med andre ord kan det komme kjempenyheter allerede imorgen eller neste uke. Veldig spennende! I tillegg av spennende nyheter ser EAM solar på muligheten for å splitte selskapet i to, hvor rettsakene blir ett selskap og strømproduksjonen et annet. Hvis det skjer får eksisterende aksjonærer 1 aksje per aksje i begge selskapene.

Ellers ble det nevnt muntlig fra CEO idag at svarene i sakene trolig kom før q4 rapporten.

Utrolig spennende tider!

Det var gode nyheter og veldig spennende å se om det kommer en positiv børsmelding i morgen! Også veldig positivt at de forventer en konklusjon innen Q4 kontra kanskje i løpet av Q1 2019.

Splitting av selskapet vil vel da gjøre det mulig for de som sitter på aksjen kun pga rettsakene å kvitte seg med andelen av aksjen som går på vanlig drift og kun beholde potensialet for erstatning, med andre ord så vil man vel da gå fra et gulv på 0 kr og et tak på det samme som før minus 15-20 kr? Sa de noe om hvorfor de ønsker å gjøre dette? Er det for å kunne få ro rundt delen av selskapet som opererer som vanlig og skille bort "støyen" knyttet til rettssakene fra den vanlige driften?

Redigert 15.11.2018 kl 13:18 Du må logge inn for å svare
tuja
15.11.2018 kl 13:33 4128

Nydelig Kadden. Takk for at du deler.
Kan ta løst allerede før helga dersom EAM får medhold.

:)
tuja
15.11.2018 kl 14:05 4093

Ja, hvem vil ikke ha en pott i en mulig 5-10 doblingskandidat. Egentlig merkelig at den fortsatt kan
handles under nivået av låste midler som sikkerhet for selskapet. Bare det forsvarer 40kr pr aksje.
Mulig det drar seg til mot slutten av dagen, etter slike strålende nyheter som Kadden henviser til.
Ventetiden er snart over for første domsavsigelse.

Happy hunting :)
Kadden
15.11.2018 kl 15:52 4006

Jeg kan se for meg at en splitt kan bety at etter voldgiftssak og kriminalsak går i eams favør nå, og pengene for kjøpet av p31 blir gitt tilbake til EAM med renter vil disse bli brukt til nye investeringer i Nederland. Så vil søksmålet, som trolig blir et forlik, bli et eget selskap hvor tilkjent erstatning vil betales i utbytte. Det er et utfall jeg kan se sannsynlig, og meget bra for aksjonærer.
pipsoe
15.11.2018 kl 16:00 3995

Jeg har også tro på forlik, så får vi se hva som blir fasiten.
Utrolig spennende :D
tuja
15.11.2018 kl 16:01 4004

Thumbs up.
Hadde vært knall med en slik oppdeling av selskapet.
Håper nå det virkelig løsner, og vi går en fin EAM-tid i møte.

:)
16.11.2018 kl 12:19 3733

Kadden

EAM har vært anstendig og ryddig i den skriftlige kommunikasjonen, og alltid understreket usikkerhetsmomentene. Opplever du den verbale presentasjonen som mer overbevisende på noen måte?

En skuffende dag uten børsmelding og hvor kursen ble dratt ned (som resten av børsen) av selgere som tydeligvis ville dumpe aksjer nesten uansett pris. Hva tenker vi? Kan vi fortsatt håpe på en positiv børsmelding som det ble åpnet for i løpet av uken?
Redigert 19.11.2018 kl 18:57 Du må logge inn for å svare
Ticker
19.11.2018 kl 19:29 3341

Tror nok du skal utvide tidshorisonten din med mer en "noen dager"
Her må vi i verste fall vente til februar så har du hastverk er dette feil aksje å sitte i.
Ja,de kan komme en melding om forlik men det blir en bonus ifra blå himmel.
Det er alltid noen som vet noe og så lenge denne ligger på disse nivå så er det lite i vente.
Her er det bare og smøre seg med tålmodighet en god stund enda.
tuja
19.11.2018 kl 19:34 3368

Personlig tror jeg de som selger på dette nivået vil angre "big time". EAM har kun fått positive tilbakemeldinger
så langt i rettsprosessen. De har en meget god sak, og jeg tror det skal mye til for at ikke EAM får medhold i både voldfgift og kriminalsaken.
Her tror jeg tålmodighet vil lønne seg.

:)

Jeg tenkte ikke på en avklaring i sakene, men det som ble skrevet tidligere om bevise.

«Hvis bevisene blir akseptert betyr det at motparten har mottatt dokumentene i 2013 og at alt de har vitnet om er løgn. Hvis det kom et ja fra retten vil dette kanskje børsmeldes.»

Regner med det ikke kommer noe melding angående dette. Lurer på om det ikke kan være mulig å oppdrive denne informasjonen noen plass, ja vet at det som oftest er bak italienske betalingsmurer men må vel være mulig å oppdrive? Er jo en fordel for de som eventuelt får tak i denne informasjonen, eller?

Mvh
Utålmodig sjel i en tålmodighetsaksje
Kadden
19.11.2018 kl 23:45 3188

Ikke bak betalingsmurer. Men du må kunne italiensk eller bruke en oversettingsfunksjon: https://www.tribunale.milano.it/

Noen som føler seg klar for oppgaven med å lete og oversette for resten av oss skulle det være noe nytt?
Redigert 19.11.2018 kl 23:52 Du må logge inn for å svare
Kadden
20.11.2018 kl 00:13 3172

Tålmodighet fungerer vel så bra.
Rockall
20.11.2018 kl 06:49 3066

Her må man være tålmodig. Det er ikke alltid det lønner seg på være tålmodig, men her er er den potensielle oppsiden gigantisk. Det gjør det spesielt motiverende å være tålmodig. Jeg har vært her med posten min siden i fjor høst, jeg, og har god tid.

Prøver, men ser ikke noen ny informasjon på den siden etter 30.10.18 hvertfall.

Edit: Sendte en mail til Victor å spurte, sier ifra om det kommer noe svar fra den kanten.
Redigert 20.11.2018 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Fikk kjapt svar fra Victor

Det kom fram at det har vært 2 høringer i kriminaldomstolen i Milano siden Q3’ rapporten i forrige uke. De avventer rapport fra advokatene. Han sier videre at de ikke vet hvordan domstolen vil forholde seg til bevisene helt ennå, men at de vil sende ut en børsmelding dersom det blir gitt informasjon som kan være viktig for kursutviklingen, og at dette kan ta flere uker.
tuja
20.11.2018 kl 09:52 2946

Takk for den, ToohHtoohandle.

Da kan info ang bevismaterialet komme alt ifra noen dager til noen få uker.
Det kan tilsi at vi får en mulig gladmelding på denne siden av jul.

:)
tuja
20.11.2018 kl 12:05 2862

Tålmodigheten slutt for flere??????
Ticker
20.11.2018 kl 12:14 2851

Rødt over hele linjen i dag se bare på axess 2 aksjer i + og merkur har ingen aksjer i plus i dag
På OSL har noen få karret seg opp på 1 og 2 % med unnat av et par som ligger høyere
tuja
20.11.2018 kl 12:21 2850

Det er greit, men EAM er ett spill på en rettslig tvist, som kan gi aksjonærene en gevinst på russiske prosenter opp ved seier, uavhengig om børsen krakket 40%.
Derfor er det lite veloverveid å selge bare pga volatilitet på børsen. Neste dag kan en positiv børsmelding ligge på bordet. Da tenker jeg det var lite smart å selge(gi bort) aksjene på 30kr. Men, det er min mening.

:)
Rockall
20.11.2018 kl 13:36 2770

Holder med deg i det. Kaste EAM-kortene sine pga. en sur børs er for dumt. Her kan man gjøre mangegangeren på "no time", men om noen må tvangsselge etter å ha brent fingrene sine i andre plasseringer, så... Flere på børsen er jo belånt. Jeg kommer ikke til å kjøre belåning før alt av børser ligger paddeflate i grøfta, og vi er langt fra å være der.
tuja
20.11.2018 kl 15:10 2709

Undres på hva slags "trading" som pågår i EAM. Lenge siden det har vært slike bevegelser i kursen?
Og det jager opp og ned på begge sider av ordreloggen. En heldig kjøper som fikk 12k rett i fanget.
Møyfrid
20.11.2018 kl 17:14 2621

Ser vel ut som om det er en som har kastet kortene frivillig eller ufrivillig her.

Det som overrasker meg er at den holder seg over 30. Riktignok ikke noe volum å snakke om, men i forhold til normal omsetning i denne er det jo høyt.
Rockall
21.11.2018 kl 08:48 8700

Vi som har vært med "en stund", ser at EAM ikke akkurat krakker når det har storma på børsen. I går skifta bare en god del aksjer hende, og det var det. Noen kommer kanskje til å rive seg kraftig i håret etter hvert, ja... forutsatt at de har hår da...

:)-
22.11.2018 kl 08:12 8485

Ny aksjonær i EAM, liten post på 1000 aksjer.

Noen som har en formening/fakta å henvise til på hvor lang tid det vil ta før endelig dom, med straffeutmåling har falt i casene under:
1. Ingen anke på neste dom
2. Motparten anker så langt det er mulig å anke
tuja
11.12.2018 kl 12:26 8093

Nærmer det seg EAM-tid på OSE? Nå må hver og en kjenne sin besøkelsestid om man tror EAM blir den seirende part.
Og så langt har alt gåt EAM`s vei. Tikk-takk........

:)
Ticker
11.12.2018 kl 13:51 8017

Mest stabile aksjen i disse voliante tider.
Har plukket endel tusen aksjer og håper på jackpot i februar.
Simo
11.12.2018 kl 23:24 7893

Hvor vanlig er der å få erstattet tapt inntekt?

Hvor mye av erstatningskravet er tape inntekt?
Hva står vi igjen med om de bare får erstatning for kjøpet?
Rockall
12.12.2018 kl 23:40 7721

"Alle" overser hvilken aksje som V.I.R.K.E.L.I.G. kan bli den store nyttårsraketten, eller i det hele tatt hele 2019s desidert største rakett.

Følge strømmen eller gå en mer sær vei..? Vel... Ingen har vel blitt rik av å følge strømmen, så langt jeg vet. De som allerede har blitt rike, kan gjerne følge strømmen. For dem er det nok til å se at en allerede stor formue skal bli enda større, men for en ikke allerede har blitt rik, så holder ikke det om målet er å bli rik. Got it..?

altså,hvis ikke dere holder kjeft om den j*vla oppgangen snart så kommer jeg til å selge aksjene!


;))
Redigert 12.12.2018 kl 23:59 Du må logge inn for å svare
Rockall
13.12.2018 kl 00:01 7749

Vi bare kan ikke..:)-

Se da... straks 35.000 visninger av denne tråden!!!

Blir det pling i glasset på 50.000..? Hmmmm... Eller skal jeg klinke deg i kulå..? Knegg!
Kadden
15.12.2018 kl 11:23 7522

https://luxtimes.lu/archives/14976-enovos-partner-accused-of-fraud

Liker også innstillingen til Enovos i slutten av denne artikkelen som tidlig erkjenner at dette kan føre til øknomiske tap for dem. :-)