Ice Fish Farm notert på Mercur Market 5.6.


Denne bør være en god langsiktig investering hvis vekstambisjonene innfris;

https://ntsasa.no/etablerer-norsk-eierselskap-for-oppdrett-pa-island/
"Det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda ble grunnlagt i 2012 og opererer i østfjordene på Island. Selskapet er i dag en av landets ledende lakseoppdrettere, og kontrollerer alle leddene i verdikjeden, fra klekkeri til salg. Det ble i 2019 slaktet 4.007 tonn HOG atlantisk laks med en EBIT/Kg HOG på NOK 16,9. Ice Fish Farm forventer betydelig vekst fra sine produksjonslisenser på 20.800 tonn laks fordelt på to fjorder og fem lokasjoner. Selskapet har søknader om produksjon av ytterliggere 16.800 tonn i to andre fjorder under behandling hos relevante myndigheter."

https://newsweb.oslobors.no/message/507225
"Ice Fish Farm is one of the leading salmon farmers in Iceland and the only salmon farmer in the world with the highly sought after AquaGAP certification which ensures environmentally-friendly production. Ice Fish Farm has a well-developed and fully integrated value-chain controlling all steps from hatchery to sales, enabling the group to provide its customer with a sustainable premium product. Ice Fish Farm is headquartered in Iceland."

milk
17.10.2020 kl 10:51 347

Jeg leste innlegget på tlf. Så ikke hele sammenhengen! Ser den nå :-) Beklager ;-)

Den er grei! Gjort det samme selv før:)